woensdag 12 september 2012

Vlieland : lage en hoge opkomst.

De dag begon al om half vijf met letterlijk enorm gedonder. We waren in één klap wakker door een lichtflits, meteen gevolgd door een enorme knal die je secondenlang hoorde weggalmen. Daarna bleef het doodstil dus dat was wel een heel korte onweersbui. De regen tikte daarna nog even (stevig ondersteund door wind) tegen de ruiten maar daarna was het over. Het regenfront was gepasseerd en dus maar snel naar de vinkenbaan gesneld. Nou ja, snel.... er stond nog steeds windkracht 5 pal west en dus schuin van voren tijdens het fietsen. Dus op de baan maar niet alle netten opengezet, maar beperkt tot de meest windluwe netten, in totaal 200 meter. De eerste ronde gaf met 3 vogeltjes meteen al een signaal af wat er aan de hand was ; geen vangweer voor een topdag, maar dat liet zich al wel raden. Maar goed, we willen een zo compleet mogelijk beeld van de gehele doortrek en dus is het een kwestie van alles proberen om ook de slechte dagen te registreren.
Bij die eerste vogels toch nog weer 2 sprinkhaanzangers, eentje in de bruine en eentje in de gele morph. De derde was, ik zou haast zeggen 'vanzelfsprekend', een zwartkop. De tweede ronde deed het iets beter, maar 7 vogels... daarbij 2 zwartkoppen die ik gisteravond had geringd. Die waren, hoe kan het anders met dit weer, ondanks hun puike conditie met vetgraad 5 op de schaal van 5 blijven slapen en niet vertrokken. 1 van die vogels was na een gewicht van 23,6 gram gisteravond 2 gram in gewicht gezakt naar 21,6 gram. Kun je zien wat een nacht van 12 graden al aan energie kost om alleen maar te slapen in plaats van vliegen. De ander deed er niet veel voor onder, 1,5 gram minder.
Tegen 8 uur werd het nog even spannend. Een grote groep van ongeveer 800 spreeuwen landde overal rondom mij in de toppen van de struiken tussen de netten van de noordelijke sectie. Dan is het het verstandigst om even heel stilletjes weg te sluipen en te wachten op hoe de groep zal reageren op de lager aan de grond hangende verleidelijke bramen en vlierbessen. Uiteindelijk zag ik van een afstand hoe de spreeuwen langzaam maar zeker in groepjes van 10 tot 30 exemplaren laag verder vlogen richting de tweede Kroonspolder waar het maaien was begonnen. Slechts een tiental spreeuwen belandde in de netten, maar na even spartelen rolden ze er net zo hard weer uit. En zo kom je dan wederom uiteindelijk met 1 spreeuw terug in de ringhut, een bijna volledig doorgeruide eerstejaars man. Door de regen van afgelopen nacht is er toch weer redelijk wat water onder de netten komen te staan. Dat resulteert meteen weer in meer activiteit van waterrallen, vandaag weer 2 stuks in de kooien.
Er was ondanks het ruige weer toch best wel wat beweging in de lucht te bemerken.
Maar ja, je hebt minder vogels te verwerken en hebt dus meer tijd om om je heen te kijken. Bovendien passeren de meeste vogels die op trek zijn toch op lagere hoogtes. Zo zag ik vandaag meermalen kleine groepjes graspieper, een groepje van 4 vinken, 2 putters, 1 kramsvogel en enkele clubjes kneuen. ook zaten er vandaag duidelijk meerdere goudhaantjes in de struiken op het dijkje, daar ving ik er 2 van. Ik ben vanmorgen tussen de bedrijven door nog met verschillende klusjes bezig geweest, zoals wieken voor de rallenkooien bijplaatsen, 2 grijze netten verwisselen en nog een paar schoorlijnen bijplaatsen om de netten stormvaster te maken. Om 12 uur was het welletjes, de minimale tijd van 6 uur vangen zat er op en het was al een uur geleden totaal stil gevallen met de vangsten dus sluiten maar en afwachten wat de komende nacht in beweging brengt. Dat ziet er qua weerbeeld niet veel beter uit, een herhaling van zetten.


Foto: De zeereep onder de ruige omstandigheden van vandaag.

De middag werd doorgebracht met fietsen naar het dorp om van ons democratisch recht gebruik te maken om je politieke voorkeur te uiten. Kortom, de verkiezingen voor de tweede kamer. Dat ging heel leuk, in het gemeentehuis van het eiland. Niks bijzonders, maar na gestemd te hebben vroeg Hanneke nog even in het stemlokaal of iemand kon vertellen van welk jaartal die prachtige historische eilandfoto's op de gang waren. In korte tijd snelden alle vrijwilligers van het stembureau de gang op en stond iedereen zijn/haar kennis te delen, daarbij het lokaal volledig leeg achterlatend. Uiteindelijk bleek de opkomst op het eiland vandaag 132 procent te zijn geweest, met dank aan de vakantiegangers.

Op de terugweg zijn we door de duinen gefietst en hebben we nog weer foto's gemaakt voor het project NL in beeld. Daarvoor is nu ongeveer de helft van het eiland in kaart gebracht.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen :
--------------------------------

Waterral 2 / -
Zwartkop 4 / 3
Heggenmus 1 / -
Tjiftjaf 1 / 1
Roodborst 1 / -
Fitis 3 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Goudhaantje 2 / -
Rietzanger 1 / -
Spreeuw 1 / -
Kleine Karekiet 2 / -
Kneu 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 25 exemplaren, 12 soorten, 6:00 uren

1 opmerking:

reflexxus zei

foto een illustratie uit het oude- testament waardig. ( erg mooi bedoel ik)