maandag 18 augustus 2014

Schiermonnikoog 30 Juli 2014 : naast vogels ook insecten vangen.

Tijdens de eerste ronde troffen we het glop totaal windstil aan, de ronde leverde 10 vogels op waaronder een Houtsnip die op de terugweg vanaf sectie 8 bij de Ebelbrug in het net sprong. Ongeringde kleine Barmsijs met nog een broedplek in het stadium van eileggen. En we hebben de Merel-vrouw van het nest met jongen gecontroleerd, droeg een ring van 28 juli 2013, na ringen pas voor het eerst teruggevangen op 16 juli dit jaar en vandaag dus.

Foto: jonge merels van 1 dag oud.

Het is inmiddels te merken dat het een stuk rustiger in het vangterrein wordt, het wachten op de eerste vogels van elders of buiten het eiland zal binnenkort wel beginnen.
In de middaguren is Oscar Franken (VU) een rondje mee langs de netten geweest om naar insecten in de nabijheid van de netten te kijken : daarbij hebben we een voor eilander begrippen groot nest van de gewone Bosmier gevonden, dit is een mier die algemeen voorkomt in gewone bossen en zeldzaam is in ongewone bossen….(zijn niet mijn woorden maar wel een waarheid als een koe). Tussen de netten verzamelde Oscar 3 soorten mieren, vooral langs sectie 4 zaten 3 nesthopen bestaande uit een behoorlijke bult grijs zand. 2 waren er verlaten en in 1 zat een soort die dan waarschijnlijk wel algemeen in gewoon riet zal zijn…. Als derde een nest steekmieren in de hoek van sectie 9 naar 0 al jaren bezig zijn een berkenstam te veranderen in een bultje houtmolm.

Foto : Oscar verzamelt mieren.

Erg leuk al dat speuren en turen naar insecten. We verzamelden 2 veerluizen van een kleine karekiet en bij nader onderzoek met ene loupe bleken die zelf nog weer een parasietensoort bij zich te hebben. De ene parasiet die op de ander parasiteert dus…
Dan het zandbad-verhaal : vandaag hebben we met zekerheid zelf twee maal Winterkoningen een zandbad zien nemen op het paadje langs sectie 1. Ze gingen overduidelijk met de borst naar benden drukkend schurend door het zand om daarna trappend met de poten zich opzij te drukken en daarmee een kuiltje te draaien. En om vervolgens daarna loodrecht omhoog of parallel aan het pad weg te vliegen zonder in het mistnet te komen natuurlijk...
We vingen vandaag ook de eerste Tuinfluiter met trekvet, zelfs meteen moddervet, vetgraad 6 volgens tabel Kaiser en gewicht 22,2 gram. In de Avond ging de wind steeds meer liggen, de Boerenzwaluwtjes lijken te gaan slapen in het riet bij sectie 4, vanavond hebben we er daar in de voorlaatste ronde ook weer 4 gevangen. Daarbij exemplaren met trekvet dus het zal vanaf nu wel snel minder worden met de aantallen zwaluwen. Tegen verwachting in hebben we ten gevolge
van een goede avondronde de dagtotalen toch nog boven de 100 weten te houden, het percentage terugvangsten valt daarbij eigenlijk best nog wel mee ook. Afwachten maar weer wat het morgen wordt.
In de avonduren hebben we nog een aantal uurtjes het laken gespannen om te kijken wat er in het donker nog rondvloog of liever gezegd fladderde...


Foto: Schimmelspanner (Dysstroma truncata).


Foto: grijze Stipspanner (Idaea Aversata).


Foto : Klaverblaadje (Macaria Notata).

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Tuinfluiter 1 / 3
Boerenzwaluw 4 / -
Zwartkop 1 / 1
Winterkoning 5 / 1
Tjiftjaf 5 / 6
Heggenmus 1 / 5
Fitis 11 / 4
Roodborst 5 / 6
Grauwe Vliegenvanger 1 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Pimpelmees 5 / 5
Merel 1 / 2
Koolmees 5 / 1
Zanglijster 3 / 1
Boomkruiper 1 / -
Spotvogel 3 / 2
Vink 3 / 3
Braamsluiper 2 / -
Groenling 1 / -
Grasmus 2 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
----------------------------------------------------------
Totaal: 104 exemplaren, over 22 soorten in 17:59 uren.

Geen opmerkingen: