zaterdag 13 oktober 2012

11 Oktober : Schiermonnikoog , goede trek en oostelijk toetje.

Afgelopen nacht hebben Kees van Kleef en ik het weer op de rallen geprobeerd. We knalden er wat van af... Om 12 uur posteerde zich aklereest Kees en nadat ik mijn verslag van gisteren grotendeels af had vervoegde ik mij bij hem. Het was toen al goed fris te noemen buiten. Een prachtige heldere sterrenhemel met zo nu en dan een lange streep van een vallende ster. En weer een totaal afwezige wind. Op het moment dat ik arriveerde had Kees net misgegrepen naar een waterhoen die op de bovenste spanlijn was gaan zitten. Behoorlijk snel daarna vloog er een uil over onze hoofden die eerst doorvloog en toen snel draaide om mooi in het midden van een net te gaan hangen. Nou ja, hangen... voordat wij er waren was ie alweer vertrokken. Kees meende er een ransuil in herkend te hebben. Daarna vingen we nog 2 maal een waterral en toen werd het rustig met de vangsten. Om 03:30 uur gaf Kees de strijd op en een half uur later gooide ik ook de handdoek in de ring omdat de kou verder en verder in m'n lijf ging zitten en de arriverende maan licht op de netten begon te gooien. En dat ondanks het feit dat ie nog maar op zo'n 20% zat. In tegenstelling tot gisteravond was het gehele terrein druipend nat van de dauw. Het lokgeluid had er ook merkbaar last van en het maakte je extra koud bij alles wat je deed, heerlijk om dan onder een warme douche te springen en in je bed te duiken.

In de eerste ochtendronde sloeg met het licht worden de temperatuur ineens even iets onder het nulpunt en was o.a. het meteoveld eventjes helemaal wit uitgeslagen. De merels kwamen meteen recht uit het Noorden aangevlogen en gingen allemaal zonder uitzondering onverdroten door. Er volgden ook groepjes zanglijsters en ditmaal weer eens meer koperwieken. Even later kwamen daar ook vinken en kepen bij, maar in vrijwel alle gevallen vlogen de vogels verder in zuidwestelijke en zuidelijke richting.
Wat wel meteen opviel was dat er duidelijk goudhaantjes gearriveerd waren; we hoorden er meer in het bos, zowel voor als achter het gebouw. Overdag verder nog hoog over het eiland doortrek vanuit zee van brandgans, rotgans en grauwe gans; later aan het eind van de dag kwam er prachtig een groep brandganzen uit zee en die schroefden boven het glop naar beneden om in de polder te gaan landen.
Rondom het gebouw ook ineens weer meer activiteit van bladkoninkjes. S middags zat er 1 voor het gebouw + nog 1 achter het gebouw, beide erg actief roepend. Op een gegeven moment zag ik er 1 over het gebouw wippen en de bosjes aan de andere zijde induiken. Meteen nadat ie een tak had opgezocht kreeg hij de andere bladkoning op z'n huid en het werd flink vechten. Daarna viel mijn oog ineens op een zwarte mees die reageerde met het roepje dat in de verte wel iets aan bladkoning doet denken. Niet snel daarna waren er 5 tegelijk te ontwaren in de rijkelijk met kamperfoelie ingepakte berkenboom.
En daarna meteen gevolgd door nieuwsgierige koolmezen natuurlijk.... De hele middag viel op dat er sterke foerageer-activiteit gaande was rondom het gebouw.
Aan het eind van de middag liepen we een rondje waarbij we ineens aan alle kanten mezen hoorden. En ja hoor, halverwege sectie 4 hingen al een tiental koolmezen. Meteen na het uithalen vielen er ineens hoog uit de lucht een stuk of 25 tot 30 koolmezen in in de struiken aan de overkant van de sloot die hier ligt. Dat is duidelijk iets anders dan de lokaal rondzwervende mezen die we hier alle dagen zien.... de volgende ronde hingen er op precies dezelfde plek nog meer en zouden we uiteindelijk op een dagtotaal van 24 nieuw geringde koolmezen eindigen. Dat lijkt dan niet veel, maar voor onze ringbaan is dat een kwart van het jaartotaal voor 2012 tot nu toe.

Foto: koolmees-man. Vooral de mannen in de groep van vandaag hadden een opmerkelijk blauwige zweem in de grijze veren en een licht naar wit neigende rand in de stuitveren.
De vogels hadden zonder uitzondering allemaal trekvet in de graad 1 of 2. De enigste uitzondering daarop was de koolmees die al een ring droeg; nee, niet de in dergelijke omstandigheden te verwachten ring uit Moskou of Litouwen, maar een gewone Nederlandse ring. Maar dan wel naar later zou blijken een ring die niet hier in het groene glop is aangelegd en ook niet in de dependance die we vorig jaar nog hadden in de zeereep. Wellicht een exemplaar van Ardie Noorman of Kees van der wal uit het dorp.
Aan het eind van de middag begonnen de merels en koperwieken meer en meer te vertrekken; het was duidelijk dat er maar weinig voor kozen om op het eiland te blijven overnachten.

Foto: de herfst treedt in, ook langs de eerste netsectie.

Nachttotaal
Nieuw geringd :
-------------------

waterral 2 / 0
-------------------
Totaal 2 nieuw geringd.


Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Bladkoninkje 0 / 1
Boomkruiper 1 / 0
Goudhaantje 5 / 0
Houtsnip 1 / 0
Kleine barmsijs 4 / 1
Koolmees 24 / 1 + 1 ex Arnhem niet van ons
Koperwiek 4 / 0
Merel 11 / 0
Pimpelmees 0 / 1
Rietgors 2 / 0
Staartmees 0 / 1
Vink 9 / 0
Waterral 3 / 0
Winterkoning 0 / 2
Zanglijster 2 / 0
Zwartkop 3 / 0
-----------------------------------------
Totaal: 69 nieuw geringd, 7 teruggevangen
en 1 niet van ons = 77 vogels.

Geen opmerkingen: