maandag 26 augustus 2013

De eerste vangsten voor de vroeg-najaarstrek.

Na het afronden van het CES-seizoen ben ik gedurende een drietal ochtenden aan het ringen geweest voor de vroegst wegtrekkende najaarssoorten. Dit zijn overwegend riet- en moerasvogels zodat de netten en de nieuwe schaftwagen hiervoor werden verplaatst naar het nabijgelegen voormalige zandstortterrein van Rijkswaterstaat. Ik heb er gevangen in een klein droog rietveldje en tussen de jonge opslag van bomen als wilg, berk en els. Helaas ondervonden we afgelopen Maart behoorlijke tegenslag toen bleek dat vrijwel het gehele vangterrein door een aannemer werd geklepeld. alle riet en boompjes waren volledig weggevaagd. Nou krijg je riet er niet zomaar ondergewerkt dus dat was voldoende hersteld om deze zomer toch netten te gaan opstellen en te ringen. Hieronder een foto van het vangterrein zoals het er na het klepelen in April bijlag :


Ik heb inmiddels tussen de administratieve werkzaamheden voor het NIOO door in de laatste anderhalve week 3 ochtenden kunnen vangen. De vangsten vielen enigszins tegen, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Dat werd vooral ingegeven doordat de planning om te gaan vangen vooral werd ingegeven door de radarverwachtingen van de vogeltrekradar en dat gedurende de eerste 2 nachten de verwachte trek goed was maar in werkelijkheid nihil bleek te zijn, en gedurende de derde nacht de trek juist waanzinnig hoog bleek maar ik de pech had dat er ineens een regengebied pal ten oosten en noordoosten van onze vangplek lag en dit er zeker toe zal hebben geleid dat de vogels die in de licht zaten dit gebied zullen hebben gemeden. Als genadeslag kwam er bij het eerste daglicht ook nog eens zware mist opzetten en hingen de netten net zoals het riet en de struiken vol dikke dauwparels. Daar houden vogels nou ook bepaald niet van dus de vangsten vielen zwaar tegen terwijl in het hele land supervangsten werden gedaan. Hieronder een afbeelding van de grafische weergave van de door de vogelradar gemeten trek gedurende de nachten en dagen dat er gevangen is op deze ringplek.


leuke vangsten tijdens deze 3 sessies waren de controlevangsten van een kleine karekiet met een Duitse ring en een zelfde soort met een Belgische ring die tot 2 maal toe werd gevangen vlak bij een nest met vliegvlugge jongen die op de derde vangdag uitvlogen. Leest u dit mee, waterschappen en gemeenten in Nederland? Op 23 Augustus zaten er nog jonge karekieten in een nest terwijl u op vele plekken in het land al riet aan het maaien bent geweest....

Foto: zojuist uitgevlogen nest kleine karekiet (23 Augustus).


Foto: kleine karekiet met ring Helgoland Germany.


Foto: kleine karekiet met ring Bruxelles Belgium.

Verder bij de terugvangsten een glanskop die dit voorjaar als nestjong was geringd in het enigste nestje glanskoppen dat we in de 900 nestkasten van de vogelwerkgroep hebben geringd. En het allerleukste is wel dat uit dit zelfde nestje ook al een ander jong is gefotografeerd door één van de natuurfotografen die gebruik maakte van de fotografiehutten van mijn broer, Han. Die vogel had zich dus al 1,5 km in noordoostelijke richting verplaatst terwijl de teruggevangen vogel 2 km naar het zuidwesten was verplaatst.

En een andere leuke vangst was een jonge nachtegaal. Een soort die jaren geleden , in 1992, voor het laatst in dit gebied gebroed heeft. Wat nog niet wil zeggen dat dit exemplaar hier geboren is want de trek van nachtegalen is dit jaar heel laat. Normaal gesproken vindt de doortrekpiek eind Juli plaats terwijl afgelopen week een opvallende piek in de landelijke vangsten viel te bespeuren. Extra opmerkelijk aan deze vogel was dat het een eerstejaars exemplaar was dat tevens al met de handpennen aan het ruien was geslagen terwijl ze dit normaal pas in hun overwinteringsgebied doen.


Foto : nachtegaal, 1e kalenderjaar.

Totalen 14, 21 en 23 Augustus 2013:
-----------------------------------
Winterkoning 3 / -
Tuinfluiter 9 / 1
Rietzanger 3 / -
Zwartkop 28 / 2
Bosrietzanger 10 / -
Tjiftjaf 17 / 4
Kleine Karekiet 69 / 5
Koolmees 1 / 2
Grasmus 10 / -
Heggenmus 2 / -
Roodborst 1 / -
Nachtegaal 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Glanskop 3 / 1
Pimpelmees 1 / -
Putter 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Rietgors 1 / -
---------------------------------------
Totaal 162 vogels nieuw geringd en 15
teruggevangen = 177 vogels, 18 soorten.

De vangsten zijn opgesplitst naar vangdag te vinden op trektellen website, zie : http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=964&site=0&land=1&taal=1&datum=20130823


Foto: houtpantserjuffer.


Foto: Mellinus Arvensis, een graafwesp die met prooi aan kwam vliegen en op mijn T-shirt deze vlieg zat te verorberen.

Komende Vrijdag vertrekken we naar Vlieland waar we op de vinkenbaan zullen kijken hoeveel vogels we daar weer van een ring kunnen voorzien en hoeveel (eigenlijk veel interessanter) we er kunnen controleren.