dinsdag 20 november 2012

19 November 2012: Schiermonnikoog, waterrallenmijlpaal.

Zoals ik gisteren al schreef zat er vannacht al ijs op de netten, ook vanmorgen dus troffen we planken tussen de netstokken met pareltjes ijs en rijp op de netten zelfs de netstokken waren hard….

Foto: zonsopkomst en vanaf slaapplaats binnenvallende ganzen.

Foto: vorrrrst...

En toch hingen er in de bovenste (niet bevroren) netbanen verspreid door de opstelling merels in de netten. Er was dus duidelijk nieuwe aankomst en bij de tweede ronde zagen we nog steeds merels binnenkomen. De meeste merels vingen we wederom op de hogere delen van het vangterrein, met name in de netten in de schapenweide en de overgang naar het centrale deel van de vangopstelling.
De waterrallen waren weer voltallig aanwezig, alsvanouds dit jaar zou ik haast zeggen. Er was vandaag weer grote verscheidenheid in het grootteverschil en daarmee samenhangend het gewichtsverschil bij deze vogels we vingen een waterral van 88 gram alsmede een exemplaar van 160 gram die daarmee de zwaarste van het seizoen was. En…. Vandaag een ander heuglijk feit in de database : we hebben vandaag de 700 ste van het jaar geringd ! Zowaar een mijlpaal en ik kan mij haast niet voorstellen dat er ooit in Nederland een ringgroep in 1 jaar meer waterrallen heeft geringd. Ook de Castricumer godfathers van het rallenknallen hebben er op z'n maximum 632 in een jaar geringd. Onze vangsten begonnen dit jaar op 28 sep 2012 (week 39) en nu t/m 19-11-2012 (wk. 47) de 711e waterral ( in 9 weken tijd) en in de totale database hebben we nu 3437 records van de waterral zitten.


Foto's: De 700e waterral die dit seizoen in het Groene glop geringd is.

Foto: waterhoen, de derde van deze ringperiode.

Om 09 uur vanmorgen begon er na een vrijwel windstille ochtend met een mooie zonsopkomst waardoor gelukkig snel dooi op de netten volgde, wat wind opzetten en tegen 10 uur trok moeder natuur de gordijnen dicht. Er kwam vanuit de polder weer een hardnekkige mist opzetten die uiteindelijk de hele dag bleef hangen, ook nadat de wind had aangehaald naar 3-4 bft uit ZZW. De vogels wisten ook niet goed raad met de mist want tegen de verwachtingen in bleven vooral de merels het de gehele dag goed doen en vingen we er maar liefst 50 nieuw. Er zaten ook duidelijk meer vinken in het bos en af en toe hoorde ik een keep. Rond de opstelling in de schapenweide vlogen enige tijd 2 oeverpiepers. Aan de grond, laat staan in de netten kwamen deze echter niet. Ook zag ik nog een groepje van 8 veldleeuweriken over komen vliegen, duidelijk vorsttrek. De NVO-koolmees meldde zich vandaag ook nog weer een keer en we vingen nog een eigen pimpel terug uit 2010, nu dit jaar voor het eerst terug en in 2011 alleen 1 x in Juni en 1 x in de vergelijkbare Novemberperiode. Tot en met de voorlaatste ronde bleven we goed doorvangen. In die ronde moesten we wel besluiten om de netten in de schapenweide te sluiten want iedere ronde een half uur blaadjes peuteren en morgen starten met muren van blad is ook niet alles. In de laatste ronde nog 1 merel en vervolgens in de late avondronde nog 3 waterrallen. Op dat moment blijkt de wind weer afgezwakt en is de temperatuur voelbaar hoger dan overdag, typisch Novemberweer voor Schier.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
-------------------------------------
goudhaan 3 / 4
kleine barmsijs 1 / 1
koolmees 0 / 1 (elders geringd)
koperwiek 1 / 0
merel 50 / 4
pimpel 2 / 4
roodborst 1 / 3
sijs 1 / 0
tjiftjaf 1 / 0
vink 1 / 0
waterhoen 1 / 0
waterral 31 / 4
winterkoning 0 / 1
zanglijster 2 / 0
--------------------------------------
Totaal 117 vogels waarvan 95 nieuw
geringd en 22 teruggevangen.

Geen opmerkingen: