zaterdag 1 december 2012

30 November 2012: vangdag De Bree Markelo.

De hoogste tijd om het ringen op de wintervangbaan weer op te pakken. De ideale omstandigheden om daar mee te starten kwamen voor vandaag bij elkaar, de fotografiehut van Han was niet bezet en het zou de laatste dag met droog weer zijn voor de gehele komende week. En last but not least: de mezentrek lijkt nog steeds niet over. Kortom: snel gaan!
Door de nodige hobbels in de voorbereiding zoals verslapen, een zachte fietsband en een geknapte schoeneter was ik een uurtje te laat op de baan. Nou ja, jammer dan, dan maar minder merels en roodborsten. Vooral merels zijn hier in dit bos alleen vangbaar rond de randen van de dag omdat ze in het bos slapen maar overdag foerageren in de weilanden rondom het bos. Het heeft vannacht al gevroren en bij het eerste daglicht zou het natuurlijk alleen maar kouder worden want tijdens het fietsen was de lucht slechts halfbewolkt. Wel heel mooi om de volle maan dan door de dunne bewolking heen te zien schijnen met een kring in een wereld aan tinten rondom de maan. Er was zo goed als geen wind, maar het zuchtje wind dat er wel stond kwam uit het Noordwesten. Er was zowaar ook nog wat nachttrek te bespeuren, tijdens het fietsen hoorde ik af en toe een tik van een zanglijster.
Nadat de eerste netten opgezet waren werd het druk vanaf het eerste moment. De eerste mezen hingen al aan het begin van een dubbelnet-sectie terwijl ik nog niet eens het laatste net af had. Het vangen ging zo snel dat ik mezelf genoodzaakt zag om al te beginnen met uithalen en ringen voordat de netten allemaal stonden. Helaas hadden de natuurfotografen verzuimd om de vetbollen terug te hangen op de daarvoor aangewezen plekken, dus dat moest ook nog eerst gebeuren, en vervolgens maar hopen dat de mezen ze nog weten te vinden als ze wel op de juiste plek hangen. Dat leek dus mee te vallen. Vanaf het eerste licht was al snel merkbaar dat er mist kwam opzetten. Gevolg is dan dat een paar netten meteen wit aanslaan op plekken waar de luchtvochtigheid het hoogst is. Die vangen dan voorlopig niets... Gelukkig is het meeste blad inmiddels van de eiken want anders zou dit een echte bladdag worden als de nachtvorst verdreven zou worden. op de meeste plekken op de baan bleef het vandaag echter vriezen doordat de zon zich pas laat op de dag even liet zien.
Maar dat zou uiteindelijk allemaal goed komen want er stond me een drukke dag te wachten. Er was vandaag ook goede dagtrek van ganzen. Zoals hier te verwachten gaat het daarbij om rietganzen en in mindere mate kolganzen. In de loop van de ochtend hoorde ik naast een paar gewone goudvinken ook minimaal 2 noordse goudvinken, herkenbaar aan de meer nasale en meer ééntonige roep. Helemaal handig als je ze hoort terwijl er ook minimaal 4 gewone goudvinken zitten te roepen. Pas aan het eind van de dag zou ik van de gewone goudvink 1 exemplaar vangen.
ondanks dat er niet veel lijken te zijn doen de vinken het ook wel redelijk goed vandaag, er komen er uiteindelijk 10 in de netten. Daarbij een vrouwtje met een behoorlijk fors ontwikkeld papillomagezwel (kankergezwel) aan de rechterpoot. Benieuwd of ik die nog een keer terugvang of dat een fotograaf die nog een keer op de gevoelige plaat kan vastleggen want dan kunnen we volgen of zo'n vogel daar nog van kan genezen, ik ben bang van niet.


Ditmaal helaas geen leuke foto: papilloma-gezwel aan voet van vink.

Verder werd het dus een dag waarop ik niet toekwam aan iets anders dan vogels uithalen, ringen en meten. Maar zo wil je het dan ook wel graag zien als je nog maar af en toe in de gelegenheid bent om te gaan. Bij de vangsten niet echt iets bijzonders buiten het feit dat ik toch wel weer een paar aanwijzingen kreeg dat er toch echt nog wel oost-europese mezen tussen de nieuwe vogels zullen zitten. Ik bedoel maar, een koolmees met een vleugel van 81,5 mm... en meerdere pimpels met zeer contrastrijk kleed en van die brede witte zomen aan de armpendekveren en witte puntjes op bijna alle vleugelveren.... Als je op zo'n dag zo lekker druk bent heb je echt geen hinder van de kou, je komt er gewoon niet aan toe om het koud te krijgen. Dat wordt echter wel wat anders als de gasfles van de kachel in de loop van de middag ineens leeg blijkt te zijn....
Het begon al weer te schemeren voordat ik er erg in had en iets voor 17 uur in de middag kwamen de merels al weer terug van hun werkdag in de omgeving. In korte tijd hingen er minstens 5 in de netten maar daar pak je er dan maar 2 van als je alleen bent. Die 2 moeten vrijwel zeker scandinaviërs zijn want ze hadden vleugellengtes van respectievelijk 130 en 136 mm. Tegen 18 uur kon ik met een goed gevoel terug naar huis fietsen met weer heel wat pagina's met nieuwe ringgegevens van ongeveer 240 vogels op papier. Bij het optellen van de gegevens blijken er nog heel wat vogels tussen te zitten die vandaag twee maal gevangen zijn. Die kunnen we niet melden bij het vogeltrekstation omdat het invoerprogramma daarvoor niet is ingericht en men daar geen belangstelling voor heeft, ook niet als een koolmees 's ochtends maar liefst 2 gram lichter blijkt te zijn dan 'smiddags. Dus moeten die allemaal uitgezocht worden en staan die ook niet in de totaallijst hieronder.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------------

Grote Bonte Specht - / 3
Kuifmees - / 1
Winterkoning 1 / 1
Pimpelmees 19 / 29
Heggenmus 1 / 2
Koolmees 16 / 76
Roodborst 6 / -
Boomklever - / 3
Merel 2 / 1
Vink 10 / -
Goudhaantje 1 / -
Goudvink 1 / -
Glanskop 2 / 7
---------------------------------------------
Totaal: 182 exemplaren, waarvan 59 nieuw geringd
en 123 teruggevangen; 13 soorten in 9:10 urendonderdag 29 november 2012

Internationale week van de armoede.Wat is armoede in een rijk land. Waar liggen de grenzen in de definitie armoede?

Ik heb de pech gehad om jarenlang naast banen te grijpen, continu afgewezen te worden bij sollicitaties. Ondertussen sluipt langzaam het proces vooruit... geen werk kunnen krijgen, gekort worden op de uren voor de baan die je WEL hebt, afgewezen worden, je leeftijd wordt te hoog, dan maar solliciteren op een ongeschoolde baan: kunt u communiceren met uw poolse collega's? Afgewezen..... De huur stijgt omdat een nieuw kabinet net als het vorige besluit de huren te liberaliseren, terwijl je inkomen daalt, je kunt geen goedkoper huurhuis krijgen want er wordt een hele wijk gesloopt waar duurdere woningen terugkomen, je moet binnenkort waarschijnlijk je baan opzeggen omdat je al bezuinigd hebt op het bezit van een auto en je openbaar vervoerlijn wordt opgeheven en je alleen nog maar met een langere en duurdere enorme omweg per trein en fiets naar je werk kunt...... ZO WERKT ARMOEDE IN EEN WELVAREND LAND !!!!!!!!

woensdag 28 november 2012

26 November 2012 ; Schiermonnikoog, einde van het seizoen.

Je hoort nogal eens de vraag gesteld worden waarom pestvogels die naam dragen.
Nou, na vanochtend weten we het… In de eerste en laatste ronde langs de inloopkooien treffen we nog 1 laatste waterral aan waarmee de definitieve eindstand dus op een jaartotaal van 792 waterrallen komt. Gaan we dat ooit nog verbeteren?

Dan die pestvogels… na de laatste controle zijn we de kooien gaan ontmantelen. En ja hoor… tijdens de laatste handelingen bij de laatste kooi horen we ineens een pestvogel ten noorden van het van vangterrein. En even later komt hij heel demonstratief vlak over ons hoofd gevlogen. Ongewild krijg je dan toch echt even de gedachten dat ie dat natuurlijk gewoon met opzet doet om ons eens even lekker te pesten nu alle netten weg zijn. Er zijn overigens meer pestvogels hoor ; we hebben de laatste drie dagen vrijwel continu een gaai rondvliegen rond de directe omgeving van het gebouw en in de eiken van de schapenweide. Bij het gebouw ook een tweetal eksters die per uur dichterbij durven te komen. Na het opruimen van het gebouw en alle ringspullen in de kasten sjouwen zijn er nog een paar laatste handelingen voor we naar huis kunnen. De eerste is het versturen van de nodige back-ups en bestanden van de ringendatabase en de andere is het op het dak klimmen en de dubbele vogelval van de schoorsteen afsluiten. Beide rookkanalen bleken volledig open te zijn met een diameter van 20 cm; daar wil dan inderdaad nog wel eens een vogel nieuwsgierig naar binnen kijken of overnachten in de gedachten daar veilig te zitten, maar er vervolgens nooit meer uit te kunnen komen.

Foto: enorme hoeveelheden blad zijn het vangterrein ingewaaid, we zijn duidelijk op het juiste moment gestopt.

Terugkijkend op het vangjaar 2012 kunnen we ten eerste wel stellen dat de teruggang van de fitis die al jaren gaande is inmiddels dramatische vormen begint aan te nemen. Was het in de jaren negentig nog zo dat we ons ieder seizoen afvroegen of we er meer of minder dan 1000 van zouden ringen, nu eindigen we 2012 met het laagste aantal ooit in deze netopstelling, 394 exemplaren. Met enkele uitschieters in de jaren 2010 en 2007 is de trend echter duidelijk negatief.
Over het historische jaar wat waterrallen betreft hoeven we het niet nog een keer te hebben, fantastisch. Verder maakte de houtsnip een opmerkelijk jaar door, evenals de kleine barmsijs. Voor beide soorten geldt dat ze gewoon een heel goed broedseizoen lijken te hebben gehad want de pieken van de vangsten liggen voor het begin van hun trektijd. Van de houtsnip ringden we er maar liefst 24 en van de kleine barmsijs 157. Daarnaast bleven vangsten van tuinfluiter, vink en zwartkop ver beneden het gemiddelde, maar dat valt volledig te verklaren door het feit dat we vanaf dit jaar geen lokgeluid meer afspelen. Voor de vink ligt dat wel wat complexer want daar heb je jaren van waarin ze massaal soortrekken en we er ook in een geluidsjaar weinig van vingen. Dit jaar was er wederom intensieve trek van vinken, maar dan vooral door het binnenland; dat kun je dan ook nog weer meemaken. Voor de sijs geldt hetzelfde, maar dan weer het fenomeen dat die soort in geschikte jaren rechtstreeks vanuit Noorwegen Engeland en Schotland induikt en Nederland er hoegenaamd niks van merkt.
De koolmees en pimpel zit ook ver beneden het langjarig gemiddelde voor ons ringstation, en dat nog wel in een jaar waarin we een historisch intensieve invasie van dezze soorten hebben meegemaakt. De aantallen van deze soorten zijn te verklaren door het feit dat de soorten lokaal een enorm slecht broedseizoen hebben gehad en haast geen jongen hebben voortgebracht en de invasie heeft maar slechts enkele dagen over het eiland plaatsgevonden. Maar uiteindelijk hebben we toch nog wel naar schatting tussen de 100 en 200 mezen gevangen die onderdeel uitmaakten van de langstrekkende groepen. Daarbij zat wel een koolmees met een Moskou-ring, een Litouwenring en een pimpel met een Belgische ring. De merel deed het dit jaar ondanks het feit dat we ook van deze echte geluidssoort geen lokgeluid gebruikten toch ook heel goed. Er moeten er dan ook heel wat op het eiland zijn neergestreken want we eindigen toch nog met een totaal van 886 nieuw geringde exemplaren; laat dat getal nou net ook mijn officiële ringersnummer bij de ringcentrale zijn......

Tot zover deze bespiegelingen, onze boot vertrekt zodadelijk, alle lezers van onze verslagen bedankt en allen tot ziens bij de Schiermonnikoogverslagen in 2013 ! Mijn weblog blijft natuurlijk actief, net zoals ik, want het winterseizoen breekt nu aan; blijf m'n weblog volgen dus......

Dagtotaal
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------

Waterral 1 / 0
--------------------------------------
Totaal 1 vogel nieuw geringd en
0 vogels teruggevangen.


Jaartotalen nieuw geringd 2012 (voorjaar en najaar):
----------------------------------------------------

Barmsijs 9
Beflijster 2
Bladkoninkje 14
Blauwborst 6
Boerenzwaluw 11
Bokje 1
Bonte Vliegenvanger 16
Boomkruiper 10
Boompieper 2
Bosrietzanger 2
Braamsluiper 35
Buizerd 2
Draaihals 1
Dwerggors 1
Fitis 394
Fluiter 1
Gaai 1 (nieuwe baansoort)
Gekraagde Roodstaart 28
Goudhaan 252
Goudplevier 1 (nieuwe baansoort)
Grasmus 17
Grauwe Vliegenvanger 14
Groenling 13
Grote Barmsijs 1
Grote Bonte Specht 20
Havik 1
Heggemus 58
Houtduif 14
Houtsnip 24
Huismus 1
Kauw 6
Keep 6
Kerkuil 5
Kleine Barmsijs 157
Kleine Bonte Specht 1 (nieuwe baansoort)
Kleine Karekiet 43
Koekoek 9
Koolmees 343
Koperwiek 347
Kramsvogel 5
Merel 886
Paapje 1
Pimpelmees 159
Putter 8
Rietgors 77
Rietzanger 7
Roodborst 384
Sijs 50
Sperwer 8
Sperwergrasmus 1
Spotvogel 30
Spreeuw 7
Sprinkhaanzanger 4
Staartmees 61
Tjiftjaf 392
Tuinfluiter 85
Vink 171
Vuurgoudhaan 21
Waterhoen 9
Waterral 792
Watersnip 1
Winterkoning 126
Witgesterde Blauwborst 1
Zanglijster 219
Zwarte Kraai 1
Zwartkop 278
--------------------------------------
Totaal 5.653 vogels ; 66 (sub)soorten


maandag 26 november 2012

25 November 2012 : Schiermonnikoog, stormachtige vangsten.

We begonnen vanmorgen al vroeg met weer eens een leuk verhaal. We lagen nog in bed toen we in de grote zaal van het veldlab vreemde geluiden hoorden. Wij denken dat de muizen weer feest hebben en weer lekker onder de wol gekropen. Later bij het reguliere opstaan (nou ja, zo regulier gaat dat inmiddels niet meer….) kom ik in de grote zaal en hoor ik een vogel vliegen… Een vogel vliegen??? De whisky van gisteren was heerlijk moet ik toegeven, maar…. Er vloog toch echt een vogel rond in het gebouw.
Het vlindernetje uit de kast gepakt en op jacht gegaan… Ik kreg uiteindelijk een spreeuw in handen. Een spreeuw??? Dat kan in ieder geval geen uit een bewaarzakje ontsnapt exemplaar zijn want we hebben er in deze 2 weken maar 1 geringd en die staat op de foto van het loslaten… De spreeuw blijkt broodmager en na het ringen en loslaten (we hebben haar nog even een opkikker gegeven (gestampte beschuit gevolgd door een slok water) ben ik maar eens in het gebouw op zoek gegaan naar een opening. We hebben al enkele dagen geen raam open gehad en de deur is ook continu dicht dus daar kan ie niet door naar binnen zijn gekomen. Uiteindelijk zie ik bij de verwarmingskachel, of liever gezegd het ontluchtingskanaal, dat daar een provisorisch gemaakte houten plank van een schoorsteenopening opengedraaid is. Ik kijk er achter en zie een stapeltje berkenblaadjes en… jawel, spreeuwenpoep. De vogel moet daar dus een tijd opgesloten hebben gezeten en uiteindelijk de plank open hebben kunnen duwen om vervolgens de zaal in te vliegen. Het is de 7e spreeuw die dit jaar in het glop geringd is, een echte lucky number dus…. Morgen ga ik maar eens even de zwarte piet uithangen en op het dak de schoorsteenpijp afsluiten met een rooster.

In de eerste ronde langs de kooien trof ik 5 rallen aan waarvan weer 4 exemplaren in kooi 4. Van die 4 was er 1 al geringd en wel gisteren.
Later op de dag nog weer een terugvangst, nu een waterral van 2 November dit jaar. Weer een exemplaar die na drie weken nog steeds in het Glop aanwezig is. We hebben nu toch wel heel wat eigen terugvangsten in de database zitten, wellicht moeten we daar maar eens mee aan de slag om te kijken of we een analyse kunnen maken van de gemiddelde verblijfstijd van die vogels. Ik heb er in ieder geval meerdere in de handen gehad die al drie weken daarvoor waren geringd.

Na de middag barst het aangekondigde stormachtige weer los. De bomen in het glop staan flink heen en weer te schudden. De wind haalt aan tot 8 bft en er beginnen links en rechts de nodige dode takken naar beneden te komen. Als ik op een gegeven moment met een kar vol spullen van 2 rallenkooien terugkom valt er een meter of 5 voor mij een grote dode tak als een speer recht naar beneden om vervolgens rechtop in de sloot te blijven staan. Tijd om maar even een stormpauze in te lassen… uiteindelijk blijft de schade in het glop beperkt tot een omgeknapte dikke dode berk die precies parallel aan de glopsloot is gevallen. Verder natuurlijk overal afgebroken dood takhout.

'S avonds hebben we nog een avondcontrole voor in nestkasten slapende mezen gehouden. We hebben 14 nestkasten kunnen controleren; daarvan waren er 6 bezet met koolmezen die alle 6 al een ring droegen. Wat dat betreft hebben we het in het glop dus niet slecht gedaan wat de mistnetvangsten van koolmezen betreft. Het bleken allemaal vogels te zijn die dit jaar zijn geringd, al was er één bij dei merkwaardig genoeg van zwartkop in een koolmees was veranderd….

Morgen nog 2 rallenkooien verwijderen, de geluidskabel het moerasbos uit sleuren en dan naar huis…. De waterrallenteller staat op 791, dat gaan we niet halen...

Dagtotaal
nieuw geringd / Teruggevangen:
----------------------------------------

waterral 6 / 2
Spreeuw 1 / 0
koolmees 0 / 6
---------------------------------------
totaal 15 vogels gevangen, waarvan 7 nieuw
geringd en 8 teruggevangen.

zondag 25 november 2012

24 November 2012, Schiermonnikoog: en dat is 785...

Bij de eerste inspectie van de rallenkooien was het eiland gehuld in mist. De wind was ook helemaal weggevallen. In de rallenkooien vingen we in totaal 8 rallen waarvan 1 terugvangst van gisteren. Bij terugkeer van het uit de kooien halen van deze vogels werden we alweer uitgelachen door een vogel die in de gaten had dat de netten weg waren. Er liep een mooie fazantenhaan parmantig voor ons uit over het nettenpad naar het veldlab. In de schapenweide hoorden we enkele malen een appelvink roepen en in de mist kwam er een blauwe reiger heel laag over het Glop gevlogen. In een latere ronde vingen we nog weer 2 rallen, daarna pas weer één aan het eind van de middag.

Foto: hoe anders dan gisteren...

In de tussenliggende tijd zijn alle stokken in de strandwagen opgeborgen, heeft Hanneke alle vogelbewaarzakjes uitgeklopt en gewassen en zijn alle netten muisveilig opgeborgen. Daarnaast hebben we nog even tussen de bedrijven door een fietstochtje door de polder en naar de veerdam gemaakt. Daar kwam toevallig ook nog een letterlijk oude bekende met de reddingsboot het eiland bezoeken. In de zoetwaterslenk naast de veerdam barstte het van de circa 1000 pijlstaarten die het laagtij poetsend en slapend doorbrachten.

Foto; prachtige groep pijlstaarten, maar wat een vreemde mensen....


Foto: het wad bij laagwater in de jachthaven.

In de polder natuurlijk mooie aantallen brandganzen en rotganzen, waarbij goed is te zien dat er inmiddels verschillende kleurringprojecten gestopt zijn want het aantal gekleurringde dieren loopt jaarlijks achteruit.

Foto: brandganzen en rotganzen in de Banckspolder.

De vroege avondronde leverde nog weer een waterral op en de laatste avondronde ook nog weer één. De luidspreker heeft op dat moment zware concurrentie van een groep die bij boer Visser aan de overkant van de Kooiweg gehuisvesd zit. Als de koeien morgen maar geen karnemelk geven….

Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
-------------------------------------

Waterral 10 / 2
-------------------------------------
Totaal 12 vogels, waarvan 10 nieuw
geringd en 2 teruggevangen.