maandag 12 november 2012

Zondag 11 November 2012 : Schiermonnikoog, nieuwe baansoort !!!

Foto: HAD JE WAT ????

Vanochtend voor de eerste ronde al in het donker vertrokken om de netten voor de rallenspeaker weer open te zetten en te proberen de twee resterende gesloten netten in de schapenweide open te schuiven. Het was immers een mooie vrijwel windstille nacht geworden en dat zou perspectieven bieden in relatie tot nieuwe bladval. Het kwam er niet van……
waarom denkt u nu ? Nou, omdat moeder natuur had besloten om ons maar eens voor te zijn en vannacht in combinatie met de passerende regenbuien maar eens flink wat blad van de takken naar beneden te laten mieteren. Met andere woorden: in het grootste deel van de opstelling, maar in het bijzonder de bossectie en de schapenweide bergen maar dan ook echt bergen met blad…. Op enkele plekken hing de onderste baan op de grond onder het gewicht van het blad. We wisten dus meteen wat ons deze ochtend te doen stond.
En toch vingen we tussen al dit blad ook nog vogels. Er was meteen vanaf het eerste licht aankomst van merels en in mindere mate koperwieken. De meeste vlogen zoals te verwachten was meteen door in zuidwestelijke richting. Altijd weer mooi om te zien, maar als ringer wil je er toch liever wat van in je netten hebben. Het was inderdaad een mooie ochtend met vrijwel geen wind en flinke opklaringen. Bij de overvliegende soorten ook enkele veldleeuwerikken en een pestvogel die boven het glop bijdraaide richting noord, wellicht onderweg naar de bottelrozen in het duin. De meeste merels die we vanochtend vangen hebben we in de hoger gelegen delen van de opstelling, net als afgelopen week omscheven door onze voorgangers. Kortom, in sectie 5 en 6. In het allerlaatste net van de lange sectie van 5 hangen 6 merels tegelijk die duidelijk op de rand van de polder zijn komen binnenvallen. In het grofmazige net iets verderop hangen er ook drie. Daarbij 1 adulte man met een bleke ring met daarop www.ring.ac en…. LONDON ! Jammer dat dat internetadres op de Nederlandse ringen na een kort experiment nooit vermeld is gebleven; het zal zeker tot meer terugmeldingen leiden.

Foto: London-ring bij een merel-man adult.

Het rallengeluid heeft na de reparatie van gisteravond vannacht de gehele nacht gedraaid en dat heeft samen met een stukje 'fine tuning' aan de kooien (sluiten van vluchtgaten en half gesloten klepjes) ons geen windeieren gelegd. Meteen vanaf de eerste ronde hebben we ze in de kooien en later op de ochtend zelfs een ronde met 6 tegelijk in 1 inloopkooi. Bij de rallen 1 terugvangst van 21 oktober jongstleden, nu al 3 weken ter plaatse dus. In de ronde van 9 uur treffen we in de schapenweide tussen de stapels blad een silhouet van een middelgrote vogel in een kleurcombinatie wit, zwart en een grijsbruine rozige zweem. We kennen deze combinatie thuis wel heel goed en voordat we ter plaatse zijn stroomt enige adrenaline gelardeerd met de geur en smaak van appeltaart naar m'n hersenen. YES ! Nieuwe baansoort !!!!
Er hangt een GAAI in het net. Het moest er een keer van komen met een najaar met intense trek van gaaien in heel west-europa verhogen zelfs je kansen op het zeer gaaien-arme Schiermonnikoog. Voor het verschijnen van de tweede avifauna van Schier werden de gaaien nog intensief bejaagd, al waren ze ook toendertijds verre van algemeen, en in de inventarisatiejaren van de tweede avifauna zijn slechts 9 waarnemingen bekend. De laatste waarneming van een gaai die wij hier in het Glop zelf zagen dateert van 9 november 2008, toen sprong er een exemplaar net zo hard weer uit het net dan ie er in sprong. We hebben in dit geval te maken met een ongelooflijk fel dier. We zijn thuis heel wat gewend met gaaien maar deze vogel rijt met de snavelpunt m'n vingers echt open. Het betreft ook een vogel die met een vleugellengte van 166mm kleiner is dan de kleinste ondersoort waarvan maten worden genoemd in de Identificationguide van Svensson.
Foto's: De eerste geringde gaai van Schiermonnikoog.

De hele dag vliegen er ook mooie groepjes sijzen en barmsijzen over het glop en lopen we vaak loodrecht onder ze door. Er zitten kennelijk nog steeds voldoende zaden in de elzenproppen die nog niet gevallen zijn. Verder af en toe nog mezen waarbij de aanwezigheid van pimpel en staartmees nog het meest opvalt.
Om 14 uur hebben we weer de Zondagseditie van de vogelringexcursie op het programma staan. Er melden zich 9 bezoekers waarvan er drie nog in het behoorlijk juveniele stadium zitten.
Allen genieten van de leuke variatie van soorten die we ze kunnen laten zien, daarbij zitten vuurgoudhaan, goudhaan, roodborst en waterral als aansprekende en fotogenieke soorten. De houtsnip die we vandaag vingen kwam een uurtje te laat voor de deelnemers.


Foto's: Houtsnip.

De zwarte merelvrouwen en de bonte merels zijn er vandaag ook weer bij. We treffen 1 exemplaar die in een eerder stadium is ontsnapt aan een predator. Bij deze vogel valt op dat precies op de plekken waar hij veren in actieve regeneraat heeft nieuwe veren ontstaan die… jawel, bonte zijn. Dat wil zeggen, veren met zoompjes of gewoon een mix van bruin en zwart aan 1 veer. Dit suggereert dus dat die bonte veren kunnen duiden op een storing in het aanmaken van het pigment in de veren en dat ze volgend jaar net als bij (Nederlandse) bleke koolmezen weer een normaal verenkleed kunnen hebben. We noteren al deze kenmerken maar expliciet in de computer.

Foto: Merel met 'bonte' regeneraatveren.

Bij het vallen van de avond is er weer volop vertrek van merels en koperwieken, afwachten maar of er morgen weer aankomst zal plaatsvinden. Het rallengeluid draait weer gedurende de nachtelijke uren. Het heeft voor de dagwisseling nog niet tot vangsten mogen leiden, maar het is wel een heel geschikte heldere rallennacht.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------

Goudhaantje 2 / 1
Heggenmus 1 / 0
Houtsnip 1 / 0
Koolmees 0 / 2
Koperwiek 1 / 0
Merel 31 / 10 (waarbij 1 ex. LONDON).
Gaai 1 / 0
Pimpel 4 / 3
Roodborst 6 / 3
Vink 2 / 1
Vuurgoudhaan 0 / 1
Waterral 23 / 1
Winterkoning 6 / 5
----------------------------------------------
Totaal 105 vogels gevangen waarvan 78 nieuw
geringd en 27 teruggevangen.

Geen opmerkingen: