woensdag 28 november 2012

26 November 2012 ; Schiermonnikoog, einde van het seizoen.

Je hoort nogal eens de vraag gesteld worden waarom pestvogels die naam dragen.
Nou, na vanochtend weten we het… In de eerste en laatste ronde langs de inloopkooien treffen we nog 1 laatste waterral aan waarmee de definitieve eindstand dus op een jaartotaal van 792 waterrallen komt. Gaan we dat ooit nog verbeteren?

Dan die pestvogels… na de laatste controle zijn we de kooien gaan ontmantelen. En ja hoor… tijdens de laatste handelingen bij de laatste kooi horen we ineens een pestvogel ten noorden van het van vangterrein. En even later komt hij heel demonstratief vlak over ons hoofd gevlogen. Ongewild krijg je dan toch echt even de gedachten dat ie dat natuurlijk gewoon met opzet doet om ons eens even lekker te pesten nu alle netten weg zijn. Er zijn overigens meer pestvogels hoor ; we hebben de laatste drie dagen vrijwel continu een gaai rondvliegen rond de directe omgeving van het gebouw en in de eiken van de schapenweide. Bij het gebouw ook een tweetal eksters die per uur dichterbij durven te komen. Na het opruimen van het gebouw en alle ringspullen in de kasten sjouwen zijn er nog een paar laatste handelingen voor we naar huis kunnen. De eerste is het versturen van de nodige back-ups en bestanden van de ringendatabase en de andere is het op het dak klimmen en de dubbele vogelval van de schoorsteen afsluiten. Beide rookkanalen bleken volledig open te zijn met een diameter van 20 cm; daar wil dan inderdaad nog wel eens een vogel nieuwsgierig naar binnen kijken of overnachten in de gedachten daar veilig te zitten, maar er vervolgens nooit meer uit te kunnen komen.

Foto: enorme hoeveelheden blad zijn het vangterrein ingewaaid, we zijn duidelijk op het juiste moment gestopt.

Terugkijkend op het vangjaar 2012 kunnen we ten eerste wel stellen dat de teruggang van de fitis die al jaren gaande is inmiddels dramatische vormen begint aan te nemen. Was het in de jaren negentig nog zo dat we ons ieder seizoen afvroegen of we er meer of minder dan 1000 van zouden ringen, nu eindigen we 2012 met het laagste aantal ooit in deze netopstelling, 394 exemplaren. Met enkele uitschieters in de jaren 2010 en 2007 is de trend echter duidelijk negatief.
Over het historische jaar wat waterrallen betreft hoeven we het niet nog een keer te hebben, fantastisch. Verder maakte de houtsnip een opmerkelijk jaar door, evenals de kleine barmsijs. Voor beide soorten geldt dat ze gewoon een heel goed broedseizoen lijken te hebben gehad want de pieken van de vangsten liggen voor het begin van hun trektijd. Van de houtsnip ringden we er maar liefst 24 en van de kleine barmsijs 157. Daarnaast bleven vangsten van tuinfluiter, vink en zwartkop ver beneden het gemiddelde, maar dat valt volledig te verklaren door het feit dat we vanaf dit jaar geen lokgeluid meer afspelen. Voor de vink ligt dat wel wat complexer want daar heb je jaren van waarin ze massaal soortrekken en we er ook in een geluidsjaar weinig van vingen. Dit jaar was er wederom intensieve trek van vinken, maar dan vooral door het binnenland; dat kun je dan ook nog weer meemaken. Voor de sijs geldt hetzelfde, maar dan weer het fenomeen dat die soort in geschikte jaren rechtstreeks vanuit Noorwegen Engeland en Schotland induikt en Nederland er hoegenaamd niks van merkt.
De koolmees en pimpel zit ook ver beneden het langjarig gemiddelde voor ons ringstation, en dat nog wel in een jaar waarin we een historisch intensieve invasie van dezze soorten hebben meegemaakt. De aantallen van deze soorten zijn te verklaren door het feit dat de soorten lokaal een enorm slecht broedseizoen hebben gehad en haast geen jongen hebben voortgebracht en de invasie heeft maar slechts enkele dagen over het eiland plaatsgevonden. Maar uiteindelijk hebben we toch nog wel naar schatting tussen de 100 en 200 mezen gevangen die onderdeel uitmaakten van de langstrekkende groepen. Daarbij zat wel een koolmees met een Moskou-ring, een Litouwenring en een pimpel met een Belgische ring. De merel deed het dit jaar ondanks het feit dat we ook van deze echte geluidssoort geen lokgeluid gebruikten toch ook heel goed. Er moeten er dan ook heel wat op het eiland zijn neergestreken want we eindigen toch nog met een totaal van 886 nieuw geringde exemplaren; laat dat getal nou net ook mijn officiële ringersnummer bij de ringcentrale zijn......

Tot zover deze bespiegelingen, onze boot vertrekt zodadelijk, alle lezers van onze verslagen bedankt en allen tot ziens bij de Schiermonnikoogverslagen in 2013 ! Mijn weblog blijft natuurlijk actief, net zoals ik, want het winterseizoen breekt nu aan; blijf m'n weblog volgen dus......

Dagtotaal
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------------

Waterral 1 / 0
--------------------------------------
Totaal 1 vogel nieuw geringd en
0 vogels teruggevangen.


Jaartotalen nieuw geringd 2012 (voorjaar en najaar):
----------------------------------------------------

Barmsijs 9
Beflijster 2
Bladkoninkje 14
Blauwborst 6
Boerenzwaluw 11
Bokje 1
Bonte Vliegenvanger 16
Boomkruiper 10
Boompieper 2
Bosrietzanger 2
Braamsluiper 35
Buizerd 2
Draaihals 1
Dwerggors 1
Fitis 394
Fluiter 1
Gaai 1 (nieuwe baansoort)
Gekraagde Roodstaart 28
Goudhaan 252
Goudplevier 1 (nieuwe baansoort)
Grasmus 17
Grauwe Vliegenvanger 14
Groenling 13
Grote Barmsijs 1
Grote Bonte Specht 20
Havik 1
Heggemus 58
Houtduif 14
Houtsnip 24
Huismus 1
Kauw 6
Keep 6
Kerkuil 5
Kleine Barmsijs 157
Kleine Bonte Specht 1 (nieuwe baansoort)
Kleine Karekiet 43
Koekoek 9
Koolmees 343
Koperwiek 347
Kramsvogel 5
Merel 886
Paapje 1
Pimpelmees 159
Putter 8
Rietgors 77
Rietzanger 7
Roodborst 384
Sijs 50
Sperwer 8
Sperwergrasmus 1
Spotvogel 30
Spreeuw 7
Sprinkhaanzanger 4
Staartmees 61
Tjiftjaf 392
Tuinfluiter 85
Vink 171
Vuurgoudhaan 21
Waterhoen 9
Waterral 792
Watersnip 1
Winterkoning 126
Witgesterde Blauwborst 1
Zanglijster 219
Zwarte Kraai 1
Zwartkop 278
--------------------------------------
Totaal 5.653 vogels ; 66 (sub)soorten


2 opmerkingen:

reflexxus zei

Graag gelezen!

Sjerp Weima zei

Dag Henri,
Ik heb de afgelopen maanden erg genoten van je berichten. Tot in het voorjaar.
Met een groet, Sjerp