vrijdag 23 november 2012

21 November 2012: Schiermonnikoog, opnieuw nieuwe merels.

Er was zowaar weer enige trek geweest vannacht. Tijdens de laatste rallenronde waren vannacht al de nodige koperwiekenpiepjes te horen en vanmorgen kwamen er inderdaad meerdere groepjes overvliegen. Daarvan was echter in de opstelling amper iets te merken. In de netten vingen we louter merels die ook waren aangekomen. En zoals we gewend zijn gebeurde dat slechts in de eerste ronde en daarna vrijwel geen merels meer. Het wordt wellicht saai om het in dit verslag te lezen, maar we hadden wederom goede waterralvangsten, we zitten inmiddels over de 750 exemplaren. Zelf hebben we er deze ringperiode al ruim 250 gevangen en heb ik er tot nu toe dit seizoen inclusief de oktoberperiode 333 gevangen.
In de kooien 4 en 5 zaten vanmorgen ook weer een waterhoen, daarvan heeft de VRS er dit jaar toch ook al 9 geringd. We liepen een heel goede eerste ronde met maar liefst 36 vogels. Dat is meteen al meer dan de helft van het dagtotaal van gisteren. Aan verdere waarnemingen was er in die ronde totaal niks te melden, of het moet zijn dat we weer prachtig hebben kunnen genieten van de vele honderden brandganzen die weer heel laag over het veldlab en de netopstelling kwamen overvliegen om mooi tegen de wind in te landen in de polder. Ze worden overigens regelmatig opgejaagd om wat voor reden dan ook, een loslopende hond in de weilanden, het verkeer, of vooral bijna dagelijks wel een laag overvliegend klein burgervliegtuigje, daar zijn ze als de dood voor want ze herkennen in zo'n toestel een zee-arend.
De tweede ronde gaf onverwachts een heel ander beeld; er was niets meer te merken van de goede vangsten in de eerste ronde. De meeste merels waren alweer verdwenen en van andere soorten vloog ook al niet bijster veel meer rond. Zelfs de waterrallen lieten het vandaag al een stuk vroeger op de dag behoorlijk afweten, een voorteken dat het ook met de waterrallentrek toch echt een aflopende zaak is?
Kortom, het werd sprokkelen voor de rest van de dag met iedere ronde een stuk of 5 tot 7 vogels. Toch ook nog een voor ons nieuwe periodesoort : een rietgors ! Jawel, een rietgors; opmerkelijk genoeg om te constateren dat die soort na 11 dagen vangen in November nog een nieuwe soort kan zijn op de periodelijst.
In de loop van de avond neemt de wind op het eiland behoorlijk toe. Er was al wel harde wind met sterke windvlagen voorspeld, maar dan voor de Westkust. We hebben de meest bladgevoelige netten al wel gesloten en bovendien is er al niet zo heel veel blad meer wat nog kan vallen. Voor de rest wordt het afwachten. Om 23:45 loop ik nog een ronde voor de rallenkooien en constateer dat de wind inmiddels al weer wat minder is geworden, maar dat er merkwaardig genoeg toch al wel meer blad in de netten hangt dan ik dacht dat er nog aan de bomen zat….. De laatste ronde levert net voor middernacht nog weer 1 waterral op.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-------------------------------------

barmsijs 1 / 0 (mogelijk ssp Flammea)
boomkruiper 0 / 1
kleine barmsijs 1 / 0
koolmees 0 / 2 (waarvan 1 ex elders geringd, idem eerdere dagen)
koperwiek 3 / 2
merel 27 / 5
pimpel 1 / 2
rietgors 1 / 0
roodborst 1 / 1
sijs 0 / 1
vink 1 / 1
waterhoen 2 / 0
waterral 18 / 1
winterkoning 0 / 2
zanglijster 1 / 0
--------------------------------------------
totaal 75 vogels waarvan 57 nieuw geringd
en 18 teruggevangen.


Geen opmerkingen: