dinsdag 9 oktober 2012

Schiermonnikoog 9 Oktober 2012 : een magere dag.

Het was afgelopen nacht windstil en kristalhelder in de lucht, maar dat was slechts bij het ter kooie gaan om 01 uur. In de loop van de nacht was er weer wind opgestoken dus de dauw op de netten was al bij de eerste ronde helemaal verdwenen. Het
was heel stil in het glop, er was alleen wat geluid te horen van kraaien en winterkoningen, verder helemaal niets.
De eerste ronde was spectaculair met 2 retourtjes en 3 waterrallen. We hadden ons gisteren in het zweet gewerkt om twee nieuwe
rallenkooien te plaatsen, en dan vangen we twee van de drie rallen in de netten in plaats van in de kooien. Het bleef verder geheel rustig in het glop met wel een keer een groepje vinken in het bos, maar die bleven allen op afstand van de netten en waren alweer vertrokken bij de eerstvolgende ronde.
De rondjes bestonden regelmatig uit een enkel vogeltje. We zagen een havik boven het glop en af en toe nog een paar passerende boerenzwaluwen. Rondom het veldlab hoorden we minimaal 2 bladkoninkjes maar die hebben we niet van een ring kunnen voorzien.

Van trek vandaag de gehele dag amper iets merkbaar, terwijl Hans van Gasteren van de vogeltrekradar meldt dat er de gehele dag vanuit het Noorden boven de Wadden wel trek is geweest. Het kan hoogstens hoog hebben gezeten, hetgeen gezien wind 5 bft niet echt voor de hand liggend is. Vrijdag ziet er qua regenverwachting voor hier goed uit, een regenfront dat in een smalle band uitstrekkend van boven Schotland tot midden Frankrijk bij dageraad ongeveer ten westen van Texel ligt en verplaatst in noordoostelijke richting. Dan nog even afwachten of het boven de waddeneilanden breekt in 2 gebieden of gesloten blijft. Als er dan veel in de lucht zit hebben we een fall te pakken op 1 of meerdere eilanden...
We hebben vanavond vanaf begin schemer tot donker tussen de struiken bij de netten gestaan in de hoop dat er lijsters zouden neerstrijken om te slapen, maar we constateerden alleen maar vertrekkende lijsters, hoofdzakelijk koperwiek en in mindere mate merel. Verder passeerden er in de verre schemer 2 valkachtigen die met hoge snelheid pal west vlogen en daarbij heel vreemde geluiden maakten die iets deden denken aan halsbandparkiet...

Hieronder nog even twee nagekomen afbeeldingen van het scherm van de vogeltrekradar, ROBIN, zoals de trek verliep in de vroege ochtend van Zaterdag 6 Oktober jongstleden.
Het grote roze vlak op de bovenste afbeelding is het regengebied boven het binnenland en aan de noordwestzijde zijn de vele vogels te zien in de vorm van witte streepjes. ieder wit streepje is een vogelspoor. Hans van Gasteren bedankt voor het beschikbaar stellen van deze opnames. Het rechtse diagrammetje in de andere afbeelding is de trekrichting van de vogels uitgezet tegen de dichtheden.Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------

Kleine barmsijs 2 / 5
Koolmees 1 / 5
Koperwiek 2 / 0
Merel 2 / 0
Pimpelmees 1 / 4
Rietgors 1 / 0
Roodborst 0 / 1
Staartmees 0 / 1
Waterral 6 / 1
Zanglijster 2 / 0
Zwartkop 2 / 0
--------------------------------
Totaal 19 nieuw geringd en
17 terugvangsten = 36 vogels.

Geen opmerkingen: