zaterdag 3 november 2012

2 November; Vlieland, vertrekkers en aankomers.

Er zijn in de afgelopen nacht weer buien over het eiland getrokken. Daarin zat regelmatig onweer en hagel. Eenmaal aangekomen op de vinkenbaan bleek dat er overal in de opstelling witte randjes ontstaan waren van hagelstenen van ongeveer een halve cm groot. Ik ben vandaag alleen op de baan want Holmer is vanmorgen vroeg op de Postweg in plaats van rechtsaf juist linksaf geslagen om naar de boot te fietsen. Voor hem zit deze zeer vermoeiende periode van twee weken er op want hij heeft huiselijke verplichtingen. De vogeltrekradar had al aangegeven dat de trek boven de Noordzee nihil was geweest en dat bleek al wel meteen. De eerste slag op de vinkenbaan leverde met 5 vogels meer op dan de 3 vogels uit 150 meter net die ik had opengeschoven.
Dat zette meteen de trend want daar zou niet echt veel in veranderen. En zowel de conditie van de gevangen vogels als de verhouding ongeringde/teruggevangen vogels wezen op achterblijvers in plaats van arriverende vogels. Bij de terugvangsten zaten zelfs ineens een paar vogels uit het begin van dit vangseizoen getuige de lage ringnummers. Geen nieuwe aankomst dus. Er arriveerden wel nieuwe buien uit de richting van Texel maar de meeste daarvan dreven langs Vlieland. In de tussentijd was er soms zelfs even ruimte voor de zon.

Foto: de zon zet de rietpluimen in de polder in een zilveren glans.

Op die spaarzame momenten zag je wel meteen wat vogels in beweging komen. Zo passeerden er 2 gaaien die onverstoorbaar tegen de wind in richting Texel vlogen net zoals af en toe een klein groepje kauwtjes.
Rond 12 uur begon de wind weer iets aan te trekken en nam de frequentie van de hagelbuien weer meer toe. En dat op een dusdanige manier dat het verstandiger was om te stoppen met vangen. om 15 uur waren de netten allemaal gesloten en trapte ik met een fikse wind in de rug terug naar de Zwaluw. Dit was voor mij de laatste volledige vangdag van deze laatste Vlielandperiode van dit seizoen, en wat voor een periode.... Holmer kon vanmorgen vroeg een stapel van 5 cm formulieren in zijn bagage stoppen; het leek alsof ie er mee naar een uitgever ging..... we hebben in twee weken tijd 4100 vogels gevangen, dat is de helft bvan het hele seizoenstotaal.....


Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
----------------------------------

Waterral 1 / -
Tjiftjaf - / 1
Heggenmus - / 1
Goudhaantje 2 / 1
Roodborst 2 / 2
Pimpelmees - / 2
Merel 19 / 8
Koolmees - / 4
Kramsvogel 9 / 4
Spreeuw 1 / -
Zwartkop 2 / -
Vink 2 / -
------------------------------------------------
Totaal: 61 exemplaren, 12 soorten, 7:45 uren

vrijdag 2 november 2012

1 November, Vlieland, vangen in twee etappes.

We hebben vandaag in twee etappes moeten vangen. Het weer was afgelopen nacht dusdanig verslechterd dat Holmer alleen naar de baan is gefietst om eerst maar eens aan te zien hoe de situatie is om te vangen. Dat bleek mee te vallen, een groot deel van de netten staat bij zuidelijke wind goed in de luwte. Daarnaast kon natuurlijk het slagnet nog gebruikt worden voor de merels. Dat slaagde maar al te goed want in ongeveer 5 uur tijd wist ie 69 merels te vangen. Verder in de mistnetten nog een leuke soort, een vuurgoudhaantje. Tegen 11 uur nam de regen toe tot een meer gestaag karakter en zakten de vangsten in. De netten werden gesloten en de baan en Holmer gingen in rust.

Tegen 15 uur was de situatie buiten dusdanig verbeterd dat ik besloot het er maar eens op te wagen. De regen was volgens de radarbeelden voor enige uren gepasseerd en de wind zwakte achter de buien af van zuid 6 naar 4 bft. In de bermen langs de polderweg zaten weer leuke aantallen merels en midden overdag spatte er ook nog een houtsnip op. Op de vinkenbaan aangekomen ben ik meteen begonnen met het openschuiven van vrijwel de identieke netten als door Holmer deze ochtend gebruikt waren. Bij terugkomst daarvan kon ik stilletjes de hut in sluipen en het slag dichttrekken, hetgeen resulteerde in 3 merels. De vogels waren nog steeds erg gretig op de bessen van de duindoorn. Waar je duindoorns zag zag je kramsvogels of merels. Verder was er eigenlijk niet al te veel te beleven, al viel wel op dat er heel wat spreeuwen in de polder aan het foerageren waren. Aan het eind van de middag naderde er een forse regenbui en besloot ik om maar extra vroeg de volgende ronde te gaan lopen. Eenmaal achter bij de netten hing de lucht boven me ineens helemaal vol met de spreeuwen. Heel langzaam vlogen zijn glijdend over de netopstelling; meestal is die vorm van vliegen een teken dat ze willen gaan zitten en dat zou nu met die naderende bui niet zo handig uitpakken. Gelukkig bleef het beperkt want ze schrokken op het laatste moment toch ergens van. In één hoek van de opstelling hingen er uiteindelijk toch nog 16, maar dat is maar een schijntje van het totaal van circa 1000 spreeuwen die hier weer rondvlogen. De hele groep is na een paar rondjes waarbij je prachtig de synchrone vleugelslagen (met een zoemend geluid kon horen) gaan zitten op de plaats waar in onze eerste week ook een spreeuwenslaapplaats gevestigd was. Die groep had die plek vorige week echter spoorslags verlaten en is verdergetrokken. Precies op het moment dat ik met de laatste vogel bezig was barstte de bui los.

Foto: leeftijdskenmerk in vleugel van kramsvogel. De juveniele armpendekveren hebben witte randjes en inhammetjes/'hapjes' op de top. Deze ontbreken bij de postjuveniele armpendekveren die bruine randen hebben.

Foto: leeftijdskenmerk adulte kramsvogel in vleugel.

Foto: leeftijdskenmerk adulte kramsvogel in staart. De toppen zijn breed met soms een kleine spits op de top.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------

Winterkoning - / 1
Zwartkop 2 / -
Roodborst 1 / 4
Goudhaantje 2 / 2
Merel 78 / 4
Vuurgoudhaantje 1 / -
Kramsvogel 26 / 2
Pimpelmees 2 / -
Zanglijster 1 / -
Koolmees - / 2
Koperwiek 3 / -
Spreeuw 16 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 147 exemplaren, 12 soorten, 8:00 uren

donderdag 1 november 2012

31 Oktober , Vlieland : de bolletjesslikkers zijn actief.

We stonden vanmorgen op met meteen al stevige westenwind die langs het huis gierde.
De fietstocht naar de baan werd er dus één van stoempen tegen de wind in. Onderweg zat er niet zo gek veel in de bermen, slechts een tiental merels per 100 meter of zo (zou in het binnenland al opmerkelijk zijn....) en op 2 plaatsen een houtsnip.
In de eerste ronde ving Holmer weer een houtsnip. Verder leek het vooralsnog een stuk rustiger te zijn dan we de voorgaande anderhalve week gewend waren geraakt. Toch kwamen er nog wel leuke aantallen merels binnen en liep het in de polder ook al snel vol met kramsvogels. Het viel vandaag ineens op dat de vogels van de één op de andere dag overschakelden van het bodemleven in de polderbodem naar de duindoornbessen in de netopstelling. Als wilden stortten kramsvogels en merels zich in de struiken om tot diep binnenin te kruipen en van de verscholen bessen te snoepen. Kennelijk zijn alle struiken in de verdere omgeving van de vinkenbaan inmiddels leeggeplunderd en moeten ze nu wel die enge plek met die netten bezoeken. Toch zijn ze ook verderop in de zeereep wel actief, dus dat zal niet de enige reden zijn, kennelijk is de vruchtsuikerwaarde nu het hoogst, of zou het hen dan toch om de alcohol in de fermenterende vruchten gaan..... Duidelijk is in ieder geval dat gaandeweg de dag mijn handen steeds plakkeriger worden van het zure geconcentreerde vruchtensap dat de vogels uitscheiden en er in de vinkershut een steeds zuurdere geur begint rond te hangen, om over de geur van de vogelbewaarzakjes nog maar te zwijgen.... Zuursapschijtert of citruslijster zou momenteel dan ook een betere naam voor de kramsvogel zijn. Uiteindelijk vangen we vandaag toch maar mooi weer 54 kramsvogels, dat aantal zou voorafgaand aan deze twee weken het dagrecord al op drie dagen verbeterd hebben.

Foto: de merels en kramsvogels plunderen de duindoorns nu ook vlak voor de vinkershut.

Buiten de lijsters om zijn de vangsten van andere soorten toch wel flink aan het teruglopen, de eerste voortekenen voor het aflopende trekseizoen? Merelrushes kunnen er nog wel komen, en wat zullen de pestvogels, barmsijzen en goudvinken doen als de wintergrens dichterbij ons komt?
Vanmorgen ineens wel weer een groepje pimpels verdeeld over 2 netjes. Ik moest met het uithalen nog even wachten tot de laatste er ook in gesprongen was, maar toen had ik dan ook het hele groepje dat de struiken ingevallen was. Bij de 8 vogels zat 1 geringde met een ring van onszelf, maar ook weer 2 ringen elders uit Nederland. Toch wel een erg interessant verloop van de hele invasiegolf hoor. Het beeld is duidelijker aan het worden dat een deel binnen Nederland al in meerdere richtingen aan het zwerven is gegaan. Een ander deel is doorgevlogen naar België en ook Noord-Frankrijk getuige de vorige week fors oplopende vangsten en vooral terugvangsten van Belgische en Nederlandse mezen in o.a. Le fort Vert en Wimereux. Zie www.trektellen.nl

Foto: Kramsvogel oftewel vandaag zuursapschijtert.

De aantallen pestvogels lijken zich vandaag niet verder te hebben ontwikkeld. We horen niets van toename in waarnemingen en zien er op de vinkenbaan slechts 1 voorbij komen vliegen, even wijfelend of hij in het hout zou gaan zitten of niet maar toch zijn/haar reis richting Texel voortzettend. Verder kwam er nog een oeverpieper overvliegen en lieten zich af en toe een enkele keep of vink zien en joeg er nog een sperwervrouw laag over de netten over het dijkje. in de richting van de zeereep zag ik uit m'n ooghoeken nog heel even een buizerd vliegen die in eerste indruk kenmerken had van ruigpootbuizerd, maar daar zag ik m te kort voor.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------
Waterral 1 -
Koperwiek 3 -
Houtsnip 1 -
Zwartkop 2 -
Winterkoning 1 -
Goudhaantje 3 1
Roodborst 3 3
Pimpelmees 9 3
Merel 56 4
Vink 3 -
Kramsvogel 54 -
Keep 1 -
Zanglijster 3 -
--------------------------------------------------
Totaal: 151 exemplaren, 13 soorten, 11:30 uren


woensdag 31 oktober 2012

30 Oktober, Vlieland : pestvogel, waxwing, seidenschwanz.

Welke naam doet deze soort de meeste of minste eer aan? Daar kregen we vandaag antwoord op...
Eerst is Holmer extra vroeg met geluid van houtsnip gaan posten bij de netten waar we ze vaak zien invallen. Ik ben net iets later aangekomen en ben op een andere plek gaan zitten. Vlak voordat het daglicht zich goed en wel had gemeld begonnen de snippen rond te vliegen en in te vallen. We wisten beide onafhankelijk van elkaar een houtsnip uit de netten te vissen. Naast deze vangsten vlogen er in ieder geval nog minimaal drie andere houtsnippen rond. Ondertussen waren ook de andere vogels begonnen met het invliegen. De eerste merels hingen al snel in de netten en de vangdag begon nu in rap tempo. Voordat ik met de houtsnip terug was bij de ringhut kwamen ook de eerste kramsvogels al van hoog uit de lucht binnenzeilen. Prachtig om die afremmende glijvluchten weer te zien.
Terwijl ik de vogels van de tweede ronde aan het ringen was zat Holmer aan het slag te kijken of er nog interessante tweets binnengekomen waren. Daarbij zat een bericht waarin een groepje pestvogels bij de haven op Vlieland gemeld werd. In het kader van 'je weet maar nooit' besloten we om dan maar even het geluid van pestvogel op het slag aan te zetten. 5 minuten daarna was het tijd voor de volgende ronde langs de netten en.... jawel hoor! Op het moment dat ik aan de ene kant van 'het blok' (een vierkant van netten rondom een groepje wilgenstruiken) met een aantal kramsvogels aan het uithalen ben klinkt er aan de andere kant een vreugdekreet van Holmer. Yes ! Een pestvogel !!! Een pestvogel !!! Er hangt hier zomaar een pestvogel !!! Ik kom snel kijken en tref Holmer met tranen in de ogen aan als hij de vogel uit het net haalt. Tja, voor ons beiden geldt dat we in de ongeveer 20 jaar dat we actief zijn in het ringwerk op de Waddeneilanden nog nooit een pestvogel hebben weten te vangen en dan willen de emoties wel oplopen.... Wat een prachtige vogels zijn het toch, voor mij de mooiste vogel die we in de Western Palearctic rijk zijn. En als we hem in de hand hebben weten we meteen waarom de vogel in het Engels Waxwing heet en in het Duits Seidenschwanz. De kleine rode spotjes op de armpennen zien er werkelijk uit als een druppeltje was en zowe de staart als de rest van het verenkleed ziet er uit en voelt als zijde, werkelijk waar.

Nog voordat we de vogel hebben geringd zie ik al weer een ander exemplaar in het hout bij het slag zitten. Na de vogel enige tijd in de gaten te hebben gehouden zien we hem wegvliegen. Jammer denk je dan, maar even later zien we waarom de vogel wegvliegt. Hij vliegt naar drie andere pestvogels en haalt deze op om gezamenlijk in de hoogste takken van het hout te gaan zitten. Wat een magnifiek gezicht.....
Na enkele minuten vliegen de vogels helaas weg en vervliegt onze hoop dat de vogels naar beneden zouden afzakken om de rozenbottels op het slag te pakken.
Na deze waarneming volgen er nog een paar keer enkele exemplaren die in het hout gaan zitten. Ook tijdens de Dinsdag-excursie kunnen we de 4 bezoekers laten genieten van twee individuen in het hout.
Bij die bezoekers een Duits echtpaar waarvan de man als ringer actief is geweest in het gebied Rieselfelder, de voormalige zuiveringsvloeivelden bij Rheine in de regio over de grens met Twente. Van hem horen we dat in Duitsland inmiddels alleen nog maar mag worden geringd als je een wetenschappelijke beroepsvergunning hebt. En dan nog is die vergunning alleen soortgericht. Hij is ronduit verbaasd dat wij hier zo veel merels ringen. We vangen tijdens de excursie ook nog een leuk groepje staartmezen waarbij 1 witkoppig exemplaar zit met een ring van elders. Later in de avond vernemen we via het invoerprogramma Griel dat deze vogel op Texel geringd is. ook dat hebben we bij staartmezen volgens mij nog niet eerder in ons bestaan meegemaakt.
Na de excursie zakken de vangsten snel terug, en besluit Holmer om even naar het dorp te fietsen om boodschappen te halen voor de komende dagen. Daarbij hoort natuurlijk ook een tractatie voor onze nieuwe handsoort.....

Ik neem het werk op de baan verder waar en maak enkele toenemende goede rondes langs de netten. Daarbij ook enkele tussenrondes vanwege regenbuien. Aan het eind van de middag nemen de aantallen merels opnieuw toe en vang ik ook nog enkele mezen waarbij nog weer een koolmees met een ring elders uit Nederland.
Tijdens het lopen van de laatste ronde die ineens een hele zwik vogels oplevert arriveert Holmer terug op de baan en kunnen we de dag afsluiten met het uitbrengen van een toost op de eerste pestvogel in onze ringersloopbaan.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-----------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 4 / 1
Houtsnip 2 / -
Tjiftjaf - / 1
Pestvogel 1 / -
Goudhaantje 4 / 1
Winterkoning 1 / -
Staartmees 6 / 2
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 5 / 6
Roodborst 7 / 10
Koolmees 6 / 14
Merel 104 / 7
Spreeuw 2 / -
Kramsvogel 56 / -
Vink 1 / -
Zanglijster 1 / -
Keep 2 / -
Koperwiek 12 / -
Rietgors 3 / -
-------------------------------------------------
Totaal: 261 exemplaren, 20 soorten, 13:00 uren
dinsdag 30 oktober 2012

29 Oktober, Vlieland : buitenlands metaal !

gisteravond waren we stiekum eigenlijk wel een beetje blij dat de weersverwachtingen ronduit slecht waren; dat werd even goed slaap inhalen... In de vroege ochtend kwamen we echter toch in dubio want het weer zag er lang niet zo slecht uit dan was verwacht. Na raadplegen van diverse weersites met buienradar, weerkaarten, windkaarten besloot ik om te luisteren naar m'n lichaam en inderdaad toch maar slaap proberen in te halen.
Holmer ging naar de baan om te proberen om in ieder geval de nul van papier te krijgen. Onderweg was hij nog even weer aan het twijfelen gekomen maar zette z'n plannen door. Wegens de harde wind en buiige regen besloot hij om eerst maar eens van start te gaan met alleen het slagnet. Dat resulteerde in 30 merels die de appels op het slag niet konden weerstaan. Later gingen voorzichtig een aantal netten open en was hij van plan om mij wakker te bellen want er kwamen toch wel heel wat merels het terrein invallen. Echter.... z'n mobiel was zoek.. of nog op de Zwaluw blijven liggen. Dan maar naar de poort van het kazerneterrein om via de intercom te vrasgen of er even een telefoontje geplaagd kon worden. Maar ja, de verdedigers van ons land waren niet thuis. dus dan maar terug naar de baan en roeien met de riemen de je hebt.
Zelf kon ik om 11:30 uur het geluid van een dan startende tweede drilhamer van de bouwvakkers bij de zwaluw niet meer onderdrukken; dwars door 1 drilhamer heen slapen ging nog, maar twee.....
Om 12 uur sprong ik vervolgens op de fiets naar de baan want het weer zag er inmiddels een stuk beter uit. Daar kon ik meteen een merel op het slag slaan, nog voordat ik m'n spullen in de hut had gezet.
Holmer kwam even later van een rondje langs de netten terug en kon met een grote grijns vertellen dat hij vanmorgen een pimpel met een ring uit LITOUWEN had gevangen. De eerste buitenlandse pimpel van dit jaar met mezentrek.
Na enige tijd besloot hij om toch maar even naar de Zwaluw te fietsen voor z'n mobieltje en wat andere zaken. In de tijd dat hij weg was haalde ik nog een merel met een buitenlandse ring uit de netten: ditmaal een ring uit DENMARK !

Foto: merel met Deense ring.

Wederom een ring die mooi bleek gesleten was bij een adulte merel. Wow ! twee buitenlandse ringen op een dag.... maar daarmee waren we er nog niet. Want op het moment dat Holmer terugkwam zat ik net in de vinkershut met een bosje staartmezen en pimpels. Die pimpels hingen samen met de staartmezen in 1 net en waren allen geringd. 1 pimpel met een ring van onzelf, 1 pimpel met een ring van het NIOO, 1 pimpel met een ring elders uit Nederland en als laatste .... een ring uit jawel, LITOUWEN.... een tweede litouwer op een dag en drie buitenlandse ringen op een dag.

Foto: pimpel met ring uit Litouwen.

Tegen de schemer liep Holmer de voorlaatste ronde en kwam terug met.... juist ja, een derde.... pimpel met een ring uit LITOUWEN ! En tevens nog een koolmees met een ring elders uit Nederland. Wat een rijke oogst bij maar relatief zo weinig mezen. Onze dag kan zeker niet meer stuk, ook al hebben we in aantal de minste dag van deze periode.

Foto: de opmerkingenkolom op het ringformulier.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
---------------------------------
Winterkoning - / 1
Tjiftjaf 1 / -
Heggenmus 2 / -
Goudhaantje 3 / 3
Roodborst 3 / 2
Staartmees - / 3
Merel 101 / 5
Pimpelmees 9 / 7
Kramsvogel 8 / -
Koolmees 2 / 3
Koperwiek 6 / -
Spreeuw 1 / -
Zwartkop 1 / -
Geelgors 1 / -
------------------------------------------------
Totaal: 162 exemplaren, 14 soorten, 11:30 uren

28 Oktober, Vlieland : zwart voor de ogen....

Wat een dag.... meteen vanaf het begin wisten we dat het een zwarte dag zou worden: MERELS ! Tijdens het fietsen naar de vinkenbaan zagen we in de bermen al enkele merels zitten. Als je dan de bocht omdraait bij het kazerneterrein en je ziet dan minimaal 30 merels onder het schijnsel van de straatlantaarns zitten, dan weet je dat het druk wordt. Maar eerst terug naar de fietstocht: Holmer was een kwartiertje vooruit gegaan en had onderweg meerdere houtsnippen zien opspringen en besloot om meteen het geluid daarvan op de speaker te gooien. Ik kwam later langsfietsen en zag ook 4 houtsnippen opspringen en dacht even dat één van de snippen met mij meevloog omdat ik het geluid met mij mee hoorde gaan. Even later drong het ineens tot mij door.... het was het geluid van de vinkenbaan! Op het puinpad zag ik nogmaals 5 snippen wegvliegen en Holmer vertelde wild enthousiast dat de snippen als gekken reageerden op het afgespeelde geluid, overal op de baan vlogen houtsnippen. Tijdens het lopen van de eerste ronde langs de netten sprongen er nogmaals een aantal op. helaas leverde het geen vangsten op want alle snippen zeilden keurig om de netten heen. Later op de dag zouden we van boswachter Herman Vogel horen dat het bos bij het dorp ook vol zat met houtsnippen.
Wij zaten dus vanaf de eerste ronde vol in de merels. Overal verspreid door de opstelling vingen de netten merels. Bij 1 net aan de voet van de dijk hingen er ongeveer 25 in en was de schoorlijn al gebroken. Het was duidelijk, snel de vogels uit de netten halen en op een draf naar de vinkershut om het geluid uit te zetten. Op die manier kun je op een heel snelle manier voorkomen dat het aantal vogels in de netten de verwerkingstijd aan de ringtafel gaat overstijgen. Merels zijn zo fel op het lokgeluid dat het aantal vogels in de netten onherroepelijk terugvalt tot circa 10 a 20 procent. Dat geeft je vervolgens tijd genoeg om de eerstgevangen vogels zo snel mogelijk te ringen en een steekproef ervan te meten en wegen. Het werd stevig doorwerken maar dat ging op deze manier prima. Op momenten dat er weer wat minder hingen kon het geluid weer even aan en zo rolden we de dag door.
Op een gegeven moment concludeerden we dat we vandaag helemaal geen belangstellenden voor de excursie hadden, maar al snel daarna realiseerden we dat we de tijd op alle klokken ne onze mobieltjes nog niet naar de wintertijd hadden omgezet. De excursie moest dus nog beginnen.... er verschenen uiteindelijk maar 2 mensen en eerlijk gezegd kwam dat voor ons wel even goed uit. Het (echt)paar was vol begrip over het feit dat we nu even niet in staat waren om alles over ons werk te vertellen en sponsorden nog wel even 1 ringstreng. Tijdens hun aanwezigheid hebben we ze wel alle lijstersoorten van de dag kunnen tonen, inclusief een beflijster !
Aan het eind van de middag werd het even iets rustiger, maar de laatste ronde leverde weer een behoorlijke piek op van vogels die van plan waren om te vertrekken. Bij die vogels ook een merel met een gesleten, bleke ring. En dus spitsten onze oren zich weer... inderdaad, een buitenlandse ring, en wel een LONDON-ring. Een leuke afsluiter van een dag waarop we uiteindelijk het dagrecord merel met 20 vogels meer wisten te verbreken. Met stijve benen en vermoeide hoofden sleepten we ons in het donker terug naar de Zwaluw, gelukkig hadden we een inmiddels aanwakkerende wind in de rug, wat een dag.....

Foto: staart van een adulte spreeuw. met eindbandje en pijlpuntje op tekening van de top.

Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 4 / -
Goudhaantje 13 / 2
Heggenmus 1 / -
Baardmannetje 2 / -
Roodborst 8 / 6
Zwarte Mees 1 / -
Beflijster 1 / -
Pimpelmees 15 / 3
Merel 371 / 3
Koolmees 1 / 5
Kramsvogel 29 / -
Spreeuw 12 / -
Zanglijster 2 / -
Vink 1 / -
Koperwiek 15 / -
Keep 1 / -
Zwartkop 1 / -
Rietgors 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
----------------------------------------------
Totaal: 501 exemplaren, 19 soorten, 11:45 uren

zondag 28 oktober 2012

27 Oktober; Vlieland, winterse buien.

Afgelopen nacht begon de wind aan te trekken en rammelde de wc-deur in de zwaluw af en toe. Dat betekent dat de wind een niveau heeft bereikt waarbij je je moet afvragen of het wel zinvol is om te gaan vangen. Maar wat wil het feit? Bij het opstaan vanochtend was de wind alweer helemaal teruggevallen naar een aanvaardbaar niveau. Het zal ongetwijfeld veroorzaakt zijn door de buien die zich inmiddels vanaf de Noordzee het eiland opdrukken. We fietsen dus gewoon naar de baan en kijken hoe het weer zich ontwikkeld. In de bermen van de Kroonspolders springt af en toe een merel op, het zijn echter totaal niet meer de aantallen van voorgaande dagen. Omdat het een stuk frisser is geworden en er vannacht al enkele winterse buien zijn gevallen verwachten we invallende houtsnippen. Holmer komt na zijn deel te hebben gelopen inderdaad terug met een houtsnip in de hand. Da's een goede start van hopelijk een goede dag. De eerste ronde levert verder de gebruikelijke mix van merels, koperwieken en roodborstjes op.

Foto: koperwiek met enorme hongermaliën in vleugel en staart.

We zien boven de Noordzee een enorme bui ontstaan en besluiten om zo snel mogelijk een extra ronde te lopen. Als we daarbij helemaal achteraan bij de netten zijn begint de wind van de bui op te komen en voor we het weten staan we in een enorm harde wind die de net leeggehaalde netten geselt en volwerpt met bladeren van vooral lijsterbes.

Foto: Een enorme hagelbui trekt over Vlieland en Terschelling.

De bui komt dus duidelijk het eiland op en even later begint het te hagelen met droge hagel. In korte tijd beginnen er witte randjes te ontstaan en weer even later knisperen de schoenen door de verse mix van sneeuw en hagel. We verwerken de vogels in de ringhut en blijven langs de netten lopen zolang de bui nog niet over is. En dan blijkt dat de kramsvogels zich plotsklaps gedragen zoals van hen bekend is als er sneeuw ligt. Ineens zijn het heel andere vogels die blind op de bessen en appels afstormen. En dus vangen we ze nu in de netten zoals anders amper lukt bij vol daglicht. Ook op het slag zitten ineens kramsvogels en na de droge vraag van Berry of ie ook kramsvogels mag slaan pakken we er op die manier 6 tegelijk. Daarna vangen we kramsvogels verspreid door de hele opstelling en hebben we in de loop van de dag het dagrecord voor deze soort verwezen naar de archiefkast. Na anderhalf uur is de laatste hagel weggedooid en vallen ook meteen de vangsten van kramsvogels tegen. In korte tijd veranderd het winterse weerbeeld in een lekker najaarszonnetje en wordt het heerlijk stabiel weer. De kramsvogels zien we vervolgens vertrekken richting Texel alsof het avondvertrek betreft. Berry heeft ons ondertussen verlaten, zijn week zit er op en hij moet huiswaarts.

Foto: Het raam van de vinkershut, verdwenen onder een laag hagelijs.

In de middaguren vangen we nog diverse vogels van allerlei nu mogelijke soorten. De hausse aan mezen die we gisteren beleefden herhaalde zich vandaag niet nogmaals. Toch pakken we van zowel kool- als pimpelmees nog 7 nieuwe exemplaren. Aan het eind van de middag zakken de vangsten helemaal in en zijn we blij dat we in de laatste ronde niet al te veel vogels meer hebben zodat het invallen van de nacht ons op tijd toestemming geeft om de boel af te sluiten en terug te fietsen naar de Zwaluw. Daar wordt de avond in volledige rozigheid en slaperige vermoeidheid doorgebracht bij de inmiddels gelukkig gerpareerde kachel, hulde aan Staatsbosbeheerder Carl Zuhorn!

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------
Waterral 2 / 1
Zwartkop 3 / 1
Houtsnip 1 / -
Tjiftjaf 4 / -
Heggenmus 1 / -
Goudhaantje 16 / 1
Roodborst 14 / 2
Baardmannetje 2 / -
Merel 84 / 7
Pimpelmees 7 / 3
Kramsvogel 55 / -
Koolmees 7 / 8
Zanglijster 8 / 1
Spreeuw 7 / -
Koperwiek 13 / -
Rietgors 2 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 251 exemplaren, 16 soorten, 11:45 uren