maandag 28 juli 2014

Schiermonnikoog 27 Juli 2014 ; de eerste echte herfstdag...

Nou ja, in de zin van het volgen van najaarstrek en vangen met de volledige opstelling dan..... In geen enkel opzicht deed deze dag dan ook maar iets aan herfst denken. Of het moet de plotselinge bui van een kwartier zijn die ons tussen 06:30 en 06:45 uur met 3 mm regen verraste. Totaal geen wind en langzaam aan overgaand in kleine pijpensteeltjes. Hanneke heeft snel een tussenronde gelopen en kwam nat terug toen het weer droog was. Na deze bui brak al vlot de zon door en keerde het zomerweer terug op het eiland. De vangsten verliepen vandaag prachtig gestaag verdeeld over de gehele dag met als rustigste een rondje van 3 stuks. De beste rondes vielen als vanouds wederom in de eerste vier rondes en 1 avondronde, respectievelijk vingen we op die momenten 28, 27, 25, 25 en in de avond 20 stuks. Door de regen bleef het drink- en bad-effect lang uit. Pas na het middaguur was te merken dat er in het bos meerdere vogels pal voor de poeltjes met het laatste resterende water hingen. Dat zorgde er toch voor dat de vangsten door bleven lopen. In de loop van de middag kwam er opnieuw wind opsteken nadat deze was omgedraaid van noordoost naar west. Verder weinig echt opmerkelijke zaken bij de vangsten, gewoon lekker doorwerkend veel vogels in handen gehad bestaande uit de bekende te verwachten soorten met o.a. een mooi uitgekleurde maar met zwaar gesleten kleed man kleine barmsijs die een ring droeg uit Augustus 2012 en nu voor het eerst weer werd teruggevangen.


Foto: kleine barmsijs, man adult. Mooi in een gesleten jas.


Foto: gekraagde roodstaart juveniel in volledig jeugdkleed.

Verder een heggenmus uit 2011 die in 2012 nog wel enkele malen werd teruggevangen, maar vorig jaar een bezoek aan ons achterwege liet. Zo zie je maar weer, als we niet vele jaren achtereen doorvangen hadden we maar zo kunnen concluderen dat ie wel niet meer in leven zou zijn. In één van de avondrondes vingen we 2 zanglijsters waarvan er eentje door zijn gekrijs een merel naast het net op een nestindicerende manier deed reageren. Slechts 2 stappen opzij in de vegetatie waren genoeg om het nest in een berkenknot te vinden met daarin 1 klein jong en 3 eieren die nog niet waren uitgekomen. In de avondrondes vonden we ook de verklaring voor de kleine zandkuiltjes die we iedere ronde opnieuw op dezelfde plek in het mulle duinzand van het pad aantroffen. We hadden al gedacht aan zandbadjes zoals bekend van mussen, maar nu betrapten we winterkoningen op dit gedrag. Dit was ons tot nu niet bekend, je blijft leren. Waarnemingen vandaag : sabelsprinkhaan tegen net 3 en 's avonds op diverse plekken sjirpend, sperwer-vrouw over het veldje naast het veldlab achternagezeten door tiental boerenzwaluwen, vele tientallen naaktslakken op de paden in de laatste ronde met meteen al een egel die verwoede pogingen deed om deze op te ruimen. De najaarskop is dr af !


Foto: merelnest met nog 1 klein jong van 3 dagen en eieren die vermoedelijk niet meer uitkomen.

Dagvangst (nieuw / terug ) :
--------------------------------------------------------

Boomkruiper 1 / 0
Braamsluiper 4 / 0
Fitis 24 / 8
Gekraagde roodstaart 1 / 0
Grasmus 7 / 0
Grauwe vliegenvanger 3 / 0
Grote bonte specht 1 / 0
Heggemus 5 / 1
Kleine barmsijs 1 / 0
Kleine karekiet 2 / 7
Koolmees 10 / 3
Merel 4 / 1
Pimpelmees 8 / 4
Rietzanger 0 / 1
Roodborst 12 / 1
Spotvogel 12 / 1
Tjiftjaf 36 / 4
Tuinfluiter 6 / 4
Vink 5 / 0
Winterkoning 16 / 6
Zanglijster 2 / 1
Zwartkop 13 / 1
----------------------------------------------------------------
Totaal: 172 nieuw geringd en 44 teruggevangen = 216 vogels.

Geen opmerkingen: