donderdag 21 augustus 2014

Schiermonnikoog 31 Juli 2014 : gewicht in de schaal....

We zijn deze ochtend begonnen met heerlijk windstil weer, al was het door een heldere nacht flink fris geworden. En dat levert dan natuurlijk flinke dauw op de netten op. De eerste ronde leverde 10 vogels op, van alles wat je nu verwachten kunt en wat je de hele dag weer lekker bezig houdt, vooral omdat je door het warme weer vaker moet lopen en doordat je bij alle adulte vogels nu ook de rui van de handpennen, armpennen en staartpennen moet scoren. Ach, het is leerzaam en goed voor je wandelconditie....
In de middag vingen we een Buizerd. De vogel bleek nadat hij uit het net bij de Ebelbrug was gehaald vermoedelijk ook al op 2 andere plekken in sectie 2 te hebben gehangen. Zoals meestal het geval is betrof het hier ook weer een eerstejaars vogel die met 722 gram goed op gewicht was. Maar ja, ook hier op Schier zijn er zoveel muizen dat je ze gewoon overdag ziet lopen.Foto's: buizerd (Buteo buteo), eerste kalenderjaar.

In de late middag- en avondrondes vallen de vangsten voor het eerst deze week dusdanig terug dat we de 100 gevangen vogels vandaag niet halen. Maar ja, we blijven het over aantallen hebben waar je ons niet over zult horen klagen….. We eindigen deze dag dan ook met een voor het groene glop respectabele lijst, en dan ook een goede afsluiter voor de maand Juli.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
---------------------------------------------------------

Buizerd 1 / -
Grasmus 2 / -
Grote Bonte Specht 1 / -
Tuinfluiter 1 / -
Boerenzwaluw 1 / -
Zwartkop 2 / 2
Winterkoning 2 / 6
Tjiftjaf 7 / 5
Heggenmus 2 / 1
Fitis 14 / 5
Roodborst 2 / 1
Staartmees 1 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees 6 / 1
Zanglijster 3 / 1
Koolmees 2 / 2
Kleine Karekiet 2 / 3
Vink 2 / -
Spotvogel 5 / 2
Kleine Barmsijs - / 1
Braamsluiper 1 / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren waarvan 58 nieuw geringd en 31
terugvangsten, 21 soorten, 17:59 uren.


Geen opmerkingen: