zaterdag 10 september 2011

Vlieland: Nisoria in de gloria.

Het was vannacht weer nauwelijks afgekoeld, om 5 uur was de fiets weer kletsnat en onderweg tijdens de fietstocht naar de baan werd het weer zweten geblazen. De wind was ondertussen ook aangewakkerd en stond nu met 4 bft vrijwel pal zuid. Tijdens het openschuiven van de netten heb ik de de defecte luidspreker kunnen vervangen door een andere die ik op aanwijzing van Frank majoor in de hut had weten terug te vinden. Het was weer rustig in de struiken; totaal geen beweging dat op de aanwezigheid van slapende of ingevallen vogels kan duiden. De eerste ronde was met slechts 11 vogels dan ook een rustige. Bij het eerste licht waren voor het eerst dit seizoen een paar piepjes van zanglijsters te horen. Van waterrallen taal noch teken deze ochtend; vangsten bleven ook uit.

Foto: Zandhagedis, Lacerta Agilis, man.

Lange tijd voelde de lucht zwaar aan van de luchtvochtigheid en gaf het eerste licht dat over de polders streek een heel bijzondere sfeer waarbij alles geel kleurde en de zon zich pas veel later liet zien op het moment dat hij al behoorlijk hoog stond. We hoorden ook weer een paar goudhaantjes in de struiken maar we vingen er mede veroorzaakt door de hardere wind vandaag slechts 1. Verder viel de afwezigheid van grasmussen op. Dat duidt op wegtrek zonder nieuwe aanvoer want gisteren hadden we immers moddervette grasmussen die er volledig klaar voor waren om de volgende etappe te gaan afleggen. Verder lijkt het er meer en meer op dat het met de sprinkhaanzangers wel aflopende zaak is. dat zou je ook zeggen van de bosrietzangers, maar daar vingen we er vandaag nog 1 van terug die eerder dit seizoen alhier op de vinkenbaan geringd is. Er was weer wat intensievere trek van graspiepers. Even hadden we goede hoop op een nieuwe weeksoort. er heeft ongeveer een kwartier lang een appelvink-vrouw in het hout gezeten, maar wisselend afspelen van de zang kon de vogel niet verleiden om naar beneden te komen al keek ze wel erg geïnteresseerd. Nadat de zon langzaam maar zeker toch overwicht over de bewolking wist te bevechten kwamen er ook wat roofvogels in beweging. we zagen 2 wespendieven overkomen, waarvan er één regelmatig in de struiken ging zitten. Bij dat exemplaar was tijdens het rondvliegen boven de polder goed te zien dat hij/zij handpenrui vertoonde. Verdere waarnemingen: een groep van circa 70 lepelaars in de derde Kroonspolder, 1 ringmus in de struiken langs het dijkje, 1 steenloper laag over de baan, enkele tientallen groenpootruiters, 4 bosruiters, 2 witgatjes en 6 watersnippen in de dichtstbijzijnde plassen in de derde Kroonspolder, 3 veel verstoring veroorzakende sportvliegtuigjes boven de polders.
Zoals op zo'n dag als dit te verwachten is viel het met de vangsten al op tijd stil. En dan toch was er na de klok van 11 ineens toch weer een verrassing in de vorm van de zesde sperwergrasmus van dit seizoen. Weer zo'n flink assertief exemplaar en net zoals onze vorige een exemplaar met niet eens zo'n heel sterk geschubt verenpatroon.
Foto's: Sperwergrasmus, Sylvia nisoria, 1e kalenderjaar.

Daarna nog als één van de laatste vogels een putter, de derde van dit seizoen. Putters vangen we hier meer jaren niet dan wel.

Foto: Putter, Carduelis carduelis, 1e kalenderjaar.

Om 14 uur zijn we gestopt en met de wind net zoveel mee als tegen teruggefietst naar de Zwaluw. 's avonds ben ik nog weer teruggefietst naar de baan om handmatig het nachtgeluid in te stellen; de tijdschakelaar noodzaakt ons hiertoe omdat de nieuwe MP-3 spelers alleen op laag volume herstarten als we via de tijdschakelaar werken. Onderweg krijg ik op de polderweg continu zwermen onweersvliegjes in m'n gezicht. Na terugkeer blijkt dat er een zwaar onweersfront onderweg is naar Vlieland en amper een half uur later zitten we vanuit de kamer te genieten van een prachtig lichtspektakel waarvan zoals we in het journaal op TV zien al heel wat mensen in het zuiden en westen van het land heel wat minder genoten hebben....

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
---------------------------------------------------

Graspieper 1 / -
Tjiftjaf 3 / -
Heggenmus 4 / -
Fitis 3 / -
Roodborst 1 / -
Goudhaantje 1 / -
Rietzanger 9 / -
Pimpelmees - / 2
Bosrietzanger - / 1
Koolmees - / 1
Kleine Karekiet 1 / 2
Vink 2 / -
Sperwergrasmus 1 / -
Groenling 2 / -
Braamsluiper - / 1
Putter 1 / -
Tuinfluiter 3 / -
Rietgors 1 / 1
Zwartkop 22 / 1
---------------------------------------------------
Totaal: 64 exemplaren, 19 soorten, 7:30 uren, met
259 mtr net, 2 inloopkooien, 2 fuiken en 1 slagnet.

vrijdag 9 september 2011

Vlieland: de eerste goudhaantjes!

Eidelijk een weersverbetering en dus maar weer vroeg naar de baan. Het is wederom een warme nacht en het zweet staat me (ondanks slechts een T-shirt onder het regenjack) al op de rug voordat ik de eerste knik in de polderweg voorbij ben. Er staat toch nog een redelijke wind uit de westhoek, maar dat is een richting waarbij we er op de netten niet veel hinder van ondervinden. Bij het aanbreken van de schemer zit ik zoals gewoonlijk even een kop koffie te drinken naast de deur van de hut. De wind valt op dat moment in korte tijd behoorlijk terug en het onmiddellijke gevolg daarvan is dat die vervelende k*#@enmuggen het meteen weer op m'n nek en oren voorzien hebben. In de struiken hoor ik op dat moment minimaal 4 waterrallen met hun varkensgeluiden de aantredende ochtend begroeten. Een kwartiertje later is het tijd om de eerste ronde te lopen. Ondanks het feit dat er tijdens het openzetten van de netten totaal niets in de struiken te horen was kwam ik van die eerste ronde terug met 17 vogels. Dat is dus vergelijkbaar met de eerste rondes van de eerste dagen van deze week. daarbij opmerkelijk genoeg minder zwartkoppen dan verwacht, maar weer wat meer rietvogels in de vorm van een paar sprinkhaanzangers, rietzangers en kleine karekieten. Tijdens het wegringen van deze vogels hoor ik net buiten de hut in de struiken een paar goudhaantjes roepen. Vuurgoudhaantjes? Nee, het blijken gewone goudhaantjes te zijn want in het eerste net vanaf de hut hangt er meteen één. In de volgende ronde volgen er nog twee. Da's best opmerkelijk vroeg dat de eerste goudhaantjes op de baan zitten. Theoretisch zouden het nog een paar vogeltjes uit het bomenland kunnen zijn, maar dan nog... het is in ieder geval veel vroeger dan we hier in het langjarig gemiddelde gewend zijn.
Er komt vanochtend duidelijk een toename van trek van heggenmussen en vooral van graspiepers op gang. De eerste soort reageert al wel wat op geluid maar van de andere weten we uit ervaring al wel dat je die voor half september vrijwel niet aan de grond krijgt om ze op de vinkenbaan te vangen. al vroeg in de ochtend merk ik dat één van de luidsprekers in de opstelling hapert en soms zelfs helemaal uitvalt; na een half uurtje sputteren en pruttelen is het helemaal gebeurt en wordt het in die hoek van de opstelling stil. Zoeken naar een reservespeaker in de hut levert vooralsnog niets op dus morgen beginnen we met een geluidsbron minder en zal ik de hut binnenste buiten keren om nog een herriemaker te zoeken...
Na de goudhaantjes zaten er vandaag ook ineens een paar pimpeltjes tussen de netopstelling en zagen we drie koolmezen in het hout waarvan er maar 1 een ring droeg. Van de 6 pimpels die we uiteindelijk vingen hadden er slecht 2 een NIOO-ring, droeg er 1 een ring van onszelf en waren er drie nog ongeringd. Dan is het duidelijk dat het NIOO wel weer wat nestjes heeft gemist want de vogels verkeerden nog in een dusdanige fase van postjuveniele rui dat de kans maar klein is dat ze nu al van buiten het eiland zouden kunnen komen.
Bij de vangsten zaten vandaag weer een paar leuke grasmussen en braamsluipers.
Bij de grasmussen zaten 2 volvette exemplaren die een gewicht van maar liefst 18,9 en 17,4 gram hadden. De kans dat die nog een dagje extra op het eiland blijven lijkt me klein te zijn. Ze mogen wel uitkijken dat ze er niet nog meer bijvreten want dan gaat al dat vet contraproductief werken want dan kost het meer energie om met dat overgewicht te vliegen dan dat het een goede balans tussen 'tankinhoud' en brandstofverbruik oplevert. We hebben vandaag totaal geen roofvogels waargenomen, en dat nog wel terwijl het er een mooie dag voor was waarbij rond een uur of 11 de bewolking enige tijd behoorlijk week en de temperatuur flink opliep. De spreeuwen in de polder beginnen van dag tot dag een beetje dichterbij de ringbaan te komen; de struiken van lijsterbes en vlier op afstand beginnen inmiddels al redelijk leeg te raken en dat dwingt ze om wat meer lef te hebben. Om 15 uur hebben we de netten weer gesloten nadat de vangsten volledig stilvielen; dat dagritme zit er nog steeds in. tijdens het terugfietsen zien we op het cavalerieschietkamp en op dieverse plekken langs de polderweg weer een aantal tapuiten opvliegen. Het zijn er echter zeker niet zoveel als ik na zo'n storm verwacht had. Bij het posthuis zag ik nog een mooie man roodborsttapuit op de toppen van de rozenstruiken zitten. Daar ook nog een groep van circa 25 groenlingen, druk foeragerend op de rozenbottels.
Tijdens het terugfietsen naar de zwaluw hebben we alweer een dreigende bewolking in de rug maar daar komt vooralsnog geen regen uit, deze bewolking waait boven het eiland volledig uiteen. Pas aan het eind van de middag wordt het weer volledig grijs en valt er enige tijd motregen.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Waterral 2 / -
Grasmus 9 / -
Winterkoning - / 1
Tuinfluiter 5 / 1
Heggenmus 3 / -
Zwartkop 33 / 1
Roodborst 2 / -
Tjiftjaf 8 / 1
Witgesterde Blauwborst 1 / -
Fitis 6 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Goudhaantje 3 / -
Sprinkhaanzanger 3 / -
Pimpelmees 3 / 3
Rietzanger 12 / -
Koolmees 1 / -
Kleine Karekiet 5 / 5
Groenling 2 / -
Braamsluiper 3 / 1
-----------------------------------------------------
Totaal: 116 exemplaren, 19 soorten, 8:30 uren met
259 meter net, 1 slagnet, 2 fuiken en 2 inloopkooien.

donderdag 8 september 2011

Vlieland: regen, wind en toch nog ringen.

De storm van afgelopen dagen was vanmorgen geluwd en er stond nog een krachtige wind van 6 bft, maar er kwamen nog in een vrijwel ononderbroken frequentie buien vanuit het Westen van zee aandrijven waardoor zelfs maar denken aan een poging te gaan vangen niet in ons opkwam. Na de middag luwde de wind nog weer wat verder maar de regen bleef dusdanig vaak tegen de ruiten slaan dat het onverantwoord zou zijn om toch te gaan ringen. Dus maar flink met de admininstratie bezig. Gisteravond zaten we in een flink koude zwaluw en voelden de wind over onze hoofden blazen. Normaal gesproken is dat het moment om de kachel voor het eerst dit seizoen maar aan te steken, maar gisteren hadden we al ontdekt dat dit niet lukte. Dus kwam vanmiddag de monteur langs. hij heeft flink zitten sleutelen en dat had resultaat. We zaten er in no time weer lekker behaaglijk bij maar na een uurtje begon het toch wel erg warmpjes te worden en gaf de thermometer al 25,5 graden aan.... De thermostaat van de kachel bleek kapot te zijn zodat hij maar doorging en doorging met verwarmen... Dus gebeld met Carl Zuhorn en hij regelt dat er een nieuwe thermostaat besteld wordt.
We hebben op tijd gegeten en daarna ben ik op de fiets gesprongen en naar de vinkenbaan gefietst want het weer knapte nu toch snel op. De wind zat nog maar op 5 bft en het aantal buien was ook tot een acceptabel niveau gezakt. Aangekomen op het pad naar de baan bleek dat er met de storm toch weer nieuwe tapuiten op het eiland waren aangekomen want er zaten er nu al snel geteld 6 op het pad. Onderweg zag ik er langs de polderweg ook al meer dan voorheen. Snel heb ik het puinpadnet ook weer opgezet maar dat heeft vanavond niet echt mogen baten. Wel ving ik toch nog een aantal andere vogeltjes waaronder, heel leuk, de sperwergrasmus van 3 September weer terug. De vogel bleek 2 gram te zijn toegenomen in gewicht en zat nu op 29,1 gram. De toestand waarin de netopstelling verkeerde viel enorm mee, ik heb geen schade geconstateerd, en moest alleen wat schoorlijnen opnieuw aanspannen. Wel viel het op dat er heel wat trossen lijsterbessen van de struiken waren afgewaaid.
Dat zal de komende dagen we lwat invloed kunnen hebben op de vangst van bijvoorbeeld groenlingewn en spreeuwen. We zullen zien. Om ruim 21:15 uur heb ik de laatste ronde nog gelopen en daarna was het al weer over voor vandaag. We zijn benieuwd naar de dag van morgen want er moeten toch wat vogeltjes een paar dagen noodgedwongen aan de grond hebben gezeten... De wind zakt nog verder weg en er stroomt warme lucht het land binnen. Bij terugkomst op de Zwaluw is het warmer dan toen ik naar de vinkenbaan vertrok.

Dagtotalen (nieuw geringd / teruggevangen):
-------------------------------------------

Winterkoning 1 / 1
Tjiftjaf 1 / -
Sprinkhaanzanger - / 1
Fitis 1 / -
Sperwergrasmus - / 1
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Grasmus 1 / -
Groenling 1 / -
Tuinfluiter - / 1
Rietgors 1 / -
Zwartkop 3 / 1
--------------------------------------------
Totaal: 15 exemplaren, 11 soorten, 2:50 uren
met 200 meter mistnet en 2 inloopkooien.

woensdag 7 september 2011

Vlieland: storm op de kust.

Tja... hebben wij weer de twijfelachtige eer om de vroegste herfststorm ooit mee te maken op de plek waar ie zo ongeveer het hardst de kust raakt. Een goed lezer begrijpt het al snel, er is vandaag weer niet gevangen.

dinsdag 6 september 2011

Vlieland: de eerste off-day...

Het is meteen duidelijk als je naar onderstaand kaartje kijkt: gisteravond en vannacht donders onweer, windkracht toegenomen tot 7 en vanmiddag 8-9 bft. Vandaag niet gevangen dus...

maandag 5 september 2011

Vlieland: de herfst meldt zich...

Om 5 uur ben ik nog maar net bij het Posthuys de hoek om of het begint al te regenen. Grrrr... maar het valt mee, het zijn maar een paar druppels en als ik na tegen een inmiddels stevige wind intrappen bij het schietkamp de hoek omdraai is het net weer droog. Op de baan aangekomen blijkt hewt nachtgeluid niet aan te staan. Grrrr.... ik had de tijdschakelaar gistermiddag ingesteld en getest, maar zoals zo vaak bij testen: als je test dan werkt het goed, maar als je dan voor t eggie gaat... Juist ja. Het geluid ging dus bij aankomst om 05:15 uur handmatig aan. Vervolgens ben ik snel de netten gaan openschuiven en het vangen kon dus weer gaan beginnen. De eerste ronde stelde niet eens echt teleur, destemeer omdat ik tijdens het openschuiven de ritselscore al op nul komma nul had gezet. Er liet zich helemaal geen vogel merken in de struiken. Dertien vogels komen op de ringlijsten. Acht daarvan krijgen een ring en vijf hadden er al één. En dat zegt samen met de conditie waarin de vogels verkeren al meteen veel over wat er vermoedelijk aan de hand is: wel wegtrek maar geen aankomst. Zowel de ongeringde als de geringde vogels zijn over het algemeen veel lichter en hebben (nog) vrijwel geen trekvet maar in meerdere gevallen wel lichte afwijkingen zoals vervormingen aan poten of oude wonden.


Foto: Tapuit, man, 1e kalenderjaar.

