maandag 25 november 2013

Schiermonnikoog, 23 November 2013 : onze laatste dag.

De eerste ronde is er weer één onder prachtig rustig najaarslicht. Wederom helemaal windstil en wederom een scherpe bewolkingsband, maar nu in pal zuidelijke richting boven de vastewal. Kortom, eigenlijk veel te mooi en rustig weer als het om trek gaat. We horen dan ook niet zoveel buiten de dagelijkse verplaatsingen, kennelijk vanaf de slaapplaatsen, van vinken, sijzen en barmsijzen.
In kooi 4 hebben we weer een goede ronde met ditmaal 6 waterrallen, in de andere kooien respectievelijk 1 en 2 en 0 rallen. Bij de vangsten een terugvangst van een vogel uit 2012. Dit exemplaar heeft nog steeds sporen van de kenmerken van eerste kalenderjaars vogels. In de oorstreek zit nog steeds een waas van bruine veerrandjes en dat is ook zo bij de laagste keelveren, de poten zijn al wel voor een redelijk deel verkleurd, maar nog niet overtuigend strokleurig. Je kunt bij dit soort exemplaren dus maar zo de fout maken om ze de leeftijd 1e kj te geven.

Foto: de eerste van de laatste rondes langs de netten.

We vangen de rest van de ochtend nog een aantal vinken, een enkele sijs en een paar merels. Daarnaast tevens nog weer een zwartkop en in onze allerlaatste ronde zowaar nog een man vuurgoudhaan. Leuk om een seizoen mee af te sluiten, dat is mij in alle voorgaande jaren zeker nog niet eerder gebeurd in November.Foto : Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla).

We sluiten iets na 12 uur de netten. Voor ons zit het er op. Het seizoen 2013 was verre van een gedenkwaardig jaar in de zin van goede vangsten en/of goed weer, maar we hebben ons op Schier alsvanouds weer goed vermaakt. Alle mederingers, vrienden, bezoekers bedankt !

Helaas kan ik nog geen dagtotalen van eze vangdag noteren, we hebben tot op heden nog geen verslag mogen ontvangen.

zaterdag 23 november 2013

Schiermonnikoog 22 November 2013 : the ghost of seasons end....

waarde vandaag rond in het groene glop.

Bij het opstaan bleek dat het inmiddels heel ander weer was geworden; vroor het vannacht nog onder een kraakheldere windstille hemel, nu stond er een vlagerige noordenwind en regende het lichtjes. Die regen was een korte bui, hoopten we maar, want het internet lag plat. In het bos spatten een paar merels weg, maar dat stelde niks voor. Vorige week zou het onder deze omstandigheden nog flink blaadjes peuteren worden maar dat viel nu enorm mee.
Kooi 4 had in de 1e ronde 7 rallen, verder alleen 1 in kooi 8. Verder 2 merels waarvan er 1 door het net loopt tot hij een gat tegenkomt…. De 2e ronde wordt meegelopen door onze medegebruikers (3 docenten van de Wageningen uni) van het gebouw en zij blijken maar weer eens de lucky factor ; het was erg rustig in het bos maar op de scheiding met het hakhout hing er ineens een groepje sijzen bij elkaar in 1 net. Daartussen ook enkele barmsijsjes waaronder een mooie adulte man kleine barmsijs zoals we ze kennen van de lokale broedvogels in het begin van het seizoen.


Foto : kleine barmsijs, adulte man.

Al vroeg in de ochtend zakten de vangsten snel terug, maar bemoedigend was wel de constatering dat de zon van gisteren en de opnieuw opstekende wind van vanmorgen er voor zorgde dat er meer en meer elzenzaad op het pad terecht kwam. En dat heeft dan vervolgens meteen effect op de vogels zodat het de komende dagen best nog wel eens leuk zou kunnen worden. Midden op de middag kregen we bezoek van de fam. Glerum en ook tijdens de ronde die zij meeliepen gebeurde er weer iets leuks : niet alleen had Hanneke hen voorspeld dat er in totaal 5 vogels zouden worden gevangen, die hingen er ook nog…. Er zou ook wat bijzonders worden gevangen. En ja….. in sectie 2 hing tussen enkele andere vinken een dubbelvink. Een dubbelvink??? Ja, een vink met 2 ringen ! Naspeuren in de database leerde ons dat de vogel in de opbouwweek in 2010 is geringd. Vervolgens werd de vogel in dat jaar nog 2 keer teruggevangen. De laatste terugvanger vond dat de vink kennelijk nog niet helemaal yin yang was en koos voor meer balans door er een tweede ring aan te knopen. Daar redde de vogel zich inderdaad heel goed mee want tot de dag van vandaag bleef hij ver van de ringtafel. Vanzelfsprekend hebben we de ring met het meest recentste nummer verwijderd.

foto: 'dubbelvink'. Met dank voor de foto aan fam. Glerum.

Er meldde zich ook nog een andere oudgediende, een winterkoning met een ring uit de Y-serie. Deze bleek in 2010 te zijn geringd, wederom in de opbouwweek, daarna nog 4 x terug in dat jaar, vervolgens no 2 x in 2011 en nu pas opnieuw in 2013 dus. De laatste 3 vangsten dus alleen in oktober en November.
In de avonduren vangen we nog 1 waterral. De verwachtingen waren wat hoger vanwege de miezerige motregenbuitjes die eerder deze week tto 2 maal toe tot het invallen van meerdere rallen leken te leiden, maar dat viel vanavond dus tegen.
Vanavond is Holmer Vonk ons komen vergezellen, hij heeft morgen een wadvogeltelling uit te voeren en neemt het daarna over t/m de zondag. Na het weekend komt Joop van Ardenne het dan weer overnemen en hij zal de hekkensluiter van dit seizoen gaan worden.

Foto: een nog behoorlijk jonge waterral met nog behoorlijk bruine wangen, een lichte streep nog duidelijk zichtbaar tussen oog en snavel, een nog grotendeels donkere ondersnavel en een nog bruinige iris.

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------------

Barmsijs 1 / 0
Houtsnip 1 / 0
kleine barmsijs 1 / 0
koperwiek 1 / 0
merel 1 / 1
roodborst 0 / 2
sijs 13 / -
spreeuw 1 / 0
vink 5 / 1
waterral 12 / 2
winterkoning 0 / 3
zwartkop 1 / 0
-----------------------------------------------
totaal 46 vogels, 37 nieuw geringd en
9 teruggevangen, 12 soorten.

vrijdag 22 november 2013

Schiermonnikoog 21 November 2013 : nek aan drek-race tussen merel en waterral.

Hanneke is vanmorgen extra vroeg naar de rallenkooien gelopen om te kijken of de flink actieve rallen van vannacht ook op dit tijdstip al in de kooien zouden lopen. Om 06:30 uur vertrok ze en ja hoor, korte tijd later kwam ze met 5 waterrallen terug. Tijdens de later volgende officiële eerste ronde was het inmiddels weer iets begonnen te vriezen; er kwamen opnieuw weer enkele merels het Glop binnenvallen. We vingen er meteen een paar van maar erg indrukwekkend was het zeker niet. Wel was goed merkbaar dat er nog steeds van alles in de lucht zat, vinken, kepen, koperwieken en af en toe weer barmsijzen die zich bij de groepjes in het elzenbos voegden. Tijdens het teruglopen zagen we in de richting van het veldlab een groep van ongeveer 50 houtduiven uit Noord aan komen vliegen, ze vlogen precies richting sectie 6 in de schapenweide. Dat biedt perspectieven denk je dan even, maar de volgende ronde sta je weer met beide benen op de grond, niks naks nada. Een kleinere groep vliegt wel regelmatig op uit één van de eiken tussen veldlab en Kooiweg en keert ook even regelmatig terug.

Voor het veldlab zat enige tijd een grote lijster te alarmeren, hij kreeg regelmatig bijval van enkele kramsvogels en koperwieken. Er bevond zich kennelijk iets in de bosjes waar wij geen weet van hadden…. 's Middags zagen we bij de Arnicaweide een buizerd in een lichte kleedvorm die verdacht veel leek op de buizerd die eerder dit seizoen werd gevangen door Jos v.d. Staaij en André van Loon.
Het werd een heerlijke rustige najaarsdag met al een beetje een winters karakter, met het lekkere zonnetje in de ochtend dat het riet van oranje tinten voorzag en met knisperend gras en modder onder je voeten leek het alsof het een Februaridag was. Gelukkig was de snijdend koude wind van gisteravond helemaal gaan liggen, al bij de eerste ronde hebben we de netten van sectie 6 weer open kunnen schuiven.

Foto: in de avonduren troffen we nog een tegen de netten rustende libel aan.

In de middag zagen we door de bovenramen van het veldlab gedurende vele uren in het mooi scherpe licht van de zon vele tientallen sijzen en barmsijzen op de talrijke elzenproppen foerageren. Eindelijk kwamen er wat meer sijzen en barmsijzen vanuit de boomtoppen naar beneden, we vingen vandaag over de gehele dag verspreid 10 sijsjes en 3 grote + 2 kleine barmsijsjes.


Foto's: opnieuw een grote barmsijs.

In de vroege avond begon het al weer lichtjes te vriezen en bleef het onder de alweer krimpende maar toch nog fel schijnende maan nog steeds windstil. De eerste avondronde leverde nog 1 waterral op, een tweede vloog een eindje parallel voor mij uit langs de netten. Verder was het behoorlijk stil in het gebied.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------
Waterral 18 / -
Koolmees - / 2
Heggenmus - / 2
Vink 3 / 1
Roodborst - / 2
Keep 1 / -
Merel 17 / 5
Sijs 10 / -
Zwartkop 1 / -
Grote Barmsijs 3 / -
Pimpelmees - / 1
Kleine Barmsijs 2 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 68 exemplaren, 55 nieuw geringd,
13 teruggevangen, 12 soorten in 17:29 uren.


Schiermonnikoog 20 November 2013 : wiite randjes....

De dag begon weer lekker rustig met een zacht briesje en heel helder weer onder een halfbewolkte hemel. De natuur leek mijn lief op haar verjaardag te willen trakteren op een heerlijke herfstdag. En dat werd het wel....
Ter hoogte van sectie 4 en 5 bleek het gras en mos licht bevroren te zijn, het knisperde lekker onder de laarzen. Bij terugkomst bij het gebouw bleek ook het laagje water in de kruiwagen te zijn bevroren. Er kwamen wel wat merels binnenvallen, maar dat stelde amper wat voor.
Op het moment dat we tijdens de 1e ronde bij sectie 8 stonden begonnen rondom ons roofvogels te krijsen en kekkeren. Je kon precies de buizerd, de havik en minimaal 1 sperwer lokaliseren en dat kwam goed overeen met de geijkte plekken waar je ze in het voorjaar ook treft. Vooral in de omgeving van het haviknest van de afgelopen paar jaar ging het even flink tekeer. Maar enkele tellen later kwam er uit die hoek een slechtvalk uit de bosjes en die koos klimmend het luchtruim richting polder. De vogel werd ronduit uitgejouwd door de lokale roofvogels die op hun plekje in de directe omgeving zaten en meerdere vinken en graspiepers deden verwoede pogingen om de valk daarbij te begeleiden. De eerste ronde leverde 6 waterrallen in de kooien op, 4 merels, een koperwiek en een ongeringde plus een geringde pimpel op.

Foto: nachtvorst in het vangterrein, de netten bleven nog vorstvrij.

Niet slecht en er vloog nog van alles boven het terrein rond, van meerdere pimpels tot, ik zou haast zeggen vanzelfsprekend, groepjes barmsijzen, putters en sijzen. Daarvan vingen we er de gehele ochtend weer niet één. 's Middags wel enkele putters en sijsjes.
De rallen bleven opnieuw eigenlijk met 1 of 2 per ronde de hele dag weer doorvangen en er zat weer behoorlijke spreiding in grootte. Superdikke rallen als afgelopen dagen zaten er niet meer bij.
Aan het eind van de middag sloten we de daglichtrondjes af met een terugvangst van een mannetje vink met oude ring. De vogel bleek een enorm papilloma-gezwel te hebben aan de linkerpoot, maar leek daar (kijkend naar zijn algehele conditie) niet veel hinder van te hebben. Een blik in de database leerde ons dat de vogel al op 11 September 2009 is geringd en dat er toen niks met de voet aan de hand was. Pas meerdere vangsten later stond voor het eerst genoteerd dat er een gezwel aan de linker voorteen zat. Daarna zag je aan een deel van de omschrijvingen dat het gezwel aan het groeien was geslagen. Nu zat het aan de gehele tenen en vormde een grote lelijke klompvoet. De vogel lijkt er goed onder te gedijen want had een prima conditie.

Foto: vink met papilloma-gezwel aan de linkerpoot.

In de eerste 2 uren na het invallen van de duisternis passeerde er een regengebied over Schiermonnikoog. En net zoals de beste avond van eerder deze week lijkt het erop dat die regen veel rallen uit het luchtruim heeft geplukt, want we liepen om 22:15 uur een rondje met 7 rallen in de kooien. En opnieuw zaten er meerdere in de struiken en zagen we 2 exemplaren bij de kooien weglopen. In de struiken waren in de avondschemer ook een paar spreeuwen gaan slapen, daarvan pestten we er 1 een mistnet in, de tweede spreeuw van het jaar.
In de laatste ronde zitten er nog weer 4 rallen in de kooien maar komen we er met slechts 3 terug op het gebouw. We bleken in de vorige ronde het klepje van 1 der opvangkooitjes te hebben laten openstaan; weg was de vogel op het moment dat ik 2 stappen in de modder had gezet. Bij 1 van de 3 vogels blijkt op de ringtafel dat ie een oude herstelde open beenbreuk in de rechtertarsus heeft. Hij kan ondanks het uit de poot stekende stuk bot de poot toch nog gebruiken. Iets wat die fazant bij hotel van der werff niet meer kan zeggen…..

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------------

Waterral 22 / 1
Spreeuw 1 / -
Roodborst - / 2
Vink 4 / 1
Merel 9 / 2
Putter 2 / -
Koperwiek 1 / -
Sijs 4 / 1
Pimpelmees 1 / 1
-------------------------------------------------------
Totaal: 52 exemplaren, 44 nieuw geringd en 8
terugvangsten, 9 soorten in 16:14 uren.

woensdag 20 november 2013

Schiermonnikoog 19 November 2013 :

Een buiige ochtend en dus wederom lijsters op het eiland. Bij de eerste ronde diverse piepjes van koperwieken en in mindere mate ook kramsvogels boven het glop. De eerste ronde werd gelopen onder een zwaar bewolkte hemel waaruit net een bui was neergedaald. Veel vers gevallen blad dat dan zo lekker plakt in de netten. Maar dus ook wel wat vogels : 15 stuks waarvan 5 waterrallen, 1 koperwiek en 9 merels. Tijdens het teruglopen vielen er al meer in, netjes vanuit het noordoosten. De volgende ronde was dan ook even weer merelrijker, zoals gisteren ook het geval was. En geheel in de traditie ; wederom was daarna zo goed als alles weg. Tijdens het blaadjes peuteren (het worden er nu wel snel minder) bleek er pal naast ons onder de berken op de rand van de schapenweide ineens een houtsnip te hangen, de 7e voor dit jaar.

Foto: houtsnip (scolopax rusticola), adult.

Het verdere verloop van de dag ging eigenlijk net zoals gisteren, vooral verschillende vogeltjes in het bos, aangevuld met af en toe een waterral. Na de middag zag ik bij vertrek een sperwer loodrecht omhoog uit het bos komen vliegen…..In de netten bij de Ebelbrug hingen daarna 7 vinken, een keep en een heggenmus, duidelijk gevalletje van sperwer-effect dus.
Vandaag vingen we voor het eerst deze week een merel met een ring uit een voorgaand jaar terug. Zoals meestal in November was dat ook dit keer een vrouw. Ze bleek hier in 2008 te zijn geringd, bevindt zich nu blakend in haar 6e kalenderjaar en bezoekt vandaag voor de 20e maal de ringtafel. Het is een vogel die eigenlijk ieder jaar gedurende de meeste maanden wel eens wordt gevangen, maar dit jaar is dat tot vandaag alleen 1 x in Augustus geweest. Wat aan de hele lijst van vangsten wel opvallend is : in November begint ze enorm op te vetten van net iets onder 90 gram naar tussen de 110 en 120 gram. Dat laatste gewicht is van vandaag. Dan ga je je toch afvragen of deze groep merels het eiland in de wintermaanden ook verlaat om de winter elders door te brengen. Met andere woorden : horen de Schiermonnikoger merels ook tot de Scandinavische wegtrekkende groep?
De voorlaatste ronde wordt samen met 2 van onze 3 medegebruikers van het veldlab (docenten van de WUR) gelopen, we zijn net op tijd om het vertrek van de merels te beleven. Rondom het gebouw horen we de kenmerkende tsjirrrp-roepjes en zien we merels heel rustig klimmend in Zuidwestelijke richting wegvliegen. We kruipen weer een heel rustige avond in ; de maan komt in volle glorie heel laag tussen de bomen door schijnend omhoog en de wind is weer zo goed als helemaal weggevallen. De rallenrondes hoeven eigenlijk niet eens met zaklamp gelopen te worden. We vangen er slechts 1 en het is in het riet ook helemaal stil.
Foto: sectie 2 ; het meeste blad zijn we nu toch wel kwijt.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
----------------------------------------------------
Waterral 11 / 2
Merel 26 / 8
Houtsnip 1 / -
Koperwiek 1 / -
Winterkoning - / 1
Koolmees - / 1
Heggenmus - / 1
Vink 8 / -
Roodborst - / 1
Keep 1 / -
----------------------------------------------------
Totaal: 62 exemplaren, 48 nieuw geringd en
14 teruggevangen, 10 soorten in 16:14 uren.

dinsdag 19 november 2013

Schiermonnikoog 18 November 2013 : zwarte vrouwen...

In de nacht tussen 00:00 en 02:00 uur vingen we nog 4 rallen, de laatste ronde was prachtig : de maan zat in een nest van bewolking maar gaf nog zoveel licht dat we alle ganzen en smienten die op ongeveer 50 meter hoog over het glop kwamen vliegen goed tegen de bewolking en het diffuse licht hebben kunnen onderscheiden. Prachtig en uniek! Opvallend was dat een aanzienlijk deel van de ganzen in het holst van de nacht naar het oosten vloog. De zwakke wind was inmiddels ook pal oost geworden en het nevelde en miezerde lichtelijk.
In de eerste ronde van vanmorgen hadden we ook goede rallenvangsten maar we hadden er op basis van de ervaringen van vannacht meer van verwacht. Bij vertrek bij het gebouw hingen er al 2 merels in het eerste net. Ook achter in de opstelling zagen en hoorden we meerdere binnenvallende merels en koperwieken en in de tweede ronde hing het op de hoge delen van de opstelling vol met merels, vooral de grofmazige netten en de rest van sectie 6. Dat is echt een topplek voor de lijstervangst, als de windomstandigheden maar geen roet (en dus wel bladeren) in het eten gooien.
We komen van de tweede ronde terug met 9 rallen en een stuk of 40 merels. Bij die laatste soort treffen we zowel bronsbruine als grijze, als vrijwel zwarte vrouwen aan, wat een kleedvariatie bij die laat doortrekkende exemplaren van deze soort. Sommige exemplaren zijn vrijwel niet van mannen te onderscheiden; ze hebben soms een mix van geschubde zwart met bruine veren maar zijn overwegend zwart (zie foto), maar in andere gevallen ontbreken die schubben ook vrijwel en kun je alleen afgaan op de gele oogringkleur en binnenranden van de snavel ipv oranje bij de mannen.

Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' brons.


Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' brons.


Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' bont.


Foto: merel-vrouw, Turdus merula, 'type' zwart (links, en merel-man, Turdus merula, 1e kalenderjaar (rechts).
De zwarte vrouwen zijn te onderscheiden als vrouw op basis van de gele oogring, gelige mondhoeken en soms snavelranden ten opzichte van licht-oranje oogring en mondhoek bij 1e kalenderjaar mannen. meestal hebben die mannen ook een meer oranje binnenkant snavel. de zwarte vrouwen zijn boevendien te onderscheiden doordat, hoe zwart ze ook zijn, ze altijd nog iets streping op de keel en kin hebben. Razend interessant waar deze vogels vandaan komen, of zijn het gewoon kleurvariaties binnen de soort (genetisch polymorfisme) zoals bij de witkoppige staartmezen en lichte buizerden.

Een foto van een echt zwarte vrouw maak ik nog, het weer was te donker om er nu al één op de plaat te kunnen zetten zoals uit de bovenstaande foto al wel blijkt.

Opvallend genoeg hingen er zo ineens 4 zwartkoppen tussen die merels, 2 waren er moddervet en 2 mindere goden zonder trekvet. Hanneke wijst mij, als ze achterlangs bij sectie 9 loopt, op een enorme groep vogels die hoog over het eiland komt vliegen. Het blijken er werkelijk vele duizenden te zijn. Wat jammer dat ik nu net mijn verrekijker even niet bij me heb.. Het lijkt erop dat het om plevieren gaat, gezien de manier van vliegen.
De vogels aan de voorkant van de groep vliegen in een strakke ganzenformatie, de rest lijkt er maar wat achteraan te klooien, het lijken wel mensen…..
Zoals dat hier in het glop zo vaak gaat, tegen een uur of 10 in de ochtend is het helemaal over met de merels. In tegenstelling tot op Vlieland lijken de merels hier gemiddeld zo fit bij aankomst dat ze er voor kiezen om overdag nog een eindje verder te gaan, of om bij hoge waterstand in het glop er toch voor te kiezen om te gaan foerageren op andere delen van het eiland (besdragende struiken ontberen wij hier….). Alternatief is echter het rijke bodemleven op de hoger gelegen delen van ons terrein.
Vandaag hadden we opnieuw een gewichtsrecord bij de waterrallen, een knoepert van 176,1 gram ! Het maximum gewicht moest opnieuw bijgesteld worden. Dit zwaargewicht was niet de enige van die soort; er waren meerdere exemplaren van 150+ en ook 160+ grammen. Verspreid over de hele dag vangen we ze door ; het zal uiteindelijk met de rallen de tweede dag van het seizoen worden.
De vinken, sijzen en barmsijzen lieten het vandaag afweten, ze waren er zeker wel, maar om onduidelijke redenen kwam er vandaag amper iets van naar beneden. Vandaag waren er wel regelmatiger koperwieken en kepen in het bos te vinden, maar vangen zat er ook van die soorten niet echt in. Wel was er regelmatig onrust, in de loop van de middag wisten we de stoker daarvan te verschalken. Boven de ebelbrug hing een subadulte man sperwer. De vogel droeg een ring van het VRS en bleek op 10 September door Symen te zijn geringd.

Foto's : Sperwer-man, Accipiter Nisus, tweede kalenderjaar.

Net als het jonge vrouwtje dat wij eerder in juli vingen had ook deze sperwer een klein gezwel in zijn mondhoek. Aan het eind van de middag zakten de vangsten in en lijken de meeste vogels totaal uit het glop te zijn vertrokken. De laatste dagronde levert slechts 1 waterrral op. Voor het donker hebben we de resterende netten van sectie 5 en sectie 9 nog binnen gehaald en bij de kachel gehangen om te drogen voor ze de kast in gaan.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------------

Sperwer - / 1
Koperwiek - / 1
Waterral 23 / 3
Zwartkop 4 / -
Waterhoen 1 / -
Pimpelmees - / 1
Winterkoning - / 2
Koolmees - / 4
Roodborst - / 4
Vink 2 / 2
Merel 41 / 3
Keep 1 / -
Zanglijster 1 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 94 exemplaren, 73 nieuw geringd en
21 teruggevangen, 13 soorten in 16:29 uren.

maandag 18 november 2013

Schiermonnikoog 17 November 2013 : een nuldagje met een opmerkelijke avond.

De eerste ronde werd gelopen met zwaar bewolkt maar nog net droog weer. Het was helemaal windstil geworden op het eiland en dat zou het grootste deel van de dag zo blijven. Het leek of de weergoden wisten dat we minder te doen hadden want in de middaguren kwam er af en toe een zucht wind opzetten die ons weer aan het werk zette met het plukken van eikenblad uit de netten in de schapenweide. De eerste ronde was een uitgesproken desillusie; we hadden gerekend op een goede rallenvangst want het was er een heel mooie nacht voor geweest, dachten wij….. We kwamen terug met 2 vogels, een waterral en een roodborst, beide terugvangsten. Het was verder doodstil in het terrein. Het voelt wel weer heel zacht aan buiten, we treffen nog weer 2 mestkevers in de netten. op de rand van de berken en de schapenweide treffen we een bruinrode heidelibel (Sympetrum striolathum).

Foto: bruinrode heidelibel (Sympetrum striolathum).

De tweede ronde was beter; net als in voorgaande dagen waren er in het bos flink wat sijzen, putters en barmsijzen verzameld om te gaan foerageren op de elzenproppen. Dat belooft nog wat als de zaden in de bomen op zijn en ze gedwongen zijn om het pad op te zoeken…. Maar ja, dan zullen wij wel vertrokken zijn.
We vangen een kleine en een grote barmsijs die keurig naast elkaar in het net hangen, verder van alles wat, vink, merel, waterral en 1 sijs. Over het achterste deel van de opstelling komen 4 wilde zwanen van zee gevlogen. Bij de daaropvolgende ronde weten we niet wat we zien, het bos achter het veldlab is vergeven van enkele honderden sijzen, in iets mindere mate barmsijzen en ook nog aangevuld met putters. Vooral de sijzen vliegen regelmatig onrustig en paniekerig rond alsof ze een sperwer in de buurt weten te zitten. De vogels blijven meerdere uren volop aanwezig maar we vangen er amper iets van.

Foto: kleine en grote barmsijs / Carduelis cabaret en Carduelis flammea.


Foto: Grote barmsijs Carduelis flammea.


Foto: kleine barmsijs Carduelis cabaret.

Na de middag hebben we volledig onverwacht ineens 5 putters in de netten rond de Ebelbrug hangen. Tevens nog 5 waterrallen tegelijk in kooi nummer 8 en verderop zit er ook nog één in kooi 5.
We hebben een uitgesproken nul-dag; nee niet omdat we ZO weinig vangen, maar omdat opmerkelijk veel vogels compleet afgeronde biomtrische maten hebben, vooral bij de gewichten. We beginnen nog te twijfelen aan de kwaiteit van de weegschaal maar die blijkt o.k. te zijn. Deze dag staat voorts in het teken van maar liefst 2 nieuwe jaarsoorten. Jawel, maar liefst 2 op 1 dag…. Een waterhoen in kooi 8 en een spreeuw (zeker, een spreeuw als nieuwe jaarsoort op 17 November…..). De spreeuw vangen we in het donker, recht voor de luidspreker waar op dat moment het geluid van waterral weer draait. Tijdens de rallenronde van 22:45 uur motregent het. In de lucht zijn behoorlijk wat piepjes van koperwieken te horen en komen vrijwel continu smienten overgevlogen. Er is ook een briesje op komen te staan uit oostelijke richting. De grofmazige netten van sectie 6 worden ontbladerd en gesloten. Daarna is het tijd voor de kooi-inspectie. Wat ! Er springen op meerdere plekken rallen van het pad het riet en de struiken in en ik hoor er meerdere van de wilgentoppen springen. In kooi 5 zit een ral, in kooi 8 zitten er 2 en in kooi 4 zitten er…. 6 ! Wow, dat heb ik in alle Novembermaanden nog nooit eerder meegemaakt tijdens de avondvangsten. Op de weg terug springt er ook nog een merel uit de struiken en vliegt pal achter mij het mistnet in. Daar had ik nou net geen zakje meer voor dus die gaat los in de hand mee. Voor deze controles gebruik ik ivm de modderpaden de fiets en loop vanaf de Kooiweg via het meteoveld naar de opstelling. Op de terugweg loopt de ketting me er ook nog eens een keer af, dat wordt dus toch maar weer lopend terug…..
Bij de rallen blijkt 1 terugvangst te zitten, een ral die door Symen Deuzeman op 6 november is geringd en inmiddels in gewicht is toegenomen van 88,5 naar 99,4 gram. Bij de overige rallen zit de zwaarste die we hier in het Glop ooit hebben gehad. Een voor de zekerheid 2e keer wegen brengt geen verandering in wat we eerst niet geleoven : 170 gram !

We moeten deze week wegens onverwachts snelle afronding van een verhuismogelijkheid een beetje spoed zetten achter het afronden van het seizoen, net nu er zoveel Carduelisjes in het terrein zitten. Daarom heeft hanneke aan het eind van de middag sectie 4 en de eerste lange baan van sectie 5 alvast gesloten en binnengehaald en bij de kachel gehangen, morgen volgen meer netten.

Dagtotaal (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------
Goudhaan 1 / 0
Grote Barmsijs 1 / 0
Keep 2 / 1
koolmees 0 / 1
Kleine Barmsijs 2 / 0
Merel 2 / 9
Pimpel 0 / 1
Putter 5 / 0
Roodborst 0 / 4
Sijs 2 / 0
Spreeuw 1 / 0
Staartmees 0 / 1
Vink 6 / 0
Waterhoen 1 / 0
Waterral 16 / 5
Winterkoning 0 / 2
------------------------------------------------
Totaal: 63 vogels, 39 nieuw geringd en
24 teruggevangen, 16 soorten in 15:59 uren.

zondag 17 november 2013

Schiermonnikoog 16 november 2013 : sijzen en barmsijzen nemen toe.

Na een wel heel erg rustige nacht waarin in de laatste rallenrondes alleen maar geconcludeerd kon worden dat er nu ook bij de waterrallen alleen maar wegtrek was geweest begonnen we deze ochtend aan een wel heel erg stille eerste ronde. We kwamen terug met 2 waterrallen, 2 vinken, 2 merels en als spelbreker in deze duoreeks 1 vink. Na deze eerste ronde kwam al vrij snel de wind opnieuw opzetten uit de WZW-hoek. Dat betekende dus dat de bladeren van een andere groep eiken in de ponyweide weer in de plaagrichting van de netten stonden en er weer vrolijk het nodige blad in de netten werd gestrooid. In een paar rondes tijd sloten we sectie 6 dus maar weer net voor net.
Zichtbare trek was er hoegenaamd niet deze ochtend, maar we hebben wel sterk de indruk dat de aantallen sijzen, barmsijzen, putters en vinken in het bos nog gestaag blijft groeien. Tijdens de koffiepauze zien we door het bovenraam aan de noordzijde van het veldlab een groep van zo'n 40 sijsjes in de top van een proprijke els gaan zitten. Even later voegen zich er een 4-tal grote barmsijzen bij. De vangst van de eerste grote barmsijs van deze periode (de tweede van het jaar) doen we uit pure pesterigheid pas als Leo en Emmie het glop hebben verlaten na uitdrukkelijk te hebben benadrukt dat ze enorm hebben genoten van een keer ringen in November.

Foto's: grote barmsijs (Carduelis flammea flammea).

In de middag liepen de vangsten rustigjes door met af en toe een paar vinken, af en toe een merel of mees. Opmerkelijk eigenlijk, in november maak je het haast nooit mee dat je in het glop een nulronde loopt. Ook wel weer enigszins verklaarbaar want de vogels moeten simpelweg veel actiever zijn, de dagen zijn nog maar kort en de voedselverbranding ligt hoger door lagere temperaturen. Een siësta van een paar uurtjes zit er dan ook niet in….
De laatste ronde van de dag levert wederom een nieuwe periodesoort op, en dan meteen 2 exemplaren. Er hangen 2 kramsvogels in het enige grofmazige net dat vanavond nog openstaat. In diezelfde ronde ook 2 waterrallen, net als gisteravond beide bij elkaar in 1 mistnet, maar nu recht voor de luidspreker waarvan het geluid net een half uurtje daarvoor was aangezet, opstekertje voor wat er vannacht gaat gebeuren??? De laatste ronde van de avond wordt gelopen onder een zwaar bewolkte lucht met absolute windstilte. We vangen nog 1 ral in de kooien, maar horen er zeker 3 in het riet, tevens horen we een grotere plons die waarschijnljk aan een waterhoen kan worden toegeschreven.


Foto: en ook achter onze netten sneuvelden tijdens de Oktoberstorm enkele mooie dikke elzen, de haat-liefdeboom onder ringers.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------

Waterral 6 / 1
Staartmees 3 / 1
Winterkoning - / 4
Pimpelmees 1 / 1
Roodborst 2 / 1
Koolmees - / 3
Merel 6 / 4
Vink 10 / -
Kramsvogel 2 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 2 / -
Putter 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Grote Barmsijs 1 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 52 exemplaren, 37 nieuw geringd en
15 teruggevangen, 14 soorten in 16:29 uren.

zaterdag 16 november 2013

Schiermonnikoog : 12-14 November 2013, de laatste loodjes van het seizoen.

Afgelopen Dinsdag ben ik na de nodige administratieve beslommeringen Hanneke nagereisd naar Schiermonnikoog voor de laatste en afsluitende ringsessie in het groene glop. Afgelopen week hebben we na 7 jaar zoeken en afwachten een andere huurwoning aangeboden gekregen dus dat bracht de nodige plichtplegingen met zich mee. Omdat het op het eiland nog lekker doorliep met de vangsten van met name merels hadden we besloten dat Hanneke dan toch maar vooruit zou reizen om Leo en Emmie Oudejans in het Glop te helpen. Ik kon vandaag dan toch eindelijk ook van huis.
Over de reis middels openbaar vervoer kan en zal ik kort zijn, dat was weer helemaal naatje. In Zwolle had de trein naar Groningen al 20 minuten vertraging en ik wist dus toen al dat ik mijn bootaansluiting zou missen. Drie uur wachten in Groningen dus... Nou is Groningen niet echt een vervelende stad om te verblijven, maar koude druilerige miezerregen draagt daar niet echt positief aan bij. Zoals zo vaak klaarde het weer bij aankomst in Lauwersoog behoorlijk op en was het droog tijdens de overtocht naar het eiland.


Op de veerdam werd ik opgewacht door m'n lief. samen fietsten we over de dam de waddijk tegemoet. In de verte zagen we boven op de dijk de silhouetten van twee heren die ons ergens aan deden denken. En verrek, het waren ook nog de personen die we in gedachten hadden. Cherry Duyns en Henk van Dorp waren aan het eind van de middag nog even van de vogels op het wad en in de polder aan het genieten. We haalden kort nog even herinneringen aan vorig jaar November op en nodigden de heren uit om nog eens op bezoek te komen. Glibberend en glijdend schoven we de modderige toevoerweg naar het veldlab op. Dat beloofde weinig goeds ten aanzien van de begaanbaarheid van het pad langs de netten. Na de begroeting van Leo en Emmie Oudejans schoot ik snel de lieslaarzen aan en kon nog net de 2 laatste rondes van de dag meemaken. Voornamelijk invallende merels en nog een beetje beweging van waterrallen. ik ben er weer....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
------------------------------------------------
Waterral 7 / -
Winterkoning - / 1
Roodborst 4 / 4
Merel 41 / 5
Zwartkop 2 / -
Tjiftjaf 2 / -
Rietgors 1 / -
------------------------------------------------
Totaal: 67 exemplaren, 57 nieuw geringd en
10 teruggevangen, 7 soorten in 11:30 uren.


