zaterdag 26 juli 2014

Schiermonnikoog 25 Juli 2014 : Zo ben je ringer en zo ben je herder.

Tja, een dag waarop het allemaal wat anders liep dan we hadden gepland. Ten eerste heeft het vrijwel de gehele dag geregend. Er waren wel tussenpozen waarin het vrijwel droog was en de regen was meestentijds licht maar niet echt lekker om continu buiten te kunnen werken.
De grootste reden waarom er vandaag van snoeien en maaien minder terecht kwam was de volgende : tijdens het uitlopen van netstokken voor sectie 0 zag ik in het mulle zand op het paadje heel verse keutels van…. Jawel, een schaap liggen. En daarbij in het zand sporen van hoefjes die het paadje volgden richting en over sectie 9 en 8. Dat is niet best als je netten open hebt staan ! Het kan alleen maar betekenen dat het raster rondom ons terrein ergens niet in orde is en de schapen dus zijn uitgebroken. We zijn samen aan het zoeken gegaan en stuitten aan de noordkant van sectie 9 op 2 rammen van de Soayschapen van natuurmonumenten. Na het volgen van hun spoor kwamen we tot de conclusie dat ze zich in die omgeving dwars door onze hoge takkenril hadden gedrukt. We hebben beide schapen vanaf sectie 8 in oostelijke richting gedreven tot we met z'n allen helemaal vastgelopen zaten in het dichte struik- en rietgewas aan de overkant van de sloot bij het voormalige meteoveld. Er zat daar een aftakking van het raster en de schapen konden geen kant meer op…. Dachten wij. Op een gegeven moment zetten ze het op een rennen en met veel gekraak drukten ze zich beiden weer door de takkenril. Ik wist ze met een omtrekkende beweging toch weer terug te krijgen in de hoek van het gaas en daarna hebben we een stuk van het raster omhoog getrokken en onderstut met een balk. Dit bleek namelijk al snel de oorzaak te zijn van de ontsnapping, het raster is door de sterk golvende bodem van het terrein op veel plaatsen aan de onderkant gewoon omhoog te drukken waardoor ze er onderdoor kunnen. Daar moet dus nodig wat aan gedaan worden want op deze manier kunnen we het risico op herhaling niet lopen. Onze truc werkte uiteindelijk, we wisten beide schapen onder het raster door te drijven. Daarna zwetend en puffend natuurmonumenten gebeld en het probleem uitgelegd. Inmiddels hadden we ook al geconstateerd dat de gehele kudde (bewust danwel onbewust) al in 2 groepen was gesplitst en verdeeld was over 2 compartimenten van het uitgerasterde gebied. Nu maar eens zien hoe snel er verbeteringen aan het raster kunnen worden aangebracht.

Foto: schapen in het nauw.

Foto : schapenkeutel op het pad.

Foto: herderinnetje.

Aan het eind van de middag en in de avonduren hebben we nog wel verder kunnen snoeien en harken en hebben we net voor het donker nog sectie 5 in zijn geheel kunnen plaatsen. Daarbij werden tijdens het ontrafelen van de netten nog enkele vogeltjes gevangen. Door de regen is de vegetatie weer een beetje natter geworden en lieten de ruggenstreeppadden zich achter het gebouw weer goed horen; rond middernacht hoorde ik vanaf het veldlab enkele malen een roerdomp hoempen….
We hebben de nachtvlinderlamp vanavond ook nog een paar uurtjes aangehad. er kwamen weer diverse soorten op het laken, maar het viel eigenlijk een beetje tegen. Toch een nieuwe soort voor ons, voor het groene glop tenminste), een braamvlinder (Thyatira batis). Verder ook rietvink, parelmoervlinder (Pleuroptya ruralis), bruine eenstaart (Drepana curvatula) en ga zo nog maar even door...

Foto : parelmoervlinder (Pleuroptya ruralis).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

blauwborst 1 / 0
fitis 5 / 0
gekraagde roodstaart 1 / 0
grasmus 1 / 0
kleine karekiet 0 / 1
rietzanger 1 / 0
tjiftjaf 1 / 2
tuinfluiter 1 / 0
winterkoning 0 / 1
------------------------------------------------
totaal 1 nieuw geringd en 4 terugvangsten = 15 vogels.

Geen opmerkingen: