woensdag 23 oktober 2013

Vlieland : lage verwachtingen bevestigd.

Op de vogeltrekradar hadden we vanmorgen al gezien dat de nachttrek voor het noorden van het land nihil was geweest. Dat is niet het meest hoopgevende vooruitzicht voordat je tegen de wind in naar de vinkenbaan mag fietsen. Had dan niet gekeken hoor ik diverse lezers al hardop denken....
Maar goed, we gingen natuurlijk wel.
De netten stonden mooi op tijd open en we stelden al snel vast dat er inderdaad zo goed als niks ritselde in de struiken. op 2 plekken kwam er een merel en een spreeuw uit de struiken. Invallende vogels bleven bij het eerste daglicht volledig uit. Ook Holmer kon postend bij een goede locatie voor houtsnippen geen exemplaar van die soort het net inkijken. Uiteindelijk kwamen we van de eerste ronde terug met ongeveer 10 vogels. Tekenend voor de verdere verwachting voor de dag en zo geschiedde. Maar toch begon er in de loop van de dag iets te veranderen. De zon brak voorzichtigjes een beetje door en vanaf dat moment begonnen er oeverpiepers langs te komen. Met grote regelmaat kwam er 1 of kwamen er 3 tegelijk over het slag gevlogen en gingen er af en toe 1 of 2 in het hout zitten. Vervelend genoeg koos er gedurende de gehele ochtend maar 1 voor om naar de grond te gaan en die vogel tergde Holmer tot het uiterste door precies te blijven lopen op het netmateriaal en af en toe net even op een onmogelijke plek op het slag te gaan lopen, om vervolgens na enige minuten kwetterend weg te vliegen.
Ook tijdens de enorm drukbezochte excursie (dankzij het mooie zachte weer ongeveer 35 bezoekers) bleven de oeverpiepers doorvliegen en in het hout landen. Na de excursie zagen we nog enkele buizerden en minimaal 3 ruigpootbuizerden dwars over de polder passeren. Wordt het weer een goede ruigpotenwinter?? Verder passeerde er minimaal 1 sperwermannetje laag over de net-opstelling. Opvallend was de lage doortrek van diverse kleine groepen rietganzen. Niet alledaags voor hier, en zeker niet zo laag overkomend. Tot een uur of 1 in de middag bleven de vinken doorvliegen, geen grote groepen maar meer losse individuen die op enige afstand van elkaar passeerden. In de ochtend zag ik een groep van ruim 20 baardmannetjes hoog over de Kroonspolders vliegen, daarna werd het regelmatig onrustig in de rietvelden. Uiteindelijk resulteerde het in de vangst van 2 baardmannetjes tegen 2 uur in de middag. Daarna zakten de vangsten verder in en besloten we om tegen 15:30 uur de brui er maar weer aan te geven. Om 16 uur waren alle netten weer gesloten en fietsten we weer richting de zwaluw met een lekker windje in de rug.

Foto: grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) , man.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------
Winterkoning 1 / 1
Baardmannetje 2 / -
Heggenmus 2 / 2
Pimpelmees 1 / -
Roodborst 4 / 4
Koolmees - / 2
Merel 19 / 19
Spreeuw 1 / -
Koperwiek 1 / -
Vink 3 / -
Zwartkop 13 / -
Keep 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 77 exemplaren, 49 nieuw en 28 terug
over 13 soorten in 8:30 uren.

Geen opmerkingen: