zaterdag 7 september 2013

6 September 2013, Vlieland : nieuwe vogels op het eiland.

De voorgaande twee dagen waren, vooral door onze geluidsproblemen, bepaald niet om over naar huis te schrijven, maar vandaag schoten de vangsten significant omhoog. We hebben vannacht dan ook voor het eerst deze week met in ieder geval 2 luidsprekers nachtgeluid kunnen draaien. Gisteravond laat ben ik naar de vinkenban gefietst om handmatig het nachtgeluid aan te zetten. Een prachtige fietstocht onder de mooiste en helderste sterrenhemel van Nederland met in de verte op de Noordzee een enorm onweer waarvan je alleen het bliksemen kon zien. Voor het gedonder was het te ver. De wind was ook behoorlijk teruggezakt en zat in de voor ons bijna ideale Zuidoostelijke hoek.
Er zaten vanmorgen ineens nieuwe paapjes en tapuiten op het eiland en ook de fitissen lieten zich niet ongemoeid. De hele ochtend liep het een stuk beter door met de vangsten dan voorgaande dagen, vooral natuurlijk doordat het geluid de nodige zwartkoppen had aangelokt.

Ondanks de droogte in de polder waren er ook een paar waterrallen op sjouw gegaan, we vingen er vandaag ineens 3 waarvan 2 in 1 ronde tegelijk in 1 inloopkooi.

Fot: twee eerstejaars waterrallen, links een vroeg jong en rechts een wat later geboren jong in jeugdkleed.

Opvallend genoeg vingen we vandaag ook , midden tussen de struiken een boerenzwaluw. Verder nog weer een nachtegaal, ditmaal een exemplaar die aan de kleine kant was en een opmerkelijk dof getekende staart had. Eventjes denk je dan aan een noordse nachtegaal, maar de posities van de vleugelveren gaven doorslag voor nachtegaal.
Het dijknetje dat over de puinweg gespannen staat leverde vandaag 3 graspiepers, een kneu en een gele kwikstaart op, niet onverdienstelijk dus.

Tegen 13 uur begonnen de vangsten weer in te zakken en werden de netten weer gesloten, voor het eerst deze week hadden we een dagtotaal weten te realiseren van 3 cijfers, maar dan ook net.... 100 vogels.


Foto: 1 van de 4 paapjes van vandaag.Dagtotsal (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Waterral 3 / -
Kleine Karekiet 7 / 2
Boerenzwaluw 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Graspieper 3 / -
Grasmus 2 / -
Gele Kwikstaart 1 / -
Tuinfluiter 14 / -
Nachtegaal 1 / -
Zwartkop 38 / 1
Witgesterde Blauwborst 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Fitis 10 / -
Paapje 4 / -
Pimpelmees - / 1
Zanglijster 1 / -
Kneu 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Rietgors - / 1
Rietzanger 3 / -
---------------------------------------------
Totaal: 100 exemplaren, 21 soorten, 6:45 uren


Het popfestival 'into the great wide open' alhier op het eiland is weer begonnen. De buren bij ons in het huisje de Zwaluw zijn muzikanten die voor de festivalsite kleine reportages maken over het eiland. Gisteren bezochten ze onze vinkenbaan, zie hier het verslag van de indrukken die zij daar hebben opgedaan: http://logboek.greatwideopen.nl/artikel/dag-1-op-bezoek-bij-henry-en-hannekeGeen opmerkingen: