donderdag 10 mei 2012

Na de vierde, vijfde en zesde controleronde...

De vierde, vijfde en zesde controleronde van de nestkasten zit er inmiddels op. Waarom schrijf ik dit in godesnaam op deze manier? Awel... dit bericht stond al drie weken in conceptvorm klaar na de vierde controleronde. Het werk werd echter zo complex en tijdrovend dat het er simpelweg niet meer van kwam om het bericht te posten. wekelijkse controlerondes lopen, daarna uitkomstcontroles bij de koolmezen (aan de pimpels komen we wegens personeelsgebrek, crisis ja... niet eens toe, daarna dataverwerking en dan tegen 9 uur 's avonds naar de camping om eten te koken en vervolgens nog met de eigen gegevens van de NIVON nestkasten thuis aan de slag om daarna veel te laat het bed in te rollen (als ik dat haal). Kortom, het broedseizoen begint op zijn hoogtepunt te draaien. We hebben wel een heel merkwaardig en ronduit extreem te noemen seizoen zeg... Van warm in Maart met vogels die wild in het hoofd werden en vroeg begonnen te leggen naar koud in April en nu7 nat in Mei. De vogels wisten er geen raad mee en begonnen allereerst maar eens met het inlassen van legpauzes. Daarna werden weer eieren bijgelegd maar het bleef koud.. broedpauzes dus... en nu: broeden voordat je alle eieren hebt gelegd, de eerste eieren opgeven en opnieuw beginnen, of uit de kast gegooid worden door een bonte vliegenvanger... Nou ja, dan ga je toch gewoon naar de buren en zet je die toch uit hun huis.... en die gaan vervolgens weer naar hun buren en leggen daar snel een paar eieren bij hun legsel in... Kortom, om als nestkastcontroleur gek van te worden. We lopen en fietsen ons het leplazerus om door die ingelaste leg- en broedpauzes vertraagde kasten soms wel 6 dagen iedere dag opnieuw te bekijken... De eerste jongen zijn vrijwel allemaal zonder uitzondering doodgegaan van kou en honger. Hadden de ouders afgelopen paar jaar geleerd dat ze moesten vervroegen, krijg je een voorjaar als dit waarbij de bladeren aan de bomen maar niet willen groeien en er dus geen rupsen zijn als je kinderen hebt te voederen en er ook nog eens heel veel bomen zijn gekapt in je woonomgeving... Twee tegenvallers voor de mezen dus... Inmiddels is het weer weliswaar nog steeds niet opgeknapt maar begint het aantal rupsen toe te nemen. Ik hoop dat ik zo spoedig mogelijk weer een bericht kan posten, maar dat zal moeilijk worden gezien de lengte van de werkdagen al op 14 uur zit... tot snel !
Foto: koolmees broedend temidden van veren van korhoen-hen.
Foto: koolmees broedend temidden van gedode en als nestmateriaal verwerkte pimpel.
Foto: de eerste geboren jonge koolmezen, geboren op 18 April 2012, enkele dagen later dood door honger en koude.
Foto: Emerick met de eerste ringbare jonge merels in Raalte.
Foto: 2 jonge merels van 8 dagen oud en 1 onbevrucht ei.