zondag 19 februari 2012

Snoei en vergaderweekend Vlieland.

Afgelopen weekend op Vlieland geweest voor het jaarlijkse snoei- en vergaderweekend. De vinkenbaan heeft jaarlijks onderhoud nodig, door het extreme milieu waarin we het vangwerk verrichten heeft hout de eigenschap om onder je benen weg te rotten en hebben struiken de eigenschap om je in een jaar tijd over de oren te groeien. Daarom moeten we toch wel minimaal 1 keer per jaar buiten het ringseizoen aan de slag. Vrijdagmiddag pikte Holmer Vonk me op van het station in Zwolle en zijn we naar het Noorden des lands gereden. Onderweg stopten we waar dat mogelijk was op diverse plekken om dode vogels langs de weg te controleren op mogelijk aanwezige ringen, tevergeefs... Daarna zijn we naar Kornwerderzand gereden om te kijken hoeveel vogels de stevig koude winterperiode (die alweer achter ons ligt) niet overleefd hebben.
We vonden meerdere vogels waaropnder wulp, scholekster, eidereend, wilde eend, zeekoet en drieteenmeeuw. Één van de scholeksters hebben we kunnen verzamelen om op te sturen voor het kadaveronderzoek naar wintersterfte.


Foto: Dode Wulp-vrouw, broodmager.


Na Kornwerderzand zijn we nog even het poldergebied buiten Harlingen doorgereden en hebben daar tussen de duizenden ganzen nog een kolgans met halsring af kunnen lezen. Deze vogel bleek 1 keer vaker te zijn afgelezen, niet ver van de huidige locatie, maar de ringgegevens waren nog niet bekend.
's Avonds in Harlingen mederinger Peter van Horsen opgepikt en met een volle boot aangekomen op het eiland en daar door Gerrit Bochem opgepikt en nog lang bijgekletst in het huisje de Zwaluw.

Op de Zaterdag zijn we aan het werk geweest op de vinkenbaan, we hebben voornamelijk de struiken bijgesnoeid en zand gekruid in het modderige deel van één van de netsecties. Meer zand was er niet beschikbaar, dus daarna verder met snoeiwerk. Dat lukte prima en met 2 kettingzagen zijn we in 1 middagje de hele baan rondgeweest.Na het snoeien op heb ik me op de strandovergang bij het schietkamp af laten zetten en ben over het strand naar de Zwaluw gelopen, al zoekend naar winterslachtoffers. Ik was nog niet zo lang op het strand of de eerste regen begon op het strand te kletteren, de wind had inmiddels ook aangehaald tot 7 bft dus dat resulteerde in een compleet portie zandstralen. Bij thuiskomst op de zwaluw kon ik m'n broek rechtop naast de kachel zetten....


Foto: strandzombie.

Op het korte stukje strand heb ik de volgende vogels dood gevonden:

eidereend 1 man adult
kleine mantelmeeuw 4 wv 3 juv
zilvermeeuw 5 wv 2 adult
zwarte zee-eend 1
zeekoet 2
Alk 3
papegaaiduiker 1
noordse stormvogel 1
houtsnip 2
drieteenmeeuw 1


Foto: zo eindig je dan als houtsnip als je niet tijdig vertrekt.Foto: eidereend-man.

Zaterdagavond hielden we de traditionele jaarvergadering van de ringgroep, een naar ieders tevredenheid verlopen vergadering, al waren we wel flinke tijd onder de pannen en kon de voorzitter niet eerder sluiten dan om 01:00 uur in de nacht...
Op zondagochtend resteerde ons niet vele tijd meer voor andere zaken en hebben we het huisje opgeruimd. Toch hebben Holmer, Mark (Collier) en ik nog even gevogeld tussen het poldertje en de haven en zagen we als meest vermeldenswaardige vogels een groepje van 15 bontbekpleviertjes, 1 rouwkwikstaart, 1 rosse grutto, enkele paarse strandlopers en wist Holmer nog 4 gekleurringde scholeksters en 1 rotgans af te lezen.
Daarna zijn we met z'n allen met de boot van 11:45 u huiswaarts gekeerd. Onderweg in Friesland stopten we nog meerdere malen bij verkeersslachtoffers. Onvoorstelbaar hoeveel er vooral in Friesland was doodgereden in de afgelopen winterperiode. Vooral meerkoeten werden op tientallen plekken genoteerd met op 1 plek zelfs 13 dode vogels bij elkaar. Meerkoeten komen in dit soort weersomstandigheden vooral om in het verkeer als er zout is gestrooid en de eerste meter wegberm sneeuwvrij is geworden. Ze zoeken dan simpelweg de berm en vluchtstrook op met alle risico's van dien. Verder nog 2 dode buizerden genoteerd, 5 blauwe reigers, 1 kolgans en meerdere storm- en kokmeeuwen.