woensdag 29 augustus 2012

Markelo, vangochtend op zandstort De Bree.

De vooruitzichten hadden alles in zich voor een goede treknacht dus gistermiddag besloot ik om deze ochtend te gaan vangen. Tijdens het fietsen naar de baan was het lekker zacht weer maar er waren al wel voortekenen van opkomende mist. Er hingen al flinke flarden boven het Twentekanaal. Dat zou dus nog spannend worden hoe dat zich zou gaan ontwikkelen bij het eerste daglicht. Dat bleek echter mee te vallen. Er was wel heel zware dauw maar de mist bleef beperkt tot boven het kanaal. Tijends het wachten in het donker kwam er langs de bosrand een kerkuil overvliegen en bij het eerste licht was het opvallend dat er veel meer roodborstjes zaten te tikken dan tijdens de vorige vangsessie.
Ik heb in de opstelling 3 extra netten toegevoegd, 2 in de lengte op ée'n van de motorcrosspaden, tussen een paar wilgjes en berken en een derde naast een verlandende poel met op de rand wilgenopslag. op een warme dag zoals voor vandaag voorspeld moet dat vogeltjes naar het water trekken...
Vooral de netten op het pad zouden later een gouden greep blijken want daar trokken vooral veel vogels heen die liever niet het zwaar bedauwde riet indoken. Midden tussen de wilgen ving ik daar dus kleine karekieten. Hoofdsoort voor vandaag was met kop en schouder de zwartkop. Die lieten gisteren op diverse plekken in het land een lichte toename zien en dat was dus de inleiding tot een piek voor vandaag. Vooral in de tweede ronde hingen de netten er behoorlijk vol mee. Het zullen naar alle waarschijnlijkheid de vogels uit het zuidoosten zijn, die zijn altijd net iets eerder in onze regionen te vinden dan de grote hausse uit Scandinavië.
Tussen de karekieten een vogel met een ring aan de rechterpoot en die was ook duidelijk iets dikker van doorsnede, het bleek een Belgische ring. Het aantal soorten bleef meerdere rondjes wat beperkt, maar er kwamen later op de ochtend toch nog wat grasmussen en mezen bij en tevens was goed merkbaar dat er heggenmussen onderweg waren. Voor het errst dit jaar was er tegen 9 uur het rinkelende najaarsgeluid te horen. Na snel het geluid te hebben gewisseld ving ik er in korte tijd 3. Tegen het eind van de ochtend hing er bij de poel een soort die ik de vorige ochtend al hoorde en ook vandaag al een paar keer had gehoord, een kleine bonte specht. al jaren broedend op de Bree maar nog nooit gevangen. Nu dus wel...Foto's: kleine bonte specht.

De vangst van een ringmus tijdens het opruimen maakte de daglijst nog net een soortje langern. Ringmussen zijn hier inmiddels echt niet meer zo algemeen. Deze zal zeer waarschijnlijk het 50 meter brede kanaal zijn overgevlogen, want daar bevinden zich nog bedrijfsvoerende boerenerven.


Foto: Ringmus.

Dagtotalen
Nieuw geringd / teruggevangen:
------------------------------------------

Kleine Bonte Specht 1 / -
Zwartkop 107 / 1
Heggenmus 6 / -
Tjiftjaf 14 / -
Roodborst 4 / -
Fitis 1 / -
Rietzanger 1 / -
Pimpelmees 10 / 1
Kleine Karekiet 43 / 1
Koolmees 2 / 3
Grasmus 4 / -
Ringmus 1 / -
Tuinfluiter 10 / -
---------------------------------------------
Totaal: 210 exemplaren, 204 nieuw geringd en
6 teruggevangen; 13 soorten, 7:15 uren.


1 opmerking:

reflexxus zei

ik ben weg van de foto met de kleine bonte specht!