vrijdag 16 september 2011

Vlieland: de laatste dag alweer...

De verwachtingen waren voor deze ochtend wel heel erg hooggespannen. De vogeltrekradar gaf bij aanvang van de nacht zelfs even het maximaal meetbare aan op de schaal van 0 tot 10. Na een paar uur zakte, zoals vanmorgen voor vertrek naar de vinkenbaan bleek, deze piek in tot de helft van het niveau en bleef daar het grootste deel van de nacht op zitten. Ik kon op m'n dooie akkertje naar de vinkenbaan fietsen daarbij ondersteund door volop maanlicht dat m'n schaduw vele meters voor mij uir op het asfalt projecteerde. Op die manier was het ook een koud kunstje om de netten in het donker open te schuiven. Wel een letterlijk koud kunstje want het was door het heldere weer voor het eerst deze periode behoorlijk koud. Zo koud zelfs dat het niet ver van het vriespunt af zal hebben gelegen. En dan kun je er op wachten... door die kou zat er heel veel water op de netten en waren ze dus weer heel goed zichtbaar voor de vogels. Tijdens het openzetten viel ook al op dat de ritselindex nihil was terwijl het geluid dus wel de hele nacht had gedraaid. kortom, methode Ooij werkte hier voor deze nacht in ieder geval niet. We beleefden een prachtig ochtendgloren met tinten in diverse kleuren rood en roze, overvloeiend naar lila en blauw naar de hogere hemel.De eerste ronde in het donker leverde 1 vogel op, een tuinfluiter. De 1e officiële ronde was er één met 12 vogels. Dat was dus beduidend minder dan de 1e rondes van onze beste dagen van deze periode. En die ronde zou uiteindelijk ook de toon zetten voor het verdere verloop van de dag. Kortom, een gewone gemiddelde dag zonder opvallende aankomst van een bepaalde soort, laat staan uitschieters in aantallen.

M'n theorie over de enorme piek in de radarmetingen (zie afbeelding links) is dan ook dat er behoorlijk wegtrek is geweest binnen het meetbereik van de radar en dat de trek daarna behoorlijk terugviel naar normale proporties op het moment dat die vogels het bereik uitgevlogen waren. Maar goed, da's voor mij slechts speculeren en invullen want ik ben geen expert in het interpreteren van deze metingen.


Na de leuke aantallen tjiftjaffen van gisteren vielen die aantallen voor vandaag flink terug. Een korte passage hiervan dus. Ook de fitis was vandaag weer totaal afwezig. de jaartotalen hiervan op zowel Schiermonnikoog als hier op Vlieland suggereren al overduidelijk een slecht broedseizoen in de herkomstgebieden. Wel hadden we vandaag ineens 2 ongeringde winterkoningen in de netten. en dat is nou net een soort waar je in deze fase van het seizoen voordat de doortrek uit scandinavië en het oosten van europa begint goed van kunt vaststellen hoe het broedseizoen ter plaatse zal zijn geweest. We hebben dit seizoen net als vorig jaar historisch lage aantallen van deze soort op vlieland. dit jaar tot nu toe 35 nieuw geringd tegen 49 in 2010 en 110 in 2009. dus duidelijk de gevolgen van 2 strengere winters dan de jaren daarvoor. Ne 11 uur wordt het in deze tijd vnah et seizoen altijd een spannende tijd van de dag want dat is het tijdstip waarop zich vaak de vangst van een bijzondere soort voordoet, de sperwergrasmus. En ja hoor, ook zo weer voor vandaag. Weer een mooi exemplaar, en vandaag een vogel met al iets verkleuring van de iris. Deze iris verkleurt in het eerste levensjaar van grijsgroenig naar groenachtig geel.Foto's: sperwergrasmus, 1e kalenderjaar.

In onze laatste afsluitende ronde van deze ringperiode wachtten ons nog 2 verrassingen. 1 waarvan we al hevig verbaasd waren over de volledige afwezigheid ervan, een bonte vliegenvanger, en 1 die we hier zeker niet ieder jaar vangen, een roodborsttapuit.


Foto: roodborsttapuit, vrouw, 1e kalenderjaar.

Daarna zakten de vangsten net na het middaguur weer volledig in. dat kwam ons wel goed uit want er moest nog veel opruimwerk gedaan worden voordat we de avondboot naar huis zouden kunnen pakken. Het huisje de zwaluw moest geheel schoongemaakt omdat de ringgroep een weekend moet plaatsmaken voor de wadvogel-telgroep van SOVON. Daarom vertrekken wij een dag eerder en overnachten onze opvolgers, Gerrit Bochem en André Taam het weekend op een ander adres. Ondanks het feit dat we maar liefst 4 uitgevallen dagen hebben gehad mogen we niet klagen over deze 2 weken. We hebben weliswaar in voorgaande jaren wel eens veel beter gevangen maar gezien de omstandigheden en de voortekenen van een tegenvallende reproductie bij veel soorten viel het nog mee. De meest opvallende afwijking in het geheel was eigenlijk nog wel het geheel patroon in de trek waarbij duidelijk blijkt dat in de afgelopen maand de trek veel intensiever is geweest in het binnenland dan langs de kust waarbij niet alleen meer buitenlandse ringen werden aangetroffen in het binnenland maar ook opmerkelijke vangsten van dwaalgasten werden gedaan op plaatsen waar ze vrijwel of helemaal nooit worden waargenomen. zo had het ringstation in Overdinken vandaag de 17e September zelfs een sperwergrasmus en was dit de eerste waarneming in Twente ooit!
We wensen onze opvolgers op Vlieland succes, over 4 weken ben ik weer terug op vlie.


Foto: groene sabelsprinkhaan-man.

Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 2 / -
Zwartkop 61 / 1
Heggenmus 3 / -
Tjiftjaf 7 / -
Roodborst 3 / -
Goudhaantje 3 / -
Roodborsttapuit 1 / -
Bonte Vliegenvanger 1 / -
Rietzanger 2 / 1
Baardmannetje 4 / -
Kleine Karekiet 6 / -
Koolmees 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Groenling 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Kneu 1 / -
Tuinfluiter 9 / -
Rietgors 1 / -
---------------------------------------------------------
Totaal: 110 exemplaren, 18 soorten, 6:45 uren met 250m
mistnet, 1 slagnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.

donderdag 15 september 2011

Vlieland: van herfst naar zomer.

In het donker naar de baan gefietst en toen al gemerkt dat er een ingrijpende verandering in het weer had plaatsgevonden. Er stond nog maar een relatief zwak windje van ongeveer 3 bft. De verwachtingen waren hooggespannen al zat de wind nog wel steeds in de verkeerde hoek, maar dat hoeft met deze sterkte niet zo'n probleem te zijn. de ritselindex in de struiken was echter weer miserabel te noemen ondanks het feit dat er nachtgeluid was gedraaid. Bij het krieken van de dag viel de wind meteen nog verder terug naar 2 bft. De eerste ronde leverde een heel matig aantal van 14 vogels op maar de rondes daarna waren iets beter en zouden tot na de middag op hetzelfde aantallenniveau door blijven lopen. Er was weer wat rallenbeweging geweest (ook geluid van gedraaid) en we vingen 2 rallen tegelijkertijd in 1 kooi en later ook nog weer 2 tegelijkertijd in een fuik maar één daarvan was al een terugvangst van die eersten. Bij die rallen een heel juveniel beest dat in zware postjuveniele rui was, op bijna de hele hals had de vogel de veren gelijktijdig laten vallen en er zat nu een hele baan van bloedspoeltjes van de nieuwe veren. En er zaten vandaag ineens baardmannetjes in de buurt van onze opstelling; ze zullen wel meer aan het zwerven zijn gegaan door de maaiwerkzaamheden in de polder want alle dagen voor vandaag hadden we er nog niet één gehoord. In drie groepjes vingen we er in totaal 7.


Foto: baardman-man.

Verder een duidelijke verandering bij de kleinere vogeltjes en dan in het bijzonder bij de tjiffen. Er zater er duidelijk meer in het terrein en ze lieten zich in tegenstelling tot voorgaande week beter vangen nu er zo veel minder wind stond. en het waren echt niet allemaal lokale rondzwervertjes want er zaten meer exemplaren met lekker wat vet bij dan zonder vet.
We kregen vandaag ook een gratis luchtshow van ongevederde vliegers voorgeschoteld. Een aantal zeer uiteenlopende vliegtuigen maakten hun rondjes over de Vliehors en de rest van het eiland als oefening voor de open dagen van de luchtmacht in Leeuwarden komend weekend.Gezien het schitterende weer hadden we goede hoop op bezoekers voor de Donderdag-excursie om 11 uur maar er kwam totaal niemand opdagen.
's middags hebben we nog bezoek gehad van SBB medewerkers Carl Zuhorn en Jan Bunnik (van Terschelling. De vogels gaven ons even de tijd om bij te kletsen en over de polder uit te kijken. Daarbij zagen we nog een mooie lichte buizerd thermiekend zoals we hem afgelopen dagen al een paar maal eerder hadden zien doen, gingen er honderden kluten op de wieken, zagen we enkele tientallen lepelaars het luchtruim kiezen en constateerden we dat het maaien van de polder nog niet direct een verandering in het aantal foeragerende tapuiten had opgeleverd. Wel zagen we nog een fors uit de kluiten gewassen kat langs de rand van het gemaaide veld lopen. Verder agen Hanneke nog ene leuke interactie tussen een sperwer en twee kraaien. De kraaien zaten de sperwer flink te mobben maar na enige tijd werden de rollen omgedraaid en begon de sperwer stootduiken uit te voeren op beide kraaien die net even rustig op de toppen van de wilgen op de dijk van de vierde polder waren gaan zitten. Op het pad zagen we nog een mooie sabelsprinkhaan en op 2 plekken liet zich nog een zonvangende zandhagedis zien. Kortom, ook wij hadden een heerlijke zonnige dag.
Om half vier in de middag was het echt gebeurd met de vangsten en hadden we de netten weer gesloten.


Foto: Sabelsprinkhaan.


Foto: zandhagedis.

Aan het eind van de middag hebben we het strand nog even weer opgezocht. Ditmaal om foto's te maken voor het project Nederland in Beeld. We agen ongeveer 15 drieteenstrandlopers(allen onge(kleur)ringd, vier bonte strandlopers en een vijftal rosse grutto's. ook troffen we een op het strand zittende zeekoet aan die met een zilvermeeuw in z'n nabijheid wachtend verzwakt op de dood zat te wachten.


Foto: stervende zeekoet.

Dagtotalen: (nieuw geringd/teruggevangen):
------------------------------------------
Waterral 3 -
Tuinfluiter 2 -
Witte Kwikstaart 1 -
Zwartkop 23 3
Heggenmus 4 1
Tjiftjaf 26 -
Roodborst 1 -
Fitis 4 -
Witgesterde Blauwborst 1 -
Goudhaantje 3 -
Sprinkhaanzanger 1 -
Baardmannetje 7 -
Rietzanger 3 1
Pimpelmees 1 -
Kleine Karekiet 6 2
Kneu 1 -
Braamsluiper - 1
Rietgors 1 1
Grasmus 2 -
--------------------------------------------
Totaal: 99 exemplaren, 19 soorten, 9:00 uren met
250 mtr mistnet, 1 slagnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.

woensdag 14 september 2011

Vlieland: Toch nog avondvangst na een dag wind.

Het was vandaag nog steeds mis met de wind. We werden vanmorgen vroeg opnieuw wakker met gejoel langs het huis en dan weet je al wel waar je aan toe bent. Omdraaien in je bed dus... De wind bleek 7 tot 8 bft te zijn en dat bleef de gehele dag nog zo tot een uur of 5 in de middag. De dag werd dus hoofdzakelijk achter de computer doorgebracht want ook daarop heeft de westerse mens van deze tijd zo z'n verplichtingen...
We zijn vanmorgen nog wel even naar het strand geweest alwaar we geconstateerd hebben dat de zeegang behoorlijk was en met de wind in de westhoek verorzaakte dat een stevige golfslag met golfhoogtes van 3,5 meter hoogte.


Foto: ons verblijf, De Zwaluw.

Aan het eind van de middag zakt de wind uiteindelijk toch iets terug tot 5 a 6 bft en fiets ik toch nog even naar de baan om een paar uurtjes te proberen te vangen.
Tijdens het wachtren op het lopen van de eerste ronde geniet ik nog een tijdje van een grauwe vliegenvanger die boven het slag aan het jagen is op een wolkje van dansmuggen. Prachtige acrobaatjes zijn het. De derde en vierde polder zijn de afgelopen dagen gemaaid en dat heeft meteen invloed op de aanwezigheid en gedrag van vogels in de buurt van onze netten. De maaiploeg heeft keurig netjes z'n werk gedaan en in de buurt van onze netten aan de voet van de dijkjes staan al duizenden afdrukken van vogelpootjes in de modder. Dat is alvast spannend voor de dag van morgen. Op het gemaaide deel vliegen en foerageren circa 500 spreeuwen die zich in een steeds onrustiger wordende wolk laag over het veld verplaatsen. Een paar keer scheren ze laag over de netten maar tegen half 8 taaien ze af naar de slaapplaats in de meeuwenduinen. Ook meeuwen liepn er wel op het gemaaide veld, ruwweg geschat ongeveer 100 stuks met daarbij nog enkele tientallen stormmeeuwen en een enkele zilvermeeuw. Verder in ieder geval 5 watersnippen en enkele groenpootruiters en kieviten. Dan de vangsten van deze avond. Weinig verrassends, dus hoofdzakelijk zwartkoppen. Bij die soort was het meest verrassen nog wel het feit dat nu na alle dagen met zo goed als alleen maar jonge vogels nu ineens 2 adulten op een totaal van 6 vogels. Verder nog vermeldenswaard: opnieuw hing voor de derde keer de sperwergrasmus van 3 September in de netten. Nog steeds heeft deze vogel geen vet aangelegd en was niks in gewicht toegenomen; da's toch al een redelijke verblijfstijd voor deze soort. als hekkensluiter toch nog een verrassing: een kleine barmsijs, wederom een soort die hier niet alledaags is en al helemaal niet zo vroeg in het seizoen.


Foto: De derde Kroonspolder in avondschemering.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning - / 1
Braamsluiper - / 1
Heggenmus - / 1
Zwartkop 6 / -
Rietzanger 2 / -
Tjiftjaf 1 / -
Sperwergrasmus - / 1
Kleine Barmsijs 1 / -
-------------------------------------------
Totaal: 14 exemplaren, 8 soorten, 3:00 uren
met 250 meter net, 1 slagnet.

dinsdag 13 september 2011

Vlieland: en weer een off-day....

De wind is afgelopen nacht opnieuw verder aangewakkerd, om 05 uur stond er maar liefst 8 bft. Geen weer om vogels te vangen met mistnetten dus...
als alternatief hebben we vandaag om het nuttige met het aangename te verenigen een wandeling gemaakt. Bij vertrek zagen we ter hoogte van de (voormalige) slagboom aan het pad naar de Zwaluw een vogel uit de dichte vegetatie opspringen; een KWARTEL ! Jeetje, leuk zeg. Voor mij een nieuwe Vlielandsoort. De vogel vliegt naar de overkant van het klinkerweggetje en daar zien we hem nog 1 keer wegvliegen naar de noordzijde van het bomenland. Heel goed is hierbij het karakteristieke vliegsilhouet te zien. Na deze heel leuke waarneming zijn we over het strand achter het posthuys naar het dorp gelopen om daar boodschappen te halen. ook op het strand ging het vanzelfsprekend best tekeer. Het hoogwater had duidelijk extra verhoging en we liepen aanvankelijk over ene strand van amper 40 meter breed. De dammen waren ook niet zichtbaar maar daar kwam na ongeveer een uurtje lopen snel verandering in.


Foto: Kop Zeebaars.


Foto: Olieveer.


Foto: strandtagliatelli.

Veel vogels waren er niet te zien, zelfs de zeevogels zoeken rustige plekken op. toch hebben we onderweg kunnen genieten van enkele 10-tallen drieteenstrandlopertjes, 3 paarse srandlopers een stuk of 10 scholeksters, circa 100 eidereenden en een honderdtal zilver- en kleine mantelmeeuwen. Verder ook nog 3 grote mantelmeeuwen en vlakbij het hotel Seeduyn op het strand een hybride bonte x zwarte kraai samen met een zwarte kraai. We zijn door het bos naar de vuurtoren geklommen alwaar net een filmploeg met opnamen voor een nieuwe tv-serie bezig was. Daarna zijn we het dorp ingelopen, hebben boodschappen gedaan en zijn vervolgens met de bus weer terug naar het Posthuys gereden.
Morgen maar weer eens zien of het dan wel vangbaar weer is, goede hoop daarop hebben we niet, de verwachting is dat er dan nog steeds 8 bft uit het westen zal staan.

maandag 12 september 2011

Vlieland: voor de wind vangen...

De fietstocht om 05 uur werd weer een kopie van gisterochtend. Nou ja, kopie... er stond nu al een krachtige wind van 6 bft en natuurlijk had ik m weer recht van voren. En onderweg vielen de eerste regensputters ook al; gelukkig van korte duur.
Op de vinkenbaan aangekomen heb ik maar meteen besloten om de netten aan de zuidkant van de dijk maar niet eens open te schuiven want daar stond dus echt te veel wind op.
De rest van de opstelling staat redelijk beschut en die netten heb ik opengezet met de filosofie dat ze na de eerste ervaringen snel genoeg weer dicht kunnen.
de vangsten vielen meteen tegen; er was werkelijk niks te horen/zien in de struiken. Toch ving ik 6 vogels in die ronde. Na de ochtendschemer wakkerde de wind nog verder aan en al vanaf 8 uur stond er Zuidwestenwind 7 bft. In die tweede ronde nog weer drie vogels en de constatering dat de eerste netten toch maar beter weer dicht geschoven moesten worden. Er was vanochtend wel stevige beweging van met name steltlopers, ganzen en vele meeuwen; er kwam onder andere een breedfront vliegende groep van enkele honderden bontjes (bonte strandlopers) met enorme snelheid laag over de opstelling. Verderop in de derde Kroonspolder vele honderden steltlopers, vooral veel groenpootruiters, wulpen, maar ook kluten en strandlopers. Vanaf 8 uur begint het weer licht te regenen in korte buien, maar om 9 uur gaat deze neerslag over in gestage motregen tot lichte regen. Ik neem een verstandig besluit en rond de dag af met het sluiten van de netten. om 10:30 uur zit alles dicht. Ik verricht nog even verschillende onderhoudswerkzaamheden zoals het aanspannen van enkele inmiddels wat opgerekte netten, plaatsen van enkele tussenstokken bij netten die opzij waaien en in de struiken vast komen te zitten. Verder controleer ik in de ringhut de memorysticks met MP-3 bestanden om de corresponderende nummers bij de soortenmixen op overzichtelijke formulieren te zetten. Het puinpadnet is opgeruimd want daar hadden we slechts vergunning voor tot vandaag omdat het puinpad beschikbaar moet zijn voor de voertuigen die gebruikt worden bij het maaien en gras afvoeren in de derde Kroonspolder. Men begint vandaag te maaien in de eerste kroonspolder en zal over een paar dagen wel aan 'onze' polder toe zijn.


Foto: uitzicht over de Kroonspolders bij motregen en windkracht Zuidwest 8 bft.

Voordat ik doorfiets naar de Zwaluw kijk ik nog even over zee vanaf de strandovergang bij het schietkamp. Op het strand zie ik een jager zitten. Da's niet in de haak want die vogels hoor je niet op zo'n manier te zien. Ik besluit om hem maar eens van dichterbij te gaan bekijken want er mankeert hem vast iets. Op ongeveer 50 meter afstand vliegt de vogel, zij het behoorlijk moeizaam, toch tegen de wind in weg. Het blijkt een kleine jager te zijn waarvan mooi de iets langer doorlopende middelste staartpennen te zien zijn.


Foto: kleine jager op het Noordzeestrand.

Daarna maar snel weer naar de Zwaluw gefietst. Het reeds gemaaide kruidige gras in de polder ruikt weer fantastisch. De middag wordt vooral doorgebracht met het invoeren van ringgegevens van vogels uit afgelopen broedseizoen in het programma GRIEL van het vogeltrekstation. Daarbij loopt de temperatuur al weer snel flink op; niet omdat de kachel zo hoog staat, maar omdat we met grote regelmaat weer tegen diverse problemen met de invoer aan lopen. Hartstikke gek wordt ik er inmiddels van. Ik heb op een gegeven moment geconstateerd dat ik in 20 minuten 4 vogels had ingevoerd, terwijl ik in het veld iets meer dan een minuut nodig heb. dat schiet dus echt niet op als je nog duizenden gegevens te gaan hebt.... De wind is 's middags verder aangewakkerd tot 8 bft met uitschieters en stevige vlagen tot 9 bft.Dagtotalen (nieuw geringd/teruggevangen):
-----------------------------------------

Zanglijster 1 / -
Kleine Karekiet 1 / -
Braamsluiper 1 / -
Tuinfluiter 1 / 2
Zwartkop 5 / 2
Kneu 1 / -
-----------------------------------------------
Totaal: 14 exemplaren, 6 soorten, 3:30 uren met
194 meter net en 1 slagnet.De windkaart van hedenavond.

zondag 11 september 2011

Vlieland: de wind als spelbreker.

De wekker loopt af en ik veer overeind in bed. Sh#@.*... het is al aan het schemeren!
Maar gelukkig, als ik de slaap uit m'n ogen wrijf blijkt dat het zo helder is dat de bijna volle maan de slaapkamer zo sterk verlicht dat het lijkt alsof het al licht aan het worden is... Een half uurtje later zit ik op de fiets richting de vinkenbaan. Ook op de weg is het zo licht dat de schaduwen van de wolkenpartijen op het asfalt geprojecteerd worden. Ze komen me snel tegemoet waardoor snel geconcludeerd kan worden dat er behoorlijk wat wind staat die ook nog eens een keer uit de richting komt waar ik heen moet... dat wordt dus flink stoempen op de pedalen. Het geluid is vlak voor de bocht naar het schietkamp goed te horen; wat wil je, het heeft de wind mee. Tijdens het opzetten van de netten schuift de maan al snel achter de wolken. De ritsleindex is weer nihil, ondanks het feit dat er de hele nacht geluid heeft gedraaid. Maar goed, de harde wind 5 bft uit de verkeerde hoek (ZW) geeft ook weinig aanleiding tot hoop op goede vangsten. Toch haal ik de eerste ronde 12 vogels binnen en dat mag gezien de omstandigheden nog niet eens slecht heten. Het zijn weer vooral zwartkoppen. In de tweede ronde is Hanneke inmiddels gearriveerd en zij haalt meteen een tuinfluiter met aan de rechterpoot een glimmende ring uit het net. De ring is te glimmend voor de ringen van Britse makelij die wij hier gebruiken dus dat vraagt om wat extra aandacht. het blijkt dan ook een Belgische ring te zijn. Een tuinfluiter die dus in z'n eerste levensjaar van zuid naar Noord trekt. dat past geheel in het straatje van enkele andere in den lande gecontroleerde ringen van Belgische origine en het is samen met ervaringen uit voorgaande jaren het bewijs uit welke richting de grote stromen overwegend eerstejaars zwartkoppen en tuinfluiters in deze tijd van het seizoen komen. Postjuveniele dispersie in Noordelijke richting dus. in deze tweede ronde hebben we ook weer een waterral in één van de inloopkooien zitten, het is de eerste adulte ral die we deze week vangen, een klein exemplaar met mooie strokleurige poten en een knalrode snavel.

Foto: adulte waterral.

Om 11 uur hebben we de wekelijkse zondag-excursie. Volledig tegen onze verwachtingen in stonden er toch nog 5 bezoekers die de wind op de fiets hadden getrotseerd en het halve eiland overgefietst hadden om ons ringwerk te aanschouwen. Bij hen ook de broer van bevriend collegaringer Kees van Kleef uit Hardenberg en de vader van Pieter Schaper, medewerker van Staatsbosbeheer alhier op het eiland. De bezoekers waren er getuige van (ja, het was weer na elf uur...) dat Hanneke van een ronde langs de netten terugkwam met een sperwergrasmus. Ja hoor, weer één. Dat maakt dus 3 voor deze week en nummer 7 voor dit seizoen.

Foto: Sperwergrasmus, 1e kalenderjaar. De zevende van dit seizoen.

het puinpadnet doet het vandaag net als gisteren ook goed, we vangen er een spreeuw, 5 graspiepers en een kneu. Daarnaast betrappen we een jonge zilvermeeuw die net van een groenling staat te vreten. Het geeft maar aan hoe hongerig die meeuwen momenteel zijn. Na de excursie lopen we nog een redelijk goed rondje, maar daarna bedingt de lucht flink dreigend te worden en maakt om 13:15 uur een felle regenbui het besluit om te stoppen makelijk voor ons. We hebben weer een gevarieerde ochtend meegemaakt die veel meer aan vangsten had kunnen opleveren maar waarbij de stevige wind duidelijk spelbreker was.

Oh ja, gisteren had ik nog moeten vermelden dat we een geval hadden van een rietzanger die na het loslaten tegen het raam van de ringhut vloog. Het leek tragisch voor de vogel af te lopen want hij lag bijna dood en met een volledig omgedraaide kop op apegapen. Hanneke heeft de vogel een half uur lang verzorgd door af en toe water op en in de snavel te deppen en de vogel warmte en rust te geven. En waar ik al helemaal niet meer op rekende gebeurde: uit een op z'n rug liggend hoopje ellende dat z'n kop achterstevoren op z'n lijf had staan herrees een volledig herstelde rietzanger die z'n weg weer kon vervolgen alsof er niets was gebeurd. Ik had wel eerder gehoord van de mogelijkheid tot herstel van raamslachtoffers maar van zo ver terugkomen....Dagtotalen (nieuw/terugvangst):
-------------------------------

Waterral 1 / -
Zwartkop 55 / -
Graspieper 5 / -
Tjiftjaf 1 / -
Heggenmus - / 1
Fitis - / 1
Roodborst 1 / -
Koolmees - / 1
Sprinkhaanzanger 2 / -
Spreeuw 1 / -
Rietzanger 3 / -
Groenling 1 / -
Kleine Karekiet 1 / 1
Putter 1 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Kneu 1 / -
Tuinfluiter 4 / 1
Rietgors 5 / 1
---------------------------------------------------
Totaal: 89 exemplaren, 18 soorten, 7:30 uren met
259 mtr net, 2 inloopkooien, 2 fuiken en 1 slagnet.


P.S. de terugvangst van de koolmees was 1 vogel uit een groepje van 4 exemplaren. de ring is door onszelf in een voorgaand jaar aangelegd. Dat komt niet veel voor want de meeste koolmezen zijn reeds door het NIOO geringd of door ons geringd tijdens mezentrek. Het zou wel heel interessant zijn om te weten of deze vogel in de tussenliggende tijd ook wel eens door het NIOO in een nestkast is aangetroffen. Helaas zal de terugmelding dat niet vermelden, maar ik zal eens navraag doen bij een collega en hem vragen of hij even in de database kan zoeken...