zondag 17 november 2013

Schiermonnikoog 16 november 2013 : sijzen en barmsijzen nemen toe.

Na een wel heel erg rustige nacht waarin in de laatste rallenrondes alleen maar geconcludeerd kon worden dat er nu ook bij de waterrallen alleen maar wegtrek was geweest begonnen we deze ochtend aan een wel heel erg stille eerste ronde. We kwamen terug met 2 waterrallen, 2 vinken, 2 merels en als spelbreker in deze duoreeks 1 vink. Na deze eerste ronde kwam al vrij snel de wind opnieuw opzetten uit de WZW-hoek. Dat betekende dus dat de bladeren van een andere groep eiken in de ponyweide weer in de plaagrichting van de netten stonden en er weer vrolijk het nodige blad in de netten werd gestrooid. In een paar rondes tijd sloten we sectie 6 dus maar weer net voor net.
Zichtbare trek was er hoegenaamd niet deze ochtend, maar we hebben wel sterk de indruk dat de aantallen sijzen, barmsijzen, putters en vinken in het bos nog gestaag blijft groeien. Tijdens de koffiepauze zien we door het bovenraam aan de noordzijde van het veldlab een groep van zo'n 40 sijsjes in de top van een proprijke els gaan zitten. Even later voegen zich er een 4-tal grote barmsijzen bij. De vangst van de eerste grote barmsijs van deze periode (de tweede van het jaar) doen we uit pure pesterigheid pas als Leo en Emmie het glop hebben verlaten na uitdrukkelijk te hebben benadrukt dat ze enorm hebben genoten van een keer ringen in November.

Foto's: grote barmsijs (Carduelis flammea flammea).

In de middag liepen de vangsten rustigjes door met af en toe een paar vinken, af en toe een merel of mees. Opmerkelijk eigenlijk, in november maak je het haast nooit mee dat je in het glop een nulronde loopt. Ook wel weer enigszins verklaarbaar want de vogels moeten simpelweg veel actiever zijn, de dagen zijn nog maar kort en de voedselverbranding ligt hoger door lagere temperaturen. Een siësta van een paar uurtjes zit er dan ook niet in….
De laatste ronde van de dag levert wederom een nieuwe periodesoort op, en dan meteen 2 exemplaren. Er hangen 2 kramsvogels in het enige grofmazige net dat vanavond nog openstaat. In diezelfde ronde ook 2 waterrallen, net als gisteravond beide bij elkaar in 1 mistnet, maar nu recht voor de luidspreker waarvan het geluid net een half uurtje daarvoor was aangezet, opstekertje voor wat er vannacht gaat gebeuren??? De laatste ronde van de avond wordt gelopen onder een zwaar bewolkte lucht met absolute windstilte. We vangen nog 1 ral in de kooien, maar horen er zeker 3 in het riet, tevens horen we een grotere plons die waarschijnljk aan een waterhoen kan worden toegeschreven.


Foto: en ook achter onze netten sneuvelden tijdens de Oktoberstorm enkele mooie dikke elzen, de haat-liefdeboom onder ringers.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 6 / 1
Staartmees 3 / 1
Winterkoning - / 4
Pimpelmees 1 / 1
Roodborst 2 / 1
Koolmees - / 3
Merel 6 / 4
Vink 10 / -
Kramsvogel 2 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 2 / -
Putter 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Grote Barmsijs 1 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 52 exemplaren, 37 nieuw geringd en
15 teruggevangen, 14 soorten in 16:29 uren.

Geen opmerkingen: