zaterdag 1 september 2012

Vlieland : leuke Septembersoorten.

Gisteren naar het eiland gereisd onder de merkwaardige omstandigheden dat het in het binnenland lekker rustig zomerweer was maar dat er in Friesland en Groningen noodweer heerste met enorme hoeveelheden neerslag en windkracht 7 tot 8 bft op Vlieland. Daar was de regen al in de nacht gevallen maar bleef het de hele dag waaien. De mannen hadden dus een off-day. De wind is afgelopen nacht teruggezakt naar 4 bft en tijdens het fietsen naar de baan scheen de inmiddels volle maan zo krachtig op het asfalt van de polderweg dat het leek alsof het al begon te schemeren of dat er een auto van achterop naderde. Aangekomen op de baan heb ik samen met Erik van Winden de netten opengeschoven. Daarbij bleek dat de stormachtige wind van gisteren meerdere netten de struiken ingeblazen had doordat ze nog niet echt windvast geschoord waren, verder was er heel wat riet voorover gezakt op de vangbanen. Daarna begon het altijd weer spannende wachten op wat de dag zou gaan brengen. In de struiken was ondanks het feit dat de vogeltrekradar redelijke trek geregistreerd had totaal niets te merken van ingevallen vogels; kortom, ritselindex nihil.
toch liepen we een leuke eerste ronde met een stuk of 20 vogels. Daarbij ook een KRAMSVOGEL ! Na een week van dagelijkse waarnemingen van langstrekkende kramsvogels moest dat een keer gebeuren. Het is dus maar net niet een Augustus-ringvangst, maar een kramsvogel op 1 September is ook leuk genoeg natuurlijk. Het betrof een 1e kalenderjaar vrouw. Leuk detail bij deze vogel was dat er 1 middelste staartpen in regeneraat was. Op die manier was duidelijk zichtbaar dat de nieuwe staartpen een mooie brede ronde top had. Op deze pen waren ook nog overduidelijke growth-bars te zien.


Foto: kramsvogel, 1e kj vrouw.

De volgende ronde leverde zoals te verwachten minimaal een verdubbeling van het aantal vogels van de eerste ronde op. Daarbij weer een leuke soort, een FLUITER. Niet een alledaagse vangst en de meeste fluiters zijn rond half Augustus wel weg. Toch geen onbekende soort voor mij doordat ik het hele voorjaar tussen tientallen fluiters mag werken op de Veluwe.


Foto: Fluiter, 1e kalenderjaar.

de hoofdsoorten die we vandaag vangen hebben grote individuele verschillen in conditie, varierend van broodmager tot moddervet. zo hebben we kleine karekieten met een gewicht van 10,1 gram maar ook met het trekvet tot boven op de borst en een gewicht van 15,9 gram.

De derde ronde wordt door Hanneke voorzien van weer een dikke krent in de pap, ze komt terug met een eerstejaars ROODMUS ! Deze soort lijkt dit jaar in ons land weer een kleine hernieuwde opleving te hebben doorgemaakt met meerdere geregistreerde waarnemingen van territoriale vogels en op Schiermonnikoog ook een zeker broedgeval middels de vangst van een vrouw met broedplek. Onze vangst betrof een vogel met trekvet 3.


Foto: roodmus, 1e kalenderjaar.

Tegen 12 uur zakten de vangsten zoals meestal in deze tijd van het seizoen flink in en na nog een extra ronde besloten we om 13:30 uur om maar te stoppen; het was een mooie start van deze tweeweekse periode. Tijdens het sluiten van de netten troffen we nog een tegen de netten vliegende kolibrievlinder aan. Een foto maken lukte helaas niet, hij was al gevlogen op het moment dat de camera paraat was.


Foto: parende klein geaderd witjes.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------------

Waterral 1 / -
Braamsluiper 5 / -
Winterkoning - / 1
Grasmus 4 / 2
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 12 / 1
Witgesterde Blauwborst 1 / 1
Zwartkop 12 / 3
Kramsvogel 1 / -
Fluiter 1 / -
Sprinkhaanzanger 4 / -
Tjiftjaf 2 / 1
Rietzanger 4 / 4
Fitis 10 / 1
Kleine Karekiet 18 / 6
Koolmees 1 / -
Sperwergrasmus - / 1
Roodmus 1 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 100 exemplaren, 80 nieuw geringd en
20 terug, 18 soorten, 7:50 uren.


woensdag 29 augustus 2012

Markelo, vangochtend op zandstort De Bree.

De vooruitzichten hadden alles in zich voor een goede treknacht dus gistermiddag besloot ik om deze ochtend te gaan vangen. Tijdens het fietsen naar de baan was het lekker zacht weer maar er waren al wel voortekenen van opkomende mist. Er hingen al flinke flarden boven het Twentekanaal. Dat zou dus nog spannend worden hoe dat zich zou gaan ontwikkelen bij het eerste daglicht. Dat bleek echter mee te vallen. Er was wel heel zware dauw maar de mist bleef beperkt tot boven het kanaal. Tijends het wachten in het donker kwam er langs de bosrand een kerkuil overvliegen en bij het eerste licht was het opvallend dat er veel meer roodborstjes zaten te tikken dan tijdens de vorige vangsessie.
Ik heb in de opstelling 3 extra netten toegevoegd, 2 in de lengte op ée'n van de motorcrosspaden, tussen een paar wilgjes en berken en een derde naast een verlandende poel met op de rand wilgenopslag. op een warme dag zoals voor vandaag voorspeld moet dat vogeltjes naar het water trekken...
Vooral de netten op het pad zouden later een gouden greep blijken want daar trokken vooral veel vogels heen die liever niet het zwaar bedauwde riet indoken. Midden tussen de wilgen ving ik daar dus kleine karekieten. Hoofdsoort voor vandaag was met kop en schouder de zwartkop. Die lieten gisteren op diverse plekken in het land een lichte toename zien en dat was dus de inleiding tot een piek voor vandaag. Vooral in de tweede ronde hingen de netten er behoorlijk vol mee. Het zullen naar alle waarschijnlijkheid de vogels uit het zuidoosten zijn, die zijn altijd net iets eerder in onze regionen te vinden dan de grote hausse uit Scandinavië.
Tussen de karekieten een vogel met een ring aan de rechterpoot en die was ook duidelijk iets dikker van doorsnede, het bleek een Belgische ring. Het aantal soorten bleef meerdere rondjes wat beperkt, maar er kwamen later op de ochtend toch nog wat grasmussen en mezen bij en tevens was goed merkbaar dat er heggenmussen onderweg waren. Voor het errst dit jaar was er tegen 9 uur het rinkelende najaarsgeluid te horen. Na snel het geluid te hebben gewisseld ving ik er in korte tijd 3. Tegen het eind van de ochtend hing er bij de poel een soort die ik de vorige ochtend al hoorde en ook vandaag al een paar keer had gehoord, een kleine bonte specht. al jaren broedend op de Bree maar nog nooit gevangen. Nu dus wel...Foto's: kleine bonte specht.

De vangst van een ringmus tijdens het opruimen maakte de daglijst nog net een soortje langern. Ringmussen zijn hier inmiddels echt niet meer zo algemeen. Deze zal zeer waarschijnlijk het 50 meter brede kanaal zijn overgevlogen, want daar bevinden zich nog bedrijfsvoerende boerenerven.


Foto: Ringmus.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------

Kleine Bonte Specht 1 / -
Zwartkop 107 / 1
Heggenmus 6 / -
Tjiftjaf 14 / -
Roodborst 4 / -
Fitis 1 / -
Rietzanger 1 / -
Pimpelmees 10 / 1
Kleine Karekiet 43 / 1
Koolmees 2 / 3
Grasmus 4 / -
Ringmus 1 / -
Tuinfluiter 10 / -
---------------------------------------------
Totaal: 210 exemplaren, 204 nieuw geringd en
6 teruggevangen; 13 soorten, 7:15 uren.