woensdag 14 augustus 2013

De laatste CES-dag van het seizoen, een terugblik.

Het CES-seizoen 2013 zit er op. Deze week heb ik op Zondag 11 augustus de laatste vangsessie gehouden. Ik moet daarbij zeggen dat het seizoen wat de vangsten betreft eigenlijk als een nachtkaars uitging. Met maar 28 vogels was het geen topdag, maar goed, het gaat niet om de aantallen, maar om het meten van de jongenaanwas, de reproductie, en de jaarlijkse overleving van de geringde vogels. En over die laatste factor kunnen we medio volgend seizoen pas meer uitspraken doen als de eerste vogels worden teruggevangen.
Het was op deze laatste vangochtend erg stil in het bos, niet alleen wat vogelgeluiden betreft, maar ook was er maar weinig beweging te bespeuren. Kortom, doods. En dat is een effect dat ik me nog wel kan herinneren van de vorige fase waarin ik op deze locatie al eens eerder meerdere jaren het CES-project heb gedraaid, dat was tot 2002. Ook destijds waren de laatste 2 vangsessies in Augustus nou niet echt uitmuntend in aantallen. Maar goed, het was ook niet voor niks dat ik destijds stopte met het vangen op deze locatie, de successie van het terrein had inmiddels een dusdanige fase bereikt dat ik met netten van 2,5 mtr hoog zat te vangen onder eiken en fijnsparren van 12 meter hoog. Met gevolg dat ik enkele roodborstjes en meesjes per dag ving, gelardeerd met een enkele houtduif. Te lage aantallen dus om nog enige reproductie te kunnen berekenen.
De afgelopen 10 winters hebben we hard gewerkt om, in overleg met de terreinbeheerder, Rijkswaterstaat, een deel van het bos te verjongen tot struweel waar een beter ecosysteem kan ontstaan met beter leefgebied voor meerdere soorten.
Het is een echt struweel met jonge knoteiken, meidoorn, vogelkers, vuilboom en vlier geworden met ondergroei van braam en wilde framboos. Kortom, veel struikminnende soorten als zwartkop en roodborst. daarmee heb ik dan ook meteen de hoofdsoorten van afgelopen vangseizoen genoemd. Hieronder een overzicht van de uiteindelijke vangtotalen van afgelopen seizoen. Voor de totalen opgesplitst per vangdag verwijs ik graag naar onze pagina op de website trektellen, zie :
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=964


Foto : postbreeding-rui bij roodborst. Bij de rui van de armpendekveren is te zien dat deze roodborst opnieuw lichtgekleurde inkepingen in deze veren krijgt.


Foto : postjuveniele rui bij zwartkop.


Foto : zo spits kunnen eerstejaars staartpennen bij een zwartkop zijn.

SEIZOENSTOTALEN CES-project 2013 grote en kleine Bree Markelo.
(soorten op volgorde van eerste vangst, nieuw / teruggevangen:
--------------------------------------------------------------

tjiftjaf 19 / 6
fitis 1 / 0
zwartkop 102 / 27
winterkoning 31 / 9
roodborst 50 / 20
merel 20 / 17
koolmees 22 / 109
pimpel 8 / 18
boomkruiper 3 / 0
boomklever 5 / 4
heggenmus 10 / 10
glanskop 7 / 16
vink 10 / 3
grote bonte specht 5 / 15
goudvink 1 / 1
zanglijster 12 / 3
goudhaan 1 / 0
tuinfluiter 12 / 3
gaai 2 / 0
bonte vliegenvanger 1 / 0
kuifmees 1 / 0
matkop 2 / 0
---------------------------------------------------------------
Totaal : 325 nieuw geringd en 261 teruggevangen = 586 vangsten.Foto : grote bonte roodborstspecht.
Kennelijk zitten de spechten op bessen te foerageren, een wel erg opmerkelijke voedselkeus voor deze soort.


Foto : oranje luzernevlinder.
Het is een heel goede zomer voor deze trekvlinder uit het middellandse zeegebied en Noord-Afrika.
Foto's : postjuveniele rui bij een merel. Dat wordt duidelijk een man.


Foto : hommel spec. wie weet welke soort dit is?


Foto : basterd-zandloopkever.


Foto: jong padje.