woensdag 4 september 2013

3 September 2013, Vlieland : niet geslagen is.... RAAK !

De weersomslag die ons toch nog even wederom een verlenging van de zomer zou geven deed afgelopen nacht al zijn intrede. De temperatuur zakte al niet meer zo ver terug, maar de wind wel. Tijdens het fietsen naar de baan stond er nog wel een westenwind van 4 bft, maar die zou bij het krieken van de dag snel verder terugzakken naar hoogstens 2 bft rond het middaguur.
De dag begon wat de vangsten betreft heel erg rustigjes.... geen ritsel-index, maar ja, wederom geen geluid.... We lopen een paar rondjes met een stuk of 4 tot 8 vogels. Pas daarna komt er iets meer leven in de brouwerij. We zien iets frequenter vogels in het hout rondom het vinkenbaantje en er zijn duidelijk meer graspiepers in beweging dan voorgaande dagen. Ook komen er af en toe weer kleine groepjes (gezinsverband) boeren- en huiszwaluwen over en laten kwikstaarten zich ook niet onbetuigd.
We zien in het hout een kneu neerstrijken die keurig volgens de boekjes 'afdruipt' van de takken op het vijvertje. We geven hem even de gelegenheid om te badderen en tikken dan het net over de vogel. Het is een adulte vogel die nog volop met de handpenrui en staartpenrui bezig is.Foto's : postbreeding-moult bij adulte Kneu.

Om 11 uur hadden was het excursietijd en ontvingen we 17 belangstellenden die uitleg kregen over het ringwerk. Daarbij demonstreerde ik zoals gebruikelijk de werking van het slagnet door het een keer dicht te trekken. In de drukte rondom de gehele excursie was het er niet van gekomen om het net weer vangklaar te leggen. Des te groter was de verbazing toen we beiden door het kijkgat stonen te staren en 2 piepers op het net zagen zitten. Dat wil zeggen : 1 zat er op en de ander zat er ONDER !!! Dus snel naar het net gerend en hebbes ! De andere vogel bleek op zijn/haar beurt gewoon aangelokt door de vogel die onder het net was gekropen. En die vogel moest op het net een gat hebben opgezocht om er vervolgens doorheen te zijn gekropen om naar de waterbak te gaan. Wat een curieuze vangst!

Na de middag kregen we Staatsbosbeheer-medewerker Carl Zuhorn op bezoek, hij heeft ook even de situatie betreffende de geluids-installatie in ogenschouw genomen en heeft ons vervolgens nog even voorgedaan hoe je een witte kwikstaart op het slag vangt; gelukkig hadden we er zelf ook al één...

En zo bleef het vandaag door de doorbrekende zon en snel oplopende temperaturen lekker doorgaan met het vangen van vogels die aangelokt werden door het vijvertje op het slag. En in de mistnetten viel het ook nog niet eens zo heel snel stil. Zo vingen we na de middag nog een sprinkhaanzanger, een adult exemplaar dat volop aan het ruien was met de handpennen en de armpendekveren + handpendekveren. En dat is opmerkelijk want dat doen ze normaal gesproken pas in hun overwinteringsgebied.

Foto: postbreeding-rui bij adulte sprinkhaanrietzanger.

Tegen 14 uur zakten de vangsten toch wel in en besloten we om de netten te sluiten. Nadat we daar mee klaar waren bleek er toch nog weer een vogel aan het badderen te zijn in het vijvertje op het slag. Meteen nog even geslagen en.... dat was dus een badderende nachtegaal, een eigen terugvangst van vorige week.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------

Graspieper 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 5
Witte Kwikstaart 2 / -
Braamsluiper 2 / -
Winterkoning 3 / -
Grasmus 3 / -
Heggenmus 3 / 2
Tuinfluiter 1 / 4
Nachtegaal 1 / 1
Zwartkop 4 / -
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 9 / 3
Gekraagde Roodstaart 3 / 1
Bonte Vliegenvanger - / 1
Zanglijster 1 / -
Pimpelmees - / 2
Sprinkhaanzanger 1 / -
Kneu 1 / -
Rietzanger 3 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 66 exemplaren, 19 soorten, 8:15 urenFoto: huisje 'de Zwaluw' in het avondlicht. Dat wordt een windstille en heldere nacht... wat zal die morgen aan vogels brengen??

Geen opmerkingen: