zaterdag 23 november 2013

Schiermonnikoog 22 November 2013 : the ghost of seasons end....

waarde vandaag rond in het groene glop.

Bij het opstaan bleek dat het inmiddels heel ander weer was geworden; vroor het vannacht nog onder een kraakheldere windstille hemel, nu stond er een vlagerige noordenwind en regende het lichtjes. Die regen was een korte bui, hoopten we maar, want het internet lag plat. In het bos spatten een paar merels weg, maar dat stelde niks voor. Vorige week zou het onder deze omstandigheden nog flink blaadjes peuteren worden maar dat viel nu enorm mee.
Kooi 4 had in de 1e ronde 7 rallen, verder alleen 1 in kooi 8. Verder 2 merels waarvan er 1 door het net loopt tot hij een gat tegenkomt…. De 2e ronde wordt meegelopen door onze medegebruikers (3 docenten van de Wageningen uni) van het gebouw en zij blijken maar weer eens de lucky factor ; het was erg rustig in het bos maar op de scheiding met het hakhout hing er ineens een groepje sijzen bij elkaar in 1 net. Daartussen ook enkele barmsijsjes waaronder een mooie adulte man kleine barmsijs zoals we ze kennen van de lokale broedvogels in het begin van het seizoen.


Foto : kleine barmsijs, adulte man.

Al vroeg in de ochtend zakten de vangsten snel terug, maar bemoedigend was wel de constatering dat de zon van gisteren en de opnieuw opstekende wind van vanmorgen er voor zorgde dat er meer en meer elzenzaad op het pad terecht kwam. En dat heeft dan vervolgens meteen effect op de vogels zodat het de komende dagen best nog wel eens leuk zou kunnen worden. Midden op de middag kregen we bezoek van de fam. Glerum en ook tijdens de ronde die zij meeliepen gebeurde er weer iets leuks : niet alleen had Hanneke hen voorspeld dat er in totaal 5 vogels zouden worden gevangen, die hingen er ook nog…. Er zou ook wat bijzonders worden gevangen. En ja….. in sectie 2 hing tussen enkele andere vinken een dubbelvink. Een dubbelvink??? Ja, een vink met 2 ringen ! Naspeuren in de database leerde ons dat de vogel in de opbouwweek in 2010 is geringd. Vervolgens werd de vogel in dat jaar nog 2 keer teruggevangen. De laatste terugvanger vond dat de vink kennelijk nog niet helemaal yin yang was en koos voor meer balans door er een tweede ring aan te knopen. Daar redde de vogel zich inderdaad heel goed mee want tot de dag van vandaag bleef hij ver van de ringtafel. Vanzelfsprekend hebben we de ring met het meest recentste nummer verwijderd.

foto: 'dubbelvink'. Met dank voor de foto aan fam. Glerum.

Er meldde zich ook nog een andere oudgediende, een winterkoning met een ring uit de Y-serie. Deze bleek in 2010 te zijn geringd, wederom in de opbouwweek, daarna nog 4 x terug in dat jaar, vervolgens no 2 x in 2011 en nu pas opnieuw in 2013 dus. De laatste 3 vangsten dus alleen in oktober en November.
In de avonduren vangen we nog 1 waterral. De verwachtingen waren wat hoger vanwege de miezerige motregenbuitjes die eerder deze week tto 2 maal toe tot het invallen van meerdere rallen leken te leiden, maar dat viel vanavond dus tegen.
Vanavond is Holmer Vonk ons komen vergezellen, hij heeft morgen een wadvogeltelling uit te voeren en neemt het daarna over t/m de zondag. Na het weekend komt Joop van Ardenne het dan weer overnemen en hij zal de hekkensluiter van dit seizoen gaan worden.

Foto: een nog behoorlijk jonge waterral met nog behoorlijk bruine wangen, een lichte streep nog duidelijk zichtbaar tussen oog en snavel, een nog grotendeels donkere ondersnavel en een nog bruinige iris.

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------------

Barmsijs 1 / 0
Houtsnip 1 / 0
kleine barmsijs 1 / 0
koperwiek 1 / 0
merel 1 / 1
roodborst 0 / 2
sijs 13 / -
spreeuw 1 / 0
vink 5 / 1
waterral 12 / 2
winterkoning 0 / 3
zwartkop 1 / 0
-----------------------------------------------
totaal 46 vogels, 37 nieuw geringd en
9 teruggevangen, 12 soorten.

vrijdag 22 november 2013

Schiermonnikoog 21 November 2013 : nek aan drek-race tussen merel en waterral.

Hanneke is vanmorgen extra vroeg naar de rallenkooien gelopen om te kijken of de flink actieve rallen van vannacht ook op dit tijdstip al in de kooien zouden lopen. Om 06:30 uur vertrok ze en ja hoor, korte tijd later kwam ze met 5 waterrallen terug. Tijdens de later volgende officiële eerste ronde was het inmiddels weer iets begonnen te vriezen; er kwamen opnieuw weer enkele merels het Glop binnenvallen. We vingen er meteen een paar van maar erg indrukwekkend was het zeker niet. Wel was goed merkbaar dat er nog steeds van alles in de lucht zat, vinken, kepen, koperwieken en af en toe weer barmsijzen die zich bij de groepjes in het elzenbos voegden. Tijdens het teruglopen zagen we in de richting van het veldlab een groep van ongeveer 50 houtduiven uit Noord aan komen vliegen, ze vlogen precies richting sectie 6 in de schapenweide. Dat biedt perspectieven denk je dan even, maar de volgende ronde sta je weer met beide benen op de grond, niks naks nada. Een kleinere groep vliegt wel regelmatig op uit één van de eiken tussen veldlab en Kooiweg en keert ook even regelmatig terug.

Voor het veldlab zat enige tijd een grote lijster te alarmeren, hij kreeg regelmatig bijval van enkele kramsvogels en koperwieken. Er bevond zich kennelijk iets in de bosjes waar wij geen weet van hadden…. 's Middags zagen we bij de Arnicaweide een buizerd in een lichte kleedvorm die verdacht veel leek op de buizerd die eerder dit seizoen werd gevangen door Jos v.d. Staaij en André van Loon.
Het werd een heerlijke rustige najaarsdag met al een beetje een winters karakter, met het lekkere zonnetje in de ochtend dat het riet van oranje tinten voorzag en met knisperend gras en modder onder je voeten leek het alsof het een Februaridag was. Gelukkig was de snijdend koude wind van gisteravond helemaal gaan liggen, al bij de eerste ronde hebben we de netten van sectie 6 weer open kunnen schuiven.

Foto: in de avonduren troffen we nog een tegen de netten rustende libel aan.

In de middag zagen we door de bovenramen van het veldlab gedurende vele uren in het mooi scherpe licht van de zon vele tientallen sijzen en barmsijzen op de talrijke elzenproppen foerageren. Eindelijk kwamen er wat meer sijzen en barmsijzen vanuit de boomtoppen naar beneden, we vingen vandaag over de gehele dag verspreid 10 sijsjes en 3 grote + 2 kleine barmsijsjes.


Foto's: opnieuw een grote barmsijs.

In de vroege avond begon het al weer lichtjes te vriezen en bleef het onder de alweer krimpende maar toch nog fel schijnende maan nog steeds windstil. De eerste avondronde leverde nog 1 waterral op, een tweede vloog een eindje parallel voor mij uit langs de netten. Verder was het behoorlijk stil in het gebied.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------
Waterral 18 / -
Koolmees - / 2
Heggenmus - / 2
Vink 3 / 1
Roodborst - / 2
Keep 1 / -
Merel 17 / 5
Sijs 10 / -
Zwartkop 1 / -
Grote Barmsijs 3 / -
Pimpelmees - / 1
Kleine Barmsijs 2 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 68 exemplaren, 55 nieuw geringd,
13 teruggevangen, 12 soorten in 17:29 uren.


Schiermonnikoog 20 November 2013 : wiite randjes....

De dag begon weer lekker rustig met een zacht briesje en heel helder weer onder een halfbewolkte hemel. De natuur leek mijn lief op haar verjaardag te willen trakteren op een heerlijke herfstdag. En dat werd het wel....
Ter hoogte van sectie 4 en 5 bleek het gras en mos licht bevroren te zijn, het knisperde lekker onder de laarzen. Bij terugkomst bij het gebouw bleek ook het laagje water in de kruiwagen te zijn bevroren. Er kwamen wel wat merels binnenvallen, maar dat stelde amper wat voor.
Op het moment dat we tijdens de 1e ronde bij sectie 8 stonden begonnen rondom ons roofvogels te krijsen en kekkeren. Je kon precies de buizerd, de havik en minimaal 1 sperwer lokaliseren en dat kwam goed overeen met de geijkte plekken waar je ze in het voorjaar ook treft. Vooral in de omgeving van het haviknest van de afgelopen paar jaar ging het even flink tekeer. Maar enkele tellen later kwam er uit die hoek een slechtvalk uit de bosjes en die koos klimmend het luchtruim richting polder. De vogel werd ronduit uitgejouwd door de lokale roofvogels die op hun plekje in de directe omgeving zaten en meerdere vinken en graspiepers deden verwoede pogingen om de valk daarbij te begeleiden. De eerste ronde leverde 6 waterrallen in de kooien op, 4 merels, een koperwiek en een ongeringde plus een geringde pimpel op.

Foto: nachtvorst in het vangterrein, de netten bleven nog vorstvrij.

Niet slecht en er vloog nog van alles boven het terrein rond, van meerdere pimpels tot, ik zou haast zeggen vanzelfsprekend, groepjes barmsijzen, putters en sijzen. Daarvan vingen we er de gehele ochtend weer niet één. 's Middags wel enkele putters en sijsjes.
De rallen bleven opnieuw eigenlijk met 1 of 2 per ronde de hele dag weer doorvangen en er zat weer behoorlijke spreiding in grootte. Superdikke rallen als afgelopen dagen zaten er niet meer bij.
Aan het eind van de middag sloten we de daglichtrondjes af met een terugvangst van een mannetje vink met oude ring. De vogel bleek een enorm papilloma-gezwel te hebben aan de linkerpoot, maar leek daar (kijkend naar zijn algehele conditie) niet veel hinder van te hebben. Een blik in de database leerde ons dat de vogel al op 11 September 2009 is geringd en dat er toen niks met de voet aan de hand was. Pas meerdere vangsten later stond voor het eerst genoteerd dat er een gezwel aan de linker voorteen zat. Daarna zag je aan een deel van de omschrijvingen dat het gezwel aan het groeien was geslagen. Nu zat het aan de gehele tenen en vormde een grote lelijke klompvoet. De vogel lijkt er goed onder te gedijen want had een prima conditie.

Foto: vink met papilloma-gezwel aan de linkerpoot.

In de eerste 2 uren na het invallen van de duisternis passeerde er een regengebied over Schiermonnikoog. En net zoals de beste avond van eerder deze week lijkt het erop dat die regen veel rallen uit het luchtruim heeft geplukt, want we liepen om 22:15 uur een rondje met 7 rallen in de kooien. En opnieuw zaten er meerdere in de struiken en zagen we 2 exemplaren bij de kooien weglopen. In de struiken waren in de avondschemer ook een paar spreeuwen gaan slapen, daarvan pestten we er 1 een mistnet in, de tweede spreeuw van het jaar.
In de laatste ronde zitten er nog weer 4 rallen in de kooien maar komen we er met slechts 3 terug op het gebouw. We bleken in de vorige ronde het klepje van 1 der opvangkooitjes te hebben laten openstaan; weg was de vogel op het moment dat ik 2 stappen in de modder had gezet. Bij 1 van de 3 vogels blijkt op de ringtafel dat ie een oude herstelde open beenbreuk in de rechtertarsus heeft. Hij kan ondanks het uit de poot stekende stuk bot de poot toch nog gebruiken. Iets wat die fazant bij hotel van der werff niet meer kan zeggen…..

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Waterral 22 / 1
Spreeuw 1 / -
Roodborst - / 2
Vink 4 / 1
Merel 9 / 2
Putter 2 / -
Koperwiek 1 / -
Sijs 4 / 1
Pimpelmees 1 / 1
-------------------------------------------------------
Totaal: 52 exemplaren, 44 nieuw geringd en 8
terugvangsten, 9 soorten in 16:14 uren.

woensdag 20 november 2013

Schiermonnikoog 19 November 2013 :

Een buiige ochtend en dus wederom lijsters op het eiland. Bij de eerste ronde diverse piepjes van koperwieken en in mindere mate ook kramsvogels boven het glop. De eerste ronde werd gelopen onder een zwaar bewolkte hemel waaruit net een bui was neergedaald. Veel vers gevallen blad dat dan zo lekker plakt in de netten. Maar dus ook wel wat vogels : 15 stuks waarvan 5 waterrallen, 1 koperwiek en 9 merels. Tijdens het teruglopen vielen er al meer in, netjes vanuit het noordoosten. De volgende ronde was dan ook even weer merelrijker, zoals gisteren ook het geval was. En geheel in de traditie ; wederom was daarna zo goed als alles weg. Tijdens het blaadjes peuteren (het worden er nu wel snel minder) bleek er pal naast ons onder de berken op de rand van de schapenweide ineens een houtsnip te hangen, de 7e voor dit jaar.

Foto: houtsnip (scolopax rusticola), adult.

Het verdere verloop van de dag ging eigenlijk net zoals gisteren, vooral verschillende vogeltjes in het bos, aangevuld met af en toe een waterral. Na de middag zag ik bij vertrek een sperwer loodrecht omhoog uit het bos komen vliegen…..In de netten bij de Ebelbrug hingen daarna 7 vinken, een keep en een heggenmus, duidelijk gevalletje van sperwer-effect dus.
Vandaag vingen we voor het eerst deze week een merel met een ring uit een voorgaand jaar terug. Zoals meestal in November was dat ook dit keer een vrouw. Ze bleek hier in 2008 te zijn geringd, bevindt zich nu blakend in haar 6e kalenderjaar en bezoekt vandaag voor de 20e maal de ringtafel. Het is een vogel die eigenlijk ieder jaar gedurende de meeste maanden wel eens wordt gevangen, maar dit jaar is dat tot vandaag alleen 1 x in Augustus geweest. Wat aan de hele lijst van vangsten wel opvallend is : in November begint ze enorm op te vetten van net iets onder 90 gram naar tussen de 110 en 120 gram. Dat laatste gewicht is van vandaag. Dan ga je je toch afvragen of deze groep merels het eiland in de wintermaanden ook verlaat om de winter elders door te brengen. Met andere woorden : horen de Schiermonnikoger merels ook tot de Scandinavische wegtrekkende groep?
De voorlaatste ronde wordt samen met 2 van onze 3 medegebruikers van het veldlab (docenten van de WUR) gelopen, we zijn net op tijd om het vertrek van de merels te beleven. Rondom het gebouw horen we de kenmerkende tsjirrrp-roepjes en zien we merels heel rustig klimmend in Zuidwestelijke richting wegvliegen. We kruipen weer een heel rustige avond in ; de maan komt in volle glorie heel laag tussen de bomen door schijnend omhoog en de wind is weer zo goed als helemaal weggevallen. De rallenrondes hoeven eigenlijk niet eens met zaklamp gelopen te worden. We vangen er slechts 1 en het is in het riet ook helemaal stil.
Foto: sectie 2 ; het meeste blad zijn we nu toch wel kwijt.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------
Waterral 11 / 2
Merel 26 / 8
Houtsnip 1 / -
Koperwiek 1 / -
Winterkoning - / 1
Koolmees - / 1
Heggenmus - / 1
Vink 8 / -
Roodborst - / 1
Keep 1 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 62 exemplaren, 48 nieuw geringd en
14 teruggevangen, 10 soorten in 16:14 uren.

dinsdag 19 november 2013

Schiermonnikoog 18 November 2013 : zwarte vrouwen...

In de nacht tussen 00:00 en 02:00 uur vingen we nog 4 rallen, de laatste ronde was prachtig : de maan zat in een nest van bewolking maar gaf nog zoveel licht dat we alle ganzen en smienten die op ongeveer 50 meter hoog over het glop kwamen vliegen goed tegen de bewolking en het diffuse licht hebben kunnen onderscheiden. Prachtig en uniek! Opvallend was dat een aanzienlijk deel van de ganzen in het holst van de nacht naar het oosten vloog. De zwakke wind was inmiddels ook pal oost geworden en het nevelde en miezerde lichtelijk.
In de eerste ronde van vanmorgen hadden we ook goede rallenvangsten maar we hadden er op basis van de ervaringen van vannacht meer van verwacht. Bij vertrek bij het gebouw hingen er al 2 merels in het eerste net. Ook achter in de opstelling zagen en hoorden we meerdere binnenvallende merels en koperwieken en in de tweede ronde hing het op de hoge delen van de opstelling vol met merels, vooral de grofmazige netten en de rest van sectie 6. Dat is echt een topplek voor de lijstervangst, als de windomstandigheden maar geen roet (en dus wel bladeren) in het eten gooien.
We komen van de tweede ronde terug met 9 rallen en een stuk of 40 merels. Bij die laatste soort treffen we zowel bronsbruine als grijze, als vrijwel zwarte vrouwen aan, wat een kleedvariatie bij die laat doortrekkende exemplaren van deze soort. Sommige exemplaren zijn vrijwel niet van mannen te onderscheiden; ze hebben soms een mix van geschubde zwart met bruine veren maar zijn overwegend zwart (zie foto), maar in andere gevallen ontbreken die schubben ook vrijwel en kun je alleen afgaan op de gele oogringkleur en binnenranden van de snavel ipv oranje bij de mannen.

Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' brons.


Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' brons.


Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' bont.


Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' zwart (links, en merel-man, Turdus merula, 1e kalenderjaar (rechts).
De zwarte vrouwen zijn te onderscheiden als vrouw op basis van de gele oogring, gelige mondhoeken en soms snavelranden ten opzichte van licht-oranje oogring en mondhoek bij 1e kalenderjaar mannen. meestal hebben die mannen ook een meer oranje binnenkant snavel. de zwarte vrouwen zijn boevendien te onderscheiden doordat, hoe zwart ze ook zijn, ze altijd nog iets streping op de keel en kin hebben. Razend interessant waar deze vogels vandaan komen, of zijn het gewoon kleurvariaties binnen de soort (genetisch polymorfisme) zoals bij de witkoppige staartmezen en lichte buizerden.

Een foto van een echt zwarte vrouw maak ik nog, het weer was te donker om er nu al één op de plaat te kunnen zetten zoals uit de bovenstaande foto al wel blijkt.

Opvallend genoeg hingen er zo ineens 4 zwartkoppen tussen die merels, 2 waren er moddervet en 2 mindere goden zonder trekvet. Hanneke wijst mij, als ze achterlangs bij sectie 9 loopt, op een enorme groep vogels die hoog over het eiland komt vliegen. Het blijken er werkelijk vele duizenden te zijn. Wat jammer dat ik nu net mijn verrekijker even niet bij me heb.. Het lijkt erop dat het om plevieren gaat, gezien de manier van vliegen.
De vogels aan de voorkant van de groep vliegen in een strakke ganzenformatie, de rest lijkt er maar wat achteraan te klooien, het lijken wel mensen…..
Zoals dat hier in het glop zo vaak gaat, tegen een uur of 10 in de ochtend is het helemaal over met de merels. In tegenstelling tot op Vlieland lijken de merels hier gemiddeld zo fit bij aankomst dat ze er voor kiezen om overdag nog een eindje verder te gaan, of om bij hoge waterstand in het glop er toch voor te kiezen om te gaan foerageren op andere delen van het eiland (besdragende struiken ontberen wij hier….). Alternatief is echter het rijke bodemleven op de hoger gelegen delen van ons terrein.
Vandaag hadden we opnieuw een gewichtsrecord bij de waterrallen, een knoepert van 176,1 gram ! Het maximum gewicht moest opnieuw bijgesteld worden. Dit zwaargewicht was niet de enige van die soort; er waren meerdere exemplaren van 150+ en ook 160+ grammen. Verspreid over de hele dag vangen we ze door ; het zal uiteindelijk met de rallen de tweede dag van het seizoen worden.
De vinken, sijzen en barmsijzen lieten het vandaag afweten, ze waren er zeker wel, maar om onduidelijke redenen kwam er vandaag amper iets van naar beneden. Vandaag waren er wel regelmatiger koperwieken en kepen in het bos te vinden, maar vangen zat er ook van die soorten niet echt in. Wel was er regelmatig onrust, in de loop van de middag wisten we de stoker daarvan te verschalken. Boven de ebelbrug hing een subadulte man sperwer. De vogel droeg een ring van het VRS en bleek op 10 September door Symen te zijn geringd.

Foto's : Sperwer-man, Accipiter Nisus, tweede kalenderjaar.

Net als het jonge vrouwtje dat wij eerder in juli vingen had ook deze sperwer een klein gezwel in zijn mondhoek. Aan het eind van de middag zakten de vangsten in en lijken de meeste vogels totaal uit het glop te zijn vertrokken. De laatste dagronde levert slechts 1 waterrral op. Voor het donker hebben we de resterende netten van sectie 5 en sectie 9 nog binnen gehaald en bij de kachel gehangen om te drogen voor ze de kast in gaan.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Sperwer - / 1
Koperwiek - / 1
Waterral 23 / 3
Zwartkop 4 / -
Waterhoen 1 / -
Pimpelmees - / 1
Winterkoning - / 2
Koolmees - / 4
Roodborst - / 4
Vink 2 / 2
Merel 41 / 3
Keep 1 / -
Zanglijster 1 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 94 exemplaren, 73 nieuw geringd en
21 teruggevangen, 13 soorten in 16:29 uren.

maandag 18 november 2013

Schiermonnikoog 17 November 2013 : een nuldagje met een opmerkelijke avond.

De eerste ronde werd gelopen met zwaar bewolkt maar nog net droog weer. Het was helemaal windstil geworden op het eiland en dat zou het grootste deel van de dag zo blijven. Het leek of de weergoden wisten dat we minder te doen hadden want in de middaguren kwam er af en toe een zucht wind opzetten die ons weer aan het werk zette met het plukken van eikenblad uit de netten in de schapenweide. De eerste ronde was een uitgesproken desillusie; we hadden gerekend op een goede rallenvangst want het was er een heel mooie nacht voor geweest, dachten wij….. We kwamen terug met 2 vogels, een waterral en een roodborst, beide terugvangsten. Het was verder doodstil in het terrein. Het voelt wel weer heel zacht aan buiten, we treffen nog weer 2 mestkevers in de netten. op de rand van de berken en de schapenweide treffen we een bruinrode heidelibel (Sympetrum striolathum).

Foto: bruinrode heidelibel (Sympetrum striolathum).

De tweede ronde was beter; net als in voorgaande dagen waren er in het bos flink wat sijzen, putters en barmsijzen verzameld om te gaan foerageren op de elzenproppen. Dat belooft nog wat als de zaden in de bomen op zijn en ze gedwongen zijn om het pad op te zoeken…. Maar ja, dan zullen wij wel vertrokken zijn.
We vangen een kleine en een grote barmsijs die keurig naast elkaar in het net hangen, verder van alles wat, vink, merel, waterral en 1 sijs. Over het achterste deel van de opstelling komen 4 wilde zwanen van zee gevlogen. Bij de daaropvolgende ronde weten we niet wat we zien, het bos achter het veldlab is vergeven van enkele honderden sijzen, in iets mindere mate barmsijzen en ook nog aangevuld met putters. Vooral de sijzen vliegen regelmatig onrustig en paniekerig rond alsof ze een sperwer in de buurt weten te zitten. De vogels blijven meerdere uren volop aanwezig maar we vangen er amper iets van.

Foto: kleine en grote barmsijs / Carduelis cabaret en Carduelis flammea.


Foto: Grote barmsijs Carduelis flammea.


Foto: kleine barmsijs Carduelis cabaret.

Na de middag hebben we volledig onverwacht ineens 5 putters in de netten rond de Ebelbrug hangen. Tevens nog 5 waterrallen tegelijk in kooi nummer 8 en verderop zit er ook nog één in kooi 5.
We hebben een uitgesproken nul-dag; nee niet omdat we ZO weinig vangen, maar omdat opmerkelijk veel vogels compleet afgeronde biomtrische maten hebben, vooral bij de gewichten. We beginnen nog te twijfelen aan de kwaiteit van de weegschaal maar die blijkt o.k. te zijn. Deze dag staat voorts in het teken van maar liefst 2 nieuwe jaarsoorten. Jawel, maar liefst 2 op 1 dag…. Een waterhoen in kooi 8 en een spreeuw (zeker, een spreeuw als nieuwe jaarsoort op 17 November…..). De spreeuw vangen we in het donker, recht voor de luidspreker waar op dat moment het geluid van waterral weer draait. Tijdens de rallenronde van 22:45 uur motregent het. In de lucht zijn behoorlijk wat piepjes van koperwieken te horen en komen vrijwel continu smienten overgevlogen. Er is ook een briesje op komen te staan uit oostelijke richting. De grofmazige netten van sectie 6 worden ontbladerd en gesloten. Daarna is het tijd voor de kooi-inspectie. Wat ! Er springen op meerdere plekken rallen van het pad het riet en de struiken in en ik hoor er meerdere van de wilgentoppen springen. In kooi 5 zit een ral, in kooi 8 zitten er 2 en in kooi 4 zitten er…. 6 ! Wow, dat heb ik in alle Novembermaanden nog nooit eerder meegemaakt tijdens de avondvangsten. Op de weg terug springt er ook nog een merel uit de struiken en vliegt pal achter mij het mistnet in. Daar had ik nou net geen zakje meer voor dus die gaat los in de hand mee. Voor deze controles gebruik ik ivm de modderpaden de fiets en loop vanaf de Kooiweg via het meteoveld naar de opstelling. Op de terugweg loopt de ketting me er ook nog eens een keer af, dat wordt dus toch maar weer lopend terug…..
Bij de rallen blijkt 1 terugvangst te zitten, een ral die door Symen Deuzeman op 6 november is geringd en inmiddels in gewicht is toegenomen van 88,5 naar 99,4 gram. Bij de overige rallen zit de zwaarste die we hier in het Glop ooit hebben gehad. Een voor de zekerheid 2e keer wegen brengt geen verandering in wat we eerst niet geleoven : 170 gram !

We moeten deze week wegens onverwachts snelle afronding van een verhuismogelijkheid een beetje spoed zetten achter het afronden van het seizoen, net nu er zoveel Carduelisjes in het terrein zitten. Daarom heeft hanneke aan het eind van de middag sectie 4 en de eerste lange baan van sectie 5 alvast gesloten en binnengehaald en bij de kachel gehangen, morgen volgen meer netten.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------
Goudhaan 1 / 0
Grote Barmsijs 1 / 0
Keep 2 / 1
koolmees 0 / 1
Kleine Barmsijs 2 / 0
Merel 2 / 9
Pimpel 0 / 1
Putter 5 / 0
Roodborst 0 / 4
Sijs 2 / 0
Spreeuw 1 / 0
Staartmees 0 / 1
Vink 6 / 0
Waterhoen 1 / 0
Waterral 16 / 5
Winterkoning 0 / 2
------------------------------------------------
Totaal: 63 vogels, 39 nieuw geringd en
24 teruggevangen, 16 soorten in 15:59 uren.

zondag 17 november 2013

Schiermonnikoog 16 november 2013 : sijzen en barmsijzen nemen toe.

Na een wel heel erg rustige nacht waarin in de laatste rallenrondes alleen maar geconcludeerd kon worden dat er nu ook bij de waterrallen alleen maar wegtrek was geweest begonnen we deze ochtend aan een wel heel erg stille eerste ronde. We kwamen terug met 2 waterrallen, 2 vinken, 2 merels en als spelbreker in deze duoreeks 1 vink. Na deze eerste ronde kwam al vrij snel de wind opnieuw opzetten uit de WZW-hoek. Dat betekende dus dat de bladeren van een andere groep eiken in de ponyweide weer in de plaagrichting van de netten stonden en er weer vrolijk het nodige blad in de netten werd gestrooid. In een paar rondes tijd sloten we sectie 6 dus maar weer net voor net.
Zichtbare trek was er hoegenaamd niet deze ochtend, maar we hebben wel sterk de indruk dat de aantallen sijzen, barmsijzen, putters en vinken in het bos nog gestaag blijft groeien. Tijdens de koffiepauze zien we door het bovenraam aan de noordzijde van het veldlab een groep van zo'n 40 sijsjes in de top van een proprijke els gaan zitten. Even later voegen zich er een 4-tal grote barmsijzen bij. De vangst van de eerste grote barmsijs van deze periode (de tweede van het jaar) doen we uit pure pesterigheid pas als Leo en Emmie het glop hebben verlaten na uitdrukkelijk te hebben benadrukt dat ze enorm hebben genoten van een keer ringen in November.

Foto's: grote barmsijs (Carduelis flammea flammea).

In de middag liepen de vangsten rustigjes door met af en toe een paar vinken, af en toe een merel of mees. Opmerkelijk eigenlijk, in november maak je het haast nooit mee dat je in het glop een nulronde loopt. Ook wel weer enigszins verklaarbaar want de vogels moeten simpelweg veel actiever zijn, de dagen zijn nog maar kort en de voedselverbranding ligt hoger door lagere temperaturen. Een siësta van een paar uurtjes zit er dan ook niet in….
De laatste ronde van de dag levert wederom een nieuwe periodesoort op, en dan meteen 2 exemplaren. Er hangen 2 kramsvogels in het enige grofmazige net dat vanavond nog openstaat. In diezelfde ronde ook 2 waterrallen, net als gisteravond beide bij elkaar in 1 mistnet, maar nu recht voor de luidspreker waarvan het geluid net een half uurtje daarvoor was aangezet, opstekertje voor wat er vannacht gaat gebeuren??? De laatste ronde van de avond wordt gelopen onder een zwaar bewolkte lucht met absolute windstilte. We vangen nog 1 ral in de kooien, maar horen er zeker 3 in het riet, tevens horen we een grotere plons die waarschijnljk aan een waterhoen kan worden toegeschreven.


Foto: en ook achter onze netten sneuvelden tijdens de Oktoberstorm enkele mooie dikke elzen, de haat-liefdeboom onder ringers.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 6 / 1
Staartmees 3 / 1
Winterkoning - / 4
Pimpelmees 1 / 1
Roodborst 2 / 1
Koolmees - / 3
Merel 6 / 4
Vink 10 / -
Kramsvogel 2 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 2 / -
Putter 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Grote Barmsijs 1 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 52 exemplaren, 37 nieuw geringd en
15 teruggevangen, 14 soorten in 16:29 uren.