zaterdag 2 november 2013

1 November 2013, Vlieland : regen gevolgd door opklaringen.

Holmer en Peter is vanmorgen vroeg vertrokken naar de baan en Marc en ik hebben het eerst maar eens aangezien of het wel de moeite waard was om met zo'n overtuigende regenverwachting te gaan vangen. Tegen 08 uur begon het af en toe te regenen en viel de wind behoorlijk snel terug van 5 naar 3 bft uit Westelijke richting. Het regenfront bleek zich echter gedurende langere tijd boven het eiland te splitsen en zo bleef het toch nog lang mogelijk om door te vangen. Uiteindelijk heeft het ongeveer anderhalf uur echt geregend en zijn Holmer en Peter blijven lopen langs de netten. Er waren vanochtend onverwacht toch nog weer lijsters aangekomen, vooral merels en kramsvogels. Toen Marc en ik vlak voor het eind van de regen ook naar de baan fietsten zagen we langs de polderweg diverse soorten zoals zilverplevieren, groenpootruiter en tureluur, en onder de zangertjes rietgorzen, roodborsten, tjiftjaffen en enkele mezen. Nadat het echt droog was geworden en de wind ook zo goed als geheel was gaan liggen kwam er duidelijk meer beweging van de kleinere soorten. Deze hadden dan ook enkele uren foerageermogelijkheid verloren door de regen. Het begon tegen 11 uur ook ineens redelijk op te klaren en voor het eerst in de afgelopen twee weken zagen we blauwe gaten in het wolkendek. Er volgde een heerlijke middag die aanvoelde als een Septembermiddag. In het hout bij de vinkenbaan verscheen vanmiddag gedurende een vijftal minuten een koolmees-man die heel overtuigend de 'wie-wie-wie' roep begon rond te schallen waarover al zoveel gediscussieerd is. Ik kon zien dat de vogel een ring aan de rechterpoot droeg. Natuurlijk hoop je bij zo'n waarneming dat de vogel op het slag springt of dat ie netjes naar het inmiddels aangezette mezengeluid zou vliegen en dan in een mistnet zou belanden maar ja.... de vogel vloog uiteindelijk we in oostelijke richting en ging hoog over alle netten heen die hij passeerde. Ik had het nakijken.

Foto: opklaringen boven de vinkenbaan.

Aan het eind van de middag zaten we gespannen af te wachten of er nog weer voor de slaap invallende kramsvogels en spreeuwen op de baan zouden verschijnen. Dat gebeurde wel, maar het werd al snel duidelijk dat er veel meer vertrek dan slaaptrek plaats zou gaan vinden. We zagen heel wat groepen spreeuwen vanuit de polder laag over de vegetatie en over de ringershut vertrekken richting Texel/Den Oever. Ook wiekelde er weer een blauwe kiekendief over het rietveld en zagen we daarvoor ook nog een sperwer en ruigpootbuizerd over de derde Kroonspolder vliegen. De vangsten van slapers stelden enigszins teleur, maar er zat wel weer een mooie verscheidenheid aan spreeuwen en kramsvogels bij, alsmede zoals haast iedere laatste ronde van de dag een zanglijster. Om 19 uur hadden we alle netten gesloten en trapten we weer richting de Zwaluw alwaar het dagelijkse ritueel van dagtotalen tellen en het in elkaar draaien van een stevige maaltijd weer een aanvang nam. Buiten haalde de wind weer aan en begon het als snel af en toe weer te regenen, binnen snorde de kachel eindelijk weer, de monteur was duidelijk langsgeweest en we hoefden niet meer met de jas aan in de kamer te vertoeven, dat waardeer je dan wel weer extra.


Foto: in zuidwestelijke richting langstrekkende grauwe ganzen.

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 8 / 1
Heggenmus 1 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 2 / 6
Vuurgoudhaantje - / 1
Merel 7 / 10
Pimpelmees - / 2
Kramsvogel 21 / 1
Spreeuw 15 / -
Zanglijster 1 / -
Vink 3 / -
Koperwiek 2 / 1
Keep 2 / -
-----------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren, 66 nieuw geringd en
23 teruggevangen, 14 soorten in 11:15 uren.

vrijdag 1 november 2013

31 Oktober 2013, Vlieland : lichte aankomst van lijsters.

Een dag om maar weer kort over te zijn. Er was weliswaar wel aankomst, maar door opnieuw opkomende regen zakte het met de vangsten in de loop van de ochtend al weer snel in en beleefden we voor de zoveelste dag in deze tweeweekse periode het welbekende nachtkaars-effect. Voor het eerst sinds dagen vingen we nieuwe merels. daarbij opvallend veel vrouwen die zo donker waren dat het een hele puzzel was om er zeker van te zijn of je nu met een man of een vrouw van doen had. Gelukkig hebben ook de meeste donkere vrouwen toch ook nog wel een heel klein beetje streping in de keel- en kinveren, dat helpt.
Er begon in de loop van de ochtend vanaf de Noordzee een regengebied te naderen en dat hield de reeds gearriveerde vogels aan de grond. Achteraf zou op de website trektellen blijken dat er toch wel heel wat vogels onderweg zijn geweest, maar die zijn kennelijk voor de regen afgebogen en het binnenland ingedoken. Zo werden er, terwijl wij amper vinken zagen, aan de zuidwestkust bij Den Haag 76302 vinken geturfd en trokken er 180230 spreeuwen aan de tellers voorbij. Overigens kwamen er hier dan weer wel vele spreeuwen voorbij, zelfs nog in de middaguren toen de regen ons al had gedwongen om vroegtijdig te stoppen. Tijdens het sluiten van de netten zagen we nog een barmsijs kwetterend boven de baan rondjes vliegen alsof ie ons duidelijk wilde maken dat we hem in de weg liepen. Hoe gelijk kan een vogel hebben....Nadat we op de zwaluw waren teruggekeerd bleek al snel dat we er verstandig aan hadden gedaan om te stoppen want daarna trok een uren durend gebied van vrijwel aaneengesloten buien over het Noordwesten van Nederland en daarbij werd Vlieland niet gespaard.


Foto: wachtende laarzen...


Foto: en 'wachtende' ringer...

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 8 / -
Roodborst 4 / 1
Goudhaantje 1 / -
Merel 25 / 2
Spreeuw 4 / -
Kramsvogel 19 / -
Vink 1 / -
Zanglijster 3 / -
Keep 2 / 1
Koperwiek 3 / -
----------------------------------------------
Totaal: 75 exemplaren, 71 nieuw geringd en
4 teruggevangen, 11 soorten in 5:00 uren.

donderdag 31 oktober 2013

Vlieland : kramsvogels !

Het werd vandaag een herhaling van zetten ten opzichte van gisteren. Amper merkbare aankomst en amper zichtbare dagtrek.
Wel weer met enige regelmaat passerende vinken en een paar kepen, maar verder weinig opmerkelijks. of het moeten de 2 sneeuwgorzen en de kruisbek zijn die Marc in de lucht oppikte. De sneeuwgorzen gingen kortstondig even aan de grond in de derde polder. Aan het eind van de ochtend werd het zo rustig dat ik besloot om maar even een paar uurtjes terug te gaan naar de zwaluw voor een lekkere warme douche en een paar uurtjes administratie van eigen ringwerk.

Foto: verveling....


Foto : en alertheid....

In die tussentijd kwam het lokale installatiebedrijf op bezoek om de dakpannen op de zwaluw weer op hun plek te leggen. Dat was een makkie, maar van het repareren van de kachel kwam het niet..... Na het middaguur kwam Marc terug van de vinkenbaan en hij is nog even een deel van het eiland over getrokken, hij zag niet echt veel bijzonders. Het viel wel op dat vanaf dat moment ineens veel meer kramsvogels voorbij kwamen vliegen. Honderden kramsvogels vlogen precies in zuidwestelijke richting parallel aan de polderweg richting vinkenbaan. Dus meteen op de fiets gesprongen om naar de baan te fietsen want het kon daar maar zo ineens druk worden.... Onderweg trof ik nog een boom met wilde appels en ben daar even onder gekropen om de afgevallen appeltjes op te rapen voor op het slag. Dat werd toch nog anderhalve broodzak met half afgekloven mini-appeltjes.... Eenmaal op het puinpad aangekomen bleek al snel dat er een hele smak kramsen in het hout was gaan zitten. Eventjes mijzelf low profile houden was vanaf dat moment het devies. Na een minuut of tien verdween in een seconde de hele groep, er bleek een sperwer over te zijn komen vliegen.....

Foto: de laatste paar kramsvogels in het hout.

Aan het eind van de middag vlogen er meer en meer kramsvogels in en werd het zaak om te wachten tot het echt donker genoeg was. Als je te ver voor de duisternis loopt dan heb je behoorlijk kans dat het grootste deel van de groep, of alle individuen natuurlijk, er vandoor gaat en dan sta je met lege handen. We besloten dus te wachten tot bijna donker en zagen duizenden spreeuwen laag over het riet van de vierde polder vliegen richting het geluid dat we afspeelden. Uiteindelijk ging het grootste deel van dee groep in het riet achter de netten zitten. We haalden er later een stuk of 15 uit, maar voordien kwam er ook nog even een roofvogel kijken of er nog een graantje meegepikt kon worden. Hij/zij was zo ver in het donker kansloos en ging op de dijkrug van de vierde polder zitten. Uit de andere resterende netten haalden we nog een stuk of 20 kramsvogels en koperwieken. dat was dus weer een enorm succesvolle slotronde voor vandaag. De pimpel met Noorse ring is vandaag ook nog voor de tweede keer teruggevangen; die kan nog niet echt afscheid van ons nemen...

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------
Waterral 2 / -
Tuinfluiter 1 / -
Winterkoning - / 1
Zwartkop 8 / 2
Heggenmus 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 3 / 3
Goudhaantje 7 / -
Merel 1 / 3
Pimpelmees 1 / 3
Kramsvogel 37 / -
Spreeuw 18 / -
Zanglijster 3 / -
Vink 3 / -
Koperwiek 7 / -
Keep 2 / -
-------------------------------------------
Totaal: 108 exemplaren, 95 nieuw geringd en
15 terugvangsten, 16 soorten in 11:30 uren.

woensdag 30 oktober 2013

Vlieland : de dag na de dag ervoor...

We zijn extra vroeg naar de vinkenbaan gefietst omdat we rekening hielden met het ergste. En dus fietsten we met in gedachten de ringhut op z'n kop aan te treffen, of minimaal met afgerukt dakleer dat ergens verderop in de struiken zou liggen. Dat alles bleek enorm mee te vallen. De hut had z'n uiterste best gedaan en de orkaan zonder een krimp te geven doorstaan. Binnen lag alleen Holmers koffiebeker op de vloer, maar dat kan net zo goed een andere oorzaak hebben gehad....
Buiten bleek direct al dat van 'het hout' , de dode boomstaken langs het slag, ongeveer een derde afgebroken was en over het slag was gevallen. We besloten om het opruimen daarvan maar even te bewaren tot later op de ochtend.

Foto: het slag bij het eerste daglicht, een derde van de staken is geknakt.

We zijn dus allereerst maar eens begonnen met het openschuiven van de netten. Dat viel tegen. Ze waren in de wind in elkaar gedraaid tot ware kabeltouwen. Op enkele plaatsen was een oude schoorlijn geknapt en hing het net in de struiken, op andere plaatsen waren duindoornstuiken compleet over de kop geblazen en/of uitgescheurd, of waren dode toppen van vlierstruiken geknakt en waren met braamtakken en al in de netten gevallen. Alleen elzenproppen zijn vervelender dan braamtakken om uit mistnetten te peuteren en elzen hebben we hier gelukkig (schreef hij met gemengde gevoelens) niet.
Dat kostte allemaal dus ook enige tijd, maar na ongeveer anderhalf uur hadden we alles behalve het lange rietnet (stond nog te veel wind op) openstaan en waren we weer 'back into bussiness' ...
We vingen in de eerste paar rondes vooral reeds geringde vogels terug, vanzelfsprekend niet verbazingwekkend. En toch zaten er tussen die terugvangsten ook nog wel een paar ongeringde zwartkoppen. Op deze manier bleef de ochtend in ieder geval een beetje doorsprokkelen en liepen de rondjes heel langzaam terug naar een paar vogeltjes per ronde. Tussen de bedrijven door heb ik op een aantal plaatsen stutten en schoren geplaatst onder duindoornstruiken die totaal voorover over het looppaadje langs de netten waren geblazen. Een aanzienlijk deel van de grootste duindoornstruiken is door de windstoten dusdanig uitgescheurd dat ze onherroepelijk zullen afsterven. In de polder is vandaag het leven ook weer volledig op oude vuurkracht teruggekomen, we zien diverse malen een slechtvalk of een blauwe kiekendief aan het rondjagen door de polder, daarmee spreeuwen en steltlopers menigmaal de stuipen op het lijf jagend. Ook komt er af en toe een sperwer voorbij, de voorhoede van de 621 exemplaren die gisteren werden geteld bij Gedser in Denemarken???
Tegen een uur of vier in de middag begint er zich op de noordzee ten westen van ons een buiengebied te ontwikkelen dat in snel tempo het eiland opkomt. in korte tijd verschijnen er diverse groepen kramsvogels, koperwieken en vooral grote wolken spreeuwen. Een paar keer gaat er een groepje spreeuwen en of kramsvogels in het hout zitten en gedurende zeker tien minuten houden zij voor ons de spanning erin of ze op het slag zullen druipen, wachten of wegvliegen. Na lang wachten wordt het in alle gevallen...... wegvliegen dus.

Foto: zo gewoon, maar zo mooi.... Roodborst (Erithacus rubecula).

In de mistnetten vangen we bij aanvang van de schemer toch een aantal kramsvogels en spreeuwen die of naast de geluidsbronnen gaan zitten, of van plan zijn om het eiland te verlaten. Vooral van die laatste groep, moddevette spreeuwen, vangen we er nog meerdere. daarbij gewichten met uitschieters tot net niet 95 gram. Spreeuwen zonder trekvet wegen zo ongeveer 70 gram..... Dat zijn dus duidelijk vertrekkende vogels. Als je dan eindigt met in totaal 19 spreeuwen mag je niet klagen....
Oh ja, we hebben vanmiddag in de struikjes achter het slag ook nog meermalen een bruine boszanger met ring gezien, zeer waarschijnlijk de vogel die we daags voor de storm geringd hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 2 / 2
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 1 / 2
Vuurgoudhaantje 1 / -
Roodborst 2 / 3
Pimpelmees - / 2
Merel 8 / 13
Koolmees - / 1
Kramsvogel 10 / -
Spreeuw 19 / -
Zanglijster 3 / -
Vink 6 / 1
Koperwiek 16 / -
Keep 2 / -
Zwartkop 12 / 4
--------------------------------------------
Totaal: 113 exemplaren, 85 nieuw geringd en
28 teruggevangen, 17 soorten in 12:00 uren.

maandag 28 oktober 2013

Vlieland : storm, je mond valt er van open....

Wat een dag ! Geen vogels in de handen gehad, maar er gebeurde van alles...

Opgestaan met meteen al behoorlijke wind en grote plassen water voor het huisje. Er was dus al een hele plens gevallen in de afgelopen uren. De wind begon keurig zoals voorspeld vanaf 9 uur pas echt toe te nemen. rondom de zwaluw sloeg het gras alle kanten al op en zowel grashalmen als rozenstruiken lagen plat tegen de grond gedrukt in de continu meppende en striemende wind.
Marc was al vroeg naar de duinovergang vertrokken en heeft het een paar uur vol weten te houden om te kijken wat er over zee kwam langs vliegen. Dat was heel beperkt, de meeste vogels lijken gisteren al een goed heenkomen te hebben gezocht.
Rond het middaguur begon de storm op zijn hevigst te geraken en we hebben een ommetje gemaakt rondom het Posthuis en het Posthuiswad. Dat was amper te doen maar we hebben wel lekker in de wind kunnen hangen. Holmer werd als lichtste in het gezelschap zelfs even weggeblazen. Bij het plasje van de 1e Kroonspolder waren complete waterhozen gaande en de regen die ik dacht in mijn gezicht te krijgen bleek al snel zout te zijn. Wow, zeewater als regen op zo'n afstand ten opzichte van de windrichting.... toch wel 2,5 kilometer. Langs het plasje stonden circa 100 bonte strandlopers en drieteentjes hun best te doen om zichzelf staande te houden. En dat in een biotoopje waar je ze bepaald niet verwacht....

Toen de storm op zijn hevigst over het eiland raasde zijn we toch maar even naar binnen gevlucht want de dakpannen van de nieuwe zomerhuisjes en het Posthuis begonnen in het rond te vliegen. Ik kon voordat we naar binnen gingen nog net even onze vuilcontainer (die net voor het weekend was geleegd) oprapen voordat ie het bos van het bomenland binnenrolde.
Uiteindelijk is het dan toch wel opmerkelijk om te zien hoe op zo'n plek achter op het eiland de oudste gebouwen de minste schade hebben..... bij de zwaluw bleef het beperkt tot 3 dakpannen. Hoe de schade op de vinkenbaan zal zijn weten we natuurlijk totaal nog niet, we durfden het nog niet aan om ons een weg te banen naar de andere kant van de polder. Dat zien we morgen dus pas.
In het dorp schijnt ongeveer de helft van de huizen lichte of zwarte schade aan de daken te hebben en heeft de brandweer de Dorpsstraat enige tijd afgesloten wegens omgewaaide bomen en gevaar van rondvliegende dakpannen.

Ik ben nog wel even op pad geweest langs de noordrand van het bomenland en trof daar zoals te verwachten viel enkele afgebroken dennen, maar ook midden in het bos totaal uitgeschroefde dennenkronen. typisch de schade die je in een bos kunt verachten als er een storm raast met zulke sterke uitschieters in de windstoten. De zwaarste windstoot die hier vandaag werd gemeten was 151 km/uur, voor Nederland nog net overtroefd door Lauwersoog met 1 km/uur hardere wind. In het bos waren slechts enkele winterkoninkjes en goudhaantjes te zien en hoorde ik 1 keer de kenmerkende roep van een waterpieper over de boomtoppen klinken, niet de minste waarneming op zo'n dag.


Storm in Nederland, je mond valt er van open...


De polderweg en de plas er naast : waterhozen !


Kaart van de zwaarste windstoten in Nederland.


Windkaart Nederland 11 uur.


Kaart van de ligging van de zuidwesterstorm om 13 uur, oranje is 10 bft, paars is 12 bft.


De meest krachtigste windvlaag om 12:10 uur.


Stormschade? Het eiland snoeit zichzelf.


Nog luciferhoutjes nodig?


Twee van de dikste eiken in het bomenland ontsprongen de dans niet omdat ze nog vol in het blad stonden.


Ook het NIOO ontkwam niet aan stormschade....


Maar de oudste boom van het eiland staat nog !

zondag 27 oktober 2013

Vlieland : naar vangen kun je verlangen...

op een dag met zware buien en een stevige zuidwester van 8 bft. Kortom, we zijn niet naar de vinkenbaan geweest zoals we gisteren al wel vermoedden.
De dag werd doorgebracht met uitslapen en huiswerk, er moeten nog de nodige ringgegevens van thuis ingevoerd worden, een GRRRRRIEL-dagje dus.


Foto: bij het huisje de zwaluw was een zwarte roodstaart onder de picknicktafel op zoek naar insectjes en kon zichzelf daarbij amper staande houden.