vrijdag 19 oktober 2012

Goor en Raalte: mezenweek !

In de week tussen het ringen op Schiermonnikoog en Vlieland hebben we alles op alles gezet om zoveel mogelijk van de uren die niet aan iets anders te hoewven worden besteed te wijden aan de vangst van mezen. Er is een enorme trek van met name koolmezen en in iets mindere mate pimpelmezen uit oostelijk Europa gaande. Verspreid over het land zijn er al ringen van buitenlandse centrales aangetroffen. Met name van de centrales uit Rusland, Litouwen, Letland en Duitsland. De Waddeneilanden komen er tijdens deze trek een beetje bekaaid af in de aantallen mezen. Schiermonnikoog had er wel een aantal, waaronder toch wel een koolmees met een ring van de centrale Moskou, maar daar zijn de vangsten laag omdat we er geen geluid draaiden. Vlieland had aan het begin van deze week ook wel een piekje maar echte grote aantallen bleven uit.
Dus gingen we het thuis ook maar eens proberen. We hebben een dag gevangen op iedere vaste vangplek die we momenteel in gebruik hebben, Raalte, Goor, Markelo de Bree en Markelo, De Bree, zandstort.
We vingen erg leuke aantallen, met alleen in Goor iets mindere aantallen, maar dat had onder andere te maken met het feit dat de weersomstandigheden met lichte regen en harde wind niet echt ideaal waren. Tussen alle duidelijk trekkende mezen (we zagen ze soms in groepjes over komen vliegen en bij het lokgeluid invallen) vingen we vanzelfsprekend eigen geringde vogels terug, zowel vogels die als nestjong waren geringd als adulte vogels uit de RAS-projecten koolmees en pimpelmees. Gisteren, 18 Oktober, hadden we de beste van 4 dagen, maar dat was dan ook in een mooi open terrein met lage opslag van wilg en berk vlak naast het Twentekanaal dat duidelijk als verbindingszone tijdens de trek wordt gebruikt.


Foto's: goudvink, man, adult.

Foto: goudvink, vrouw, 1e kalenderjaar.

Hieronder de totalen per dag:

Raalte, 14 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Turkse Tortel 1 / -
Winterkoning - / 1
Heggenmus 1 / -
Merel 1 / -
Pimpelmees 10 / 1
Koolmees 71 / 4
Huismus - / 3
--------------------------------------------
Totaal: 93 exemplaren, 7 soorten, 11:30 uren

Goor, 15 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Winterkoning 1 / -
Heggenmus - / 1
Roodborst 1 / -
Pimpelmees 11 / 1
Koolmees 29 / 1
Boomklever 2 / -
-------------------------------------------
Totaal: 47 exemplaren, 6 soorten, 7:00 uren

Markelo, De Bree, bos, 16 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Heggenmus 2 / -
Pimpelmees 13 / 9
Vuurgoudhaantje 1 / -
Koolmees 54 / 54
Glanskop 4 / 3
Boomklever 1 / 2
Matkop 1 / -
Vink 1 / -
Kuifmees 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 146 exemplaren, 9 soorten, 6:45 uren


Markelo. De Bree. zandstort, 18 Oktober.
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------
Winterkoning 1 / -
Staartmees 6 / 3
Heggenmus 2 / -
Glanskop 1 / -
Roodborst 9 / -
Pimpelmees 40 / 10
Zanglijster 1 / -
Koolmees 103 / 6
Koperwiek 1 / -
Sijs 1 / -
Tjiftjaf 5 / -
Goudvink 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 193 exemplaren, 14 soorten, 8:30 uren


Weektotalen koolmees en pimpel:
Koolmees 257 nieuw geringd en 65 teruggevangen vogels.
Pimpel 74 nieuw geringd en 21 teruggevangen vogels.


Foto: echt Duizendguldenkruid.

Foto: geschubde inktzwam.donderdag 18 oktober 2012

Schiermonnikoog 13 Oktober, Moskwa koolmees !

De laatste dag voor mijn weekje Schier alweer... Vanmorgen was er toch opnieuw wel weer leuke trek waarneembaar, vooral kepen, koperwieken en merels. Ook waren er weer wat meer sijsjes te horen in en vooral boven het elzenbos. Maar ook waren er weer : koolmezen ! In de eerste ronde waren ze al wel te horen en kwamen er enkele kleine groepjes het glop overvliegen, maar het zou tot de derde ronde duren voordat we er ook een aantal van vingen. Vervolgens ook nog een rondje waarin we 2 koolmezne vingen, maar daar zat er wel 1 bij met een dikkere ring. Da's veelbelovend.... inderdaad, MOSKWA ! De eerste buitenlandse ring tijdens de gaande mezeninvasie in het groene glop.
Dus toch nog op hert scheiden van de markt voor het naar huis gaan gebak !
We hadden ook nog een fikse tegenvaller vandaag: het koffiezetapparaat ging na een paar dagen hakkelen vandaag definitief dood. En da's een probleem voor ringers. Dus werd er een oud reserve-apparaat in het gebouw opgescharreld. Maar dat was een ouderwetse percolator... dus moest er maar even een heuse koffiezetcursus gehouden worden.

Foto: koffiezetcursus in het veldlaboratorium.

Bij de ringtafel hoorden we net als in voorgaande dagen weer twee bladkoninkjes roepen. Wat een krachtige roep maken die kleine vogeltjes zeg... hun keelvolume is vergelijkbaar met dat van Cetti's zanger, graszanger en winterkoning. Verder kwam er nog een grote gele kwikstaart over het gebouw vliegen; de vogel dook de holgegroeide wilgenstruiken in die met de voeten in een grote plas water staan. Een prachtig stukje foerageerbiotoop voor onderweg; maar hoe ze zulke plekjes vanuit de lucht herkennen...
Om 1 uur was het tijd om naar de veerboot te fietsen, het was een enerverende week, al vielen de vangsten wat tegen. De rest van de ploeg blijft nog een week en ving vandaag ook nog een tweede buitenlandse ring. Niet aan een koolmees, maar aan een kleine barmsijs. Het ging in dit geval om een Belgische ring van de ringcentrale Brussel.

Foto: Rossige melkzwam, massaal aanwezig onder de mistnetten in het elzenbroekbos.

Dagtotalen:
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------
Waterral 4 / -
Goudhaantje 8 / -
Winterkoning 1 / 3
Staartmees - / 1
Roodborst 2 / -
Pimpelmees 3 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Koolmees 52 / 4
Merel 10 / -
Vink 2 / -
Zanglijster 4 / 1
Keep 1 / -
Koperwiek 2 / -
Groenling 1 / -
Zwartkop 2 / 1
Sijs 1 / -
Bladkoning 1 / 1
Kleine Barmsijs 1 / 2
Tjiftjaf 3 / -
Rietgors 4 / -
-------------------------------------
Totaal: 117 exemplaren, 20 soorten,
in 11:45 uren