woensdag 5 september 2012

Vlieland : een saaie dag...

Iedere vangperiode heb je wel van die dagen, dagen waarop eigenlijk niets bijzonders gebeurt.. De wind in de totsal verkeerde hoek en ook nog aantrekkend, een gestage terugloop in de vangsten en vrijwel geen zichtbare trek. De trek op de radar was vannacht teruggelopen tot nihil, wederom wegtrek zonder aanvoer dus. We zullen het moeten uitzingen tot het tij keert.
En toch begonnen we met een minder alledaagse vangst in de eerste ronde in het eerste net; daar hing een juveniele grauwe vliegenvanger. De jaartotalen van deze soort zijn hier op de vinkenbaan op de vingers van 2 handen te tellen en dit is pas de eerste van dit seizoen. Voor de rest werd het een dag met gewoon de soorten die je kunt verwachten en van alles een beetje minder. Wel was het opmerkelijk dat de zwartkoppen van vandaag over het algemeen een gemiddeld langere vleugel hadden en dat er bij de mannetjes ineens meer tussen zaten met een zogenaamde 'gemengde pet'. Daarmee bedoelen we een kruin die bestaat uit een mix van zwarte en bruine veertjes of zwarte veertjes met bruine randen. Dit alles in afwijking tot het reguliere patroon waarbij zwartkopmannen een postjuveniele rui doormaken waarbij de chocobruine jeugdveren op de kop worden vervangen door volledig zwarte veren. Vandaag voor het eerst deze week geen overvliegene kramsvogel gezien of gehoord. EWat de zichtbare trek betreft ook alleen een tweetal witgatten, twee barmsijzen en af en toe een paar graspiepers. Vandaag geen waterral in de kooien, de waterstand is inmiddels zo ver gezakt dat de kooien echt droog staan. Na een paar rondes van 15 - 20 vogels zakken de vangsten weer abrupt in. Tijd om nog even wat onderhoud op de baan te doen en de vijfde luidspreker te repareren, die werkt nu ook weer.

De aannemer is vandaag voor Staatsbosbeheer begonnen met de voorbereidingen voor het maaien van de polder. Er zijn een paar vrachten zand gebracht en dat betekende dus dat het net dat we over het puinpad hebben staan weg moest. Dit net hebben we daar speciaal voor tapuiten staan maar die zijn er op dit moment even niet dus we missen er even weinig mee. Zul je zien dat er morgen weer tapuiten zijn....

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
--------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Tuinfluiter 5 / -
Roodborst 3 / -
Zwartkop 18 / 5
Sprinkhaanzanger 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Rietzanger 3 / -
Fitis 7 / -
Kleine Karekiet 4 / 1
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Braamsluiper 3 / -
Pimpelmees - / 2
Grasmus 5 / -
Koolmees 1 / -
--------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 14 soorten, 7:45 uren

Geen opmerkingen: