donderdag 6 september 2012

Vlieland : en nog een saaie dag....

Waren we gisteren enigszins teleurgesteld door te hooggespannen verwachtingen.... het kan altijd nog minder. Ik hoef het eigenlijk helemaal niet meer te hebben over ritselindexen en dergelijke want daarvan is de laatste dagen totaal geen sprake.
Vanmorgen om 05:15 op de baan aangekomen waar de netten ondanks de stevig doorstaande wind uit Noordelijke richting toch nog mooi in de luwte stonden. In het donker hoorde ik af en toe een paar tikjes van zanglijsters. O.K. daar begint nu de trek dus ook van... verder is het stil, stil, stil. De eerste ronde levert precies 10 vogels op waarvan er 4 in het net voor de gisteren gerepareerde luidspreker hangen. En ineens zijn er dan weer een paar sprinkhaanzangertjes, maar liefst 3 in die eerste ronde. Er komt weer lichte graspiepertrek op gang en af en toe laat zich ook een boompieper met de schrille tsiee horen. Verder is een hoog overvliegende koolmees nog wel even het vermelden waard. Een opmerkelijk gevalletje want in deze tijd van het jaar verwacht je nog geen mezentrek, hoogstens in de vorm van de vroege zwarte mezen waarvan nu al een doortrekgolfje door Nederland trekt. De lokale kool-en pimpelmezen zijn veel meer gewend om gewoon door de struiken te verplaatsen, die hebben het niet eens nodig om zo hoog over de polder te vliegen. Geinig dus.
Verder deze ochtend nog een groepje van 6 watersnippen zien invallen en tot 2 keer toe een holenduif zien overvliegen richting Texel, dat was het dan wel weer wat waarnemingen betreft. De vangsten blijven per ronde op een laag niveau van 5 tot 7 vogeltjes zitten en er zit niets opmerkelijks bij.
Om 11 uur is er weer een excursie en dat vindt precies plaats op het moment dat de zon begint door te breken en de vangsten snel inzakken. Maar goed, de bezoekers vinden 2 vogeltjes ook prachtig. Bij de groep ook 2 vrijwilligers van het into the great wide open-festival dat hier op het eiland vanavond van start gaat. Ze waren volledig verrast door de aanwezigheid van de vinkenbaan maar waren heel geïnteresseerd in het verhaal over de vogeltrek en de achtergronden daarvan. Er waren ook enkele bezoekrs die er afgelopen Dinsdag ook waren, maar nu met enkele anderen. Dat kan alleen maar een compliment zijn voor hoe zij het de eerste keer hebben ervaren. Tijdens de excursie vingen we nog een jonge groenling waarvan de vleugels nog niet eens volledig volgroeid waren; dat is een heel laat nestje geweest. Om 13:30 uur waren de netten weer gesloten en mochten we toch nog tevreden zijn met 50 vogels op de lijsten. In de resterende middaguren trekt de wind opnieuw aan en 's avonds staat er al een Zuidwestenwind van 6 bft. Een beetje zorgwekkend voor de dag van morgen... Oh ja, vanaf de keukentafel in de Zwaluw zien we nog een mooie man roodborsttapuit.

Dagtotalen
nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------

Waterral 1 / -
Tuinfluiter - / 3
Heggenmus 1 / 1
Zwartkop 8 / 3
Roodborst 2 / -
Tjiftjaf 2 / -
Zanglijster 1 / -
Fitis 5 / -
Sprinkhaanzanger 2 / 2
Goudhaantje 1 / -
Rietzanger 4 / 1
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Kleine Karekiet 7 / 1
Groenling 1 / -
Braamsluiper - / 1
Rietgors - / 1
Grasmus 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 50 exemplaren, 17 soorten, 7:30 urenGeen opmerkingen: