maandag 1 september 2014

Vlieland : goed vertrekweer maar ook goed doortrekweer.

En dat zet meteen de toon voor het verloop van deze dag. We hebben een heel erg mooie en rustige nacht gehad die ideaal moet zijn geweest voor vogels die vertrekdrang hadden en daar fit genoeg voor waren. Dat zou vandaag wel blijken uit de verhouding verse tegen teruggevangen vogels. De wind was vannacht teruggevallen tot een schamele 2 bft uit Noordwestelijke richting en het was redelijk helder in de lucht.
De ritselindex in de struiken tijdens hetopenschuiven van de netten was geheel nul komma nul. Kortom, ondanks dat het lokgeluid in de afgelopen nacht prima had gespeeld was er in de struiken helemaal niks neergestreken. Doordat de zon er meteen vanaf het begin bij was viel er meteen veel licht op de netten en was er aanvankelijk niet veel van activiteiten te merken. Kortom, ik liep een eerste ronde langs de netten die slechts 2 vogels opleverde.... Het werd duidelijk een dag waarvan je mag concluderen dat de meeste vogels die onderweg waren waarschijnlijk hoog over het eiland doorvliegen. Dat drukt je dan wel weer met de neus op de feiten dat het eiland voor de meeste vogels een plek is waar ze eigenlijk (nog) niet willen zijn en dan ook erg vaak zo snel mogelijk weer vertrekken.
De tweede ronde was toch beter, 25 vogels ! Daarbij een sprinkhaanzanger en een merel. een merel? Jawel, die komen hier ook in deze tijd van het jaar voor. Het betrof in dit geval een vogel die net bezig was om in een opmerkelijk snel tempo te wisselen van jeugdkleed naar het eerste volwassen kleed, in dit geval dat van een man.
Het ruien ging waarschijnlijk onder invloed van irriterende parasieten zo snel dat de vogel tijdelijk een vrijwel geheel kale kop moet hebben gehad, zie de foto's.



Foto's: merel (Turdus merula) eerste kalenderjaar.

In de volgende ronde sprong er voor ons uit een waterral één van de netten in. Na een sprintje door de modder werd dat de eerst gevangen waterral van dit seizoen. Een eerstejaars vogel die al mooi uitgekleurd was en ook al een oranjerode snavel kreeg.

Foto: waterral (Rallus aquaticus) eerste kalenderjaar.

we begonnen vanmorgen al met weinig wind, maar deze zakte in de loop van de ochtend al snel terug naar vrijwel windkracht nul met ook nog eens flink zon. Kortom, warm en dus fitisweer. er waren er best wel de nodige in beweging en onder deze omstandigheden blijven er dan ook meteen meer in de netten hangen. In het hout achter het slagnet van de vinkenbaan zag ik tussen de bedrijven door nog enige tijd een heel lichte fitis zitten met zo goed als helemaal geen geel in het verenkleed; wellicht een exemplaar van de uit Scandinavië afkomstige ondersoort Acredula. De vogel was even heel erg geïnteresseerd in de lokker die we op het slag hadden staan maar bleek toch te voorzichtig om het slag op te gaan. zoniet een soortgenoot die Hanneke even later op het kooitje van de lokker zag zitten, die vingen we dus wel.

Verder zaten er vandaag ook iets meer grasmussen en braamsluipers in de struiken en ook daarvan vingen we een navenant portie. Daarbij ook mooie adulte exemplaren waarvan op de foto's een adulte grasmus.




Foto's: Grasmus, adult.

In de loop van de ochtend begonnen de oefeningen van defensie weer. ditmaal aanvankelijk met 2 straaljagers, maar even later naderde er een groot vrachtvliegtuig, een Hercules die diverse rondjes over de Vliehors maakte en duidelijk aan het oefenen was in het afwerpen van vracht. Tijdens de stuk of 10 rondes die het toestel over het eiland maakte was goed te zien dat er vele 10.000-en wadvogels de lucht in gingen. Het was ook goed te zien dat het vliegtuig tussen de diverse lagen met vele vogels in vloog, voor beide partijen bepaald niet vrij van risico's....
Daarna vouwde zich een stevig bewolkingsveld boven het eiland en vielen de vangsten verder terug. de netten zaten weer dicht om 14:30. iets later dan we van plan waren maar dat werd veroorzaakt doordat er weer eens gepuzzeld moest worden over een technisch probleem met de geluids-installatie. Daar kwamen we niet uit en gevolg is dus dat we in ieder geval de komende nacht geen lokgeluid hebben...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------------

Waterral 1 -
Grasmus 6 1
Heggenmus 4 -
Tuinfluiter 6 -
Blauwborst 1 -
Zwartkop 9 2
Gekraagde Roodstaart 1 -
Tjiftjaf 3 -
Merel 1 -
Fitis 10 1
Sprinkhaanzanger 1 -
Pimpelmees - 3
Rietzanger 2 -
Spreeuw 1 -
Kleine Karekiet 7 8
Vink 1 -
Braamsluiper 2 1
Rietgors 1 -
---------------------------------------------------------
Totaal: 73 exemplaren, 18 soorten, 8:30 uren

Geen opmerkingen: