woensdag 30 oktober 2013

Vlieland : de dag na de dag ervoor...

We zijn extra vroeg naar de vinkenbaan gefietst omdat we rekening hielden met het ergste. En dus fietsten we met in gedachten de ringhut op z'n kop aan te treffen, of minimaal met afgerukt dakleer dat ergens verderop in de struiken zou liggen. Dat alles bleek enorm mee te vallen. De hut had z'n uiterste best gedaan en de orkaan zonder een krimp te geven doorstaan. Binnen lag alleen Holmers koffiebeker op de vloer, maar dat kan net zo goed een andere oorzaak hebben gehad....
Buiten bleek direct al dat van 'het hout' , de dode boomstaken langs het slag, ongeveer een derde afgebroken was en over het slag was gevallen. We besloten om het opruimen daarvan maar even te bewaren tot later op de ochtend.

Foto: het slag bij het eerste daglicht, een derde van de staken is geknakt.

We zijn dus allereerst maar eens begonnen met het openschuiven van de netten. Dat viel tegen. Ze waren in de wind in elkaar gedraaid tot ware kabeltouwen. Op enkele plaatsen was een oude schoorlijn geknapt en hing het net in de struiken, op andere plaatsen waren duindoornstuiken compleet over de kop geblazen en/of uitgescheurd, of waren dode toppen van vlierstruiken geknakt en waren met braamtakken en al in de netten gevallen. Alleen elzenproppen zijn vervelender dan braamtakken om uit mistnetten te peuteren en elzen hebben we hier gelukkig (schreef hij met gemengde gevoelens) niet.
Dat kostte allemaal dus ook enige tijd, maar na ongeveer anderhalf uur hadden we alles behalve het lange rietnet (stond nog te veel wind op) openstaan en waren we weer 'back into bussiness' ...
We vingen in de eerste paar rondes vooral reeds geringde vogels terug, vanzelfsprekend niet verbazingwekkend. En toch zaten er tussen die terugvangsten ook nog wel een paar ongeringde zwartkoppen. Op deze manier bleef de ochtend in ieder geval een beetje doorsprokkelen en liepen de rondjes heel langzaam terug naar een paar vogeltjes per ronde. Tussen de bedrijven door heb ik op een aantal plaatsen stutten en schoren geplaatst onder duindoornstruiken die totaal voorover over het looppaadje langs de netten waren geblazen. Een aanzienlijk deel van de grootste duindoornstruiken is door de windstoten dusdanig uitgescheurd dat ze onherroepelijk zullen afsterven. In de polder is vandaag het leven ook weer volledig op oude vuurkracht teruggekomen, we zien diverse malen een slechtvalk of een blauwe kiekendief aan het rondjagen door de polder, daarmee spreeuwen en steltlopers menigmaal de stuipen op het lijf jagend. Ook komt er af en toe een sperwer voorbij, de voorhoede van de 621 exemplaren die gisteren werden geteld bij Gedser in Denemarken???
Tegen een uur of vier in de middag begint er zich op de noordzee ten westen van ons een buiengebied te ontwikkelen dat in snel tempo het eiland opkomt. in korte tijd verschijnen er diverse groepen kramsvogels, koperwieken en vooral grote wolken spreeuwen. Een paar keer gaat er een groepje spreeuwen en of kramsvogels in het hout zitten en gedurende zeker tien minuten houden zij voor ons de spanning erin of ze op het slag zullen druipen, wachten of wegvliegen. Na lang wachten wordt het in alle gevallen...... wegvliegen dus.

Foto: zo gewoon, maar zo mooi.... Roodborst (Erithacus rubecula).

In de mistnetten vangen we bij aanvang van de schemer toch een aantal kramsvogels en spreeuwen die of naast de geluidsbronnen gaan zitten, of van plan zijn om het eiland te verlaten. Vooral van die laatste groep, moddevette spreeuwen, vangen we er nog meerdere. daarbij gewichten met uitschieters tot net niet 95 gram. Spreeuwen zonder trekvet wegen zo ongeveer 70 gram..... Dat zijn dus duidelijk vertrekkende vogels. Als je dan eindigt met in totaal 19 spreeuwen mag je niet klagen....
Oh ja, we hebben vanmiddag in de struikjes achter het slag ook nog meermalen een bruine boszanger met ring gezien, zeer waarschijnlijk de vogel die we daags voor de storm geringd hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 1 / -
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 2 / 2
Goudhaantje 1 / -
Heggenmus 1 / 2
Vuurgoudhaantje 1 / -
Roodborst 2 / 3
Pimpelmees - / 2
Merel 8 / 13
Koolmees - / 1
Kramsvogel 10 / -
Spreeuw 19 / -
Zanglijster 3 / -
Vink 6 / 1
Koperwiek 16 / -
Keep 2 / -
Zwartkop 12 / 4
--------------------------------------------
Totaal: 113 exemplaren, 85 nieuw geringd en
28 teruggevangen, 17 soorten in 12:00 uren.

Geen opmerkingen: