maandag 21 oktober 2013

Vlieland: geen trek, wel honger....

naar meer vogels.....
Gisteren zijn we naar Vlieland vertrokken voor de fameuze Oktoberweken van het najaarsringseizoen. De ploeg van Frank Majoor heeft in de afgelopen week ongelofelijk sterke trek meegemaakt en heel veel vogels van een ring kunnen voorzien. Het deed mij denken aan een aantal jaren geleden waarin we samen met Holmer Vonk ook al zo'n periode meemaakte, maar die duurde toen de bijna volledige ringperiode van 14 dagen. Alle omstandigheden die positief bijdragen aan vogeltrek en vangen komen in zo'n periode dan bij elkaar. Die tweeweekse periode zat er voor dit jaar niet in, want letterlijk op het moment dat Holmer het gisteren van Frank overnam zakten de vangsten in. En vannacht is ook de nachttrek teruggevallen tot nauwelijks meetbaar. We vertrokken vannacht met windkracht 5 uit de zuidwesthoek richting de baan. Dat zijn windomstandigheden uit de verkeerde hoek en als er dan ook nog de nachtelijke passage van een buienfront plaatsvindt dan biedt dat weinig soelaas voor de vangsten. We hebben eerst de regen afgewacht alvorens we de netten zijn gaan openzetten. Zoals te verwachten hoorden we amper roepjes en suisde slechts af en toe een lijster over onze hoofden de struiken in. De eerste ronde leverde even later slechts een zevental vogels op en de rondes daarna zouden maar af en toe dat aantal overstijgen.
Ook bij aanvang van de dagtrek gebeurde er eigenlijk maar heel weinig opmerkelijks. Af en toe een klein groepje kauwtjes, kleine groepjes (en soms zelfs solitaire) vinken en kramsvogels passeerden en 1 x een groep van zo'n 500 spreeuwen. Vanaf een uur of 9 verschenen er ook af en toe een par mezen in het terrein en nadat we er geluid van gingen afspelen vingen we er meteen een paar. Recht voor 1 van de luidsprekers hingen 3 pimpels waarvan 2 exemplaren reeds een ring van het lokale NIOO-nestkastonderzoek droegen en de derde ongeringd was. Een ronde later bracht Holmer weer een geringde pimpel binnen, maar die had een ring van STAVANGER NORWAY ! Juist..... zeer waarschijnlijk dezelfde pimpel die vorige week ook al door Frank is gevangen (dit kunnen we niet controleren want Frank heeft de berg formulieren mee naar huis genomen), maar dat maakt het voor ons persoonlijk niet minder leuk. Een pimpel uit Scandinavië in Nederland is immers behoorlijk uniek en zowel voor Holmer als mij een eersteling.

Foto: pimpel met Stavanger Norway-ring.

Na de excursie zakken de vangsten nog verder in en is er alle tijd om de ringhut eens even flink op te ruimen en de vogelzakjes in de stevige wind te laten droogwaaien. Tegen 4 uur vinden we het echt genoeg en besluiten we om voor het eerst in vele jaren op een Oktoberdag voor de ingevallen duisternis te stoppen met vangen. Dat is wel wel wennen om voor 22 uur je avondeten al achter de kiezen te hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 2
Vuurgoudhaantje - / 1
Heggenmus 1 / 1
Pimpelmees 2 / 3
Roodborst 4 / 5
Koolmees 1 / 2
Merel 46 / 17
Vink 2 / -
Zwartkop 10 / -
Kleine Barmsijs 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
---------------------------------------------
Totaal: 101 exemplaren, 70 nieuw geringd en
31 teruggevangen, 11 soorten in 8:00 uren.

Geen opmerkingen: