maandag 4 augustus 2014

Schiermonnikoog 29 Juli 2014 : de dag begon met een witte sluier....

De dag begon met de vangst van een Kerkuil in één van de grofmazige netten. Extra vroeg opstaan en/of extra lang doorgaan loont dus wederom. Het was een heel erg wit exemplaar net als de eerder op 9 November 2009 gevangen en als witte Kerkuil aanvaarde vogel en volgens mij vrijwel zeker een te aanvaarden geval van witte Kerkuil, Tyto Alba Alba, geheel wit op de borst en buik, maar wel met een paar zwarte vlekjes en op de bovendelen een geheel wittige waas in plaats van overwegend grijs. Wat was het weer een enorm machtig mooie vogel. Op de borst werkelijk alleen maar een licht patroon van zwarte spikkels en ook de bovenvleugels zijn enorm licht van tint, het lijkt alsof er een zweem van neveldamp over de gehele bovenzijde zit. Van de vogel zijn een paar in het net achtergebleven verloren veertjes verzameld die ingeleverd zullen worden voor DNA-onderzoek; we zijn zeer benieuwd of daar iets afwijkends uit zal komen.

Foto's: witte kerkuil (Tyto Alba Alba) eerste kalenderjaar.

Omdat de vogel vrijwel zeker van boer Visser aan de overkant van de weg komt hebben we hem/haar maar naar de stal gebracht waar een donker plekje gezocht kan worden om de volgende nacht af te wachten. Op het moment dat we daar in de heel vroege ochtend om de hoek van de staldeur keken schrok een groep van honderden spreeuwen zich een hoedje en spurtten door de openstaande ventilatiekleppen aan de zijkant van de stal naar buiten. Tevens vlogen ons een zilvermeeuw en een zwarte kraai om de oren die ook niet wisten wat ze overkwam. Op de gemiddelde boerderij komt tegenwoordig op zo'n vroeg tijdstip inderdaad ook geen mens in de
stal kijken. Verder als leuke overige vangsten vandaag een Houtsnip , een Sprinkhaanzanger en jawel… vermeldenswaard de eerste staartmees van het seizoen. Vermeldenswaard? Jazeker ! We hadden de gehele week waarin we de opstelling hebben opgebouwd nog niet 1 keer een groepje staartmezen voorbij horen komen, en dan zijn we nog wel echt veel buiten… we vingen een Heggenmus terug die op basis van handpenrui , broedplek en oude ring (waar je natuurlijk niet op af mag gaan) overduidelijk als na 1e kj te boek kon gaan, maar die duidelijk nog steeds een grijze iris (het kenmerk voor een 1 kj vogel) had. De uitzondering bevestigd de regel zoals maar weer eens een keer blijkt....


Foto: Houtsnip, adult.

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------------------------

Houtsnip 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Kerkuil ssp alba alba 1 / -
Grasmus 2 / -
Boerenzwaluw 3 / -
Tuinfluiter 5 / 1
Winterkoning 5 / 5
Zwartkop 4 / 2
Heggenmus 1 / 4
Tjiftjaf 7 / 6
Roodborst 4 / 2
Fitis 19 / 3
Gekraagde Roodstaart 2 / -
Grauwe Vliegenvanger 3 / 1
Merel 4 / 2
Staartmees 1 / -
Zanglijster 4 / -
Pimpelmees 12/ 3
Sprinkhaanzanger 1 / -
Koolmees 4 / 4
Kleine Karekiet - / 3
Vink 4 / 2
Spotvogel 5 / 4
Kleine Barmsijs - / 1
--------------------------------------------------------
Totaal: 136 exemplaren, over 24 soorten in 17:59 uren.


Oskar Franken (een medebewoner van ons op het veldlaboratorium van de Vrije universiteit Amsterdam) was vandaag met een vriend op pad geweest om op het eiland cicaden te zoeken en liet ons nog een par leuke soorten zie die ze hadden gevangen met het vlindernet. Zie hieronder de foto's...


Foto : Wespspin (Argiope bruennichi).


Foto: pseudoschorpioen, spec. Één van de 32 in Nederland vastgestelde soorten, circa 2 mm groot.

Geen opmerkingen: