zaterdag 23 november 2013

Schiermonnikoog 22 November 2013 : the ghost of seasons end....

waarde vandaag rond in het groene glop.

Bij het opstaan bleek dat het inmiddels heel ander weer was geworden; vroor het vannacht nog onder een kraakheldere windstille hemel, nu stond er een vlagerige noordenwind en regende het lichtjes. Die regen was een korte bui, hoopten we maar, want het internet lag plat. In het bos spatten een paar merels weg, maar dat stelde niks voor. Vorige week zou het onder deze omstandigheden nog flink blaadjes peuteren worden maar dat viel nu enorm mee.
Kooi 4 had in de 1e ronde 7 rallen, verder alleen 1 in kooi 8. Verder 2 merels waarvan er 1 door het net loopt tot hij een gat tegenkomt…. De 2e ronde wordt meegelopen door onze medegebruikers (3 docenten van de Wageningen uni) van het gebouw en zij blijken maar weer eens de lucky factor ; het was erg rustig in het bos maar op de scheiding met het hakhout hing er ineens een groepje sijzen bij elkaar in 1 net. Daartussen ook enkele barmsijsjes waaronder een mooie adulte man kleine barmsijs zoals we ze kennen van de lokale broedvogels in het begin van het seizoen.


Foto : kleine barmsijs, adulte man.

Al vroeg in de ochtend zakten de vangsten snel terug, maar bemoedigend was wel de constatering dat de zon van gisteren en de opnieuw opstekende wind van vanmorgen er voor zorgde dat er meer en meer elzenzaad op het pad terecht kwam. En dat heeft dan vervolgens meteen effect op de vogels zodat het de komende dagen best nog wel eens leuk zou kunnen worden. Midden op de middag kregen we bezoek van de fam. Glerum en ook tijdens de ronde die zij meeliepen gebeurde er weer iets leuks : niet alleen had Hanneke hen voorspeld dat er in totaal 5 vogels zouden worden gevangen, die hingen er ook nog…. Er zou ook wat bijzonders worden gevangen. En ja….. in sectie 2 hing tussen enkele andere vinken een dubbelvink. Een dubbelvink??? Ja, een vink met 2 ringen ! Naspeuren in de database leerde ons dat de vogel in de opbouwweek in 2010 is geringd. Vervolgens werd de vogel in dat jaar nog 2 keer teruggevangen. De laatste terugvanger vond dat de vink kennelijk nog niet helemaal yin yang was en koos voor meer balans door er een tweede ring aan te knopen. Daar redde de vogel zich inderdaad heel goed mee want tot de dag van vandaag bleef hij ver van de ringtafel. Vanzelfsprekend hebben we de ring met het meest recentste nummer verwijderd.

foto: 'dubbelvink'. Met dank voor de foto aan fam. Glerum.

Er meldde zich ook nog een andere oudgediende, een winterkoning met een ring uit de Y-serie. Deze bleek in 2010 te zijn geringd, wederom in de opbouwweek, daarna nog 4 x terug in dat jaar, vervolgens no 2 x in 2011 en nu pas opnieuw in 2013 dus. De laatste 3 vangsten dus alleen in oktober en November.
In de avonduren vangen we nog 1 waterral. De verwachtingen waren wat hoger vanwege de miezerige motregenbuitjes die eerder deze week tto 2 maal toe tot het invallen van meerdere rallen leken te leiden, maar dat viel vanavond dus tegen.
Vanavond is Holmer Vonk ons komen vergezellen, hij heeft morgen een wadvogeltelling uit te voeren en neemt het daarna over t/m de zondag. Na het weekend komt Joop van Ardenne het dan weer overnemen en hij zal de hekkensluiter van dit seizoen gaan worden.

Foto: een nog behoorlijk jonge waterral met nog behoorlijk bruine wangen, een lichte streep nog duidelijk zichtbaar tussen oog en snavel, een nog grotendeels donkere ondersnavel en een nog bruinige iris.

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------------

Barmsijs 1 / 0
Houtsnip 1 / 0
kleine barmsijs 1 / 0
koperwiek 1 / 0
merel 1 / 1
roodborst 0 / 2
sijs 13 / -
spreeuw 1 / 0
vink 5 / 1
waterral 12 / 2
winterkoning 0 / 3
zwartkop 1 / 0
-----------------------------------------------
totaal 46 vogels, 37 nieuw geringd en
9 teruggevangen, 12 soorten.

Geen opmerkingen: