zaterdag 6 oktober 2012

Schiermonnikoog : aankomst van ringers en aankomst van vogels.

Vanmorgen in alle vroegte om 06:30 uur vertrokken voor de volgende ringperiode op Schiermonnikoog. Ditmaal voor slechts 1 week en helaas zonder Hanneke. Na afgelopen week al dagen met veel regen te hebben mogen ervaren was het ook vanmorgen nog helemaal mis. Regen, regen, regen zolang de autorit naar het Noorden duurde. Bij aankomst in Lauwersoog begon het al wat te breken in de lucht en letterlijk op het moment dat we de veerboot verlieten vielen de laatste druppels. Onderweg op de boot kwam al een eerste tweet binnen met de melding dat het op dat moment op Vlieland al droog was en dat het eiland meteen aan het vollopen was met koperwieken en kepen. Yes ! Na dagen van rust breekt de eerste echte Oktobergolf dus aan, en dan met namen met de eerste lichting koperwieken. We (Kees van Kleef en ik) besloten vanwege het mooie weer gewoon naar het groene glop te lopen om ondertussen al van het nodige gevederte te genieten. Dat vond plaats onder een heerlijk laagstaand zonnetje en vrijwel windstilte. Het liep bepaald nog niet storm op het eiland, maar er vlogen toch al wel regelmatig kleine groepjes koperwiek en zanglijster over en in de polder hoorden we nog enkele rietgorzen, veldleeuwerik en enkele grote gele kwikstaarten.
In het Glop werden we opgewacht door Ardie Noorman met koffie en ontbijtkoek.

Foto: jonge egel.

In de eerste rondes waren al 6 koperwieken gevangen en had men ook al 3 waterrallen in de inloopkooien gehad. We draaien in het Glop vanaf dit jaar geen lokgeluid meer en dat heeft dus gevolgen. om een voorbeeld te noemen: er zijn meerdere soorten die enorm op geluid reageren maar waar normaal gesproken het groene glop niet echt het favoriete habitat is of waarbij de waterstand van het oppervlaktewater voor dat moment erg van belang is, de koperwiek is zo'n soort. Bessen hebben we amper in ons vangterrein en het struweel is erg dicht. Modder zijn ze echter gek op en dat hebben we volop of is heel beperkt bereikbaar omdat de waterstand veel te hoog is. En dat is na al die regen dus het geval.... met als gevolg dat we de hele dag koperwieken en zanglijsters zien overvliegen maar er amper iets van vangen. Dan maar eens goed beginnen met het bladvrij maken van alle netten en het verder hoger openschuiven van de hoge grofmazige netten in de schapenweide. Daar scharrelen een tiental houtduiven rond op zoek naar eikels en daar vangen we er 's middags 2 van in 1 ronde.

Foto: blauwe glazenmaker / Aeshna cyanea.

Evert-Jan Rietbergen komt ons ook nog even vergezellen en loopt een rondje mee. We horen hem enthousiast roepen dat hij een zwarte mees te pakken heeft, maar voordat hij goed en wel kan zien dat de vogel eigenlijk alleen maar tegen het net aan hangt in plaats van erin is de vogel al gevlogen. Helaas, daar gaat een nieuwe jaarsoort...
later op de middag krijgen we 2 eilander meiden op bezoek met een vogeltje in hun handen. Het is een huismus die ze met de blote handen hebben kunnen pakken en waar dus zoals te verwachten iets mee aan de hand is. Kees stelt al heel snel vast dat de vogel vel over been is en een helemaal ingeteerde vliegspier heeft. We kunnen niet veel meer voor de vogel betekenen dan hem even op water en brood te zetten, maar dat mag al niet meer baten; enkele uren later is de vogel helaas al dood.
De kepen komen ook hier op Schier met grote reglemaat over het Glop gevlogen maar stoppen, laat staan, vangen ho maar. Wim Weijering belt 's middags nog even; hij is met de Twentse vogelwerkgroep op het eiland en meldt dat zij vanmorgen vanaf de Kooiweg een groep van circa 65 barmsijzen boven het Groene Glop hebben zien vliegen. Wij vangen er vanmiddag 2....
Tegen de avond is te merken dat de op het eiland aanwezige koperwieken er weer zin in hebben; meer en meer groepjes beginnen zich te verzamelen en voor te bereiden op de volgende etappe. Anderen besluiten om hier toch maar de nacht door te brengen en laten zich juist in ons vangterrein invallen. En dus lopen we een heel goede voorlaatste ronde waarbij we tijdens het invallen en vertrekken meerdere koperwieken meteen stilletjes uit de netten halen en meerdere vogels tijdens dat uithalen naast ons in de netten zien vliegen. En dat vormt bij lijsters op zo'n moment dan net het verschil tussen amper iets vangen of met leuke aantallen bij de ringtafel terugkomen. In ons geval werden dat vanavond dus 28 koperwieken in die ene ronde. Daarna nog een laatste rondje van 4 vogels en dat was het dan voor deze eerste dag. Tijd om de dag te prijzen en voor korte duur op onze lauweren te rusten wetende dat het morgen waarschijnlijk drukker gaat worden maar ook realiserende dat het maar heel snel weer zo over kan zijn...

Foto: Judasoor.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen :
--------------------------------------

goudhaan 1 / 0
heggenmus 1 / 0
houtduif 2 / 0
kleine barmsijs 1 / 1
koolmees 1 / 0
koperwiek 38 / 0
merel 5 / 1
pimpel 1 / 1
roodborst 0 / 2
staartmees 0 / 1
tjiftjaf 3 / 1
tuinfluiter 1 / 0
waterral 4 / 0
winterkoning 1 / 0
zanglijster 4 / 0
zwartkop 6 / 1
-----------------------------------------------------
Totaal 69 nieuw en 8 teruggevangen = 77 vogels
met 593 mtr net en 2 inloopkooien.