Woensdag 13 November 2013 : moddersjouwen.
Om 07 uur opgestaan om na een lekkere kop koffie de eerste ronde te lopen. Dat werd zoals verwacht meteen flink blad peuteren. Man wat zit er nog veel blad aan de bomen voor de tweede week van November. En met windkracht 5 wil dat dan wel de netten in waaien.
Er waren duidelijk nog wel merels in het terrein aanwezig en er kwamen er ook nog wel meerdere overvliegen, maar het leek duidelijk minder te zijn dan de afgelopen dagen. Ook was er nog weer goede aankomst van kramsvogels en enkele groepjes koperwiek. Kramsvogels vangen we hier al helemaal weinig omdat ze hier in onze vangopstelling simpelweg geen besdragende struiken zien. En als ze al een tussenstop maken dan is dat door hoog in de toppen van de hoge bomen (die rondom onze vangopstelling staan) te gaan zitten. In de toppen van de elzen zitten tientallen barmsijzen en sijzen hun best te doen om zaadjes uit de elzenproppen te peuteren. Dat betekent dat ze nu nog niet echt naar beneden hoeven te komen voor de zaden op het wandelpad. Dus tegenvallende vangsten daarvan. Bij veel van de andere soorten was al snel weer duidelijk dat deze aan één streep doorvlogen richting polder. Als je daar in dit terreintype op deze plek van het eiland geen geluid van afspeelt dan hebben die vogels geen enkele belangstelling om hier naar beneden te gaan en vliegen ze dus door richting wad.
Rondom het veldlab is tijdens de Oktoberstorm heel wat meer licht ontstaan; er zijn ongeveer 15 berken omgegaan, gelukkig allemaal precies in de goede richting, niet op het gebouw en niet over de netten. Boven de ringtafel is een golfplaatrand van het afdak afgebroken en op het gebouw zijn 2 daklijsten losgerukt. In het gebouw trof ik ook nog enige stormschade aan, zie foto....


Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
--------------------------------------------------
Waterral 11 / 4
Baardmannetje 1 / -
Winterkoning 1 / 3
Staartmees - / 1
Heggenmus - / 1
Pimpelmees - / 1
Roodborst 1 / 2
Koolmees - / 3
Merel 18 / 3
Vink 7 / -
Koperwiek 2 / -
Putter 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Sijs 1 / -
---------------------------------------------------
Totaal: 63 exemplaren, 45 nieuw geringd en 18
teruggevangen, 14 soorten in 12:00 uren.


Donderdag 14 November 2013 : veel van hetzelfde.
Hanneke's favorietjes, de waterrallen, waren vandaag weer goed aanwezig. Het was kennelijk met de afgenomen wind een heel redelijke treknacht geweest want we hoorden er weer duidelijk meer in het terrein en vingen er uiteindelijk ook net iets meer.
Tijdens de eerste ronde hadden we er meteen 5 tegelijk in 1 kooi. In diezelfde ronde hoorden we nog even weer een paar baardmannetjes in het riet naast sectie 4, maar vangen deden we er vandaag geen één van. Gedurende de gehele ochtend en een deel van de middag was er over de vangbaan trek van houtduiven. Regelmatig kwamen er groepjes van 20 tot 40 exemplaren overvliegen, keurig pal west de scherpe scheiding tussen bos en polder volgend. Verder was er vooral wat beweging van sijsjes en barmsijsjes, maar daarvan kwamen alleen de sijzen af en toe naar de bosbodem. In de avonduren is de wind verder helemaal gaan liggen en merkten we dat er weer verhoogde waterrallen-activiteit was. We troffen twee poepstrepen in de netten, vingen na middernacht nog 2 waterrallen in de kooien en hoorden op meerdere plaatsen waterrallen van de takken springen. dat geeft hoop voor morgen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Waterral 11 / 3
Pimpelmees - / 1
Winterkoning - / 2
Koolmees - / 2
Heggenmus - / 1
Vink 8 / 2
Roodborst 2 / 3
Sijs 6 / 2
Merel 19 / 2
--------------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 46 nieuw geringd en
18 terugvangsten, 9 soorten in 15:59 uren.


Vrijdag 15 November 2013 : rallenbal????
De rallenverwachtingen waren hooggespannen, zouden de ervaringen van vannacht omgezet kunnen worden in vangsten?? We vertrokken extra vroeg naar de netten omdat sectie 6 nog opengeschoven moest worden en Hanneke controleerde in het donker snel even de kooien.... niks, helemaal niks. Ook de eerste ronde bij daglicht leverde slechts een paar rallen op en de rallenverwachting zakte als een kaartenhuis in elkaar. Ook vandaag was er weer duidelijk aankomst van merels maar de aantallen worden na de golf van vorige week nog steeds dagelijks minder. De vangsten van waterrallen mochten dan aanvankelijk tegenvallen, het vangen ging wel de gehele dag door. In het bos wederom sijzen, vinken en barmsijzen, maar de vinken leken na de middag volledig verdwenen. Wegens volledige rust en goede assistentie door Reinoud Norde hebben Hanneke en ik nog een paar uurtjes een rondje over het eiland kunnen maken. We hebben een rondje dorp gemaakt, zijn daarna via klein Zwitserland naar het dennenbos gefietst en hebben een strandwandeling gemaakt ter hoogte van paal 5. Vooral in het dennenbos en dan rond de berkenplas in het bijzonder bleken heel wat bomen omver te zijn geblazen en bleek dat het gebouw op wonderbaarlijke wijze door misschien wel 50 bomen net is gemist. Alles lag net als bij het veldlab net naast het gebouw.
Aan de rand van het dorp lag inmiddels een houtsnipper-heuvel van enorme proporties te wachten op afvoer, zie de foto.

Foto: Restanten van de stormschade, 40 meter houtsnipper.


Foto: artistiek poepende zilvermeeuw.

Teruggekeerd op het veldlab meldde Leo dat hij een prooirest in één van de netten had gevonden; een roodborst zonder kop. Bij die roodborst zat ook nog een wat grotere veer in het net. Ik kan er niks anders van maken dan dat het een veer van een klapekster moet zijn....

De eerstvolgende ronde kwam hij terug met een eerstejaars vrouw sperwer. Sperwer nummer 8 voor dit jaar. Daarna in de eerste avondronde nog een houtsnip en later op de avond vingen we nog 3 waterrallen in de inloopkooien. Tijdens 2 rondes langs de netten hoorden we een kerkuil roepen; we beleefden dan ook een prachtige windstille avond, voor uilen perfect om te jagen.

Foto: sperwer-vrouw eerste kalenderjaar.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-----------------------------------------------------

Sperwer 1 / -
Merel 18 / 6
Waterral 13 / 4
Zanglijster 1 / -
Houtsnip 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Winterkoning 1 / 4
Pimpelmees 1 / 1
Heggenmus 1 / -
Koolmees - / 1
Roodborst - / 4
Vink 1 / -
-----------------------------------------------------
Totaal: 59 exemplaren, 39 nieuw geringd en
20 teruggevangen, 12 soorten in 16:14 uren.

maandag 11 november 2013

Goor / Raalte : over grijspetten en chocotoppen.

Voor het derde najaar op rij beleven we weer trek van mezen en dan in ons deel van het land met name van koolmezen. Na de lichte trek in 2011 (wij vingen toen een Pools geringde koolmees en ontvingen later van diezelfde dag een terugmelding uit Ventes ragas Litouwen) volgde de mega-irruptie van koolmezen en pimpels in 2012 met diverse buitenlandse ringen van oost-europese origine. Inmiddels druppelen daarvan ook terugmeldingen binnen en werden er op hetzelfde ringstation in Litouwen opnieuw trekkende mezen gevangen met daar ook Nederlandse ringen uit 2012/2013. Het is dus duidelijk dat in ieder geval een del van de vogels die vorig winter in West-Europa zijn geweest hetzelfde gedrag nogmaals vertonen.
In de afgelopen week hebben we na thuiskomst van Vlieland 1 keer in de tuin in Raalte gevangen en twee keer in de tuin in Goor. In Raalte vingen we tussen de koolmezen een exemplaar met een kakelvers uitziende ring van de ringcentrale Helgoland; voor Hanneke de eerste buitenlandse ring in haar tuin.
Onder ringers is er, net als vorig winter, een discussie gaande over het fenomeen grijze petten bij de koolmezen van oostelijke origine. Welnu, de vangst van de Helgoland koolmees toont aan dat in ieder geval een deel van die trekkers inderdaad van die grijze zoompjes aan de kopveren heeft, maar de vangst van hier in het broedseizoen geringde Nederlandse koolmezen toont net zo hard aan dat ook bij die mezen van die grijze veerrandjes voorkomen.


Foto: koolmees met Helgoland-ring en grijze veerrandjes aan kruinveren.


Foto : poot Koolmees met Helgoland-ring.


Foto: Nederlandse koolmees, ook met overtuigend grijze veerranden aan kruinveren.

Naast deze opmerkelijkheden aan de koolmezen ving ik vandaag in Goor ook nog een exemplaar met een nog weer andere afwijking : chocotoppen ! Ik heb deze afwijking door de jaren heen wel vaker gezien, vooral bij grote bonte spechten, boomklevers en alle soorten mezen. De verkleuring van de veertoppen van meestal de hand- en armpennen en soms ook de staartpennen treedt meestal op als de vogels door honger of door afwijkende voedselopname niet het juiste pigment in de veren hebben weten aan te maken. Hoe langer ze met deze veren rondvliegen hoe bleker ze door invloed van UV op de veren worden. Deze vogel van vandaag had het al wel heel opvallend te pakken.

Foto: koolmees met chocotoppen aan de slagpennen.

Dagtotalen Raalte 5 November 2013 (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------------------------------------------
Grote Bonte Specht 1 / -
Pimpelmees 9 / 1
Koolmees 23 / 2
Huismus 2 / 5
-------------------------------------------------------------------------
Totaal: 43 exemplaren, 35 nieuw geringd en 8 teruggevangen,
4 soorten in 6:50 urenDagtotalen Goor 8 November 2013 (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------------------------------------------
Turkse Tortel 1 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 3 / -
Koolmees 7 / 3
Huismus - / 1
-------------------------------------------------------------------------
Totaal: 16 exemplaren, 12 nieuw geringd en 4 teruggevangen,
5 soorten in 7:00 urenDagtotalen Goor 11 November 2013 (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------------------------------------------
Winterkoning 1 / -
Merel 2 / -
Pimpelmees 7 / -
Koolmees 28 / 1
-------------------------------------------------------------------------
Totaal: 39 exemplaren, 38 nieuw geringd en 1 teruggevangen,
4 soorten in 10:15 uren.

maandag 4 november 2013

2 November 2013, Vlieland : wisseldag.... naar huis.

Of de duivel er mee speelt, het was afgelopen avond ineens niet alleen rustig, droog en vrijwel windstil weer onder een heldere sterrenhemel. In de nanacht was er echter toch nog wel weer een regengebied gepasseerd en op het moment van vertrek naar de vinkenbaan sputterde het nog net een beetje na. Ik fietste met Hans van Heijningen, de bofkont die nu aan zijn 2 weken begint, naar de baan met zo goed als geen tegenwind in een vrijwel maanloze nacht. Op de baan aangekomen was het inmiddels droog en begonnen we snel met het openschuiven van de netten. De wind viel verder terug en we waren zeer benieuwd naar de resultaten van de eerste ronde. Dat viel tegen, hoofdzakelijk spreeuwen en kramsvogels die de nacht slapend in de struiken naast de netten hadden doorgebracht. In het allerlaatste net aan de voet van het dijkje zag ik een krent in de pap in eerste instantie ook even voor een kramsvogel aan. Op het moment dat ik net een vink uit het net had gehaald zag ik echter dat de vogel toch wel behoorlijk begon op te springen in het net en ik zag ook een sterk gebandeerde staart. Dat betekent dus maar één ding : rennen en grijpen. Ik was op tijd en nadat ik in opperste haast de vink eerst in de opvouwhouding had opgeborgen in (juist ja, je moet wat) mijn mond, kon ik op tijd de vogel uit het net pakken. Een eerstejaars sperwer-man. Dat is dan de derde sperwer voor dit seizoen hier. Erg leuk nadat je 2 dagen daarvoor nog had gelezen dat er in Denemarken zoveel waren langsgetrokken.

Foto: Sperwer, man 1e kalenderjaar.

De volgende twee rondes bewezen alleen maar meer en meer dat er wederom geen trek dan wel aankomst was geweest op het eiland. Het werd wel een prachtig rustige herfstdag met steeds meer ruimte voor de zon. Er kwamen weer met enige regelmaat oeverpiepers overvliegen maar die reageerden gedurende het eerste uur nog totaal niet op het afgespeelde geluid. Ik kon Hans alleen nog maar toewensen dat er nog late aankomst van lijsters zou plaatsvinden, maar had daar meteen een zwaar hoofd in op het moment dat ik het uitsprak.
ik ben mijn lieslaarzen gaan wassen, heb mijn overige spullen gepakt en ben iets na 10 uur naar de Zwaluw gefietst om de rest van de bagage te pakken, de bezem nog even door het huisje te halen en nog een paar cranberry's te plukken. Ook die activiteit kon plaatsvinden onder een prachtig zon-beschenen hemel met nog niet eens een jas aan. Dat weertype bestaat dus toch nog wel.....

Om 11:20 uur was alle bagage op de fiets geladen en begon ik aan de fietstocht naar het dorp. Hé hé, eindelijk eens niet in de regen en eindelijk eens niet tegen de wind in....
Aan de oostzijde van het bomenland heb ik nog even een stop gemaakt om te kijken hoe het prachtige leermos er hier weer bijstond. Zie de foto hieronder.

Foto: groot leermos (Peltigera canina).

Aangekomen in het dorp moesten er nog even een paar zijslagen door de gloppen gemaakt worden omdat men nog steeds niet klaar was met het opruimen van de stormschade. In de dorpsstraat stonden nog steeds enkele bomen op scherp. Er lagen op meerdere plekken, vooral aan de westzijde van het dorp, nog stapels dakpanscherven (brengen die ook geluk....? ) te wachten om afgevoerd te worden.

Foto: 5 dagen na de storm moet er nog steeds opgeruimd worden.

De overtocht was ook prachtig, een vlakke zee met mooi weer en uitzicht op vele passerende oude zeilschepen. Voor ons was al duidelijk de ellende van de vastewal te zien, donkere luchten gaven aan dat het mooie weer toch vooral tot de Waddeneilanden beperkt was gebleven. tot volgend jaar Vlieland !


Foto: Waddenzee, deelnemers aan de waddenrace.


Foto: De grote leegte tegemoet. Zon op het wad, regen in het binnenland.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------
sperwer 1 / 0
kramsvogel
spreeuw
vink
-----------------------------------------
Aantallen nu nog onbekend, nog geen totalen ontvangen.

zaterdag 2 november 2013

1 November 2013, Vlieland : regen gevolgd door opklaringen.

Holmer en Peter is vanmorgen vroeg vertrokken naar de baan en Marc en ik hebben het eerst maar eens aangezien of het wel de moeite waard was om met zo'n overtuigende regenverwachting te gaan vangen. Tegen 08 uur begon het af en toe te regenen en viel de wind behoorlijk snel terug van 5 naar 3 bft uit Westelijke richting. Het regenfront bleek zich echter gedurende langere tijd boven het eiland te splitsen en zo bleef het toch nog lang mogelijk om door te vangen. Uiteindelijk heeft het ongeveer anderhalf uur echt geregend en zijn Holmer en Peter blijven lopen langs de netten. Er waren vanochtend onverwacht toch nog weer lijsters aangekomen, vooral merels en kramsvogels. Toen Marc en ik vlak voor het eind van de regen ook naar de baan fietsten zagen we langs de polderweg diverse soorten zoals zilverplevieren, groenpootruiter en tureluur, en onder de zangertjes rietgorzen, roodborsten, tjiftjaffen en enkele mezen. Nadat het echt droog was geworden en de wind ook zo goed als geheel was gaan liggen kwam er duidelijk meer beweging van de kleinere soorten. Deze hadden dan ook enkele uren foerageermogelijkheid verloren door de regen. Het begon tegen 11 uur ook ineens redelijk op te klaren en voor het eerst in de afgelopen twee weken zagen we blauwe gaten in het wolkendek. Er volgde een heerlijke middag die aanvoelde als een Septembermiddag. In het hout bij de vinkenbaan verscheen vanmiddag gedurende een vijftal minuten een koolmees-man die heel overtuigend de 'wie-wie-wie' roep begon rond te schallen waarover al zoveel gediscussieerd is. Ik kon zien dat de vogel een ring aan de rechterpoot droeg. Natuurlijk hoop je bij zo'n waarneming dat de vogel op het slag springt of dat ie netjes naar het inmiddels aangezette mezengeluid zou vliegen en dan in een mistnet zou belanden maar ja.... de vogel vloog uiteindelijk we in oostelijke richting en ging hoog over alle netten heen die hij passeerde. Ik had het nakijken.

Foto: opklaringen boven de vinkenbaan.

Aan het eind van de middag zaten we gespannen af te wachten of er nog weer voor de slaap invallende kramsvogels en spreeuwen op de baan zouden verschijnen. Dat gebeurde wel, maar het werd al snel duidelijk dat er veel meer vertrek dan slaaptrek plaats zou gaan vinden. We zagen heel wat groepen spreeuwen vanuit de polder laag over de vegetatie en over de ringershut vertrekken richting Texel/Den Oever. Ook wiekelde er weer een blauwe kiekendief over het rietveld en zagen we daarvoor ook nog een sperwer en ruigpootbuizerd over de derde Kroonspolder vliegen. De vangsten van slapers stelden enigszins teleur, maar er zat wel weer een mooie verscheidenheid aan spreeuwen en kramsvogels bij, alsmede zoals haast iedere laatste ronde van de dag een zanglijster. Om 19 uur hadden we alle netten gesloten en trapten we weer richting de Zwaluw alwaar het dagelijkse ritueel van dagtotalen tellen en het in elkaar draaien van een stevige maaltijd weer een aanvang nam. Buiten haalde de wind weer aan en begon het als snel af en toe weer te regenen, binnen snorde de kachel eindelijk weer, de monteur was duidelijk langsgeweest en we hoefden niet meer met de jas aan in de kamer te vertoeven, dat waardeer je dan wel weer extra.


Foto: in zuidwestelijke richting langstrekkende grauwe ganzen.

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 8 / 1
Heggenmus 1 / 1
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 2 / 6
Vuurgoudhaantje - / 1
Merel 7 / 10
Pimpelmees - / 2
Kramsvogel 21 / 1
Spreeuw 15 / -
Zanglijster 1 / -
Vink 3 / -
Koperwiek 2 / 1
Keep 2 / -
-----------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren, 66 nieuw geringd en
23 teruggevangen, 14 soorten in 11:15 uren.

vrijdag 1 november 2013

31 Oktober 2013, Vlieland : lichte aankomst van lijsters.

Een dag om maar weer kort over te zijn. Er was weliswaar wel aankomst, maar door opnieuw opkomende regen zakte het met de vangsten in de loop van de ochtend al weer snel in en beleefden we voor de zoveelste dag in deze tweeweekse periode het welbekende nachtkaars-effect. Voor het eerst sinds dagen vingen we nieuwe merels. daarbij opvallend veel vrouwen die zo donker waren dat het een hele puzzel was om er zeker van te zijn of je nu met een man of een vrouw van doen had. Gelukkig hebben ook de meeste donkere vrouwen toch ook nog wel een heel klein beetje streping in de keel- en kinveren, dat helpt.
Er begon in de loop van de ochtend vanaf de Noordzee een regengebied te naderen en dat hield de reeds gearriveerde vogels aan de grond. Achteraf zou op de website trektellen blijken dat er toch wel heel wat vogels onderweg zijn geweest, maar die zijn kennelijk voor de regen afgebogen en het binnenland ingedoken. Zo werden er, terwijl wij amper vinken zagen, aan de zuidwestkust bij Den Haag 76302 vinken geturfd en trokken er 180230 spreeuwen aan de tellers voorbij. Overigens kwamen er hier dan weer wel vele spreeuwen voorbij, zelfs nog in de middaguren toen de regen ons al had gedwongen om vroegtijdig te stoppen. Tijdens het sluiten van de netten zagen we nog een barmsijs kwetterend boven de baan rondjes vliegen alsof ie ons duidelijk wilde maken dat we hem in de weg liepen. Hoe gelijk kan een vogel hebben....Nadat we op de zwaluw waren teruggekeerd bleek al snel dat we er verstandig aan hadden gedaan om te stoppen want daarna trok een uren durend gebied van vrijwel aaneengesloten buien over het Noordwesten van Nederland en daarbij werd Vlieland niet gespaard.


Foto: wachtende laarzen...


Foto: en 'wachtende' ringer...

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 8 / -
Roodborst 4 / 1
Goudhaantje 1 / -
Merel 25 / 2
Spreeuw 4 / -
Kramsvogel 19 / -
Vink 1 / -
Zanglijster 3 / -
Keep 2 / 1
Koperwiek 3 / -
----------------------------------------------
Totaal: 75 exemplaren, 71 nieuw geringd en
4 teruggevangen, 11 soorten in 5:00 uren.