donderdag 26 januari 2012

Ringmusdag te Raalte

Het is enige tijd stil geweest met de berichtgeving op m'n weblog. we hebben echter niet stilgezeten. Onder dit bericht volgt een serie foto's van de diverse vogel-gerelateerde activiteiten die we de laatste weken ondernomen hebben.

Vandaag hebben we in de tuin van Hanneke weer een ringmus vangsessie gehouden. Dat was weer eens niet echt een succes te noemen. Om een lang verhaal kort te maken : de netten staan, de vogels gaan !
de netgewenning bij dit project is groot en gaat echt een probleem veroorzaken voor het bewerken van de gegevens. de vogels zijn er wel maar je vangt ze amper. Aflezen van kleurringen gaat veel beter, daarvoor hoef je ze immers niet terug te vangen, maar dat is alleen van toepassing op de huismussen want dat is de enigste soort die binnen dit project gekleurringd wordt. Ik wil er hierbij nu al een pleidooi voor houden om meerdere soorten die erg snel aan de netten wennen tevens te gaan kleurringen om zo het aantal terugmeldingen van die vogels op te krikken.
vandaag werden we ook erg benadeeld door de stevig doorstaande wind. Maar ja, het was de enigste dag waarop ik deze week kon vangen, Hanneke heeft immers nog geen volledige ringvergunning maar een assistentenvergunning en mag alleen ringen in mijn aanwezigheid.
we vingen vandaag de volgende vogels:

merel 0 / 1
roodborst 0 / 1
totaal 0 nieuw geringd en 2 terugvangsten.

Daarnaast hebben we tijdens het vangen (ja, ze zitten echts NAAST de netten) nog 4 gekleurringde huismussen kunnen aflezen.


Foto: spijkers verwijderen bij nestkasten landgoed Weldam.


Foto: vetbollenfabricage.


Foto: wintersituatie locatie Ringmus Goor RM-035.


Foto: landschapsonderhoud, herstel takkenkoffer.

maandag 23 januari 2012

Dode kerkuil gevonden.

We vinden er meerdere per jaar, maar ditmaal maar eens aandacht voor zo'n vondst. Vanmiddag troffen we aan het eind van de middag weer eens een doodgereden kerkuil in de berm van de weg aan. Ditmaal langs de weg van Laren naar Holten, precies op een punt waar lintvormige landschapselementen kruisen met de provinciale weg. De zoveelste dode uil op zo'n typerende plek. Een paar jaar geleden vonden wij aan de rand van Goor op zo'n plek maar liefst 3 dode kerkuilen op 1 dag. In de directe omgeving van die locatie broeden nu al ,eerdere jaren geen kerkuilen meer.
Het zou heel erg mooi zijn als de voor deze wegen verantwoordelijke beherende overheden op die plekken beplanting zouden aanbrengen waardoor overstekende uilen gedwongen worden om hoogte te kiezen in plaats van de weg op autohoogte over te steken. Dat zou heel wat verkeersslachtoffers schelen. De realiteit leert ons echter dat we juist met een andere trend van doen hebben, namelijk kaal, strak gemaaid en open landschap in verband met verkeersveiligheid....Hieronder de gegevens van de onfortuinlijke vogel, met de opmerking dat een kerkuil in z'n 6e levensjaar om voornoemde redenen tegenwoordig al een respectabele leeftijd heeft terwijl een kerkuil onder normale veilige omstandigheden best een jaar of 15 tot 18 kan worden.

Metalen ring: Arnhem VT [Netherlands] ...53962XX
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig.

Ringgegevens (geringd door: B.G. Nijeboer)
Datum (dd.mm.jjjj): 13-06-2007, 00:00 uur, datum is exact op de dag af.
Soort: Kerkuil (Tyto alba)
Geslacht: onbekend
Leeftijd: nestjong, niet vliegvlug.
Plaats: Looweg, Luttenberg, Overijssel.
Nauwkeurigheid: Ergens binnen een straal van 5 km
--------------------------------------------------
Meldgegevens:
Datum (dd.mm.jjjj): 23-01-2012, 16:30 uur, datum is exact op de dag af.
Soort: Kerkuil (Tyto alba)
Geslacht: man [M]
Leeftijd: na 1e kalenderjaar (> 1 kj)
Plaats: Holten overijssel, tussen parallelweg en provinciale weg N332
Nauwkeurigheid: nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten
Conditie: dood, korter dan 1 week
Omstandigheden: verkeersslachtoffer
Afgeleide gegevens
Afstand tot ringplaats: 14 km Verstreken tijd: 1686 dagen
Richting van ringplaats: 173 graden is 4 Year(s) 7 Month(s) 11 Day(s)
----------------------------------------------------

vindt u ook eens een geringde vogel/ Meld de gegevens van de ring en de vogel dan bij het Vogeltrekstation of via een reactie op één van de berichten op deze site.