donderdag 13 september 2012

Vlieland : maaien = Spreeuwen graaien.

De dag begon met volledig onverwachte noordoostenwind en dat met kracht 5 bft. De wind zat dus precies in m'n rug, dat was nog eens makkelijk fietsen... Tijdens het openschuiven van de netten bleek dat de maaiploeg in de polder al een paar eerste stroken riet en vegetatie hadden gemaaid. Het vrijgekomen veldje was flink modderig en dat zou ongetwijfeld vogels op gaan leveren omdat ze daar graag bodemleven zoeken. Bij het lopen van de eerste ronde had ik er wederom niet veel fiducie in dat het een goede dag zou worden want de wind was toch wel stevig, de trek op de radar was helemaal teruggevallen naar nihil en er was in de struiken weer totaal niks te horen wat op de aanwezigheid van vogels duidde. En toch leverde de eerste ronde weer een zwartkop op met een ring van de centrale BRUSSEL België. Wederom een eerstejaars vogel maar ditmaal een vrouw. Verder nog 10 andere vogels waaronder weer een sprinkhaanzanger. De tweede ronde leverde in plaats van meer onverwachts juist minder vogels op, slechts 8 vogels belandden op de ringtafel en dat is dan toch wel enigszins verontrustend voor het verdere verloop van de dag. Bij deze vogels een geringde waterral die Hanneke wist te vangen in een mistnet in plaats van in de kooien die we voor deze soort hebben staan. Vanaf 8 uur ging de maaiploeg verder waar men gebleven was. In hoog tempo verdwenen een paar hectare gras en riet en in iets meer dan een uur en een kwartier was het hele achterste deel van de derde Kroonspolder omgezet in een modderig biljartlaken. Al tijdens het maaien verschenen de eerste meeuwen en spreeuwen, even later gevolgd door tientallen graspiepers en kwikstaarten.


Foto: ook water kun je maaien...

En ineens leidt al die toegenomen activiteit op het veld aanstekelijk op allerlei andere soorten en af en toe schiet alles wat op het veld aan het foerageren is alle kanten uit in blinde paniek als er kennelijk weer een rover over het terrein komt scheren. en zo sprokkelen we er af en toe leuke vangsten bij. Zo zit er een tijdje een groepje spreeuwen tussen het hout van het slag en de besdragende struiken; bij de eerstvolgende ronde hebben we er verdeeld over 4 netten 9 exemplaren van gevangen.
en zo begon het door al die activiteit van al die vogels op het veld toch wat lekkerder te lopen met de vangsten en kwam er meer leven in de brouwerij. In korte tijd verzamelden zich ook al enkele kramsvogels op het veld en zag ik tussen de tientallen witte kwikstaarten ook een paar gele kwikstaarten lopen. Verder kwamen voorzichtig een paar wulpen en een grutto dichterbij. Maar het meest verbluffende was het aanzwellen van de groepen graspiepers. Je merkte er vandaag amper trek van, maar uiteindelijk zitten er een paar honderd te foerageren op het veld.
doordat het inmiddels zo lekker liep met het vangen zijn we maar een paar uur langer doorgegaan en hebben pas om 18 uur de netten gesloten. Net voor de excursie van 11 uur vingen we nog weer een rondje spreeuwen en tijdens het ringen merkten we dat daar 2 exemplaren bij zaten met een opgezwollen keel. Bij het openen van de snavel bleek ons vermoeden te kloppen, ze hadden de ziekte het geel....


Foto: vuurgoudhaan.


Foto: tapuit.


Foto: witte kwikstaart.


Foto: gele kwikstaart.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------

Waterral - / 1
Braamsluiper 2 / -
Graspieper 2 / -
Grasmus 1 / -
Gele Kwikstaart 1 / -
Tuinfluiter 2 / 3
Witte Kwikstaart 5 / -
Zwartkop 10 / 2
Winterkoning 2 / 2
Tjiftjaf 4 / -
Heggenmus 1 / -
Fitis 5 / 1
Roodborst 1 / -
Goudhaantje 4 / -
Witgesterde Blauwborst - / 1
Vuurgoudhaantje 1 / -
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Pimpelmees 1 / 4
Tapuit 1 / -
Spreeuw 18 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Putter 1 / -
Rietzanger 7 / -
Rietgors 7 / 2
Kleine Karekiet 1 / 4
---------------------------------------------
Totaal: 99 exemplaren, 25 soorten, 11:45 uren

Geen opmerkingen: