vrijdag 25 oktober 2013

Vlieland : Eindelijk, aankomst nieuwe vogels....

De radarberichten gaven na 5 dagen eindelijk eens weer een sprankje hoop. De koude en zo goed als windstille avond en nacht leidden er toe dat er weer activiteit in de lucht te bespeuren was. Het was weliswaar vergeleken bij de afgelopen dagen bijna windstil maar het heldere weer van het begin van de nacht had inmiddels plaatsgemaakt voor zware bewolking en flinke dauw op de grond. De schemerperiode duurde vanochtend dan ook extra lang. Zo lang zelfs dat we ons begonnen af te vragen of het überhaupt nog wel licht zou worden vandaag.... In de eerste ronde wederom slechts een stuk of 5 vogels en de hoop op verbetering van de vangsten leek flink te vervliegen... Maar tegen een uur of 9 kwam er ineens een kentering nadat een regenfront ten zuidwesten van het eiland zich vanaf de Noordzee het eiland trachtte op te duwen. Dat stuwt de vogels DIE nog in de lucht zijn wel richting eiland.... In korte tijd verschenen er 7 merels in het hout rond het slag maar die lieten de appels al snel links liggen en schoten tussen de struiken door naar de achterste luidspreker. In de ronde die we daarna liepen kwamen we uit die hoek met een stuk of 10 merels terug. Daarna kwamen er ineens achter elkaar groepen kramsvogels over de rug van de 2e naar de 3e Kroonspolder gevlogen. Met hun weifelende en afremmende vluchten zette een deel van deze vogels de landing in en gleden één voor één naar beneden om op het stoppelgras van de polder te landen. anderen leken niet te kunnen kiezen en gingen na enige aanzet tot landen toch door en sloten zich opnieuw bij een groep aan. We vingen in de opvolgende ronde 2 kramsvogels in de nieuwe netten die een veel diepere zak hebben. Dat kon voor deze soort wel eens significant van invloed zijn.
Er passeerden gedurende de hele sessie ook grote groepen spreeuwen, maar die vlogen in vrijwel alle gevallen in hoge snelheid door en waren geenszins van plan om ons met een bezoek te vereren. Ook kwamen er best weer regelmatig vinken langs en lieten zich in de struiken wat meer goudhaantjes horen. De vangsten zakten echter net als op voorgaande dagen snel weer in. Zelf ben ik om 10 over 10 van de baan vertrokken om Hanneke naar de boot te brengen en daarna een voorraad boodschappen te halen. Ook voor de rest van het eiland kon onderweg worden vastgesteld dat er inmiddels in ieder geval weer wat vogels waren aangekomen of aan het passeren waren. Net als in September werd het voor ons een fietstocht in de regen die dus inmiddels wel het eiland opgedrongen was.
Na het uitzwaaien ben ik boodschappen gaan halen maar werd onderbroken door de winkelsluiting voor de lunch. Dus nog maar even weer wat rondfietsen in de omgeving. Het werd een tocht door de westhoek van het eiland waarbij ik menig nestkastenpaadje uit het verleden nog steeds goed kon onderscheiden, leuk. In het dennenvak trof ik meerdere kruisbekken met daarbij ook een mooie man grote kruisbek. andere vogelaars op het eiland hebben gisteren in deze hoek van het eiland een vale gierzwaluw gezien en deze blijkt later vandaag opnieuw te zijn gezien. Bij het havenkantoor van Rijkswaterstaat in de jachthaven zaten ook groepen kramsvogels en koperwieken, niet zo gek dat hier in het verleden ook al eens een vinkenbaan heeft gelegen...
Op het moment dat ik het dorp weer kon verlaten bleek iemand de wind te hebben omgedraaid.... grrr, weer tegen de wind in die saaie postweg rijden..... Nadat ik ongeveer een uurtje terug was op de Zwaluw werd ik gebeld door Holmer met de mededeling dat de rosse franjepoot van eerder deze week weer op het van-reeplasje zat. Dus snel even de spullen gepakt en door de telescoop van holmer nog even een paar plaatjes gemaakt.Foto's: rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius).

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Zwartkop 16 / 2
Heggenmus 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 16 / 3
Goudhaantje 2 / -
Merel 32 / 7
Koolmees - / 2
Kramsvogel 3 / -
Spreeuw 3 / -
Koperwiek 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 92 exemplaren, 76 nieuw geringd en 16
teruggevangen, 11 soorten, 7:00 uren

Geen opmerkingen: