donderdag 24 oktober 2013

Vlieland : eindelijk minder wind.

maar ook NOG minder vogels. Bij vertrek vanaf de zwaluw om 06:30 uur waaide het al een stuk minder en in de loop van de ochtend viel de wind verder terug naar ongeveer 2-3 bft draaiend naar Noordwest. Nog steeds een verkeerde hoek voor aankomst op het eiland en die situatie is in Scandinavië eerder nog slechter dan beter. De schemerfase bood weinig invallende vogels en de eerste ronde stelde met 5 vogels ook ronduit teleur. In die ronde zat er in één van de rallenkooien ook een waterral, maar die wist een voor het oog onzichtbare kier in de kooi te vinden en was verdwenen voordat ik bij de kooi was.
Ondanks het afspelen van geluid hebben we ook geen houtsnippen zien invallen. Pas tegen een uur of 9 kwam er enigszins zichtbare trek op gang, vooral bestaande uit vinken. Even zat er een beflijster in het hout en later volgde ook nog een kruisbek-vrouw. Verder gedurende korte tijd een aantal oeverpiepers die we met het lokgeluid wisten te verleiden even een tussenstop te maken maar het bleef in meerdere gevallen bij een vertwijfeld kijken waar dat geluid toch vandaan kwam.
De zon meldde zich vandaag al op tijd en gaf een prachtig lichtschouwspel waarbij je het echte waddengevoel weer te pakken kunt krijgen.

Foto: spelen met de camera en de ochtendzon.

De hele ochtend en een deel van de middag bleef het doorvliegen met de losse individuen van vinken, af en toe een koolmees, een keep of een pimpeltje. we draaiden ook een aantal uren langer het geluid van mezen af en dat resulteerde meteen in een hoger aantal mezen, maar het bleek niets te zeggen over trek van mezen want alles wat we vingen betrof eigen geringde mezen of individuen uit het NIOO-project op het eiland.
In de polder zagen we nog een paar buizerden met elkaar donderjagend om een prooi. Het was zo'n typerend tafereel waarbij uiteindelijk een zwarte kraai er in alle gekibbel ineens met de buit vandoor gaat. Vlak voordat ik de baan tegen een uur of drie verliet kwam er nog een klapekster overvliegen van de tweede naar de vierde polder waar hij nog even in de toppen van een vlier ging zitten om vervolgens al snel verder zuidwaarts te vliegen.
Het weer was vandaag zo acht dat ik niet alleen nog een sprinkhaan hoorde sjirpen bij het Posthuis, maar we zagen op de vinkenbaan ook nog een Atalanta en een dagpauwoog rondfladderen, al dan niet aangetrokken door fermenterende duindoorns en onze appelresten.

Na het verlaten van de vinkenbaan ben ik met Hanneke nog even naar het Noordzeestrand geweest voor een lekkere najaarswandeling met nog een echt spoortje zomergevoel. Dat was het zeker want het was heerlijk zacht en zonnig weer. We troffen echt heel erg grote aantallen meeuwen aan in alle te verwachten soorten. Ook op de Noordzee ongekend hoge aantallen meeuwen achter twee vissersschepen. Ik heb er zelf in ieder geval niet eerder zoveel gezien. Op het strand troffen we tussen het aanspoelsel op de vloedlijn ook nog een dode adulte en een eerstejaars Jan van Gent en nog 4 eidereenden.


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Bokje 1 / -
Zwartkop 3 / 2
Graspieper 1 / -
Goudhaantje 2 / -
Winterkoning - / 1
Pimpelmees - / 6
Heggenmus 2 / -
Koolmees - / 3
Roodborst 1 / 7
Vink 5 / -
Merel 4 / 12
Keep - / 1
Zanglijster 3 / -
Rietgors 1 / -
Koperwiek 4 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 59 exemplaren, 27 nieuw geringd en 32 terug-
gevangen, 15 soorten in 11:30 uren.Geen opmerkingen: