maandag 9 september 2013

7 en 8 September 2013, Vlieland : groenlandse tapuit en texaans geluid.

Vol goede moed naar de baan gefietst, alwaar ik meteen weer kon vaststellen dat het nachtgeluid ook niet veel langer was gaan spelen na enig onderhoud aan de accu's. Dus de andere installatie maar snel aangegooid en begonnen met het openschuiven van de netten. Er was opnieuw vrijwel geen ritsel-index, maar toch vloog er af ne toe een vogel op uit de struiken. De eerste paar rondes langs de netten leverden echter al snel het duidelijke beeld op dat er toch vooral wegtrek was geweest, maar dat er maar weinig nieuwe aanvoer van vogels was geweest.
Het dijknetje dat we dwars over het puinpad hebben staan leverde vandaag wel weer leuke resultaten op met soorten als graspieper, paapje en.... een prachtige Groenlandse Tapuit !Foto: Groenlandse tapuit, eerste kalenderjaar.

De vangsten werden vandaag nog enigszins positief beïnvloed door de zware bewolking en het totaal wegvallen van de wind, maar het was duidelijk dat er maar amper nieuwe vogels op het eiland zaten. Wel zagen we regelmatig tienduizenden stelten in de lucht boven het wad, een zeer indrukwekkend tafereel. Verder vandaag overdag wel enige trek van wulp, groenpootruiter, boerenzwaluw en graspieper, af en toe ook kwikstaarten.

Dagtotalen 7 Sept. (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Graspieper 1 / -
Grasmus 1 / 1
Winterkoning 1 / 3
Tuinfluiter 8 / 3
Heggenmus 2 / 1
Zwartkop 29 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Paapje 2 / -
Fitis 8 / 2
Groenlandse Tapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 1 / 1
Baardmannetje 3 / -
Kleine Karekiet 6 / 4
Groenling 1 / -
Braamsluiper 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 86 exemplaren, 69 nieuw geringd en
17 terugvangsten, 17 soorten, 6:45 uren.


Teruggekomen op de Zwaluw wachtte ons een verrassing. We ontvingen per SMS een berichtje van onze buren in het huisje de zwaluw. Als dank voor het interviewtje dat ze over de vinkenbaan en het ringwerk op de website van het festival hadden mogen maken kregen we ieder een dagkaart voor genodigden voor de zaterdag van het festival. YES ! Dat betekende dus dat ik naar mijn favoriete band van dit moment kon. The black angels stonden voor de avond geprogrammeerd. En zo zit je dan eerst op de stilste plek van het eiland en zo sta je dan na een lekker fietstochtje over een vrijwel windstil eiland met je hakken in het met hooi bestrooide concertduin van de Tokkelbaan achter de jachthaven in de grootste bak herrie die het eiland dezer dagen ook kent...
het was een fantastisch concert, maar natuurlijk veel te kort. Hadden we op de vinkenbaan maar een klein beetje van het geluid dat het festival beschikbaar heeft......


Foto: The black angels op 'into the great wide open'.

Zondag 8 September 2013 : na regen komt.... nog meer regen.
Vanmorgen om 05 uur opgestaan en al heel snel geconcludeerd dat het helemaal mis was met het weer. Regen, regen, regen. Het heeft het grootste deel van de ochtend gestaag doorgeregend, uiteindelijk resulterend in 16 mm neerslag. Het veldje voor de Zwaluw stond helemaal blank. Na de middag hebben we een strandwandeling gemaakt. De dammen op het Noordzeestrand stonden behoorlijk vol met meeuwen, zoals we de laatste jaren wel gewoon zijn, hoofdzakelijk adulte exemplaren. Tussen de meeuwen ook enkele tientallen scholeksters, steenlopers, 2 rosse grutto's en een oeverloper.
Tegen de avond zijn we toch nog maar even naar de baan gefietst om te proberen om de nul voor vandaag nog van papier te krijgen. Er zaten niet echt veel vogels in de struiken, maar we wisten er toch nog een aantal te verschalken. Daarbij weinig verrassende vangsten, maar leuk was nog wel de terugvangst van een nachtegaal die alhier geringd is in de week voorafgaand aan onze periode.

Dagtotalen 8 Sept. (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Grasmus 1 / -
Nachtegaal - / 1
Tuinfluiter - / 1
Gekraagde Roodstaart - / 1
Zwartkop - / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Fitis 1 / 1
---------------------------------------------------
Totaal: 10 exemplaren, 4 nieuw geringd en 6 terug-
gevangen, 8 soorten, 1:45 uren.

Geen opmerkingen: