zaterdag 29 oktober 2011

Vlieland : nog 1 dag toegift.

De vogeltrekradar gaf voor afgelopen nacht een heel hoge trekverwachting weer. Die verwachtingen hadden wij zelf ook wel want het weersysteem lag er prima voor. Aanvankelijk hadden Hanneke en ik vanmogen met de boot van 11:45 uur naar huis zullen vertrekken, maar voornoemde verwachting samen met de wetenschap dat Hans vanochtend alleen op de baan zou zitten deed ons besluiten om nog een dag te blijven teneinde Hans te kunnen helpen met de grote stoot vogels die er aan zat te komen.
we zaten er vanochtend helemaal klaar voor; Hanneke had gisteren alle bewaarzakjes nog even extra uitgeklopt en gedroogd (zie foto gisteren) en de voorraad appels op het slag was uitgebreid met nieuwe appels.
In het donker hoorden we regelmatig koperwieken over komen vliegen en in de vroege schemer begonnen zich merels te manifesteren in de lucht en in de struiken. In het hout werd het echter net als voorgaande dagen helemaal niet druk. Kortom, ik kon slechts een klap van 2 merels en een klap van 1 merel slaan. Daarna was het tijd voor de eerste ronde waarvoor we met hooggespannen verwachting op pad gingen. Dat werd niet eens echt een slechte ronde, maar toch hadden we er meer van verwacht.
De volgende rondes bleven net zo terwijl die toch echt beter hadden moeten zijn. Het was al snel duidelijk, dat kon Hans toch ook wel alleen aan en onze aanwezigheid was niet meer dan een gedegen voorbereiding waarvan je alleen achteraf kunt vaststellen of dat nodig was geweest of niet...
We besloten dus om na de middag nog maar eens even wat van het eiland te gaan bekijken. We hebben een eind rondgefietst en nog even een stukje langs de wadkant gelopen.

Daarna zijn we bij het pad van 20 nog even het strand op geweest. Daar troffen we een dode Jan van Gent aan die al in een dusdanige staat van ontbinding verkeerde dat de kraaien er al hele slierten weefsel af haalden. Op een drooggevallen zandplaat tussen dam 18 en 19 zagen we een zeehond liggen. Nadat we de gewone zeehond waren genaderd tot op zo'n 75 meter werd duidelijk dat dit dier niet in orde was want hij had niet eens de kracht om voor ons te vluchten en het water in te gaan. De meeuwen begonnen hun stellingen al in te nemen en stonden al naast de zeehond te wachten tot het zover was en er wat lekkers voor hen in het verschiet lag. dus hebben we besloten om de vondst maar door te geven aan Staatsbosbeheer. Maar ja, zoals dat dan altijd gaat: geen telefoonnummers bij de hand. dus Hans maar gebeld, hij zou het verder afhandelen.

Morgen verlaten we het eiland al weer, terugkijkend op toch wel weer erg geslaagde weken met weliswaar over de gehele linie minder vogels maar dat maakt de beleving alleen maar leuker, je komt dan ook nog eens aan gewoon waarnemen toe...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Waterral 5 / -
Zwartkop 20 / 1
Winterkoning 3 / -
Tjiftjaf 2 / -
Roodborst 19 / 2
Goudhaantje 2 / -
Merel 58 / 1
Pimpelmees 1 / 1
Zanglijster 12 / -
Spreeuw 17 / -
Koperwiek 27 / -
Keep 4 / -
Kleine Karekiet 1 / -
----------------------------------------------
Totaal: 176 exemplaren, 13 soorten, 12:30 uren

vrijdag 28 oktober 2011

Vlieland : en weer een zwarte dag.

Voor de eerste keer in deze periode moesten we vanmorgen door de motregen naar de baan fietsen. Ter plaatse aangekomen werd het echter al snel droog. In de lucht waren meteen al weer piepjes van zanglijster, merel en heel af en toe koperwiek te horen. Bij het eerste licht bleef het echter (net zoals gisteren) lang rustig. In het hout maar twee merels gedurende lange tijd (meteen maar geslagen) maar daar kwam later verandering in. Op dezelfde plek waar gisteren een eend ontsnapte sprong er vandaag weer één op uit het water en raakte ditmaal amper het net. tijdens het lopen van de eerste ronde sprong er bij één van de netten nog een houtsnip op. Hier waren we al helemaal kansloos want deze vogel vloog loodrecht omhoog; dat had ie kennelijk al veel vaker gedaan...
Het werd een ochtend waarop de merels behoorlijk binnen kwamen maar wel op een mooi gedoseerde wijze, lekker verdeeld over de gehel dag. zo gespreid dat we zelfs regelmatig het slagnet hebben kunnen gebruiken en op die manier vandaag op de kop af 40 vogels hebben kunnen slaan. In de middag werden de rustige uurtjes gebruikt om even een paar gaten in het slagnet te repareren en terwijl ik daar mee bezig was sprongen er toch nog een paar keer merels in het hout en zelfs nog een keer één naast mij op het gesloten net.
Terug naar vanmorgen: tussen de merels door zagen we ook nog wel wat van trek, er kwamen een paar maal enkele kleine groepjes pimpels over. Waarschijnlijk afdwalers van de groepjes die momenteel vanuit het noordoosten het land binnenkomen maar in de meeste gevallen het binnenland in lijken te duiken. Tevens hoorden we weer een paar maal barmsijzen over komen en passeerden er met enige regelmaat veldleeuwerikken. Deze waren vooral te horen vanaf het moment dat de zon volop doorbrak.
We vingen vandaag ook nog wel weer een paar zanglijsters; één daarvan droeg een bling bling fonkelnieuwe ring van de centrale HELGOLAND. Dat gaat geheid een snelle terugmelding genereren. De zanglijsters die deze dagen nog doortrekken zijn over het algemeen vogels met een behoorlijk oranjebruin verenkleed waarvan de meeste exemplaren bijna alle armpendekveren nog ongeruid hebben. dat kan duiden op afkomst uit een laat geproduceerd legsel en dat duidt dan weer op verre afkomst waar het broedzeizoen laat plaatsvindt. Hoorden we maar vaker meer terug uit het broedgebied....


Foto: we hadden mooi T-shirtweer, tijd om de vogelzakjes te drogen. Let op de merel...

Verder vandaag nog een ander krentje, er hing dan toch eindelijk een sperwer in het net. Velen zagen we er deze weken rondjagen in de polder en nu pas voor het eerst treffen we er één in de netten en die vangen we ook nog. Het is een eerste kalenderjaar mannetje dat na het ringen en fotograferen met een ferme snel klimmende vleugelslag afscheid van ons neemt. Verder zien we vandaag ook nog weer een ruigpootbuizerd. Er zullen er heus wel meer gepasseerd zijn, maar er was vanzelfsprekend te weinig tijd om regelmatig genoeg omhoog te kijken.Aan het eind van de middag verzamelen zich weer grote groepen spreeuwen en met behulp van het afspelen van geluid van een spreeuwengroep weet ik ze goed naar de luidspreker te trekken. Als de groep eenmaal op een goede plek zit zakken ze na enige tijd langzaamaan naar beneden om te gaan zitten slapen. Maar op dat moment verschijnt er een blauwe kiekendief die een stootduik uitvoert en alle spreeuwen blindelings opzij laat stuiven. daar doen wij ons voordeel mee want verspreid door de opstelling hangen er enklele tientallen. Hans van Heiningen is inmiddels verschenen om de komende 2 weken de laatste periode van ons seizoen te dekken. Hij kan vanavond nog mooi even de laatste spreeuwen de deur uit helpen. Hij controleert ook nog even het allereerste netje dat achter de ringhut staat. Als ik bij het belendende net sta hoor ik een zware kreet: 'HENRI !!! ' Ik ren naar hans toe maar hoor hem alleen nog maar verzuchten dat de reden van roepen achterhaald is.... er zat een roofvogel in het net, volgens Hans een havik of kiekendief. Jammer dan, you can't have them all.

Dagtotalen (nieuw geringd-teruggevangen):
-----------------------------------------
Sperwer 1 / -
Zwartkop 5 / 3
Waterral 5 / 2
Tjiftjaf 1 / -
Winterkoning 6 / 1
Goudhaantje 5 / -
Heggenmus 2 / -
Vuurgoudhaantje 2 / -
Roodborst 13 / 12
Pimpelmees 2 / 2
Merel 142 / 13
Koolmees 1 / -
Kramsvogel 1 / -
Spreeuw 29 / -
Zanglijster 5 / 1
Vink 1 / -
Koperwiek 14 / 1
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------
Totaal: 271 exemplaren, 18 soorten, met 250 m
net, 2 fuiken, 2 inloopkooien, 1 slagnet
in 12:00 uren

donderdag 27 oktober 2011

Vlieland : een zwarte dag...

Nee, geen zorgen.... niks aan de hand. later hierover meer.....
Met een zijwindje van 4 bft fietsten we vanmorgen naar de baan. Het was een bewolkte en donkere nacht. Op de baan aangekomen bleken er geode aantallen waterrallen naar beneden te zijn gekomen nadat we vannacht geluid hadden afgespeeld. Op meerdere plaatsen sprongen ze uit de struiken op en er zat er zelfs 1 op een mistnetstok. Bij terugkomst bij de ringhut zag ik een eend een vreemde fly-by rond de hut maken en vervolgens na een tweede rondje naar beneden gaan bij de netten direct achter de struiken waar ene behoorlijke plas water staat. Stilletjes naar die plek lopen leerde dat hij inderdaad in de onderste baan van het net hing, maar éénmaal ter plaatse rolde de vogel al snel uit het net en had ik het nakijken; ik heb in het donker niet eens zeker kunnen zien welke soort het was maar mijn vermoedens gaan het sterkst naar een bergeend, zo groot was ie in ieder geval wel.
Bij aanvang van de ochtendschemer hoorden we al diverse piepjes van zanglijsters, koperwieken en merels in de lucht. Er was al flinke aankomst gaande want we hoorden ze nog voor het goed licht was al in de struiken landen. De eerste 2 rondes liepen dan ook goed door. vooral merels, enkele koperwieken, zwartkoppen en roodborsten. Het viel ons tijdens het ringen op dat er vandaag opmerkelijk veel gitzwarte merelvrouwen bij zaten terwijl we ook de gewone bruine en grijze vrouwen vingen. De zwarte exemplaren waren eigenlijk alleen als vrouw te onderscheiden doordat ze toch nog streping op de kin hadden die bij mannen volledig ontbreekt. Ik ben benieuwd waar deze vogels vandaan mogen komen.
In de tweede ronde sprong een waterhoen tot 2 keer in en uit één van de netten; net als bij de eend hadden we het nakijken. Vanaf de derde ronde was goed te merken dat we met andere merels te maken hadden want de meesten hadden nu geen trekvet meer en waren flink afgevlogen op de borstspier. Wellicht zijn dit vogels die verdfer op zee hebben gezeten en dus later aankomen en geen energie meer over hebben. Het aantal koperwieken neemt snel af en wat we vangen zijn vogels die vrijwel zonder uitzondering onder de 60 gram zitten.
Ook daarvan is de grote meute die gisteren aankwam inmiddels al weer doorgetrokken.


Foto: meidoornkielwants (Acanthosoma haemorrhoidale op afstervend blad Amerikaanse vogelkers, dank aan Thijs de Graaf voor de determinatie.

We hebben vandaag 2 deelnemers aan de excursie waarvan 1 een toevallige passant, een oud NJN-er. Beide bezoekers vinden ons verhaal weer zeer interessant en verlaten ons om 12 uur weer nadat ze ieder een ringstreng hebben gesponsord. Buiten de hut kijken we samen nog even naar het spel tussen 3 blauwe kiekendieven en een slechtvalk die stootduiken op elkaar aan het uitvoeren zijn. Even later hebben we een groep spreeuwen in het hout zitten die snel groeit naar ongevver 60 exemplaren. En daar zitten er een paar bij die stapje voor stapje naar beneden gaan om vervolgnes op het slag te druipen. Dat gaat leuk worden.... maar ineens spuiten alle spreeuwen al gekken alle kanten op de struiken in. Meteen daarna gooit een sperwer zich in het hout. het blijkt een mooie adulte man te zijn (ongeringd) die zeker 10 minuten zit te kijken op er iets op het slag te halen valt, wat een prachtig gezicht en wat een mooie vogel.
Na de excursie werden de vangsten snel minder, het is duidelijk dat de meeste aanvoer van vogels wel geweest is en dat de meeste vogels vrijwel meteen verder zijn gevlogen. Hanneke keert op tijd terug naar de zwaluw en ik breng de rest van de middag door met diverse onderhoudsklussen waaronder het wisselen van een paar netten van dunne naar dikke kwaliteit.
Het is vandaag net als gisteren opvallend hoe we ineens veel meer merels op het slag weten te krijgen, en dat ook nog gedurende de gehele dag en niet eens alleen in de schemer. We pakken uiteindelijk ongeveer 20 exemplaren op het slag, waaronder ook weer enkele spreeuwen.


Foto: het slag op slot...

Aan het eind van de middag verschijnen er weer diverse groepen spreeuwen in de polder die aangroeien tot een heel grote groep van naar schatting 2000-3000 exemplaren. De vogels scheren laag over de opstelling en een deel van de groep gaat in het gout zitten.
Het merendeel schiet echter de wilgen in die een meter of 20 aan de zuidwestzijde van de ringhut staan. Ik zie ze langzaamaan naar beneden in de struik hippen teneinde daar te gaan zitten slapen. maar dan verschijnt er plots een blauwe kiekendief boven de struik en in no time is de hele groep verdwenen in zuidwestelijke richting; ze gaan zitten slapen op de dijk van de vierde polder . toch heb ik er in de voorlatste ronde nog een achttal in de netten. daarvan blijkt er 1 gewond te zijn. de vogel heeft een typische diepe roofvogelwond aan de linkerflank en is dus net aan de dood ontsnapt. Afwachten maar wat er van deze vogel terechtkomt... Van wegtrek heb ik deze avond weinig gemerkt, maar ja als er al niet veel meer op het eiland zit... Wel merk ik tijdens het terugvliegen dat er flink wat koperwieken over komen vliegen; die zijn dan net een half uurtje onderweg en zullen wel van de duitse waddeneilanden komen.
Morgen is het alweer onze laatste volledige vangdag, de verwachtingen zien er goed uit met nu op vde radar al goede trek boven de noordzee ne noord nederland; als het aan de achterzijde nog maar even aangevuld blijft worden...

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Waterral 5 / -
Zwartkop 8 / -
Winterkoning 4 / -
Goudhaantje 2 / -
Heggenmus 2 / -
Pimpelmees 1 / 3
Roodborst 9 / 6
Spreeuw 13 / -
Merel 98 / 14
Vink 1 / -
Zanglijster 8 / -
Keep 1 / -
Koperwiek 17 / 1
-----------------------------------------
Totaal: 193 exemplaren, 13 soorten, met 250
mtr mistnet, 2 inloopkooien, 2 fuiken en
1 slagnet in 12:30 uren

woensdag 26 oktober 2011

Vlieland : na een offday volgt...

Bij het naar de baan fietsen (tegen 06 uur) werd duidelijk dat het op het eiland nog maar net droog was van een nachtelijke bui. Op de Noordzee was in het Noordwesten nog een flink onweersgebied zichtbaar. Regelmatig zagen we het flitsen op de
noordzee, soms zo fel dat we een goed beeld kregen van de hoeveelheid bewolking op zee. Tijdens het openzetten van de netten zaten er heel wat vogels in de struiken; waarschijnlijk overwegens spreeuwen die als raketjes rechtomhoog het luchtruim kozen waarbij wij het nakijken hadden. Toch geeft het al een hint voor wat gisteravond en vannacht heeft plaatsgevonden. Onder het genot van een eerste kop koffie (op de baan dan...) hebben we zitten te wachten op de eerste merels die in het hout zouden verschijnen om zich op het slag op de appels te storten. Dat duurde weer lang en uiteindelijk heb ik maar 1 merel kunnen slaan. Tijdens de eerste ronde bleek la wel dat er inmiddels toch merels binnen kwamen vallen en ook de koperwieken lieten zich niet onbetuigd. In de rallenkooi zaten 2 waterrallen en er liepen er nog 2 rondomheen. Ook zaten er weer meerdere in de struiken en stak er af en toe ééntje het puinpad over. In de tweede ronde had ik er maar liefst 3 in één van de fuiken zitten, terwijl er ook nog 2 naast de fuik liepen.
Maar doordat er een paar gaten in de fuik zaten kwam ik na lang peuteren om het net open te krijgen toch thuis met lege handen. Ze hadden uiteindelijk toch de gaten gevonden...
Er was vanochtend maar weinig trek van de kleinere soortjes zoals zwartkop, roodborst, tjif of goudhaan. Wel bleven er tot ver in de morgen flink wat lijsters goed op het aangeboden lokgeluid af komen en vingen we lekker door.


Foto: merel man op het slag. Er werden vandaag heel wat appels tot moes verwerkt.

Om 11 uur moest Holmer toch echt het besluit nemen om naar huis te gaan waar de familie op hem wacht. Na zijn vertrek zakken de vangsten flink terug, al is het nooit rustiger geweest dan 10 vogels per ronde.
Naast de vele merels die het eiland vandaag op stroomden (waarvan we de indruk hadden dat de meesten overdag nog verder vlogen naar verdere streken) kwamen er dus ook heel wat koperwieken over maar ook zanglijsters. Daarnaast hoorden we ook met enige regelmaat barmsijzen en was er wederom lichte trek van veldleeuwerik, vink en keep. Verder weinig bijzonders onder het kleinere spul, al vingen we wel weer 13 roodborsten en zo ineens weer 4 nieuwe winterkoningen.
In de loop van de middag hebben we nog even tijd om te wachten op spreeuwen die uit een groep van circa 60 vogels het slag op druipen. We maken een snelle klap en komen met 16 van de ongeveer 30 spreeuwen thuis. Verder zaten er ook nog een koperwiek en 2 merels onder het net. Één van de spreeuwen droeg al een ring en bleek eerder vandaag door ons alhier te zijn geringd. Dat was er dus één die weinig onder de indruk was van zijn eerdere tijdelijke gevangenschap. In totaal hebben we vandaag tussen de bedrijven door 22 vogels op het slag gevangen. Aan het eind van de middag word het even heel rustig met de vangsten en daarna treed er fantastisch vertrek op. aan alle kanten zie en hoor je klimmende vogels, vooral merels en koperwieken. De voorlaatste ronde levert nog 17 vogels op en de slaapronde slechts 1 reeds geringde roodborst. Op de Noordzee zitten in het donker wederom, net zoals vanmorgen flinke buien. Ik denk dat de positie van die buien ten opzichte van het eiland er vanmorgen toe hebben bijgedragen dat we eigenlijk een soort minifall hebben meegemaakt. Vanavond is de wind weer wat meer toegenomen en staat er nu om 23 uur alweer een stevige zuidenwind van 5 bft. we wachten af wat de dag van morgen brengen zal.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 5 / -
Goudhaantje 1 / -
Winterkoning 4 / 1
Vuurgoudhaantje 1 / -
Roodborst 13 / 8
Pimpelmees 1 / -
Merel 169 / 8
Koolmees - / 1
Kramsvogel 7 / -
Spreeuw 27 / -
Zanglijster 38 / -
Vink 2 / -
Koperwiek 99 / -
Rietgors 1 / -
Zwartkop 9 / 2
----------------------------------------------
Totaal: 397 exemplaren, 15 soorten, met 250 m
net, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 12:30 uren

dinsdag 25 oktober 2011

Vlieland : Offday, niet gevangen.

Zoals we dit seizoen opvallend vaker mee hebben gemaakt was het vandaag een dag waarop niet gevangen kon worden. De wind die gisteravond flink toenam heeft vannacht en vanmorgen verder doorgezet naar 7 bft met uitschieters naar 8 bft. Bovendien kwam daar rond het middaguur nog regen bij uit een front dat tot in het donker nodig had om ons te passeren.
Morgen belooft beter weer, dan gaan we er weer voor.

maandag 24 oktober 2011

Vlieland : siberische boompieper !

De wind is afgelopen nacht al toegenomen en staat tijdens het fietsen naar de baan precies van opzij. onderweg af en toe een piepje van merels in de lucht en een paar maal de shriee van koperwiek. In het schemerdonker zien we al op diverse plekken waterrallen uit het lage gras en vanaf braamtakken wegvliegen; het nachtgeluid heeft kennelijk z'n werk goed gedaan. De schemerklap met het slagnet blijft vandaag uit om de doodsimpele reden dat er allereerst geen enkele vogel in het hout verschijnt en ten tweede doordat de merels die uiteindelijk WEL verschijnen zo ril zijn dat ze op het slag amper een poot aan de grond zetten of doodstil buiten het slag blijven zitten. De schemerronde die Holmer maakt om te kijken of er nog een houtsnip in het net wil belanden levert een paar spreeuwen op. Houtsnippen zie ik ondertussen wel vanuit de vinkershut, 2 stuks vallen kort na elkaar in naast het puinpad. Daarna zien we niets van de vogels terug. Iets later dan voorgaande ochtenden beginnen dan toch de eerste echte aantallen merels binnen te komen vliegen. Als er 3 merels vanuit het hout op het slag druipen kan ik ze alledrie slaan. Holmer en Hanneke zitten dan al de vogels van de eerste ronde weg te ringen. Even later vliegt er een zwarte roodstaart vlak voor de hut langs en gaat boven op de zonnepanelen zitten. We zien hem net als de houtsnippen de hele dag niet meer terug, dus ook niet in de netten. In de tweede ronde springt er een waterral voor me uit het net in en als ik de vogel in een bewaarzak heb gestopt blijken er in de kooi net naast me 3 rallen tegelijk te zitten; we weten al snel dat we een heel goede rallendag gaan maken. Tegen een uur of 10 wordt het al rustiger met de vangsten; de merels nemen in aantallen af en lijken al meteen verder te zijn gevlogen en het minipiekje dat we met roodborstjes en zwartkoppen hadden valt ook al weer terug. Er komn net als voorgaande dagen wel weer groepjes kramsvogels over maar deze zijn kleeiner en minder frequent. Na het middaguur vangen we er nog één van en deze vogel blijkt zeer recent onvrijwillig kennis te hebben gemaakt met een roofvogel. Hij heeft nog maar 3 staartpennen, een nagelwond op de kale stuit en een bloeduitstorting in en op de rand van het furculum. Eerder vandaag vingen we ook al een zwartkop met een pokkengezwel aan de hals. Kortom, het aantal vogels waar wat aan mankeert neemt weer zienderogen toe. Ook de sperwers zijn wel weer goed in aantallen vertegenwoordigd, we zien er weer regelmatig één over de polder scheren. In de ochtend is er ook trek van veldleeuwerikken en komen er weer enkele groepjes vinken over. Even hoor ik ook hoog een waterpieper, oeverpiepers merken we vandaag echter helemaal niet. Dan de niet dagelijkse ringsoorten: voor het eerst deze periode vangen we een vuurgoudhaan, en een groenling. In de loop van de middag besluit Holmer om naar de Zwaluw te gaan en daarna door te fietsen naar het dorp om boodschappen te gaan halen. Ik heb het vaker gezegd en we hebben het vaker meegemaakt: zo'n actie is vaak even nodig om iets leuks te laten gebeuren. En ja hoor! Aan het einde van de eerstvolgende ronde die Hanneke en ik lopen hangt er een pieper in het achterste net van de dijksecties. Het is het enigste net dat nu nog droge ondergrond heeft en waaronder het nog groen van hoog opschietend gras is. Als ik de vogel uit het net haal vallen me de vleeskleurige poten op en meteen daarna de lichte en korte wenkbrauwstreep waarvan bij het uithalen het centrum van de veren een wittige kleur hebben. Yeps! We hebben iets leuk te pakken, dit is een boompieper maar dan toch net wat anders.... Ik heb zo m'n vermoedens, maar voor de bevestiging controleren we de boeken. Nadat we het nodige gechecked hebben bellen we Holmer want die moet qua verstreken tijd nog wel in de Zwaluw zijn. Dat blijkt te kloppen en hij komt als de wiedeweerga terug naar de baan gefietst. Ook hij kan onze constatering bevestigen en we kunnen elkaar feliciteren met de tweede in Nederland geringde (voor zover wij weten) siberische boompieper. Holmer is onderweg terug naar de baan ook een aantal vogelaars tegengekomen die zich al verzameld hebben bij de slagboom aan het pad naar de vinkenbaan. Hij laat de vogel daar even aan ze zien en laat hem daarna aldaar los.
Hieronder de foto's van de verschillende kenmerken. We hebben de vogel niet volledig op de foto kunnen zetten want daarvoor stond er bij de hut inmiddels teveel wind.
Foto's: Siberische boompieper.

we lopen nog een paar rondjes en plaatsen nog ene paar extra tussenstokken om de netten uit de struiken te houden. De wind is inmiddels weer meer aan het toenemen en we besluiten om aan het eind van de middag de netten maar te sluiten en niet door te vangen tot in het donker, daar wordt het nu toch te ruig.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Waterral 12 -
Zwartkop 5 1
Siberische Boompieper 1 -
Goudhaantje 1 -
Winterkoning 2 -
Vuurgoudhaantje 1 -
Heggenmus 2 -
Pimpelmees 2 -
Roodborst 9 4
Spreeuw 6 -
Merel 59 2
Vink 1 -
Kramsvogel 1 -
Groenling 1 -
Zanglijster 7 -
Rietgors 3 -
Koperwiek 11 -
----------------------------------------------
Totaal: 131 exemplaren, 17 soorten, met 250 m
mistnet, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 11:30 uren.

zondag 23 oktober 2011

Vlieland : nieuwe aankomst merels.

We fietsten vannacht onder een prachtige sterrenhemel naar de baan; onderweg heb ik 2vallende sterren gezien, maar Holmer zag er één met een enorm langdurige lichtstreep. Tijdens het openschuiven van de netten werd al snel duidelijk dat er heel wat vogels in de struiken zaten. Kortom een hoge ritselindex, laten we maar zeggen 8+ op de schaal van 10. Hoopvol gestemd nemen we na het eerste karwei van de dag intrek in de vinkershut om te wachten op invallende merels op het slag. Dat duurt lang, ondanks het feit dat we merels horen binnenkomen. Holmer kan niet langer wachten en besluit om in de schemer stilletjes een houtsnippenronde te lopen. Hij is nog niet weg of de eerste merels vliegen het hout in. Al heel snel druipt de eerste de baan op maar blijft werkelijk ongeveer 10 minuten stokstijf stilstaan. Dat stimuleert de anderen niet echt; na enige tijd zitten er 10 in het hout en diezelfde eerste nog steeds op het slag. Maar op het moment dat die merel begint te lopen springen meteen enkele anderen het gras op en kan ik er even later 8 slaan. Maar ja, dan ben je alleen en zitten er ook nog gaten in de netten. Ik kom uiteindelijk met 4 merel terug in de hut en Holmer zonder houtsnip.
Afijn, er was duidelijk weer aankomst en dan vooral van merel en in mindere mate van koperwiek en kramsvogel. Als compensatie voor de houtsnip komt Holmer later wel met een watersnip terug in de hut; de vogel was één van de fuiken ingelopen. Het is een vogel in een prachtig kakelvers uitziend kleed en hij is bommetje rond van het trekvet, het zit zelfs nog gesloten op het borstbeen. Vetje 8 dus....


Foto: watersnip.

De vangsten lopen lekker door tot een uur of 10 maar daarna wordt het al wat minder. Voor de excursie verschijnen 14 bezoekers waaronder enkele vogelaars die het prachtig vinden dat we ze een waterral kunnen laten zien. Over variatie bij de andere soorten hebben ze later ook niet echt te klagen. Gedurende de middag sprokkelen we lekker door totdat aan het eind van de middag de avondopleving aanvangt. Er komen nog een paar behoorlijke groepen spreeuwen in de bekende prachtige golfbewegingen laag over de baan vliegen en ze reageren onmiddelijk op het geluid dat ik even opzet om ze het hout in te lokken. Even later zien we een sperwer-vrouw op een meter hoogte over het puinpad komen vliegen en meteen daarna een eindje verderop 2 slchtvalken die nog proberen om een spreeuw te bemachtigen. Daarbij komt één van de vogels kennelijk net iets te dicht bij het territorium van de ander en er vormt zich in korte tijd een luchtgevecht waarna de ene afglijdend vertrekt richting de Vliehors. Holmer is op tijd vertrokken om in de zwaluw het avondeten voor te bereiden en Hanneke en ik lopen de laatste rondes. Daarin vangen we ondanks het feit dat we talloze koperwieken, merels en kramsvogels horen vertrekken toch nog in totaal 17 vogels, vooral merels, spreeuwen en nog 2 kramsvogels. De leukste vogel hangt echter uiteindelijk in het allerlaatste net dat we nog moeten controleren : een houtsnip. Dan toch uiteindelijk nog, de eerste van het seizoen.
Verspreid over de dag kwamen er ook weer een paar ruigpootbuizerden over. Verder zagen we in de polder 3 rotganzen landen, die zie je hier haast nooit in dit deel van de polder. Aan het eind van de middag zijn het er inmiddels 5.
Nadat de laatste vogels zijn weggeringd fietsen we onder wederom een prachtige sterrenhemel terug naar de zwaluw en zien ook Hanneke en ik een vallende ster met een prachtige lange staart maar vooral een heel lang oplichtende lichtbol. Wat een cadeautje....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 2 / -
Koperwiek 13 / -
Watersnip 1 / -
Zwartkop 10 / 3
Houtsnip 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Winterkoning 2 / -
Goudhaantje 1 / -
Roodborst 10 / 4
Spreeuw 10 / -
Merel 102 / 5
Vink 2 / -
Kramsvogel 9 / -
Rietgors 1 / -
Zanglijster 2 / -
----------------------------------------------
Totaal: 180 exemplaren, 15 soorten, met 250m
mistnet, 1 slagnet, 2 inloopkooien en 2 fuiken
in 13:00 uren