zaterdag 27 oktober 2012

26 Oktober; Vlieland, de mezen zijn terug !

Holmer was vanmorgen vroeg niet meer te houden. De vogeltrekradar gaf voor de trek op de Noordzee de hoogst meetbare trek aan. Hij wist het zeker, dit werd de drukste dag die je maar verzinnen kon. Da's waar, want ik lag vannacht nog in bed en zag honderden kraanvogels over Vlieland vliegen die duizenden goudhaantjes op hun rug hadden die megt parachutes boven de vinkenbaan gedropt werden en die......
Afijn, we fietsten één voor één naar de baan (want iedereen heeft zo zijn eigen voorbereidingen en -tempo) maar hoorden onderweg totaal nog geen piepjes in de lucht. Daar kwam bij het eerste ochtendlicht wel verandering in, maar het hield nog steeds niet over. De eerste ronde langs de netten stelde niet teleur, maar lijsters zaten er niet echt veel bij. pas tegen ongeveer half elf begon het ineens drukker te worden in de lucht en kwamen er met toenemende regelmaat vele groepjes tot enkele echt grote groepen koperwieken en kramsvogels binnen vallen. Wat een indrukwekkend en imposant gezicht is dat toch iedere keer weer. Het is als vliegveld Schiphol, maar dan met honderden vliegtuigen tegelijkertijd richting landingsbaan. In onze mensenwereld zou dat onherroepelijk tot botsingen leiden, zo niet bij vogels. In een tweetal uurtjes zagen we ettelijke duizenden vogels naar beneden zeilen en het modderige gras van de polder opzoeken. Des te merkwaardiger was het vandaag dat we met zoveel binnenkomende groepen vogels maar zo weinig van die soorten vangen; ze duiken vrijwel allemaal het grasveld op en komen hoegenaamd niet bij de struiken in de buurt.
we hebben zelfs tijd genoeg over om met het slagnet een reeksje koolmezen te vangen.

Om 10:45 uur loopt Holmer even achter Berry aan die toch wel langer dan gemiddeld wegblijft. Even later komt Holmer met lange passen de ringhut weer inlopen. 'Toch maar even een paar bewaarbunnetjes in plaats van bewaarzakjes halen.......' en weg is ie weer. In het U-net in de kuil achter het slag hangt het vol met mezen, met name wederom koolmezen en in de lucht is het geluid van nog meer mezen te horen. Dus maar snel aan de slag. We zijn uiteindelijk vanaf dat moment een paar uurtjes zoet met hoofdzakelijk mezen in de netten. In één van de groepjes hangen ook een tweetal zwarte mezen, een nieuwe jaarsoort. En we hebben er 3 Arnhem-ringen bijzitten. Dat loopt dus ook op. Later op de avond kruipen we in de zwaluw achter onze laptops en voeren de gegevens van deze mezen in. Één van de vogels is al in het ringprogramma ingvoerd en blijkt 3 dagen geleden te zijn geringd in de Kennemerduinen. Een leuke terugmelding, want we weten nu in ieder geval waar ze in ieder geval zijn geweest en dat een deel van de groepen een omgekeerde beweging heeft gemaakt Dat geeft te denken, er kan ons dus nog meer te wachten staan. Voor vandaag is het echter tegen een uur of 5 vrijwel helemaal over met de vangsten. En ook de laatste ronde is snel klaar. En dat is maar goed ook want tijdens de laatste ronde in het donker worden we nog verrast door een hagelbui. Er hangen er nog veel meer op de Noordzee en we wachten hooggespannen op de dag van morgen. Na het tellen van de dagtotalen blijkt dat we dezde week in totaal 2688 vogels hebben geringd en gecontroleerd.... indrukwekkend.

Foto: zo'n dag was het weer.... aquarelleren met kramsvogels.


Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 15 / -
Goudhaantje 13 / -
Winterkoning - / 1
Zwarte Mees 2 / -
Heggenmus 2 / -
Pimpelmees 70 / 3
Roodborst 32 / 12
Koolmees 108 / 7
Merel 55 / 7
Spreeuw 1 / -
Kramsvogel 27 / -
Vink 3 / -
Zanglijster 20 / 1
Groenling 1 / -
Koperwiek 28 / -
Rietgors 4 / 1
Zwartkop 3 / -
----------------------------------------------
Totaal: 416 exemplaren, 17 soorten, 11:45 uren


25 Oktober, Vlieland : kramsvogels en koudeval.

Nadat we dagenlang verwend zijn geweest met amper wind van betekenis is het vannacht dan toch gaan waaien. En die wind heeft weer opnieuw lijsters de zee opgeduwd. Meteen vanaf het begin van de dag komen ze in stevige aantallen binnenvallen en wordt het druk op de baan. Dat moment heb ik zelf niet meegemaakt want nadat ik gisteravond wat langer ben doorgegaan heb ik vanmorgen een poging tot uitslapen gedaan. Daar kwam weinig van terecht want enerzijds werd ik al op tijd wakker van drilboren, cirkelzagen en timmerlieden. De symfonie die zij opvoerden tijdens hun onderhouds-werkzaamheden aan De Zwaluw zorgde ervoor dat ik de telefoon niet eens hoorde overgaan. De telefoon die rammelde omdat Holmer met het vogelaanbod van de eerste ronde langs de netten in het hoofd inschatte dat het wel eens heel druk zou kunnen worden. Dus snel naar de vinkenbaan en aan de slag. Onderweg zaten er in de berm van de polderweg inderdaad al wel heel wat lijsters, met name merels en koperwieken. De tweede ronde langs de netten leverde inderdaad een mooi aantal vogels op, maar in de derde ronde werd het toch al snel minder. In die ronde hing er echter wel weer eens een keer een vogel met een buitenlandse ring in de netten. Ditmaal betrof het een zwartkop, en deze had een Deense ring om. niet te geloven, in 4 dagen tijd 5 buitenlandse ringen !

Foto: zwartkop met Kopenhagen - Denmark ring.

Na deze ronde begonnen de kramsvogels pas echt goed binnen te komen. in grote groepen zeilden zij over de struiken de polder in waar ze meteen begonnen met foerageren op de meest droge delen. In de tussentijd waren ongemerkt de meeste merels echter ineens verdwenen. Tenminste, het waren zeker niet de aantallen die er in de eerste rondes zaten. Kortom, de meesten zullen een dergelijk goede conditie hebben gehad dat zij besloten om meteen maar een stuk bij de etappe aan te plakken. De rest van de dag peuteren we continu vogels erbij, want het vliegt nog steeds door, al zijn de aantallen per ronde inderdaad beduidend minder dan voorgaande dagen.

Foto: Hebbes! Wat een vrijwilliger allemaal wel niet doet om een koolmees in handen te krijgen...

Meest opmerkelijke van de afgelopen weken is nog wel het feit dat we amper kepen en vinken vangen. De trek van deze soorten is meer naar het binnenland toch al wel heel intensief geweest, dat zou nog wel eens de hoofdreden van vrijwel afwezigheid in de Kroonspolder kunnen zijn. Aan het eind van de middag beginnen zich weer meer lijsters te verzamelen. Vooral de kramsvogels duiken in de vroege avondschemer de struiken in die in de directe omgeving van het blok staan en waarin zich het lokgeluid bevindt. En dan maken kramsvogels hun reputatie voor ringers pas echt waar: je ziet er een paar honderd pal tussen de netten in de struiken gaan zitten, maar van vangen is amper sprake en je mag blij zijn dat je er inclusief een paar lieslaarzen met net zoveel modder aan de binnenkant als aan de buitenkant toch nog een paar hebt kunnen vangen. In de laatste ronde vingen we zowaar nog een nieuwe soort voor deze week, een boomkruiper.

Foto: waar herken je een drukke vinkenbaan aan....Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------

Waterral 11 / -
Goudhaantje 4 / 1
Waterhoen 1 / -
Vuurgoudhaantje 1 / -
Heggenmus 1 / -
Pimpelmees 6 / 1
Roodborst 23 / 12
Koolmees 4 / 4
Merel 79 / 5
Boomkruiper 1 / -
Kramsvogel 17 / -
Spreeuw 5 / -
Zanglijster 9 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 51 / -
Keep 1 / -
Zwartkop 9 / 2
Rietgors 2 / -
Tjiftjaf 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 254 exemplaren, 19 soorten, 11:45 urendonderdag 25 oktober 2012

24 Oktober ; Vlieland, vervolg wrakkendag en nieuwe aankomst.

Vanmorgen werden we wakker met lichte regen die tegen het raam tikte. Er bleek een heel smal langgerekt regengebied precies in de lengterichting over het eiland te trekken. Lichte regen dus, maar wel van invloed op de arriverende vogels, zo die er al dan niet zijn.
We hebben de regen afgewacht en zijn naar de baan gefietst. Ik moest de geladen accu nog eerst op de fiets laden en was dus wat later. Meteen nadat ik het bultje bij het Posthuis over kwam fietsen begonnen de roodborstjes overal in de omgeving te tikken. Dan vraag je je af, zijn het slapers of aankomende vogels? De eerste ronde langs de netten leerde al dat de meeste roodborsten toch wel nieuw aangekomen vogels leken te zijn. We vingen er een stuk of 20 en daar zaten vrijwel geen terugvangsten bij. Tijdens die eerste ronde kwamen de spreeuwen ook uit bed. De slaapplaats stroomde in kort tijdsbestek leeg en een paar duizend spreeuwen kwamen laag over onze hoofden de polder invliegen. Ineens klonk er echter een korte harde alarmtik en doken de spreeuwen alle kanten op om zo snel mogelijk een veilig heenkomen te zoeken. Een seconde later kwam er een slechtvalk laag over m’n hoofd vliegen in zijn/haar jacht achter de spreeuwen aan. Die spoten dus alle kanten op om zo snel mogelijk de struiken in te kunnen duiken. Daarbij vloog er 1 spreeuw pal naast mij tegen het net aan., die mocht mee naar de ringtasfel. Er klonken ook wel roepjes van koperwieken en zanglijsters boven onze hoofden maar dat waren er echt niet zoveel als in de afgelopen dagen. Naast de roodborstjes ook in de vroegte al een aantal tjiftjaffen en goudhaantjes en de gebruikelijk te verwachten merels. Het liep lekker met de vangsten, maar we hadden de indruk dat het wel eens een lange rustige middag zou kunnen gaan worden. De meeste vogels die we aanvankelijk vingen waren net zoals gisteren in slechte conditie, wellicht nog steeds exemplaren van de aankomstgolf van 2 dagen geleden.
Vanaf het moment dast de hut vol stond met bezoekers voor de dagelijkse excursie begon het ineens een stuk drukker te worden met de vangsten. Overal om je heen zag je ook koperwieken, merels, roodborsten, mezen en zwartkoppen invallen of laag over je hoofd scheren. Duidelijk nieuwe aankomst want er zat bij de vangsten ineens een enorm verschil in de vetgraden en borstspierontwikkeling bij deze nieuwe vogels. Tijdens de excursie vielen de deelnemers dus wel met de neus in de boter, want niet alleen waren er ineens veel meer soorten te zien maar ook vingen we in een uur tijd maar liefst 2 buitenlandse ringen !!!! De eerste was een adulte merel met een LONDON-ring die zij ongetwijfeld vorig winter zal hebben ontvangen, en de tweede hing in een groepje van 3 exemplaren. Het betrof een spreeuw die met 1 poot vastzat in het net. De ring zag er erg bleek uit en dus weet je dan al dat je met iets leuks te maken hebt. Het bleek wederom een spreeuw met een LITHOUWEN-ring te zijn. En niet zo maar één, maar een heel oude fors gesleten ring die voor een deel open stond en aan de onderkant helemaal dun gesleten was. We zullen moeten wachten voor we weten hoe oud deze vogel inmiddels is, ik ben benieuwd. Dit is dus één van de heel weinig voorkomende maar o zo belangrijke aspecten in het onderzoekswerk dmv het ringen van vogels.

Foto's : Ring van centrale Kaunas in Lithouwen.

De toegenomen drukte bleef de hele middag lekker doorlopen. We legden ons nog behoorlijk toe op het vangen van de nog steeds (maar dan in duidelijk mindere mate) langstrekkende mezen. Er zitten er weer heel regelmatig een paar in het hout naast het slag en we weten er toch weer een leuk aantal van te vangen. Ik sla ook een keer in een verloren ogenblik en dat blijkt meteen een ring te zijn die niet door ons is aangelegd. Zo hebben we ook nog een pimpel die elders geringd moet zijn. Latere navraag middels het invoeren in het programma GRIEL van het vogeltrekstation leerde ons van deze vogel al dat de ring hier op Vlieland is aangelegd door de ringgroep van de gebroeders van Ree die hier in een ander deel van de Kroonspolder vogels ringen in hun vakantieperiode. Voor heel even hebben we ook nog een klein groepje van 6 zwarte mezen in het hout zitten en meldt zich op die plek ook ineens weer een klapekster. Even later zitten er 2 grote bonte spechten te peuteren aan de stukken schors die er nog op de sparrenstammen van het hout zitten. Verder passeren er ook nog 3 gaaien; gezamenlijk vliegen zij onverdroten door in Noordoostelijke richting naar het bomenland. We zien tijdens één van de rondes ook nog een sperwer middelhoog over de polder vliegen en aan het eind van de middag laat de / een slechtvalk zich nog even boven de opstelling zien.
We wachten bij het begin van de avondschemer nog weer op de slaaptrek van de spreeuwen, maar die zijn niet te vermurwen om ook vandaag op de baan te gaan zitten, ze vliegen aan één stuk door naar de slaapplaats, vroeg naar bed. Wij liepen daarna nog een heel goede laatste avondronde met ongeveer 20 lijsters die net als de spreeuwen de Kroonspolders hadden uitgekozen als slaapplaats in plaats van vannacht verder te gaan vliegen.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 4 / -
Zwartkop 15 / -
Winterkoning 2 / 1
Tjiftjaf 10 / -
Heggenmus 1 / -
Goudhaantje 9 / 3
Roodborst 52 / 10
Vuurgoudhaantje 1 / -
Merel 103 / 8
Staartmees 4 / -
Kramsvogel 4 / -
Pimpelmees 1 / 4
Zanglijster 27 / -
Koolmees 8 / 10
Koperwiek 45 / -
Spreeuw 8 / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Keep 2 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 337 exemplaren, 20 soorten, 12:00 uren


woensdag 24 oktober 2012

23 Oktober, Vlieland : wrakkendag en geluidsproblemen.

Na de enorme aankomst van gisteren was er vandaag weliswaar wel weer trek, vooral van merels en roodborsten, maar thema van de dag was : wrakkendag. Veel vogels die we vingen verkeerden in echt slechte conditie. Zo vingen we bijvoorbeeld een roodborst met een gewicht van 11,2 gram, voor onze ringbaan een nieuw record in ondergrens van roodborstgewichten terwijl de vogel nog leefde. We hebben echter vandaag niet eens een heel goed beeld kunnen vormen van de aantallen vogels die binnenkwamen uit zee, of de condities van de vogels die hier al aanwezig waren want we hadden al vanaf het begin van de vangdag een probleem met het lokgeluid. De accu's die we daar voor nodig hebben (de vinkenbaan beschikt niet over een eigen electriciteitsaansluiting) bleken achter elkaar uit te vallen en niet meer te werken. En het ontbreken van lokgeluid heeft zo zijn gevolgen: subiet vielen de vangsten van met name merels en koperwieken met decimalen terug. In tegenstelling tot wat we gewend zijn zagen we nu groepjes van met name merels en koperwieken over komen vliegen en gewoon doorvliegen in plaats van een tussenstop maken op de vinkenbaan.
We zijn vervolgens dus ten einde raad maar aan het rondbellen gegaan om te informeren bij onze lokale contacten om te kijken of er nog ergens reserve-accu's te leen zijn.
Dat wachten we dus nog even af wat dat oplevert. Holmer is tevens teruggefietst naar de Zwaluw om via het internet een nieuwe accu te bestellen; vooralsnog zitten we voor tenminste 2 dagen zonder geluid.
Ondertussen heeft om 11 uur de excursie weer plaatsgevonden. Wederom een groep enthousiaste mensen die onder de indruk waren van het vogelringwerk en vele vragen stelden met betrekking tot de vogeltrek. Precies in de excursietijd vingen we uit een groepje passerende koolmezen een exemplaar met een ring uit Litouwen. Wederom een bevestiging van de regio waar de vele momenteel doortrekkende mezen vandaan komen.

Foto: Litouwse ring aan een koolmees.

En de deelnemers kwamen met illustrerende verhalen over hoe zij het merkwaardige en voor vogels vaak dodelijke weer van gisteren hadden ervaren. Er waren mensen die op de veerboot een goudhaantje hadden zien zitten die blij was even een plekje te hebben gevonden om midden op zee te rusten. Weer anderen hadden gezien dat de mezen bij het badhotel op het strand waren gaan zitten om uit te rusten.

Foto: late nazomer, wespen op de appels.

In de avondschemer vertrokken weer heel wat koperwieken en merels. we genoten weer van de werkelijk magnifieke taferelen van snel voorbij suizende spreeuwen die vandaag in plaats van naar de slaapplaats te vliegen, er inerens voor kozen om nog even in het hout bij de vinkenbaan te gaan zitten. Na enoge tijd begonnen de eerste vogels naar beneden te druipen om te snoepen van de bessen die we daar voor ze aangeboden. Dan wordt het spannend want bij hoeveel spreewen kies je er nou voor om het net dicht te slaan.... het werd een keuze die net te gretig bleek te zijn want op het moment dat er 21 op een keurige positie op het slag zaten en nog een vergelijkbaar aantal in het hout was ik te gretig en wachtte te lsng met het over de vogels trekken van het slagnet. En dus vertrokken ze in korte tijd allemaal en stonden we met lege handen. Dan is het dus echt tijd om maar snel deze dag te vergeten, al hadden we toch nog meer vogels gevangen dan we gedacht hadden.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 2 / -
Goudhaantje 15 / 8
Winterkoning 1 / -
Staartmees 1 / 2
Heggenmus - / 1
Pimpelmees 4 / 3
Roodborst 41 / 5
Koolmees 16 / 9
Merel 84 / 19
Spreeuw 6 / -
Zanglijster 18 / 1
Vink 1 / -
Koperwiek 28 / -
Keep 2 / -
Tjiftjaf 11 / -
Rietgors 1 / 1
----------------------------------------------
Totaal: 280 exemplaren, 16 soorten, 12:00 uren

dinsdag 23 oktober 2012

22 Oktober 2012: Vlieland, mist en merelfall...

Nu maar even een kort veslag want we hebben een heel drukke dag achter de rug. Aanvankelijk leek het er op dat het een rustig dagje zou worden. Hardnekkige mist met telkens zich binnen een kwartier opnieuw vormende waterpareltjes aan de netten. Kortom, aan elkaar klevende mazen en goed zichtbare netten (waar komt dan desondanks toch die naam mistnet vandaan?). Er was duidelijk wel goed aankomst, maar een stuk minder dan we verwacht hadden. de vogels hebben er met dit weertype ook gewoon een hekel aan om de mist in te duiken en dat bleek aanvankelijk ook wel.Echter: tegen een uur of 12, nadat Frank Majoor om 10 uur naar huis vertrok, werd het ineens een stuk drukker. Er kwamen duidelijk stromen vogels uit zee binnen en ook zagen we koperwieken en kramsvogels vanuit het zuiden op hun schreden terugkomen, een effect dat we hier in de Kroonspolder wel vaker zien optreden.
Hoe meer tijd er verstreek, hoe drukker het werd. En wat ook opviel was het feit dat de conditie van de gevangen vogels zienderogen achteruit liep. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want deze vogels hebben waarschijnlijk de hele ochtend en een deel van de middag nog continu boven zee zitten zoeken naar een plekje om te landen. Kortom, ondanks het feit dat er zo goed als geen wind was hebben ze toch nog moeten zwoegen en zwoegen om al zoekende land te vinden. En dat kwam uiteindelijk in zicht voor de sterksten die vervolgens in onze ogen flink verzwakt waren. de grootste aantallen van de stromen met middagvogels waren de merels, goed gevolgd door zanglijster en roodborst.
Tussen al deze vogels troffen we in de netten een heel bleke fitis aan met alleen maar geel op de onderstaart en een heel opvallend grote wenkbrauwstreep. Bij dit soort exemplaren denk je dan meestal aan de ondersoort Acredula oftewel de Scandinavische fitis, maar ook kan de ondersoort Yakoutensis opgaan voor exemplaren met dit kleed. Voor beide soorten zou volgens de veldgids voor ringers (de Svennson) de vleugel echter te klein zijn. Maar ja, Svennson schrijft ook duidelijk dat dat onderscheid eigenlijk onmogelijk is om vast te stellen, hetgeen hij illustreerd middels de opmerking 'but who would dare to call a pale willow warbler Yakoutensis or Acredula....'


Foto's: Fitis, een wel heel bleek exemplaar. Als je zo laat in het seizoen nog fitissen vangt dan zijn dat vaak wel bijzondere exemplaren.

Verdere highlight van vandaag was de vangst van een roodborst met een ring van de ringcentrale HIDDENSEE ! Het was een verse ring aan een eerstejaars vogel en dus werd daarmee aangetoond dat we te maken hadden met een stroom roodborsten van oostelijke origine.

Foto: ring van de Duitse centrale Hiddensee aan een roodborst.

Ook van de roodborsten maakten we tot onze verbazing een dubbele aankomst mee; de traditionele eerste ochtendinval, maar ook de late aankomst na de middag met steeds lichtere roodborstjes die soms als vlindertjes in je hand lagen. Het is duidelijk dat de meeuwen op het strand weer eens een goede dag zullen hebben gehad.
Hoofdmoot in de aankomst en de vangsten waren vandaag echter de merels. Het hield maar niet op, ze bleven maar het eiland opkomen. Overal merels, merels, merels. Op een gegeven moment hebben Berry en Holmer dan ook het lokgeluid een tijdje uitgezet in de tijd dat ik even naar de Zwaluw moest terugfietsen om een bestelling bij het vogeltrekstation te regelen.
Dit om de aantallen vogels die in de netten belandden te temperen. Daartoe zijn we soms genoodzaakt als we merken dat het aantal 'handen aan de netten' niet meer toereikend is. Een heel doeltreffende methode die er voor zorgt dat het aantal gevangen vogels meteen terugzakt. Beter voor ons uithoudingsvermogen en beter voor de vogels, hetgeen wel het meest belangrijke is om niet uit het oog te verliezen. om 20;30 uur was de laatste vogel weggeringd en fietsten we opnieuw door de mist terug naar de zwaluw om de eindbalans op te maken en eten te koken.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------
Waterral 3 / -
Fitis 1 / -
Winterkoning - / 1
Goudhaantje 13 / 3
Roodborst 60 / 3 waarvan 1 met een Hiddensee-ring !
Baardmannetje 3 / 1
Beflijster 2 / -
Pimpelmees 2 / -
Merel 300 / 5
Koolmees 1 / 2
Kramsvogel 8 / -
Spreeuw 3 / -
Zanglijster 63 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 60 / -
Keep 8 / -
Braamsluiper 1 / -
Kleine Barmsijs - / 1
Zwartkop 6 / 3
Rietgors 3 / -
Tjiftjaf 7 / -
----------------------------------------------
Totaal: 565 exemplaren, 21 soorten, 12:00 uren

maandag 22 oktober 2012

Vlieland, Zaterdag 20 + 21 Oktober 2012 : rallen- spreeuwen- en merelbal.

19 Oktober; Goor -> Vlieland.
Afgelopen Vrijdag met Hanneke naar Wageningen gereden om de administratie en pc bij het NIOO in te leveren, waarmee voor mij het nestkastenseizoen voor het NIOO er nu echt op zit. Daarna direct doorgereden naar Zwolle waar Hanneke mij op de trein heeft gezet (helaas moet ik weer alleen gaan) die mij naar Harlingen haven bracht waar de veerboot naar Vlieland vertrok. Yes, Vlieland. Vlieland in de maand der maanden…
Het begin van de traditionele Oktober-ringperiode. Eenmaal aangekomen met de avondboot meteen het dorp uit gefietst naar de CAREX-locatie op het schietkamp waar we dit weekend mogen overnachten i.v.m. gebruik van de Zwaluw door tellers van de integrale wadvogeltelling. Frank Majoor en Maja hadden een grote pan pasta klaarstaan, en dat kwam heel goed uit na een fietstocht met zware bagage naar de andere kant van het eiland. Gelukkig nu eens niet tegen een stevige wind in maar met temperaturen die zomerse waarden bereikten. Het is de tweede dag van een korte nazomer in Oktober. Kortom, zwoel en dus zweten bij het fietsen.

20 Oktober: rallenbal en spreeuwen.
Vanmorgen waren we al extra vroeg op de vinkenbaan aanwezig want het was met dit weer wel een heel spannende nacht voor waterrallen; zwoel, bijna windstil en buitjes op zee die af en toe even wat miezerregen over het eiland uitstrooiden. We kregen gelijk want de rallen bleken aan alle kanten al op de toppen van wilgen en rietpluimen te zitten. Bij vertrek vanaf het schietkamp bleken daar ook al diverse merels onder het schijnsel van de terreinverlichting te zitten. Dat zou zich op de vinkenbaan nog duidelijker manifesteren…
De eerste rallen zaten ook al vroeg in de vangkooien en de vangsten gingen meteen van start. Meteen vanaf het eerste licht was er ook activiteit te bespeuren van goudhaantjes. Tijdens de eerste ronde had Frank er meteen al een stuk of tien in 1 net hangen. De vogels bleken in een voor Vlieland opmerkelijk goede conditie te verkeren, dat zijn we wel eens anders gewend. Normaal gesproken vangen we hier op de baan magere beestjes die hard hebben moeten ploeteren om op zee uit de grijpgrage klauwen van de golven te blijven, maar deze vogeltjes hadden zonder uitzondering hoge vetgraden en wogen in sommige gevallen zelfs meer dan 7 gram.
De hele dag liep het stevig door met de invallende vogels en kwam ik niet achter de ringtafel weg. Frank en Maja deden het sjouwwerk gecombineerrd met af en toe helpen om lijsters snel weg te ringen. Dan gaat het pas echt snel met 2-3 vogels in een minuut.
Om 11 uur werden de gasten voor de dagelijkse excursie ontvangen; de daarbij aanwezige vogelaars waren daarbij ineens spoorslags vertrokken op het moment dat er tussen de ringhut en de toegangspoort een siberische tjiftjaf werd doorgepiept. De eerstvolgende ronde kwam Frank terug van een rondje langs de netten met een... juist ja, siberische tjiftjaf.

Pas om 14 uur kwam ik voor het eerst even de ringhut uit en kon met toegeknepen ogen even zien hoe het er buiten uitzag. Daarna ook snel even een ronde meegelopen om te kijken hoe de netten er bij staan. Daarbij nog een gaai over zien vliegen, niet een alledaagse verschijning hier en vast en zeker passerend in het kader van de enorme trek die er afgelopen maand van deze soort heeft plaatsgevonden. In de vroege ochtend en later ook verspreid over de dag vingen we heel goede aantallen waterrallen en tevens spreeuwen. Voor de waterral betekende het dat we vandaag het dagrecord stevig hebben kunnen bijstellen. Tussen de gevangen spreeuwen haalde ik nog een exemplaar met een ring uit Litouwen uit het net. Het was een mooi bleke ring aan een adulte man.
Een goede avondronde bleef vandaag uit, maar ja, als je met bijna 500 vogels op een dag nog niet tevreden bent...Foto's: Ze zijn er weer; heel donkere merelvrouwen, let ook op het sterke streeppatroon op de kin en keel.


Op Schier hebben ze trouwens vandaag een historische dag gehad met het vangen van waterrallen. Mijn idee van 2 weken geleden om snachts te blijven posten bij het geluid heeft in combinatie met ideale omstandigheden dus geleid tot een dagtotaal van 122 nieuw geringde rallen, meer dan vorig jaar in een heel seizoen.....Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen :
-------------------------------
Waterral 47 / 1
Siberische Tjiftjaf 1 / -
Waterhoen 1 / -
Goudhaantje 40 / -
Roodborst 22 / 3
Pimpelmees 7 / 3
Merel 160 / 2
Koolmees 3 / 3
Zanglijster 38 / -
Spreeuw 85 / 1
Koperwiek 30 / -
Vink 1 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Kleine Barmsijs 5 / 2
Zwartkop 19 / -
Rietgors 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
----------------------------------------------
Totaal: 479 exemplaren, 17 soorten, 13:00 uren21 Oktober ; lijsters in soorten en maten.
Vanmorgen was Frank extra vroeg op de baan want het weerbeeld was veelbelovend voor aankomst van lijsters. Vannacht heeft het rallen- en waterhoengeluid weer gedraaid en dat bleek weer een goede uitwerking te hebben gehad. In de eerste rondes kwamen er weer meerdere rallen richting ringtafel en wisten we ook nog eens 3 waterhoentjes van een ring te voorzien. Onderweg was het ons al opgevallen dat het behoorlijk tikte van de roodborsten. De exemplaren die daarvan eveneens in aansprekende aantallen de ringtafel bezochten verkeerden in een puike conditie en hebben afgelopen nacht weinig gevlogen of hebben weinig energie nodig gehad. Na de eerste ronde was het wederom goed druk met vooral weer merels, koperwieken en zanglijsters. En opnieuw werd het weer zo druk dat ik niet meer achter de ringtafel weg kwam.
Om 11 uur heeft Maja ons verlaten en amper een uurtje later arriveerden Holmer Vonk en Berry Striekwold voor de versterking. Op dat moment belefden we nog even een spannende vangst. Ik haalde een mooie man zwarte roodstaart uit de netten en zag daarbij meteen dat deze vogel een wel heel brede witte wingpanel had en dat de buikveren ook wel heel opvallend wittig waren. In alle drukte met veel vogels EN excursiegangers het boek erbij en vastgesteld dat het om de ondersoort Gibraltariensis ging. Door de drukte waren we echter helemaal vergeten dat dat nu juist de lokasle ondersoort is waarmee we hier van doen hebben... Nou ja, een prachtvogel is en blijft het daarom toch heus wel.


Foto's: zwarte roodstaart, adult man.

Na de middag begon het weer eventjes te miezeren en spatten waarna er ineens vele honderden kramsvogels het eiland binnen kwamen donderen. Al sprokkelend hebben we ook van die soort nog 13 stuks van een ring weten te voorzien. Daarna werd het al weer rustiger, al werd het nog even spannend met de constatering dat het links en rechts wel lekker wat drukker begon te worden met mezen die van struik naar struik gingen. Enkele exemplaren vingen we er van maar de meeste mezen wisten de netten die ondertussen door de verder aanwakkerende wind goed bol stonden te omzeilen. Tijdens de verhuizing van de CAREX-locatie naar De Zwaluw stelden we vast dat er langs de Postweg heel wat mezen zaten. Dat werd dus zaak om goed scherp te blijven op de ontwikkelingen bij de netten. Dat bleef voor vandaag echter uit. In de tussentijd had Holmer een klapekster in het hout gezien. daar verschenen vandaag ook minstens 2 verschillende individuen van de beflijster. Voor die verschijning hadden we er ook al 2 geringd.

Foto: beflijster, man 1e kalenderjaar.

De tweede helft van de middag werd weer opmerkelijk rustig met de vangsten van vogels, maar in de laatste avondronde hingen er toch maar ineens weer heel wat in het net. Ditmaal vooral spreeuwen die door de harde wind net iets te laag over de riet- en wilgentoppen scheerden. Verder nog weer een paar goudhaantjes en andere te verwachten invallende slapers zoals jawel... koperwiek en spreeuw.


Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen :
-------------------------------

Waterral 17 / -
Zwartkop 10 / -
Waterhoen 3 / -
Tjiftjaf 1 / -
Roodborst 60 / 2
Goudhaantje 13 / 1
Zwarte Roodstaart 1 / -
Staartmees 7 / -
Beflijster 2 / -
Pimpelmees 3 / 5
Merel 90 / 2
Koolmees 3 / -
Kramsvogel 13 / -
Spreeuw 14 / -
Zanglijster 57 / 1
Vink 2 / -
Koperwiek 46 / -
Rietgors 3 / -
Kleine Karekiet 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 357 exemplaren, 19 soorten, 12:30 uren