zondag 1 september 2013

31 Augustus 2013: Vlieland, met een valse start....

Gisteren zijn we voor een periode van 2 weken vertrokken naar Vlieland. Eindelijk, 2 weken ringen op de Vinkenbaan in die prachtige Kroon's-polders.....
Onderweg merkten we al op dat de grote nazomer-maaimanie in de provincie Overijssel weer volledig was toegeslagen. Overal waren grote machines de wegbermen langs de snelwegen aan het milimeteren, zelfs in stroken tot meer dan 25 meter naast de weg; kort en glad zal het zijn. En wordt het er nou netjes en veiliger van??? Nou nee, want alle zwerfafval wordt meegeklepeld en blijft verhakseld liggen. En een ander bijkomend effect : vogels gaan op de biljartlakens foerageren op het muizen- en mollengehakt en... belanden zelf als een hoopje veren of gehakt op de vluchtstrook. Zo zagen we enkele tientallen doodgereden spreeuwen, merels, maar ook een blauwe reiger en minimaal 2 buizerden. Dat tot dit maaibeleid op provinciaal niveau wordt besloten bleek weer haarscherp op de grens met de provincie Drenthe; je hoefde geen provinciebord langs de weg te zien om te merken dat je ineens van biljartlaken naar schraal grasland overging. En meteen hield het accuut op met verkeersslachtoffers....

Maar goed, aangekomen op het eiland de bagage afgegeven bij de één van de vervoerders op het eiland, nog even de lokale banketbakker een feestje in de kassa gegund en vervolgens naar de andere kant van het eiland gefietst. Om vervolgens te concluderen dat we nog net iets meer bagage hadden moeten afgeven.... LEKKE BAND ! Ja hoor, dat begint weer leuk. Ik ben maar vooruit gefietst om de bagage van Hanneke al bij de Zwaluw af te leveren en haar vervolgens op te halen.

's avonds nog even met de dienstdoend ringer van afgelopen week, Peter van Horsen naar de baan gefietst om de nodige actuele wetenswaardigheden over de netopstelling ter kennis te nemen en daarna het bed in.

Vanmorgen met windkracht 5 bij een temperatuurtje van 17 graden naar de baan gefietst om daar aangekomen te constateren dat het helemaal stil was.... Het nachtelijk lokgeluid was om onduidelijke redenen uitgeschakeld. Dus eerst maar even zoeken naar de oorzaak. Niet gelukt, en dus maar zonder geluid beginnen met het openschuiven van de netten. Gelukkig had ik zelf preventief 2 kleine Radioshack-tweetertjes meegenomen zodat er toch nog enige vogelzang door het duin kon schallen.
De vogeltrekradar had het al aangegeven, geen nachtelijke trek en er was afgelopen nacht een behoorlijke weersomslag opgetreden met de wind naar de foute Noordwest-hoek, geen aankomst van betekenis dus... De eerste ronde leverde slechts 4 vogeltjes op, bijna allemaal terugvangsten. En zo zou het zo ongeveer blijven. In de tweede ronde hing er een tapuit in het net dat over het puinpad opgesteld staat, ook die zijn met de geweldige aankomstgolf van vorig weekend het eiland opgedoken. Verder weinig noemenswaardig.

Tegen 09:30 uur verlaat Peter de baan en besluit ik om de minimale 6 uur vangen in m'n eentje vol te maken. Het bleef bij sprokkelen, maar sprokkelen kan heel leuk zijn. Zo sprong er tijdens het sluiten van de netten nog eventjes een sperwergrasmus voor m'n snufferd in het net....

Foto: sperwergrasmus, 1e kalenderjaar.

Even later haalde ik een kleine karekiet met een fel glimmende bling-bling-ring uit het net. Snel kijken : 2 letters en 5 cijfers, oh, vast een eigen terugvangst. Maar bij het uithalen zie ik onder de letter-cijfercombinatie STAV staan.... Juist, STAVANGER NORWAY !!!! Een eerstejaars karekiet die zeer waarschijnlijk nog maar kort geleden in Zuid-Noorwegen vertrokken is. De vogel heeft ook een echte Scandinavische vleugelmaat : maar liefst 69 mm voor een kleine karekiet is aan de forse kant.

Foto: STAVANGER bling-bling....

Om 12:30 uur zaten de netten weer dicht en kon ik nog even weer aan het puzzelen met de electriciteits-problematiek hetgeen wederom niet tot een oplossing mocht leiden. Vanavond ben ik in het donker ook nog even teruggefietst om het te proberen met een vers geladen accu, wederom kon ik onverrichterzake terug naar huis.

Dagtotalen : nieuw geringd / teruggevangen :
--------------------------------------------

Winterkoning 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Gekraagde Roodstaart - / 2
Grasmus 1 / -
Tapuit 1 / -
Tuinfluiter 3 / -
Zanglijster 1 / -
Zwartkop 2 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Fitis 6 / 1
Rietzanger 4 / -
Groenling 2 / -
Kleine Karekiet 1 / 2
---------------------------------------------
Totaal: 29 exemplaren, 24 nieuw geringd en
4 terugvangsten, 13 soorten, 5:45 uren


Morgen betere vangsten maar evengoed zonder geluid?


Foto: grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima).

Geen opmerkingen: