zaterdag 26 oktober 2013

Vlieland : Yes ! Bruine boszanger....

Oftewel een KBV-tje (klein bruin vogeltje) zouden velen zeggen.
De fietstocht naar de vinkenbaan was er één van stoempen en blazen voorovergebogen op het stuur slingerend tegen de wind. die was deze nacht aangewakkerd tot 6 bft Zuidwest en zou zo is ons 'beloofd' later vandaag nog verder gaan toenemen tot 8 bft. Op de baan aangekomen spoedde Marc (Marc v.d. Aa, gisteravond gearriveerd) zich om zijn fotocamera uit de rugzak te halen om foto's te maken van de maan want het was best wel redelijk helder. Tijdens het openschuiven van de netten was het wederom stil in de lucht en in de struiken. Kortom, ritselindex nul en luchtindex nul. De eerste ronde was natuurlijk voor ons al totaal geen verrassing meer, slechts 5 vogels.
Ondertussen begonnen er tegen half negen ineens meer vogels op het eiland te verschijnen, vooral kramsvogels, enkele merels, nog minder koperwieken en regelmatig kleine groepjes houtduiven en kauwtjes. Ook begon er weer wat beweging te komen van vinken en af en toe oeverpiepertjes. Enkele keren hoorden we een barmsijsje, maar een vangst daarvan bleef uit. De vinken zijn kennelijk de zwakste exemplaren van de doortrekperiode die we de afgelopen dagen hebben meegemaakt (waar praten we met deze aantallen eigenlijk over.....) want ze stoppen vaker in reactie op het geluid en we vangen er een paar. Allemaal vogels zonder trekvet en met net niet helemaal de slechtste vliegspier. We zien een klapekster aan de overkant van de polder die laverend tussen verschillende dode struiken en wilgentoppen probeert zo'n verzwakt vogeltje te scoren. De klapekster houdt zich zeker 2 uur in die hoek van de polder op. we zien ook een slechtvalk aan komen vliegen. De vogel lijkt op een prooi te springen en deze te pakken te hebben. Hij/zij zit te mantelen over de mogelijke prooi, maar vliegt even later onverrichterzake verder en vervolgt zijn/haar weg in zuidelijke richting over de rug van de 4e Kroonspolder.
Vlak voor de excursie van vandaag loopt Berry nog even een extra ronde zodat we nog wat vogels kunnen tonen. Hij komt terug met toch onverwachts een stuk of 7 zakjes met vogels. Holmer begint te ringen als de eerste bezoekers er al zijn en slaakt na het openen van één van de zakjes een ijselijke kreet.... Berry ! Dat hang je hier zomaar tussen de andere vogels neer? Uit het zakje komt een klein fitisachtig vogeltje dat de gele delen daarvan volledig mist. De poten zijn vleeskleurig tot bruin, de buik is vaal en de bovendelen zijn zachtbruin. Op de kop een mooi masker van een witte wenkbrauwstreep en een zwarte oogstreep. een BRUINE BOSZANGER ! Met een grijns staat Berry toe te kijken hoe Holmer en Marc in volledige jubeltemming raken. De bezoekers van de vinkenbaan lijken niet helemaal te begrijpen wat er gaande is tot ik uitleg dat van deze soort slechts maar een paar exemplaren per jaar worden geringd. Het blijkt voor onze vinkenbaan Vlieland de 7e te zijn sinds 1997. Dat is inclusief een terugvangst van een exemplaar dat al een Zweedse ring droeg, dat was in 2004 pas echt een dag die Holmer en ik nooit zullen vergeten, al was het alleen al vanwege het feit dat we de volgende dag al wisten waar ie geringd was en we ook al een foto vanaf de ringlocatie toegestuurd hadden gekregen.


Na excursietijd begon de wind verder toe te nemen, maar de vangsten sprokkelden nog wel een beetje door, al werd het pap eten zonder krenten. Nadat ook de vermoeidheid begon toe te slaan besloten we om twee uur de boel maar te gaan sluiten. Het was weer mooi geweest. Als voorbereiding op het onheilspellende weer dat er na vandaag aan zit te komen hebben we diverse netstokken extra schoorlijnen gegeven en op alle gesloten netten oude ringstrengen geknoopt om te voorkomen dat ze onverhoopt toch uit elkaar waaien. Afwachten hoe het weer er moregen uitziet, maar we weten al zeker dat het er voor Maandag echt niet inzit om te gaan vangen. De verschillende weermodellen zijn het er allemaal niet over eens hoe hard het zal gaan waaien, maar er zal zeker 9 bft gaan optreden maar mogelijk ook 10 bft met uitschieters naar 11 en 12 bft. En dan wordt het er ook nog nat bij...


Foto: wat zou er nou in die handen zitten?


Foto: dat zou je wel willen weten hé?


Foto: jawel, een bruine boszanger (Phylloscopus Fuscatus).Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------
Winterkoning 3 / -
Goudhaantje 1 / -
Roodborst 7 / 2
Vuurgoudhaantje 1 / -
Merel 4 / 3
Pimpelmees 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Koolmees 1 / 3
Koperwiek 2 / -
Vink 12 / 1
Zwartkop 5 / 1
Keep 1 / -
Bruine Boszanger 1 / -
------------------------------------------
Totaal: 50 exemplaren, 40 nieuw geringd en
10 teruggevangen, 13 soorten in 7:45 uren.

vrijdag 25 oktober 2013

Vlieland : Eindelijk, aankomst nieuwe vogels....

De radarberichten gaven na 5 dagen eindelijk eens weer een sprankje hoop. De koude en zo goed als windstille avond en nacht leidden er toe dat er weer activiteit in de lucht te bespeuren was. Het was weliswaar vergeleken bij de afgelopen dagen bijna windstil maar het heldere weer van het begin van de nacht had inmiddels plaatsgemaakt voor zware bewolking en flinke dauw op de grond. De schemerperiode duurde vanochtend dan ook extra lang. Zo lang zelfs dat we ons begonnen af te vragen of het überhaupt nog wel licht zou worden vandaag.... In de eerste ronde wederom slechts een stuk of 5 vogels en de hoop op verbetering van de vangsten leek flink te vervliegen... Maar tegen een uur of 9 kwam er ineens een kentering nadat een regenfront ten zuidwesten van het eiland zich vanaf de Noordzee het eiland trachtte op te duwen. Dat stuwt de vogels DIE nog in de lucht zijn wel richting eiland.... In korte tijd verschenen er 7 merels in het hout rond het slag maar die lieten de appels al snel links liggen en schoten tussen de struiken door naar de achterste luidspreker. In de ronde die we daarna liepen kwamen we uit die hoek met een stuk of 10 merels terug. Daarna kwamen er ineens achter elkaar groepen kramsvogels over de rug van de 2e naar de 3e Kroonspolder gevlogen. Met hun weifelende en afremmende vluchten zette een deel van deze vogels de landing in en gleden één voor één naar beneden om op het stoppelgras van de polder te landen. anderen leken niet te kunnen kiezen en gingen na enige aanzet tot landen toch door en sloten zich opnieuw bij een groep aan. We vingen in de opvolgende ronde 2 kramsvogels in de nieuwe netten die een veel diepere zak hebben. Dat kon voor deze soort wel eens significant van invloed zijn.
Er passeerden gedurende de hele sessie ook grote groepen spreeuwen, maar die vlogen in vrijwel alle gevallen in hoge snelheid door en waren geenszins van plan om ons met een bezoek te vereren. Ook kwamen er best weer regelmatig vinken langs en lieten zich in de struiken wat meer goudhaantjes horen. De vangsten zakten echter net als op voorgaande dagen snel weer in. Zelf ben ik om 10 over 10 van de baan vertrokken om Hanneke naar de boot te brengen en daarna een voorraad boodschappen te halen. Ook voor de rest van het eiland kon onderweg worden vastgesteld dat er inmiddels in ieder geval weer wat vogels waren aangekomen of aan het passeren waren. Net als in September werd het voor ons een fietstocht in de regen die dus inmiddels wel het eiland opgedrongen was.
Na het uitzwaaien ben ik boodschappen gaan halen maar werd onderbroken door de winkelsluiting voor de lunch. Dus nog maar even weer wat rondfietsen in de omgeving. Het werd een tocht door de westhoek van het eiland waarbij ik menig nestkastenpaadje uit het verleden nog steeds goed kon onderscheiden, leuk. In het dennenvak trof ik meerdere kruisbekken met daarbij ook een mooie man grote kruisbek. andere vogelaars op het eiland hebben gisteren in deze hoek van het eiland een vale gierzwaluw gezien en deze blijkt later vandaag opnieuw te zijn gezien. Bij het havenkantoor van Rijkswaterstaat in de jachthaven zaten ook groepen kramsvogels en koperwieken, niet zo gek dat hier in het verleden ook al eens een vinkenbaan heeft gelegen...
Op het moment dat ik het dorp weer kon verlaten bleek iemand de wind te hebben omgedraaid.... grrr, weer tegen de wind in die saaie postweg rijden..... Nadat ik ongeveer een uurtje terug was op de Zwaluw werd ik gebeld door Holmer met de mededeling dat de rosse franjepoot van eerder deze week weer op het van-reeplasje zat. Dus snel even de spullen gepakt en door de telescoop van holmer nog even een paar plaatjes gemaakt.Foto's: rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 16 / 2
Heggenmus 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 16 / 3
Goudhaantje 2 / -
Merel 32 / 7
Koolmees - / 2
Kramsvogel 3 / -
Spreeuw 3 / -
Koperwiek 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 92 exemplaren, 76 nieuw geringd en 16
teruggevangen, 11 soorten, 7:00 uren

donderdag 24 oktober 2013

Vlieland : eindelijk minder wind.

maar ook NOG minder vogels. Bij vertrek vanaf de zwaluw om 06:30 uur waaide het al een stuk minder en in de loop van de ochtend viel de wind verder terug naar ongeveer 2-3 bft draaiend naar Noordwest. Nog steeds een verkeerde hoek voor aankomst op het eiland en die situatie is in Scandinavië eerder nog slechter dan beter. De schemerfase bood weinig invallende vogels en de eerste ronde stelde met 5 vogels ook ronduit teleur. In die ronde zat er in één van de rallenkooien ook een waterral, maar die wist een voor het oog onzichtbare kier in de kooi te vinden en was verdwenen voordat ik bij de kooi was.
Ondanks het afspelen van geluid hebben we ook geen houtsnippen zien invallen. Pas tegen een uur of 9 kwam er enigszins zichtbare trek op gang, vooral bestaande uit vinken. Even zat er een beflijster in het hout en later volgde ook nog een kruisbek-vrouw. Verder gedurende korte tijd een aantal oeverpiepers die we met het lokgeluid wisten te verleiden even een tussenstop te maken maar het bleef in meerdere gevallen bij een vertwijfeld kijken waar dat geluid toch vandaan kwam.
De zon meldde zich vandaag al op tijd en gaf een prachtig lichtschouwspel waarbij je het echte waddengevoel weer te pakken kunt krijgen.

Foto: spelen met de camera en de ochtendzon.

De hele ochtend en een deel van de middag bleef het doorvliegen met de losse individuen van vinken, af en toe een koolmees, een keep of een pimpeltje. we draaiden ook een aantal uren langer het geluid van mezen af en dat resulteerde meteen in een hoger aantal mezen, maar het bleek niets te zeggen over trek van mezen want alles wat we vingen betrof eigen geringde mezen of individuen uit het NIOO-project op het eiland.
In de polder zagen we nog een paar buizerden met elkaar donderjagend om een prooi. Het was zo'n typerend tafereel waarbij uiteindelijk een zwarte kraai er in alle gekibbel ineens met de buit vandoor gaat. Vlak voordat ik de baan tegen een uur of drie verliet kwam er nog een klapekster overvliegen van de tweede naar de vierde polder waar hij nog even in de toppen van een vlier ging zitten om vervolgens al snel verder zuidwaarts te vliegen.
Het weer was vandaag zo acht dat ik niet alleen nog een sprinkhaan hoorde sjirpen bij het Posthuis, maar we zagen op de vinkenbaan ook nog een Atalanta en een dagpauwoog rondfladderen, al dan niet aangetrokken door fermenterende duindoorns en onze appelresten.

Na het verlaten van de vinkenbaan ben ik met Hanneke nog even naar het Noordzeestrand geweest voor een lekkere najaarswandeling met nog een echt spoortje zomergevoel. Dat was het zeker want het was heerlijk zacht en zonnig weer. We troffen echt heel erg grote aantallen meeuwen aan in alle te verwachten soorten. Ook op de Noordzee ongekend hoge aantallen meeuwen achter twee vissersschepen. Ik heb er zelf in ieder geval niet eerder zoveel gezien. Op het strand troffen we tussen het aanspoelsel op de vloedlijn ook nog een dode adulte en een eerstejaars Jan van Gent en nog 4 eidereenden.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Bokje 1 / -
Zwartkop 3 / 2
Graspieper 1 / -
Goudhaantje 2 / -
Winterkoning - / 1
Pimpelmees - / 6
Heggenmus 2 / -
Koolmees - / 3
Roodborst 1 / 7
Vink 5 / -
Merel 4 / 12
Keep - / 1
Zanglijster 3 / -
Rietgors 1 / -
Koperwiek 4 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 59 exemplaren, 27 nieuw geringd en 32 terug-
gevangen, 15 soorten in 11:30 uren.Vlieland : wederom geen trek, geen aankomst.

Vanmorgen liep m'n wekker niet af en dus werd ik wakker met de vraag of het nu toch opnieuw weer wassende maan was geworden of dat het toch echt daglicht was dat door de gordijnen de kamer binnendrong. Dat laatste was het geval en zo verscheen Henri dus na een pittige fietstocht om 10 uur op de vinkenbaan.....
Daar was het net als voorgaande dagen opnieuw erg rustig met een stuk of 5 tot 10 vogels per rondje. Opnieuw geen trek en geen aankomst dus. Het verslag van vandaag kan kort blijven want er is hoegenaamd niets te melden. Holmer zag nog wel een kleine zwaan vanuit zee binnenkomen en laag door de polder vliegen, niet alledaags hier. Door het toch wel zonnige weer kwamen er toch nog wel een stuk of 15 bezoekers naar de excursie en we hebben ze toch nog wel een paar vogels kunnen laten zien bij de uitleg over de vogeltrek en ons ringwerk. In de tussentijd wakkerde de wind enorm aan en was het na de excursie snel duidelijk , bij 7 bft vang je niet meer. Netten dicht en huiswaarts dus.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen) :
--------------------------------------------
Houtsnip 1 / -
Zwartkop 6 / -
Roodborst 1 / 2
Baardmannetje 2 / -
Merel 15 / 8
Pimpelmees - / 2
Koperwiek 1 / -
Koolmees - / 1
--------------------------------------------
Totaal: 39 exemplaren, 32 nieuw geringd en
7 teruggevangen, 8 soorten, in 5:00 uren.Foto : paddo met grasdak.


woensdag 23 oktober 2013

Vlieland : lage verwachtingen bevestigd.

Op de vogeltrekradar hadden we vanmorgen al gezien dat de nachttrek voor het noorden van het land nihil was geweest. Dat is niet het meest hoopgevende vooruitzicht voordat je tegen de wind in naar de vinkenbaan mag fietsen. Had dan niet gekeken hoor ik diverse lezers al hardop denken....
Maar goed, we gingen natuurlijk wel.
De netten stonden mooi op tijd open en we stelden al snel vast dat er inderdaad zo goed als niks ritselde in de struiken. op 2 plekken kwam er een merel en een spreeuw uit de struiken. Invallende vogels bleven bij het eerste daglicht volledig uit. Ook Holmer kon postend bij een goede locatie voor houtsnippen geen exemplaar van die soort het net inkijken. Uiteindelijk kwamen we van de eerste ronde terug met ongeveer 10 vogels. Tekenend voor de verdere verwachting voor de dag en zo geschiedde. Maar toch begon er in de loop van de dag iets te veranderen. De zon brak voorzichtigjes een beetje door en vanaf dat moment begonnen er oeverpiepers langs te komen. Met grote regelmaat kwam er 1 of kwamen er 3 tegelijk over het slag gevlogen en gingen er af en toe 1 of 2 in het hout zitten. Vervelend genoeg koos er gedurende de gehele ochtend maar 1 voor om naar de grond te gaan en die vogel tergde Holmer tot het uiterste door precies te blijven lopen op het netmateriaal en af en toe net even op een onmogelijke plek op het slag te gaan lopen, om vervolgens na enige minuten kwetterend weg te vliegen.
Ook tijdens de enorm drukbezochte excursie (dankzij het mooie zachte weer ongeveer 35 bezoekers) bleven de oeverpiepers doorvliegen en in het hout landen. Na de excursie zagen we nog enkele buizerden en minimaal 3 ruigpootbuizerden dwars over de polder passeren. Wordt het weer een goede ruigpotenwinter?? Verder passeerde er minimaal 1 sperwermannetje laag over de net-opstelling. Opvallend was de lage doortrek van diverse kleine groepen rietganzen. Niet alledaags voor hier, en zeker niet zo laag overkomend. Tot een uur of 1 in de middag bleven de vinken doorvliegen, geen grote groepen maar meer losse individuen die op enige afstand van elkaar passeerden. In de ochtend zag ik een groep van ruim 20 baardmannetjes hoog over de Kroonspolders vliegen, daarna werd het regelmatig onrustig in de rietvelden. Uiteindelijk resulteerde het in de vangst van 2 baardmannetjes tegen 2 uur in de middag. Daarna zakten de vangsten verder in en besloten we om tegen 15:30 uur de brui er maar weer aan te geven. Om 16 uur waren alle netten weer gesloten en fietsten we weer richting de zwaluw met een lekker windje in de rug.

Foto: grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) , man.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------
Winterkoning 1 / 1
Baardmannetje 2 / -
Heggenmus 2 / 2
Pimpelmees 1 / -
Roodborst 4 / 4
Koolmees - / 2
Merel 19 / 19
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 1 / -
Vink 3 / -
Zwartkop 13 / -
Keep 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 77 exemplaren, 49 nieuw en 28 terug
over 13 soorten in 8:30 uren.

maandag 21 oktober 2013

Vlieland: geen trek, wel honger....

naar meer vogels.....
Gisteren zijn we naar Vlieland vertrokken voor de fameuze Oktoberweken van het najaarsringseizoen. De ploeg van Frank Majoor heeft in de afgelopen week ongelofelijk sterke trek meegemaakt en heel veel vogels van een ring kunnen voorzien. Het deed mij denken aan een aantal jaren geleden waarin we samen met Holmer Vonk ook al zo'n periode meemaakte, maar die duurde toen de bijna volledige ringperiode van 14 dagen. Alle omstandigheden die positief bijdragen aan vogeltrek en vangen komen in zo'n periode dan bij elkaar. Die tweeweekse periode zat er voor dit jaar niet in, want letterlijk op het moment dat Holmer het gisteren van Frank overnam zakten de vangsten in. En vannacht is ook de nachttrek teruggevallen tot nauwelijks meetbaar. We vertrokken vannacht met windkracht 5 uit de zuidwesthoek richting de baan. Dat zijn windomstandigheden uit de verkeerde hoek en als er dan ook nog de nachtelijke passage van een buienfront plaatsvindt dan biedt dat weinig soelaas voor de vangsten. We hebben eerst de regen afgewacht alvorens we de netten zijn gaan openzetten. Zoals te verwachten hoorden we amper roepjes en suisde slechts af en toe een lijster over onze hoofden de struiken in. De eerste ronde leverde even later slechts een zevental vogels op en de rondes daarna zouden maar af en toe dat aantal overstijgen.
Ook bij aanvang van de dagtrek gebeurde er eigenlijk maar heel weinig opmerkelijks. Af en toe een klein groepje kauwtjes, kleine groepjes (en soms zelfs solitaire) vinken en kramsvogels passeerden en 1 x een groep van zo'n 500 spreeuwen. Vanaf een uur of 9 verschenen er ook af en toe een par mezen in het terrein en nadat we er geluid van gingen afspelen vingen we er meteen een paar. Recht voor 1 van de luidsprekers hingen 3 pimpels waarvan 2 exemplaren reeds een ring van het lokale NIOO-nestkastonderzoek droegen en de derde ongeringd was. Een ronde later bracht Holmer weer een geringde pimpel binnen, maar die had een ring van STAVANGER NORWAY ! Juist..... zeer waarschijnlijk dezelfde pimpel die vorige week ook al door Frank is gevangen (dit kunnen we niet controleren want Frank heeft de berg formulieren mee naar huis genomen), maar dat maakt het voor ons persoonlijk niet minder leuk. Een pimpel uit Scandinavië in Nederland is immers behoorlijk uniek en zowel voor Holmer als mij een eersteling.

Foto: pimpel met Stavanger Norway-ring.

Na de excursie zakken de vangsten nog verder in en is er alle tijd om de ringhut eens even flink op te ruimen en de vogelzakjes in de stevige wind te laten droogwaaien. Tegen 4 uur vinden we het echt genoeg en besluiten we om voor het eerst in vele jaren op een Oktoberdag voor de ingevallen duisternis te stoppen met vangen. Dat is wel wel wennen om voor 22 uur je avondeten al achter de kiezen te hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 2
Vuurgoudhaantje - / 1
Heggenmus 1 / 1
Pimpelmees 2 / 3
Roodborst 4 / 5
Koolmees 1 / 2
Merel 46 / 17
Vink 2 / -
Zwartkop 10 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 101 exemplaren, 70 nieuw geringd en
31 teruggevangen, 11 soorten in 8:00 uren.

zondag 20 oktober 2013

Ringen in Vitoria-Gasteiz, Baskenland deel 2.

Dit verslag moet nog afgeschreven worden, morgen eerst 2 weken naar de vinkenbaan op Vlieland....

Zondag 22 September 2013 : bezoek aan nationaal park in Izki.

We zijn deze week gehuisvest in een voormalig stationgebouwtje dat langs een opgeheven spoorlijntje ligt. Het tracé van dit spoorlijntje is omgevormd tot een wandel- en fietsroute die met de huidige wielergekte onder de Basken vooral geliefd is bij toerrijders en in het bijzonder mountainbikers. Vanmorgen werden we al op tijd gewekt door gerammel op de fietsbrug naast het station, gevolgd door geknerp van steenslag op het fietspaadje vlak voor ons gebouw. In amper 3 minuten kwamen groepjes van in totaal zo'n 150 mountainbikers voorbij en daar bleef het niet bij.... wat is de fietssport hier toch razend populair.

In de middaguren zijn we met Ivan op pad gegaan om een eind te gaan wandelen in het nationale park Izki opeen half uurtje rijden van Vitoria-Gasteiz. Het park bestaat ui een heuvelachtig landschap met kale rotsen die uit de bossen van steeneiken omhoog priemen. Verder smalle kloven en net als bij Vitoria brede valleien. We zijn gaan lopen vanuit het kleine dorpje Corres. Meteen buiten het dorp troffen we op een zandweg honderden blauwvleugelsprinkhanen aan. In de berm wilde lavendel met tientallen soorten zweefvliegen en vlinders op de laatste bloeiende aren. Onder in de kloof horen we het gerammel van schapenbellen en zien we een heel oude man krom voorover met een wandelstok lopen naast een gemengde groep schapen en geiten. Wat en mooi geluid geeft dat altijd in zulke verstilde berglandschapjes... Enige tijd en vele vlinders en vogels later gaat het paadje iets steiler omhoog en komen we in een zone met grote steeneiken en een ondergroei van buxusbomen. Buxusbomen? Ja, de kleine strakgeschoren struikjes die wij uit onze tuinen kennen staan hier zo groot als vlierstruiken, heel erg ongekend voor ons. Aan het eind van dit valleitje komen we meer op een beboste helling waar we af en toe tussen de struiken door de vallei in kunnen kijken. We kijken uit op kale rotsen en zien meteen vale gieren op de richels zitten. Verder horen we rode wouwen pieuwen boven onze hoofden en vliegen er een paar slechtvalken aan de overkant. Uiteindelijk komen we bij een uitkijkpunt dat uit de rotsen steekt en een prachtig panorama over de vallei biedt. We besluiten om hier de lunch te gebruiken, dat kon slechter qua locatiekeuze.... we horen regelmatig suizende vleugels alsof er een zweefvliegtuig laag over onze hoofden komt vliegen. Dat zijn dus vale gieren....


Foto: Nationaal park Izki, buxusbos.


Foto: Argusvlinder (Lasiommata megera) vermoedelijk een ondersoort van het Iberisch schiereiland.


Foto: de rots 'el Castillo' vanaf het uitkijkpunt.
Foto: een speciaal voor de relmuis ontworpen nestkast.


Foto: verstild stuwmeertje in het nationale park Izki. In de rotswand broedt jaarlijks een paartje steenarenden.