In de tweede ronde hangt er een vergelijkbaar aantal vogels in de netten. Daarbij naast een mooie tapuit ook 1 kleine karekiet; de eerste rietvogel voor deze ochtend, die al een ring draagt. Tuurlijk denk ik meteen, weer eentje die is blijven hangen in plaats van verder te zijn gevlogen. Maar als ik de vogel uit het net peuter zie ik wel dat de ring een wat andere vorm heeft. Juist ja... het is een ring uit LETLAND ! Op de ring staat RIGA LATVIA en een letter/cijfercombinatie die net al bij onze 2,3 mm ringen besataat uit 2 letters gevolgd door 5 cijfers. Da's meteen al een aanwijzing waar de vogel in ieder geval geweest is... Het zou best nog eens zo kunnen zijn dat de vogel in Letland als nestjong is geringd, want de ring ziet er voor een eerstejaars vogel al wel behoorlijk 'gedragen' uit en de inslagen van de tekst zijn al donkergekleurd. Het is in ieder geval de verste terugmelding van een kleine karekiet uit ons bestand dat nog wel een verre karekiet uit zuidwest Frankrijk en één uit Zuidoost Zweden, maar die zitten hemelsbreed toch op kortere afstand dan de westgrens van Letland.


Foto: kleine karekiet uit Letland.

Als Hanneke arriveert is één van de eerste handelingen die ze kan uitvoeren het verwijderen van 2 waterrallen die tegelijkertijd in één van de inloopkooien zitten. In de tussentijd is de wind nog weer verder aangewakkerd en zit om 9 uur al op 5 bft. Tijd om (zeker met het oog op de wind die nog aangekondigd wordt) de netten beter af te schoren met touw want ott nu toe stond het grootste deel nog in de 'zomerstand' met slechts 1 schoorlijn. De herfst meldt zich dus duidelijk. Gedurende de rest van de ochtend moeten we nog meerdere extra tussenrondes langs de netten maken want er trekken met toenemende regelmaat buien over het eiland die aanvankelijk met lichte regen beginnen maar duidelijk in intensiteit toenemen.
De vangsten lopen logischerwijze ook terug en tegen 13 uur concluderen we dat het maar weinig zin heeft om nog langer te blijven. We hadden nog enige hoop op een opleving nadat tussen de buien door zelfs nog even sprake was van luwende wind en opklaringen, maar dat viel toch tegen. In die periode zagen we nog een eerstejaars (ongeringde) lepelaar foerageren in de dichtstbijzijnde waterplas in de derde Kroonspolder. De vogel ging meteen op de wieken op het moment dat er een sportvliegtuigje over de polder kwam vliegen. Dat leverde direct daarna ook de waarneming van een over de rug van de vierde polder jagende slechtvalk en een biddende torenvalk in dezelfde polder.
Tevens zagen we in zuidoostelijke richting over het wad een grote rookwolk opstijgen. Later zou blijken dat het om een grote brand in een snoepfabriek in Harlingen ging. Massaproductie van marshmallows dus....


Foto: Cranberry's; rood goud van Vlieland.
Dagtotalen (nieuw geringd / terugvangst) :
--------------------------------------------------

Waterral 2 / -
Rietzanger 1 / -
Heggenmus 1 / 1
Kleine Karekiet - / 2
Roodborst - / 1
Braamsluiper 1 / 1
Gekraagde Roodstaart 1 / -
Zwartkop 28 / 5
Tapuit 1 / -
Spreeuw 1 / -
Sprinkhaanzanger 1 / -
Groenling 1 / 1
------------------------------------------------------------
Totaal: 49 exemplaren, 12 soorten, in 7:30 uren met
259 mtr net, 2 inloopkooien, 2 fuiken en 1 slagnet.


zondag 4 september 2011

Vlieland: de regen die niet kwam...

Afgelopen nacht het bed ingekropen met het vrijwel zekere gevoel dat het voor vanochtend wel uitslapen zou worden, zo overtuigend negatief waren de weersverwachtingen wel...
Om 03:30 uur werden we wakker van regen en nog steeds het flakkerende licht van het affakkelen op de Noordzee dat de gehele kamer en slaapkamers van de zwaluw verlichtte. Later vandaag zouden we horen dat het nog behoorlijk tekeer was gegaan met onweer en harde wind in het passerende regenfront; daar ben ik in ieder geval keihard doorheen geslapen...
De wekker stond gewoon op 04:30 uur en wat schetste mijn verbazing? Die reeds gepasseerde regen bleek de enigste voor in ieder geval de eerste uren te zijn want het regengebied spreidde zich uiteen precies op het punt waar het ten hoogte van den Helder vanuit het zuidwesten het Waddengebied inschoof. Snel koffie gezet, gewassen, t mondje geschrobt en naar de baan gefietst. Het was voor de derde nacht op rij weer drukkend warm en de rug was al nat bij aankomst op de baan. Er stond een windje van 2 bft uit ZZW en die zou bij het krieken van de dag uiteindelijk zo goed als wegzakken. Ook tijdens het openschuiven van de netten werd ik op de baan flink bijgeschenen door het flakkerende licht op zee. De ritselindex van in de struiken slapende vogels bleek erg laag en het openschuiven werd bemoeilijkt doordat de netten door de nattigheid en wind flink verkleefd waren geraakt. Op het slag lagen 2 stevige takken die bij het passeren van het onweer uit het hout waren gewaaid. ook op het pad naar de baan was een flinke tak uit de berm het pad opgewaaid. Na het openzetten van de netten was er nog even tijd over om voor de hut even te genieten van een kop koffie in afwisseling met de Vlielander vinkenbaantraditie van muggenmeppen; als onder deze zomerse temperaturen de wind wegzakt is het meteen raak, je mept je het leplazarus vanwege de vele muggen en dazen die dan loskomen.
De eerste ronde was zoals verwacht een rustige, maar toch kwam ik nog met 17 vogels terug bij de hut en klagen was er dus niet bij. In 2 van de netten zat een waterral, voor de rest waren het vooral weer zwartkoppen. De tweede ronde leverde een vergelijkbaar aantal en de derde ronde haalden we ongeveer 40 vogels op. Tussen het hele pakket zat niet echt veel onverwachts, maar toch onder andere wel de eerste (!) adulte zwartkop van deze week met een al wat oudere ring. Deze vogel blijkt op 9 september 2009 te zijn geringd in Den Burrg op Texel; een gevalletje van in dezelfde tijd van het jaar in dezelfde regio... Waar de vogel zich in de andere periodes van het jaar ophoudt kunnen we alleen maar naar gissen.
Verder nog weer een tweede waterral, wederom in een net in plaats van een inloopkooi. Onder het genot van bijkletsen met SBB-medewerker Carl Zuhorn hebben we de bonte verzameling weggeringd. Even later was het alweer tijd van de eerste van de excursies die we op de Zondagen, Dinsdagen en Donderdagen van 11 tot 12 uur op de vinkenbaan houden. We zaten met een leuk portie vogels klaar maar er kwam niemand opdagen; of het moet het zwitsers echtpaar zijn die we daar voor kunnen vermelden, maar die kwamen gewoon bij stom toeval aanlopen want zij waren vanzelfsprekend niet in staat om het aankobdigingsbordje bij de slagboom te lezen... Na wat uitleg over wat die vogels in die netten deden vervolgden zij hun weg. Daarna volgden Sierd en Adéle de Graaf nog en dankzij hen hebben we vandaag toch nog wat financiële ondersteuning binnen weten te halen doordat zij een streng ringen hebben gesponsord. Er was vandaag duidelijk wat meer trek van graspiepers en er vlogen wat vaker watersnippen en bosruiters over de derde Kroonspolder. In het hout zagen we af en toe een enkele koolmees en pimpel. Verder was er eigenlijk niets op het gebied van avifaunistische waarnemingen te melden. M'n beide Spaanse collega's waren er vandaag niet meer bij; doordat de veerboten vanwege het festival voor de Maandag volgeboekt waren zagen zij zich genoodzaakt om vandaag al te vertrekken, helaas...


Foto: groenling met "compote-snavel" veroorzaakt door indrogend vruchtvlees van rozenbottels.

Na 12 uur zakten de vangsten erg snel in en begonnen de paar sputters motregen die we tot dan toe hadden gehad om te vormen tot zwaarder dreigende lucht. Op de buienradar zagen we hoe laat de eerste serieuze regen het eiland zou bereiken en dus zat er nog maar één ding op, inpakken.

Dagtotaal (nieuw geringd/terugvangst):
--------------------------------------

Waterral 3 / 1
Braamsluiper 3 / -
Winterkoning - / 1
Grasmus 1 / -
Heggenmus 2 / -
Tuinfluiter 1 / 1
Roodborst 1 / -
Zwartkop 92 / 2
Witgesterde Blauwborst - / 1
Fluiter - / 1
Paapje 1 / -
Tjiftjaf 2 / -
Sprinkhaanzanger 2 / -
Fitis 1 / 1
Rietzanger 3 / 1
Grauwe Vliegenvanger 1 / -
Kleine Karekiet 8 / 2
Groenling 3 / -
--------------------------------------------------
Totaal: 135 exemplaren, 18 soorten, 7:45 uren, met
259 mtr net, 1 slagnet 2 inloopkooien en 2 fuiken.