donderdag 4 september 2014

Vlieland : achterblijvers en late aankomst.

Sinds gistermiddag is er een stevige oostenwind opgekomen en die is vannacht blijven doorstaan. Dat betekende dus een snelle fietstocht naar de baan onder het schijnsel van een steeds sterker wordende wassende maan. Het was maar goed dat ik een beetje vroeger aanwezig was want de wind had de buitennetten al goed strak in elkaar gedraaid. Maar goed, alles stond ruim op tijd open en het wachten nam een aanvang. De eerste twee rondes leverden tegen de verwachtingen in niet al te veel vogels op, in ieder geval minder dan de voorgaande twee dagen. En dat terwijl we door de wind eindelijk eens een keer geen ochtend met zwaar bedauwde netten hadden. De vogels die we wel vingen maakten ons duidelijk dat er waarschijnlijk veel vogels zijn vertrokken en de zwakkeren nog achtergebleven zijn, want er zaten wat meer terugvangsten bij en de meeste vogels die we vingen verkeerden in slechtere conditie te weten zonder trekvet en met een flink ingevallen vliegspier. Ondanks het feit dat ik bij het eerste licht een groepje van 10 rotganzen zag overvliegen, even later gevolgd door een paar kleine groepjes blauwe reigers en 1 solo vliegende purperreiger die allemaal keurig richting Texel vlogen viel het ons op dat er verder maar heel weinig beweging in het veld was.
daar kwam vanaf de derde ronde echter ineens verandering in; vanaf dat moment namen de vangsten toe en daarbij ook de soortvariatie. Tussen deze toenemende vangsten een kleine karekiet met een buitenlandse ring van de centrale Stavanger in Noorwegen, een vuurgoudhaantje en een fluiter. En zo werd het vandaag dus toch nog een andere dag dan we aanvankelijk verwacht hadden.
Het mooie weer zorgde er tevens voor dat er heel wat bezoekers op de fiets geklommen waren en dus hadden we een goed bezochte excursie van een enthousiaste groep die ons vrijwilligerswerk ook financieel waardeerden door deelname aan het ringen-sponsoringproject.
Na 12:30 u zakten de vangsten zoals in deze tijd van het seizoen gewoon is flink in en werden er nog wat werkzaamheden op de baan uitgevoerd. Om 14:30 uur was de baan weer gesloten. Het was vandaag tegen verwachting in uiteindelijk toch nog de beste vangdag van deze week.


Foto : Fluiter.


Foto: Vuurgoudhaan.


Foto: kleine karekiet met ring van ringcentrale Stavanger.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Winterkoning - / 1
Zwartkop 33 / 1
Heggenmus 1 / -
Fluiter 1 / -
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Paapje 2 / -
Fitis 9 / -
Tapuit 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Zanglijster 1 / -
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 4 / -
Bonte Vliegenvanger 5 / -
Kleine Karekiet 4 / 5 Waarvan 1 ex met Stavanger-ring.
Pimpelmees 1 / -
Grasmus 1 / 1
Groenling 1 / -
Tuinfluiter 7 / 1
Rietgors 1 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 86 exemplaren, 20 soorten, 8:20 uren

Geen opmerkingen: