woensdag 21 december 2011

Markelo : vangdag op de Bree.

Tussen alle nog steeds voortdurende drukte van twee verhuizingen, afronding van zowel broedseizoen als najaarstrek door (om nog maar te zwijgen over de al wekenlang aanhoudende regen) hebben we een dagje kunnen vinden om voor het eerst sinds 3 November weer een vangdag te houden op de vangbaan van de vogelwerkgroep. We hebben het mooi uitgekiend op de kortste dag van het jaar, de dag van het joelfeest/Yule.
Bij aanvang van het eerste daglicht stonden alle netten weer opgesteld. Merkwaardig genoeg hoorden we deze maal totaal geen roepende bosuilen. Dat zou nu in December toch zeker wel moeten gebeuren want die vogels zitten al midden in hun baltsperiode. Het is dus maar de vraag of ze er nog zijn. Er vertrekken vroeg in de morgen weer enkele tientallen merels uit de slaapbomen op de vangbaan maar we vangen er merkwaardig genoeg niet één van. We hebben wel meteen een grote bonte specht te pakken in de eerste ronde. In die ronde ook totaal geen roodborsten of winterkoningen, weer zoiets merkwaardigs. Zou het allemaal nog iets te maken hebben met het feit dat er eerder deze week een jachtpartij hier in het bos plaats heeft gevonden? We troffen toen deze groep jagers tijdens het brengen van voer naar de vangbaan. Ze hadden op dat moment al 3 hazen geschoten en schoten er nog eens 2 nadat wij ze ontmoet hadden. Op basis van onze ervaring hier ter plaatse en de waarnemingen van de fotografen die hier regelmatig in de fotografiehut zitten kunnen we constateren dat er hier vanaf nu dus geen enkele haas meer aanwezig is. Tijdens de ontmoeting met de groep van 3 jagers en ongeveer 10 drijvers meende men ons te moeten vertellen dat wij hier niet met de auto mochten rondrijden. Ach ja, dat doen we nog maar zo'n 40 jaar met officiële toestemming (sterker nog, tegen betaling...) van de dienst der domeinen. Het is altijd weer merkwaardig, die hooghartige arrogante houding ten aanzien van andere in het veld aanwezig personen zonder dat daar dan ook maar enige aanleiding of noodzaak toe is...
Maar goed, terug naar onze vangdag... het bleef dus aanvankelijk een stuk rustiger op de baan dan we normaal gesproken zouden verwachten. Al snel meldde zich een tweede grote bonte specht; deze was wel geringd en had een ring van 7 December 2008.
De mezen meldden zich al wel snel op de baan maar van andere soorten merkten we tot ver in de ochtend maar weinig, geen grote groepen houtduiven, geen sijzen of schreeuwende vlaamse gaaien. Wel kwam er een paar keer een groepje koperwieken door de boomtoppen en hoorden we enkele goudvinken. Ook zaten er inmiddels wel wat meer vinken en die meldden zich met enige regelmaat uiteindelijk toch ook wel in de netten. Ook bij die vinken vingen we er 1 terug met een wat oudere ring en deze bleek van 7 Maart 2010.
Bij de mezen was de hoofdmoot van de terugvangsten, zoals te verwachten, een mix van als nestjong geringde vogels (best wel een hoog aantal) en reeds voor het RAS-project gekleurringde adulten.

Pas in de loop van de dag meldden zich een paar roodborstjes en heggenmussen. Deze vogels hadden zich vrijwel zonder uitzondering flink tegoed gedaan aan de kruimels die van de vetbollen op de grond terechtkomen want ze hadden enorme gewichten bereikt. wat te denken van een roodborst van 20,9 gram of een heggenmus van 23,8 gram! Omdat het na 15 uur erg rustig werd met de vangsten besloten we om toch maar iets vroeger te beginnen met opruimen. toch duurde het wel tot in het donker voor we de netten allemaal binnen hadden en ook nu kwam er van alle terugkerende merels niet één in de netten. Volgende keer beter zullen we dus maar zeggen...

Dagtotaal (nieuw geringd/teruggevangen):
----------------------------------------

Grote Bonte Specht 1 / 3
Glanskop - / 5
Winterkoning 1 / -
Pimpelmees 7 / 19
Heggenmus 3 / 3
Koolmees 20 / 27
Roodborst - / 4
Boomklever 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Vink 10 / 1
Staartmees 2 / 1
---------------------------------------------
Totaal: 110 exemplaren, 11 soorten, met
134 mtr mistnet in 9:45 uren.