dinsdag 2 december 2014

Schiermonnikoog : de vogelgriep stuurt ons vroegtijdig naar huis.

We zijn inmiddels weer thuis..... Helaas hebben we het vangen vroeger dan gepland moeten stoppen. Nadat ruim een week geleden er nog even weer hoop was dat er geen verdere uitbraken van het vogelgriep-virus in Nederland zouden plaatsvinden werd iedereen verrast door toch weer een uitbraak. Na enige onduidelijkheid of het vervoers- vang- en jachtverbod (dat voor het hele land was ingesteld) zou worden opgeheven werd een 21 dagen durende gesloten periode afgekondigd. Daarna werden af en toe nieuwe vervoersregelingen vrijgegeven waarbij je je sterk kunt afvragen of daarin economische belangen hoger geacht worden dan volks- en dierengezondheidsbelangen.
Maar goed, wij waren niet in de gelegenheid om een 21-daagse periode af te wachten met de netten gesloten en kooien geopend. Aan het eind van die periode zou de vogeltrek voor de voor ons interessante soorten met zekerheid wel zijn afgelopen, het had hoogstens nog kunnen zijn dat zich bij invallende winter toch nog een invasie-soort zou melden maar daar zag het ook niet naar uit.


Foto: Kerkuil (Tyto alba, mogelijk ssp alba alba). Gevangen in de laatste vangnacht.

Er was afgelopen week in de periode van 21 t/m 25 November toch wel weer aankomst van merels, zanglijsters en enkele groepjes koperwieken, vooral op de 21e vloog er nog weer heel wat rond en zaten er weer meerdere merels op het grasveldje naast het veldlaboratorium. Wat een enorm lang doorlopend seizoen beleven we dan toch weer, net zoals vorig jaar. De meeste kleine zangertjes lijken al wel volledig doorgetrokken. Sijsjes zijn er ook nog wel maar die verblijven dagelijks maar zeer tijdelijk in het bos want er is amper elzenzaad.


Foto: Novemberse ochtendsfeer ter hoogte van sectie 3 en 0.


Foto : en het toegangspad vanaf het veldlaboratorium.


Foto : sectie 3 na het opruimen van de netten.


Foto : sectie 5 na het opruimen van de netten.


Foto: de eerste serieuze nachtvorst van het seizoen.


Foto : op Schiermonnikoog komt de sint met de reddingsboot.


Foto : een deel van de vele brandganzen (Branta leucopsis) en rotganzen (Branta bernicla) in de Banckspolder.

Tijdens de opruimdagen zagen we op 2 November nog een ijsvogel laag over de glopsloot vliegen en vloog er een grote zilverreiger richting oost op 28 November. Hieronder de uiteindelijke lijst met de jaartotalen van alle in het Groene Glop op Schiermonnikoog nieuw aangelegde ringen in 2014. Hiermee komt dus een vroegtijdig einde aan het vangseizoen 2014. Alle ringers, de vele assistenten en niet te vergeten de sponsoren van ons ringwerk bedankt en tot volgend jaar.

Jaartotalen 2014 (nieuw geringd) gerangschikt naar aantallen:
-------------------------------------------------------------

Zwartkop 851
Waterral 844 ( ! )
Fitis 542
Tjiftjaf 464 (excl ssp.)
Roodborst 450
Vink 337
Goudhaan 318
Merel 314
Sijs 245
Koolmees 210

Zanglijster 201
Pimpel 199
Winterkoning 145
Tuinfluiter 116
Koperwiek 105
Heggenmus 102
Spotvogel 89
Grasmus 61
Staartmees 69
kleine Karekiet 52
gekraagde Roodstaart 50
grauwe Vliegenvanger 49
kleine Barmsijs 49
Braamsluier 41
Rietgors 33
Vuurgoudhaan 26
Putter 24
bonte Vliegenvanger 23
Keep 22
Boerenzwaluw 21
Groenling 21
Bladkoning 12
Blauwborst sp. 12
Boomkruiper 11
Rietzanger 11
Houtsnip 9
Houtduif 7
grote bonte Specht 6
Sperwer 6
Boompieper 5
Huismus 5
Sprinkhaanzanger 5
Tjiftjaf ssp tristis 5
Bosrietzanger 3
Buizerd 3
Fluiter 3
Koekoek 3
Witgesterde Blauwborst 3
Kerkuil 2
Spreeuw 2
Draaihals 1
Dwerggors 1
Fazant 1
Geelgors 1
Graspieper 1
grote Barmsijs 1
IJsvogel 1
Kramsvogel 1
Nachtegaal 1
Paapje 1
Ransuil 1
Sperwergrasmus 1
Torenvalk 1
Watersnip 1
Wintertaling 1
Witgatje 1
zwarte Kraai 1
zwarte Roodstaart 1
-----------------------------------------
Totaal 6204 vogels geringd in 68 soorten.

donderdag 20 november 2014

Schiermonnikoog : van stand-still naar..... de 800e waterral !

Wederom zijn we vanmorgen opgestaan met heerlijk rusttig weer; windstil en fris maar niet koud. Bij aanvang was het wel volledig bewolkt maar dat zou al voor het middaguur opklaren naar een strakheldere hemel bij een inmiddels iets opkomend windje van 1 bft uit OZO-richting. En wederom was er lichte trek van lijsters en hingen er weer een aantal merels verspreid door de opstelling. Daarbij een adulte man met een bleke ring…. YES ! Een LONDON-ring van een moderne merel met bij op de ring www.ring.ac vermeld. Kortom, er kwamen weer Engelandvaarders het Groene Glop binnensodemieteren.


Foto: Merel (Turdus merula) met London-ring.

In die eerste ronde ook meteen een paar rallen in de kooien met daarbij de waterral die ons over de jaar-recordgrens trok ; we hebben dus vanaf vandaag nog niet eerder zoveel merels in 1 seizoen geringd, sterker nog, in slechts 2 maanden !
De rallen lieten zich vandaag van hun beste kant zien en werkten volledig mee in het halen van een andere drempel, de toch wel iets magische grens van 800 individuen….


Foto: waterral (Rallus Aquaticus) nummer 800 voor 2014.

Naast Ardie Noorman kregen we vanmorgen maar liefst 4 man & vrouw van Schierglas op verjaardagsvisite. Het hele gebouw kreeg een uitgebreide wasbeurt van binnen en buiten, alleen de gebaksschaaltjes bleven na afloop als een stilleven staan…. De vangsten waren overdag verder minimaal te noemen, maar nulrondes liepen we niet. Dit mede doordat we zelfs enkele vangsten overduidelijk te danken hadden aan de bomenzagers die nu op zo'n 20 meter ten noorden van onze netten van sectie 8 aan het zagen zijn. Het bos van het groene Glop wordt langzaam aan meer en meer een kooibosje. Reinoud Norde bezocht ons deze middag nog enige tijd en meteen kwamen de verhalen over de Shetland-eilanden weer los... Zoals : als je vanaf the Shetlands het eiland Foula niet kunt zien liggen dan regent het, kun je het wel zien liggen dan gaat het regenen…..
We vingen vandaag nog een merel terug die in 2008 hier is geringd en ons daarna 21 x met een bezoek heeft vereerd. Dit was het eerste bezoek van deze nu 8-jarige dame voor dit jaar.

Aan het eind van de middag kwam Gerard de Kroon nog weer langs om nog even zijn berekeningen aan al zijn in het broedseizoen gevangen rallen met ons te delen. Dat waren dus de originele papieren waar uit is afgeleid wat de biometrische boven en ondergrenzen voor mannen en vrouwen zijn. We hebben hem tevens een mooi voorbeeld kunnen laten zien van wat wij hier in het verleden al eerder constateerden; We vingen een waterral terug uit 2012. Dit exemplaar is in zowel 2012 als in 2013 als nu in 2014 iedere keer 1 keer gevangen en had duidelijk bruinige veerranden op de onderborst- en buikveren en wit aan de kin, beide kenmerken die toch ook door de heer de Kroon tot nu geldend als eerste kalenderjaar gebruikt werden. Dat was dan ook voor hem dus weer leerzaam want hij gaf zowel gisteren als vandaag al aan dat het in al zijn jaren van onderzoek de grootste beperking was dat het aantal terugvangsten eigenlijk te laag lag. Die terugvangsten zijn bij ons dan toch wel iets hoger, al zijn terugvangsten van alhier geringde individuen in successievelijk opvolgende jaren in de meeste seizoenen op de vingers van 1 hand te tellen.


Foto: Waterral (Rallus aquaticus) adult, met zekerheid leeftijd bepaald want ring stamt uit 2012.


Foto: waterral (Rallus aquaticus) adult. Er mag best nog wel iets bruin in de oorstreek en/of tussen oog en snavelbasis zitten.


Foto: waterral (Rallus aquaticus) adult. ook de kin mag bij een adult best nog wel iets wit bevatten.


Foto: waterral (Rallus aquaticus) adult. De poten zijn strokleurig en mogen geen zweem van vleeskleur meer hebben.


Foto: waterral (Rallus aquaticus) adult. De isabel-kleurige randen van de onderstaartveren zijn zo smal dat de witte zomen overduidelijk zichtbaar zijn.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen ) :
--------------------------------------------------

Goudhaan 2 / -
Merel 17 / 2 (waarvan 1 ex LONDON).
Waterral 10 / 1
Koolmees - / 4
Pimpel - / 1
Roodborst - / 4
Winterkoning - / 1
--------------------------------------------------
totaal 43 vogels waarvan 29 nieuw geringd en 14 terugvangsten.

woensdag 19 november 2014

Schiermonnikoog : We mogen weer vangen !

De dag van gisteren werd zoals iedereen zal begrijpen beheerst door een chronisch gebrek aan knijpende vingers…. Gelukkig hadden we goed aanspraak aan onze bezoeker de heer Gerard de Kroon (DE autoriteit m.b.t. de veldkennis van waterrallen) die ons van een volledig waterrallen-college voorzag. We weten nu dat een loupe ook een handig aanvullend instrument is voor de leeftijdsbepaling van waterrallen want eerstejaars vogels hebben veel opener veren zonder proximale en distale baardjes aan de baarden…..
Ardie Noorman vergezelde ons ook nog en had onder zijn arm een nieuw oventje. WE ZIJN GERED ! Appeltaart en wat dies meer zij zal wederom ons deel zijn… Gisteravond hoorden we van Ardie (na afloop van de lezing die ik namens het VRS heb gegeven voor de Natuur en Vogelwacht Schiermonnikoog) in het dorpshuis dat Evert-Jan Rietbergen een bericht had rondgestuurd dat het vangstverbod voor ringers was opgeheven. De kippen in de omgeving van Oudewater snotteren niet meer en ook het vangen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek mag weer. Wij dus snel naar het Glop (ik schreef bijna huis….) om de kooien weer op scherp te zetten en nog snel even wat werk te verzetten. Net voor de klok van middernacht stonden er 17 waterrallen op de teller.
Zover de dag van gisteren…..

Het was vanmorgen absoluut windstil in het Glop (terwijl er vannacht nog oost 3 bft stond) en er was totaal geen dauw. De tweede helft van de netten stond in rap tempo open en we waren er weer volledig klaar voor. Wederom had de eerste ronde enkele merels en wederom waren die in de tweede ronde al weel volledig verdwenen. Op het rallenfront bleef het echter ook verontrustend stilletjes. We hebben inmiddels de eindconclusie getrokken dat er wel wegtrek zal zijn geweest (waar we gisteren nog even ons voordeel van meepikten) maar geen aanvulling vanuit de achterlanden… Wel was er wederom (ze komen nog steeds….) enige aankomst van roodborsten. Wederom van die exemplaren met vleugels van rond de 74 mm lang. Verder vooral terugvangsten van diverse soorten waarbij vooral de winterkoning in aantallen opviel. Ook waren er ineens weer sijzen in het terrein, maar ik stel vast dat er maar verbluffend weinig elzenzaad op de bosbodem te vinden is dus die vangsten zullen niet enorm meer gaan pieken. In de bossectie vingen we ook nog een vink terug die op de kop af exact een jaar geleden door onszelf werd geringd en tot vandaag nooit eerder is teruggevangen. De laatste ronde voor donker is de eerste nulronde en ook in de avonduren blijven de rallenvangsten beperkt tot 1 exemplaar dat met de hand wordt gevangen als de vogel boven op de bovenste spanlijn van een net zit..


Foto : Gerard H.J. de Kroon voor het eerst sinds meerdere jaren weer met waterral in de hand.


foto : zo laat je een volledig ontspannen waterral los....


Foto : De vinkenvent gesigneerd.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------------

Waterral 5 / 1
Pimpelmees - / 1
Winterkoning - / 6
Koolmees - / 4
Roodborst 4 / 4
Vink - / 1
Merel 7 / 2
Keep 1 / -
Goudhaantje 1 / 2
Sijs - / 1
Staartmees - / 6
--------------------------------------------------
Totaal: 46 exemplaren, 11 soorten, 16:29 uren.

maandag 17 november 2014

Schiermonnikoog : stand-still wegens uitbraak vogelgriep in Nederland.

De dag begon met het constateren van absolute windstilte en droog weer…. Dat was nog eens een goed begin na 2 dagen druil en nat. Buiten voelde het meteen ook goed aan en het was ook totaal niet koud.
Wel flinke dauw op de netten maar dat is niet zo verwonderlijk na zoveel neerslag. Er kwamen bij aanvang van de eerste ronde al meerdere groepjes koperwieken en enkele kramsvogels overvliegen en in het bos zaten al een paar merels te schetteren. In de netten hingen er ook meteen een paar waarbij ook een geringde man van vorig vangseizoen. Geringd op 30 juli 2013 en in de tussentijd alleen begin Oktober dit jaar teruggevangen. Verder nog een paar roodborstjes en natuurlijk de onvermijdelijke ;-) waterrallen in de kooien. Door het slechte weer dat gisteravond tot ver in de nacht doorzette zal er naar verwachting maar weinig nachtelijke aankomst van rallen zijn geweest maar toch wisten er nog 5 de ingangen van de kooien te vinden. Ondertussen waren er een paar groepjes koperwieken in de hoge berken langs de schapenweide gaan zitten. Die vang je hier dan niet want die komen bij het beschikbaar zijn van zulke mooie uitkijkposten niet naar beneden als ze niet echt willen foerageren. Ook komen er in de tweede ronde wederom weer kramsvogels over en hoor ik tot 2 x toe een oeverpieper, vliegen er enkele barmsijzen en een enkele vink en keep. Er is dus weer trek, eindelijk.

Om half 11 worden we gebeld door Ardie Noorman (mederinger uit het dorp) met de vraag of we het e-mailbericht van het hoofd van de ringcentrale hebben gelezen. Nee dus, wij zijn immers aan het vangen en ringen en lezen dan nog geen mail…. Het vangen van wilde vogels t.b.v. ringwerk blijkt in verband met uitbraak van vogelgriep in een kippensauna ergens in het land met onmiddellijke ingang stilgelegd in heel Nederland. Dat betekent dus ook voor ons maar 1 ding : netten sluiten en stoppen !
En zo geschiedde. We lopen de laatste ronde en vangen dan nog een rietgors en een zwartkop. Die zwartkop is de allerlaatste vogel voor vandaag en blijkt al geringd te zijn. Ja hoor ! Niet zomaar een geringde zwartkop, maar met een ring uit LITOUWEN ! Dat geeft dan toch onvermijdelijk wel een dubbel gevoel….. Het is de eerste Litouwer-zwartkop die we hier met het VRS in al die jaren sinds 1992 gevangen hebben. Helaas zit er meer niet in voor ons en wachten we maar af wat de ontwikkelingen rondom de stand-still-maatregelen zullen zijn.
Foto's : de 4000-ste geringde waterral in het bestaan van het VRS Schiermonnikoog, een adult.
Foto's : Zwartkop (Sylvia atricapilla) met ring uit Litouwen en een bonte pet.

Aan het eind van de middag arriveert Oscar Franken die voor de VU nog wat karweitjes moet verrichten en hij weet ons 's avonds nog een beetje te vermaken met het vangen van nachtvlinders. Het is weer een heerlijk rustige en bijna windstille avond met al snel een stuk of 10 soorten nachtvlinders op het laken. Tijdens het schrijven van dit dagverslag merk ik onbedoeld ineens op de lijst met de totalen van alle jaren dat we nu exact op de kop af 4000 waterrallen hebben geringd in het groene Glop……


Foto : nachtvlinderen met Oscar Franken.Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------
Waterral 9 / -
Winterkoning 1 / -
Roodborst - / 2
Merel 5 / 1
Koperwiek 1 / -
Zwartkop - / 1
Rietgors 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 21 exemplaren, 7 soorten, 3:30 uren.

zondag 16 november 2014

Schiermonnikoog : en een Novembers regendagje....

Een dag om kort over te zijn : Pluvius maakte ons wakker en Pluvius bracht ons naar bed… Kortom, regen vanaf het eerste daglicht en dat bij slechts een heel zwak zuidoostenwindje. Op de radar zag je aan de achterkant van het regengebied continu nieuwe regen ontstaan. Na de eerste controleronde zijn we begonnen om het achterste deel van de opstelling dicht te gooien en zodanig de afstand een stuk korter te maken en snel te kunnen rondlopen teneinde de netten toch open te kunnen laten. Af en toe werd er op die manier toch nog een vogel gevangen, maar werden de meeste ringen toch weer aan waterrallen aangelegd.
Van zichtbare trek was vandaag haast vanzelfsprekend in het Glop niks te merken.
De tweede ronde was met 5 rallen de beste en dat wisten we de rest van de dag niet meer te evenaren. Aan het eind van de middag is het een kort moment vrijwel droog. Meteen is er enige beweging onder de vogels merkbaar, per slot van rekening moet er vandaag ook nog wat gegeten worden. Bij de laatste netten van sectie 4 beginnen er een stuk of tien staartmezen ineens fel te alarmeren en dat alarm verplaatst zich hoorbaar richting sectie 6. Als ik daar arriveer om de grofmazige netten die daar als enige netten nog openstaan vrij te maken van bladeren hangt er in één van die netten een eerste kalenderjaar mannetje sperwer. De rallenkooien leveren die ronde nog eens 3 waterrallen op in kooi 5, maar daarna is het echt gebeurd met de vangsten en gaan we met regen de duisternis in. In de loop van de avond wordt het langzaam aan droog en vangen we nog een waterral in één van de avondrondes. We zijn benieuwd wat de verwachte weersverbetering van morgen zal brengen.


Foto's : Sperwer (Accipiter Nisus) ; 1e kalenderjaar man. Let op het gesloten knipvlies in het rechteroog...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
-------------------------------------------------

Sperwer 1 / -
Waterral 17 / 1
Winterkoning - / 1
Merel 1 / -
Goudhaantje - / 1
Staartmees - / 1
Pimpelmees - / 3
------------------------------------------------
Totaal: 26 exemplaren, 7 soorten, 16:14 uren

zaterdag 15 november 2014

Schiermonnikoog : een Novembers miezerdagje.

Na een vervroegd vertrek van Vlieland vorige week en een te drukke week thuis in Twente en Raalte liep vanmorgen om 6 uur de wekker af en mochten we weer op reis naar het Noorden. Ditmaal vertrokken we voor de laatste vangsessie van 2014 naar Schiermonnikoog alwaar we weer lekker gaan stoeien met waterrallen en hopelijk nog wat andere leuke soorten laat doortrekkende vogels.
In Lauwersoog aangekomen was het druilerige weer inmiddels overgegaan in meer gestage lichte regen. Vanuit de haven waren de contouren van het eiland amper nog te onderscheiden; het Wad was gehuld in nevelen die een mooie mystieke sfeer neerzetten. We hoefden hierdoor gelukkig dus niet geconfronteerd te worden met de nieuwe skyline die Schiermonnikoog vanuit lauwersoog heeft gekregen : bij helder weer met opstijgende warmte zie je nu boven het eiland uittorende windmolens op de Noordzee....
De polder op het eiland zat weer goed vol met rot- en brandganzen. Daartussen groepjes goudplevieren en af en toe een verdwaasd om zich heen kijkende kievit. Opvallende afwezigen tijdens de busrit over het eiland waren echter wel de zangvogels; slechts een enkele merel op de gazons in het dorp en later tijdens het boodschappen halen een klein troepje mezen waarbij wel een koolmees met het wie-wie-wie-roepje van de uit oost-europa langstrekkende koolmezen.

In het Glop namen we vanaf 14:30 uur de ringtang over van Leo Oudejans en lieten hem tot het donker vrijwel ongebruikt.....
Zelfs de polonaise van waterrallen die Leo en Kees vanochtend nog beleefden kwam niet nog een keertje langs. Wel vingen we een in 2013 geringde waterral terug die aanvankelijk een demonstratie gaf in het parallel aan de netten vliegen langs de gehele sectie 4 en bijna de gehele sectie 5 ( toch bijna 100 meter) om vervolgens na 3 pogingen toch te slagen om in het net te blijven hangen. Deze ral had gehoord dat wij terug in het Glop waren want via de database liet hij/zij ons weten dat we oude bekenden waren ; hij/zij was in 2013 door Hanneke en mij geringd en in dat jaar nog 1 x teruggevangen. Voor dit jaar is dit de 2e vangst van deze vogel. De schemerronde die inmiddels met droog weer gelopen kon worden leverde nog een mooie knal-geelgroene groenling-man op, zowaar nog een nieuwe dagsoort. Bij het invallen van de duisternis viel ook de Zuidoostelijke wind weg die vanmiddag tot 3 bft was aangehaald. Meteen daarna hulde het eiland zich in nevelen en zo gingen we met een mystiek sfeertje de nacht in. Één van de avondrondes leverde nog een nieuwe waterral op die zich onderweg naar het gebouw al poogde te bevrijden door met z'n priemsnaveltje in een gaatje in het netzakje te peuren. Dat leverde een merkwaardig beeld op, zie de foto....
In het donker trokken er toch weer koperwieken en merels over, er is dus weer wat beweging….. En hoop voor de dag van morgen. Tegen alle verwachting in worden er in de laatste ronde voor de dagsluiting toch nog 3 waterrallen bijgevangen, 2 worden er met de hand van de bovenste spanlijnen van de mistnetten gepakt en 1 zit er nog in 1 van de inloopkooien.


Foto : waterral (Rallus aquaticus) probeert zich te bevrijden....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen ) :
--------------------------------------------------

Waterral 17 / 3
Tjiftjaf 1 / -
Heggenmus - / 1
Goudhaantje 1 / 2
Roodborst 3 / 1
Pimpelmees - / 1
Merel 1 / 1
Koolmees - / 1
Zanglijster 1 / -
Groenling 1 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 35 exemplaren, 10 soorten, 16:29 uren.

donderdag 6 november 2014

Vlieland : flinke aankomst lijsters !

Maar ook wederom een touch and go van merels in de vroege ochtend.....
We fietsten onder een prachtige hemel met een knaloranje volle maan redelijk laag aan de hemel naar de baan en merkten dat de wind al iets had aangehaald. Net als in voorgaande dagen wisten we na het klaarzetten van alle spullen en het openschuiven van de netten heel wat merels tot een tussenstop in het hout te verleiden, maar meer nog dan voorgaande dagen sprongen ze net zo snel weer op van de takken om hun vlucht nog te continueren.... We wisten in het halfduister nog wel een slag te maken van 6 merels, maar daarna was de rek met het slagnet er al weer snel uit. Er vielen ook weer een paar houtsnippen in en na 2 exemplaren gemist te hebben kregen we nummer drie toch op tijd te pakken voordat ze er weer vandoor gingen.....

We zagen onszelf kansloos worden bij het aanschouwen van de ene na de andere merel die tak op tak af ging en verder vloog richting Texel. Toch leverden even later de rondes langs de mistnetten weer leuke aantallen merels op, maar tussen die zwarte en bruine individuen ook een flink tsekkende vogel die al snel opviel door zijn zwart-witte uiterlijk, een beflijster !
Een voor beflijster-begrippen best wel laat individu, vooral als je je realiseert dat het ook nog eens een adult exemplaar betreft. Wat een prachtvogel hebben we er hiermee weer bij... Het is me wel een kleurenpalet geworden deze weken...


Foto's : beflijster (Turdus Torquatis), man adult.

Groot verschil met de eerdere touch and go-ochtenden van deze periode was het fenomeen dat we in de loop van de ochtend ineens een heel goede 2e golf van uit zee binnenkomende vogels zag ontstaan... Er kwam weer van alles door elkaar laat aan, allemaal vogels die waarschijnlijk bij het eerste daglicht nog te ver op zee zaten en dus nog een paar uur langer moesten doorvliegen....


Foto : onze dagelijkse ekster (Pica pica) in het hout.


Foto : de derde Kroonspolder in de redelijk dichte ochtendmist.

Foto: vuurgoudhaan ocht natuurlijk ook weer niet ontbreken.

De gehele middag bleven we lekker doorvangen en zo schoven we voor het eerst deze periode langzaamaan de avond in waarbij we nog een paar rondes met op het gemaaide veld foeragerende spreeuwen wisten te vangen. In de allerlaatste ronde van vandaag vingen we ineens weer ongeringde merels, kennelijk vogels die we tijdelijk van een vertrereeks weerhoelden....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Waterral 7 / -
Zwartkop 12 / -
Waterhoen 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Winterkoning 2 / -
Goudhaan 16 / 3
Heggenmus 1 / 1
Vuurgoudhaan 1 / 1
Roodborst 21 / 4
Baardman 1 / 1
Beflijster 1 / -
Pimpelmees 2 / -
Merel 142 / 1
Spreeuw 13 / -
Kramsvogel 4 / -
Vink 1 / -
Zanglijster 5 / -
Keep 3 / -
Koperwiek 26 / -

-----------------------------------------------------
Totaal: 272 exemplaren, 19 soorten, 11:15 uren.

woensdag 5 november 2014

Vlieland : touch and go part 2....

Hooggespannen verwachtingen want eindelijk gaf de vogeltrekradar weer wat serieuze beweging te zien. De wind was vrijwel gaan liggen en zat nu in de zuidoostelijke hoek. Helaas had dat wel tot gevolg dat er daardoor ook mist begon op te komen.
Tijdens het openschuiven van de netten merkten we dat er vannacht heel wat merels in de struiken waren geland. Je hoorde ze van de takken opspringen en daarbij viel op dat de mistpareltjes al op hun veren waren ontstaan.
Op de vinkenbaan hebben we al in de schemer een slag merels kunnen maken. We hadden 6 vogels en zonder dat wij het zo bedoelden bleken het alle 6 adulte mannen te zijn die goed vol in het trekvet zaten en dus onderweg niet zo heel erg zwaar hadden hoeven werken.
Daarna volgden tussen de rondjes langs de netten nog een paar maal een kleiner slagje maar het viel vooral weer op dat de meeste merels net als voorgaande dagen maar eventjes ter plaatse gingen en vervolgens vlot weer verder trokken. Na de tweede ronde was het met de merels alweer gebeurd. Intussen hadden we wel mooi een buitenlandse ring te pakken ..... een adulte man met een ring van de centrale Helgoland. Opvallend bij deze vogel : witte veertjes rond de ogen en een stuk of wat teken op de kop, zie onderstaande foto.


Foto's: merel-man met ring van de centrale Helgoland Germany.

De verdere rondes leverden nog een paar krentjes op in de vorm van 2 vogels die je nu in deze tijd van het jaar echt niet meer zou verwachten : een sperwergrasmus en een fitis.Foto: Sperwergrasmus (Sylvia Nisoria).


Foto: Fitis (Phylloscopus trochilus).

Om een uur of negen ontvingen we een twitterbericht van Hans van Gasteren waarin hij een radarbeeld stuurde met in het hele Waddengebied een regen van vogels die uit Noorwegen binnenkwamen. Wijmerkten daar op dat moment al totaal niets van. Het moeten dan ook vogels van een andere soort dan waar wij ons op richten zijn geweest, waarschijnlijk watervogels. Zie het radarbeeld hieronder.

Afbeelding: intensieve vogeltrek boven noord-Nederland. De oranjerode streepjes zijn vogels, het blauwe vlak is een regengebied.

Naast de merel was de soort van de dag het goudhaantje. Mede te danken aan de weggevallen wind natuurlijk, want nu werden ze niet langer uit de netten geblazen.


Net als voorgaande dagen vielen de vangsten na 14 uur behoorlijk stil en werd het een lange uitzit tot het donker.


Foto: Spreeuwen in het hout.


Foto: geen verder commentaar.....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 18 / -
Winterkoning 8 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Heggenmus 3 / -
Fitis 1 / -
Roodborst 20 / 5
Goudhaan 44 / -
Merel 60 / 2
Vuurgoudhaan 1 / -
Zanglijster 2 / -
Pimpelmees 1 / 2
Koperwiek 4 / -
Koolmees 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Vink 6 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 184 exemplaren, 16 soorten, 11:00 uren.

dinsdag 4 november 2014

Vlieland : duimendraai- en neuspeuterdag.....

Om half 6 zijn we naar de baan gefietst met een frisse tegenwind van 3 bft uit het zuidwesten. Pal tegen de wind in fietsen dus maar we waren al blij genoeg dat het geen 7 bft meer was en.... dat het droog was. In de lucht was totaal niks maar dan ook niks te horen en ook de vogeltrekradar gaf totaal niks aan. Ondanks de in de dichtgedraaide netten gewaaide boomblaadjes die het uitschuiven een stuk bewerkelijker maakten stonden de netten mooi op tijd klaar en speelde de hele kermis aan vogelgeluiden op volle kracht. Marc pikte in de ochtendschemer 2 boerenzwaluwen op die met grote vaart richting Texel vlogen, erg leuk om die nog in november te zien op het moment dat de grote bulk van die soort al in Afrika zit.
In het hout achter het slag bleef het echter na het drinken van een kop koffie zorgelijk stil... De eerste ronde werd gelopen en we kwamen terug met welgeteld 4 vogeltjes.
En dat zette dus de toon voor de rest van de dag. Slechts af en toe zag je een vogeltje over de baan komen vliegen en de rondjes bleven mager met de opbrengsten. De enigste echt leuke waarneming van vandaag was een vogeltje dat heel eventjes in het hout en daarna ook nog even kort in het topje van een lijsterbes ging zitten..... een Europese kanarie !!! Die hebben we geen van allen ooit eerder hier op het eiland gezien. Ik loop daarna nog een rondje mee en besluit dan om maar weer naar de Zwaluw terug te gaan en weer opnieuw met het invoeren van ringgegevens verder te gaan. Om 15 uur volgen Holmer en Peter ook.


Foto : Ekster (Pica pica) overziet het meeuwenduin.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Waterral 1 / -
Goudhaan 3 / 2
Winterkoning - / 2
Vuurgoudhaan 2 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees - / 1
Roodborst 2 / 8
Koolmees 1 / 2
Merel 7 / 3
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 1 / 1
Vink 1 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 39 exemplaren, 12 soorten, 6:45 uren

maandag 3 november 2014

Vlieland : off-day.....

Welnu, het was wel duidelijk... de wind geselde het duin en de muren en ramen van de zwaluw en de regen plensde flink tegen de ramen.... dat werd hem dus niet vandaag. Toch is Holmer Vonk samen met Peter van Zwol vol goede moed naar de baan gefietst met de gedachte om toch in ieder geval de nul nog van de lijst te kunnen krijgen door met het slag nog wat merels te proberen te vangen.
Ook dat pakte echter minder succesvol uit dan verwacht want de merels die geslagen werden wisten alle drie te ontsnappen.... Gaatjes in het net waren de boosdoeners en de wind zal het dichtslaan van de deuren ook niet positief beïnvloed hebben.

Voor deze moedige mannen die het toch nog hebben aangedurfd om te gaan hierbij een clip die is opgenomen op het eiland waar je na zo'n dag toch nog wat vrolijk kunt worden ondanks de inhoud van de tekst...

ondertussen hopen we op verbetering voor morgen.

zondag 2 november 2014

Vlieland : touch and go...

We fietsten deze ochtend met gemengde gevoelens naar de vinkenbaan. Gemengd vanwege het feit dat we enerzijds wisten dat er ander weer in de lucht zat waarbij de wind al behoorlijk was aangewakkerd en in de verkeerde hoek zat en anderzijds vanwege het feit dat we ook wisten dat met dit weer juist lijsters het eiland op kunnen komen duiken en dat het dan massaal vol kan worden.
Bij het openschuiven van de netten constateerden we wederom een forse ritselindex van 100/100 betreffende in de struiken zittende vogels. Met name spreeuwen waren massaal in de struiken gaan zitten en kozen nu weer het luchtruim. Indrukwekkend, en voordat alle netten éénmaal open stonden hebben we de eerste vogels al kunnen uithalen.

Na het openschuiven brak de spannende tijd van wachten aan; wachten op de eerste merels die geacht werden in het hout te gaan zitten om zich vervolgens op het fruit op het slag te storten. In een kwartiertje tijd liep het behoorlijk vol, maar werd tevens snel duidelijk dat de vogels erg ril waren. Ze zaten met lange nekken te kijken naar de luidspreker op het slag en waren stik nieuwsgierig. Een paar zetten daadwerkelijk de landing in, en dan begint het spannend te worden want hoeveel vogels zullen dat voorbeeld volgen? Nou, niet dus.... ze gingen er allemaal achter elkaar vandoor richting Texel en lieten de verlokkingen van de appels links liggen.
We lopen dan dus maar een snelle ronde en komen met toch wel leuke aantallen gevulde vogelbewaarzakjes terug in de ringhut. Zo veel zelfs zoveel dat we besluiten om weer in 2 groepjes te gaan zitten ringen. Tijdens dat ringen constateren we dat het gehele vangterrein weer lijkt te zijn leeggelopen. Dan de maar hopen op een goede tweede ronde..... Dat viel aanvankelijk tegen, maar toen we helemaal achter in de opstelling stonden merkten we dat er een nieuwe lading vogels over kwam vliegen die opnieuw de landing weer inzetten. Koperwieken, merels, vinken, zwartkoppen en spreeuwen. Dus werd het wederom even stevig aanpoten. Tussen de vangsten zat ook een heel erg late Fitis ! Dat is an sich al een heel erg leuke vangst, ik kan mij niet herinneren dat we hier ooit al eens eerder een Fitis in november hebben gevangen, maar dit exemplaar is ook nog eens een keer heel vaal en bleek van kleed. Verder een behoorlijk krachtig getekende kopbevedering. De onderdelen van de vogel zijn ook heel erg licht van tinten en hebben totaal geen geel; zie bijvoorbeeld de foto van de onderkant van de vogel waarop goed te zien is dat het geel helemaal ontbreekt en de onderstaartveren zelfs een bruinig tint hebben. We hebben hier dus te maken met een mogelijke ondersoort Acredula of wellicht zelfs Yakutensis. De vogel heeft wat veertjes afgestaan zodat DNA-onderzoek hier meer over zou moeten kunnen vertellen, tenminste, dat hopen we....

Foto's: Fitis (Phylloscopus trochilus acredula).

Als we in de aanloop naar de excursietijd nog wat vogels wegringen ziet Marc ineens een sperwer in het hout zitten. Op het moment dat we beiden de fotocamera in de aanslag hebben springt de vogel echter van de tak af en vliegt in een rechte lijn naar de netten opzij van het blok. 'Dat is duidelijk een stootvlucht' zijn de woorden die onmiddellijk door mij heen schieten. dat betekent : rennen !
Dat blijkt beloond te worden want ik kan de vogel na een snelle run bij de poten pakken als ie in het net klapt waar ik hem/haar naartoe zag vliegen. Hebbes ! Het betreft een eerstejaars vrouw die al heel wat van de bekende bruinige veerranden afgesleten heeft waardoor er al een behoorlijke grijze zweem op haar mantel aan het ontstaan is.Foto's : Sperwer (Accipiter Nisus) vrouw, 1e kalenderjaar.

We ontvangen deze ochtend een excursie waaraan deelgenomen wordt door 10 mannen en vrouwen en wederom geen kinderen. De wind is dan inmiddels flink toegenomen en de vangsten zijn al volledig ingestort naar rondjes van circa 3 vogels. We beginnen met het sluiten van de netten die het meest op de wind staan, maar besluiten na 1 extra ronde dat het niet zoveel zin meer heeft. Alles gaat dicht en om 15:30 uur zijn we klaar voor vertrek naar de zwaluw. Wederom beleefden we een dag met ruim meer dan 100 vogels....
We wachten af hoe ernstig de storing wordt die morgen het weerbeeld voor ons zal bepalen. Misschien is het niet eens zinvol om uberhaupt naar de baan te gaan. We zullen zien !

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------

Sperwer 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Waterral 8 / -
Fitis 1 / -
Winterkoning 2 / -
Goudhaantje 3 / -
Roodborst 3 / 3
Pimpelmees - / 1
Merel 101 / -
Koolmees - / 1
Zanglijster 2 / -
Spreeuw 14 / -
Koperwiek 5 / 1
Vink 7 / -
Zwartkop 11 / 2
--------------------------------------------------
Totaal: 169 exemplaren, 15 soorten, 8:30 uren.