donderdag 25 oktober 2012

24 Oktober ; Vlieland, vervolg wrakkendag en nieuwe aankomst.

Vanmorgen werden we wakker met lichte regen die tegen het raam tikte. Er bleek een heel smal langgerekt regengebied precies in de lengterichting over het eiland te trekken. Lichte regen dus, maar wel van invloed op de arriverende vogels, zo die er al dan niet zijn.
We hebben de regen afgewacht en zijn naar de baan gefietst. Ik moest de geladen accu nog eerst op de fiets laden en was dus wat later. Meteen nadat ik het bultje bij het Posthuis over kwam fietsen begonnen de roodborstjes overal in de omgeving te tikken. Dan vraag je je af, zijn het slapers of aankomende vogels? De eerste ronde langs de netten leerde al dat de meeste roodborsten toch wel nieuw aangekomen vogels leken te zijn. We vingen er een stuk of 20 en daar zaten vrijwel geen terugvangsten bij. Tijdens die eerste ronde kwamen de spreeuwen ook uit bed. De slaapplaats stroomde in kort tijdsbestek leeg en een paar duizend spreeuwen kwamen laag over onze hoofden de polder invliegen. Ineens klonk er echter een korte harde alarmtik en doken de spreeuwen alle kanten op om zo snel mogelijk een veilig heenkomen te zoeken. Een seconde later kwam er een slechtvalk laag over m’n hoofd vliegen in zijn/haar jacht achter de spreeuwen aan. Die spoten dus alle kanten op om zo snel mogelijk de struiken in te kunnen duiken. Daarbij vloog er 1 spreeuw pal naast mij tegen het net aan., die mocht mee naar de ringtasfel. Er klonken ook wel roepjes van koperwieken en zanglijsters boven onze hoofden maar dat waren er echt niet zoveel als in de afgelopen dagen. Naast de roodborstjes ook in de vroegte al een aantal tjiftjaffen en goudhaantjes en de gebruikelijk te verwachten merels. Het liep lekker met de vangsten, maar we hadden de indruk dat het wel eens een lange rustige middag zou kunnen gaan worden. De meeste vogels die we aanvankelijk vingen waren net zoals gisteren in slechte conditie, wellicht nog steeds exemplaren van de aankomstgolf van 2 dagen geleden.
Vanaf het moment dast de hut vol stond met bezoekers voor de dagelijkse excursie begon het ineens een stuk drukker te worden met de vangsten. Overal om je heen zag je ook koperwieken, merels, roodborsten, mezen en zwartkoppen invallen of laag over je hoofd scheren. Duidelijk nieuwe aankomst want er zat bij de vangsten ineens een enorm verschil in de vetgraden en borstspierontwikkeling bij deze nieuwe vogels. Tijdens de excursie vielen de deelnemers dus wel met de neus in de boter, want niet alleen waren er ineens veel meer soorten te zien maar ook vingen we in een uur tijd maar liefst 2 buitenlandse ringen !!!! De eerste was een adulte merel met een LONDON-ring die zij ongetwijfeld vorig winter zal hebben ontvangen, en de tweede hing in een groepje van 3 exemplaren. Het betrof een spreeuw die met 1 poot vastzat in het net. De ring zag er erg bleek uit en dus weet je dan al dat je met iets leuks te maken hebt. Het bleek wederom een spreeuw met een LITHOUWEN-ring te zijn. En niet zo maar één, maar een heel oude fors gesleten ring die voor een deel open stond en aan de onderkant helemaal dun gesleten was. We zullen moeten wachten voor we weten hoe oud deze vogel inmiddels is, ik ben benieuwd. Dit is dus één van de heel weinig voorkomende maar o zo belangrijke aspecten in het onderzoekswerk dmv het ringen van vogels.

Foto's : Ring van centrale Kaunas in Lithouwen.

De toegenomen drukte bleef de hele middag lekker doorlopen. We legden ons nog behoorlijk toe op het vangen van de nog steeds (maar dan in duidelijk mindere mate) langstrekkende mezen. Er zitten er weer heel regelmatig een paar in het hout naast het slag en we weten er toch weer een leuk aantal van te vangen. Ik sla ook een keer in een verloren ogenblik en dat blijkt meteen een ring te zijn die niet door ons is aangelegd. Zo hebben we ook nog een pimpel die elders geringd moet zijn. Latere navraag middels het invoeren in het programma GRIEL van het vogeltrekstation leerde ons van deze vogel al dat de ring hier op Vlieland is aangelegd door de ringgroep van de gebroeders van Ree die hier in een ander deel van de Kroonspolder vogels ringen in hun vakantieperiode. Voor heel even hebben we ook nog een klein groepje van 6 zwarte mezen in het hout zitten en meldt zich op die plek ook ineens weer een klapekster. Even later zitten er 2 grote bonte spechten te peuteren aan de stukken schors die er nog op de sparrenstammen van het hout zitten. Verder passeren er ook nog 3 gaaien; gezamenlijk vliegen zij onverdroten door in Noordoostelijke richting naar het bomenland. We zien tijdens één van de rondes ook nog een sperwer middelhoog over de polder vliegen en aan het eind van de middag laat de / een slechtvalk zich nog even boven de opstelling zien.
We wachten bij het begin van de avondschemer nog weer op de slaaptrek van de spreeuwen, maar die zijn niet te vermurwen om ook vandaag op de baan te gaan zitten, ze vliegen aan één stuk door naar de slaapplaats, vroeg naar bed. Wij liepen daarna nog een heel goede laatste avondronde met ongeveer 20 lijsters die net als de spreeuwen de Kroonspolders hadden uitgekozen als slaapplaats in plaats van vannacht verder te gaan vliegen.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral 4 / -
Zwartkop 15 / -
Winterkoning 2 / 1
Tjiftjaf 10 / -
Heggenmus 1 / -
Goudhaantje 9 / 3
Roodborst 52 / 10
Vuurgoudhaantje 1 / -
Merel 103 / 8
Staartmees 4 / -
Kramsvogel 4 / -
Pimpelmees 1 / 4
Zanglijster 27 / -
Koolmees 8 / 10
Koperwiek 45 / -
Spreeuw 8 / 1
Kleine Karekiet 1 / -
Keep 2 / -
Tuinfluiter 1 / -
Rietgors 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 337 exemplaren, 20 soorten, 12:00 uren


Geen opmerkingen: